هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

بندرانزلی، خیابان پاسداران، کیلومتر4، کوچه 11
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

هتل آپارتمان ملل بندر انزلی در نزدیکی دریای خزر، در بهترین خیابان شهر واقع گردیده است. تمامی اتاق های این هتل مشرف به دریا بوده و بهترین چشم انداز را دارد. فاصله کم هتل آپارتمان ملل نسبت به مراکز دیدنی همچون کشتی مسافری-تفریحی میرزاکوچک خان، منطقه آزاد انزلی، مرداب انزلی و موج شکن از امتیازات این هتل محسوب می‌شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

ملل-اتاق دوتخته دبل روبه دریا
اتاق دوتخته دبل روبه دریا
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
2 آبان
جمعه
250,000
تومان
3 آبان
شنبه
250,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
9 آبان
جمعه
250,000
تومان
10 آبان
شنبه
250,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
2 آبان
جمعه
250,000
تومان
3 آبان
شنبه
250,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
9 آبان
جمعه
250,000
تومان
10 آبان
شنبه
250,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
2 آبان
جمعه
260,000
تومان
3 آبان
شنبه
260,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
260,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
260,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
260,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
260,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
9 آبان
جمعه
260,000
تومان
10 آبان
شنبه
260,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
260,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ملل-اتاق سه تخته روبه دریا
اتاق سه تخته روبه دریا
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
2 آبان
جمعه
350,000
تومان
3 آبان
شنبه
350,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
9 آبان
جمعه
350,000
تومان
10 آبان
شنبه
350,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
2 آبان
جمعه
350,000
تومان
3 آبان
شنبه
350,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
9 آبان
جمعه
350,000
تومان
10 آبان
شنبه
350,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
360,000
تومان
2 آبان
جمعه
360,000
تومان
3 آبان
شنبه
360,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
360,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
360,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
360,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
360,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
360,000
تومان
9 آبان
جمعه
360,000
تومان
10 آبان
شنبه
360,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
360,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ملل-سوئیت یکخوابه پنج نفره روبه دریا
سوئیت یکخوابه پنج نفره روبه دریا
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
2 آبان
جمعه
450,000
تومان
3 آبان
شنبه
450,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
450,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
9 آبان
جمعه
450,000
تومان
10 آبان
شنبه
450,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
2 آبان
جمعه
450,000
تومان
3 آبان
شنبه
450,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
450,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
9 آبان
جمعه
450,000
تومان
10 آبان
شنبه
450,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
2 آبان
جمعه
460,000
تومان
3 آبان
شنبه
460,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
9 آبان
جمعه
460,000
تومان
10 آبان
شنبه
460,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

آسانسور
گشت نیم روزی
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
رستوران سنتی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آتلیه
رستوران در هتل
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
كتابخانه
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
فضائی برای پياده روی
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
خدمات خانه داری
نمای دريا
كافی شاپ
باغچه
فضای سبز
سالن بيليارد
خدمات راهنمای تور
بخش Check in و Check out سريع(Express)
ساحل عمومی
کافه سنتی
فكس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات تهيه بليط
خدمات بيدار باش
ترانسفر از فرودگاه به هتل
پاركينگ
ترانسفر از هتل به فرودگاه
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
محلی برای سیگاری ها
تراس
ميز
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
اعلام حریق
حوله
ماهواره
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دمپایی
سیستم تهویه مطبوع
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
رستوران
سونا
دستگاه واکس کفش
دستگاه خودپرداز
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
استخر
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
تاکسی سرویس
تلفن
ماساژ غیررایگان
پذیرش 24 ساعته
وسایل بدنسازی
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
پاركينگ
حمام
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
پله اضطراری
اتاق سیگار
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اشپزخانه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
فروشگاه
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
آرایشگاه
حمام

آدرس هتل آپارتمان ملل بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

(31 نظر)
نزدیک دریا قرار دارد با فاصله حدودا 50متر. برخورد کارکنان هتل خوب بود .اتاق های بزرگی دارد اولین بار بود یک اتاق دو نفره تو این اندازه می دیدم. ایرادی که داشت درخت های چناری بودند که دید به دریا رو بسته بودند. در کل خوب بود.
واقعا همه چی عالی بود ، دسترسی ، کیفیت اتاق ، برخورد پرسنل ، لوکیشن هتل در بهترین خیابان انزلی، کوچه ای امن و ارام .
ما ۳ شب در این هتل بودیم. اتاقهای خیلی بزرگی داره و رفتار کارکنان عالیه. جای خوبی هم هست و ویو همه اتاقها دریاست. بخاطر کورونا صبحانه بصورت پک رو میز میارن که شامل پنیر خیار گوجه کره عسل مربا هویج و آلبالو شیر کیک یا کوکی بهمراه چایی و نان بربری تازه. این هتل با توجه به ۳ ستاره بودن و قیمتش هیچ ایرادی اصلأ نداره و کسانی که ایراد گرفتن لابد توقع هتل ۵ ستاره داشتن.
ویوی فوق العاده ای از دریا داره ، دکور اتاق ها بامزس و تمیز هستند،و نسبت به پولی که دادیم امکانات بیشتر از هتل سه ستاره بود از جمله جکوزی حمام و بزرگی اتاق نکات منفی هم این بود که توی اتاق چایساز برقی نبودش ولی تلفنی چای میاوردن و اینکه صبحونه ساده بودش
تنها ایراد این هتل کوچه دسترسی به هتله که متاسفانه خیلی خیلی خرابه که اونم در مقابل تمیزی و امکانات و رفتار بسیار خوب پرسنل هتل قابل چشم پوشیه. من صد در صد اینجا رو برای اقامت دلنشین پیشنهاد میکنم و بی صبرانه منتظر اقامت دوباره در هتل ملل هستم.
همه چیز عالی. پیشنهاد میشه.
بدترین هتلی که دیدیم.کاملا خارج شهر و در منطقه ای ک دسترسی به هیچ چیز نداشت.رفتار بد پرسنل.اسما پارکینگ داشت ولی هیچ امنیتی نداشت . کل هتل ۱ نفر پذیرش بود و هیچ سرویس و امنیتی نداشت.اتاق دابل رزرو کردیم ولی تویین دادن و وقتی اعتراض کردیم جوابی ندادن.گول ظاهرش رو نخورید.از همه بدتر تمام هتل بوی بدی میداد حتی به حدی که داخل اتاق سردرد گرفتیم و نتونستیم بخوابیم و درعرض ۳ ساعت تخلیه کردیم و شبانه برگشتیم.و وقتی اعتراض کردیم گفتن اره میدونیم بوی بدی داره و هیچ کاری نکردن.حتی پولمونو برگشت ندادن.حاضر نیستم حتی بهش فکر کنم.
نسبت به دو هفته قبل اینبار افت شدیدی در ارائه خدمات هتل بود شب اول به علت بوی شدید نفتالین و عدم توجه و پیگیری توسط رزروشن مجبور شدیم تا صبح درب بالکن را باز بزاریم باز نفس کشیدن سخت بود در حالیکه فقط ما مسافر هتل بودیم و می توانستند اتاق را عوض کنند اما در شب دوم اتاق بهتری دادند در مجموع بابت دو شب راضی بودیم
بسیار تمیز؛ برخورد خوب پرسنل؛ منطقه دنج و آرام1- نداشتن سرویس بهداشتی سنتی(متاسفانه فقط توالت فرنگی داشت که فاقد شیر بیده بود. در ایران توالت فرنگی حتما باید شیر بیده داشته باشه).
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود از همه لحاظ
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
واقعا فراتر از تصور من بود. اتاق ها خیلی با سلیقه چیده شدند. خیلی با آرامش گذشت شب اقامتمون
نسبت به قیمتش و هتل آپارتمان ۳ ستاره، هتل خوبیه‌. محاسن هتل اینکه نزدیک ساحله و همه اتاق ها به دریا دید داره، هتل تمیزیه و کارکنان خوش برخوردی داره. اتاق ما بزرگ و دلباز بود و بالکن داشت. داخل اتاق صابون، حوله، شامپو، سشوار، تلویزیون، سیفتی باکس، مینی بار داخل یخچال، اسپلیت ریموت دار، بخاری گاز سوز، مبلمان، میز تحریر، میز آرایش، جالباسی و دمپایی هست. صبحانه متوسط شامل نان، پنیر، چند نوع مربا، فرنی گرم (که خوشمزه بود) آب پرتقال غیر طبیعی، شیر، تخم مرغ، نیمرو، املت، خوراک لوبیا، سوسیس، حلوا شکری و چای... معایب هتل: عدم وجود مسواک و خمیردندان، نور اتاق در شب کم هست، پارکینگ ندارد (اما روبروی هتل دوربین مداربسته هست)، داخل اتاق چای ساز موجود نیست (اگر از پذیرش بخواین براتون آب جوش میاره)، رستوران ندارد، کوچه مقابل هتل آسفالت نیست و خیلی دست انداز داره. در مجموع اقامت در این هتل توصیه می‌شود
اتاق های بزرگ و تمیز و با آرامش زیاد چشم انداز دریا اما تنها ایراد این بود مه حیابان جلوی هتل خاکی بود که به علت فصل بارندگی گل شده بود و صبحانه سلف عالی
نقاط قوت:
برخورد مناسب و حرفه ای پرسنل قسمت صبحانه و مدیر هتل
نقاط ضعف:
عدم داشتن پارکینگ
نقاط قوت:
اتاق رو به دریا اناق بزرگ میز و صندلی
نقاط ضعف:
نداشتن سطل اشغال بزرگ .هروروز برا خالی کردن سطل زباله نیومدن . نداشتن توالت ایرانی در هر طبقه
یکم لوکیشن نسبتا دوری به امکانات شهری داشت ،برخوردها عالی و فضای آروم.. فقط مینی بار رو رایگان کنن عالی می شه.
محیطی مناسب و تمیز و چشم اندازی زیبا به ساحل دریا با پرسنلی مهربان.
خیلی تمیز و مناسب، صبحانه بوفه متوسط که از 8:30 شروع می شه. اطاق ها و وسایل بسیار شیک و تمیز و راحت. موقعیت عالی.
نقاط قوت:
اتاقها بزرگ و تمیز و موقعیت مکانی هتل در کوچه ای بسیار آرام نزدیک به ساجل دریا می باشد رفتار پرسنل مناسب و صبحانه در حد متوسط
نقاط ضعف:
عدم وجود اینترنت وای فای در اتاق ها و ارائه این سرویس تنها در لابی هتل!!!
نقاط قوت:
بنظر اتاقها به تازگی بازسازی شده‌اند و کاملا تمیز بودند. برخورد پرسنل مناسب بود چشم‌انداز بسیار زیبایی به ساحل دارد صبحانه مختصر اما مورد قبولی داشت
نقاط ضعف:
نور اتاق کم بود امکاناتی مانند چای‌ساز در اتاق نبود
امکانات عالی و اطاق تمیز و دید عالی
نقاط قوت:
اتاق بزرگ طراحی و دکوراسیون زیبای اتاق پرسنل بسیار مودب
نقاط ضعف:
رستوران و صبحانه نه چندان دلچسب دید خوبی به دریا ندارد
عالی بود
همه چیز خوب بود بجز بی ملاحظگی که در ساعت پایانی اقامت صورت گرفت و در اتاق کناری شروع به تعمیرات با صدای سرسام آور کردند که البته در تماس با پذیرش قطع شد.
در مجموع با توجه به سه ستاره بودن هتل می توان ارزیابی خوب را از این هتل در نظر گرفت. مهمترین و بهترین بخش هتل برخورد بسیار مناسب پرسنل هتل بود و نامناسب ترین بخش هتل وجود موریانه و سر وصدای بسیار زیاد آنها (که درحال جویدن چوب تخت یا بالای تخت بودن ) که خوابیدن را سخت می کرد.
امکانات هتل با توجه به اینکه هتل آپارتمان هست با ۱۲ واحد در حد هتل های خوب نیست ولی در عوض اتاقها بسیار تمیز و بزرگ و با توجه به پنجره های دو جداره بسیار ساکت هستند. همچنین برخورد کارکنان هتل بسیار مودبانه و خوب بود و نیز دسترسی به ساحل بسیار راحت ( چند دقیقه پیاده ) در مجموع بسیار مناسب جهت اقامت
بسیار درون هتل تمیز است. صبحانه سلف است بر خلاف نظر دیگران. هرچند تنوع خیلی نیست. اتاق وای فای نداشت. ساعت شام تا 10 بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز و نزدیک به ساحل و غذای خیلی سالم و خوشمزه
نقاط ضعف:
از نظرم هیچ مورد منفی نداشت
فضای هتل خیلی خوب بود. صبحانه هتل سلف سرویس نبود. درکل نسبت به هزینه انتظار بیشتری داشتم
صدای کولر مزاحم بود
نقاط قوت:
Besyar tamiz
نقاط ضعف:
Nadashtane parking
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

مهمانان هتل آپارتمان ملل بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ملل بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ملل بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ملل بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ملل بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.