هتل دلفین بندر انزلی

بندرانزلی، ساحل قو، خیابان اطبا
3.6
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل دلفین بندر انزلی

هتل ۴ ستاره ساحلی دلفین در شهر زیبای بندر انزلی (منطقه ساحل قو) در سال ۱۳۹۰ در ۴ طبقه افتتاح شده است. محوطه هتل تا ساحل، گلکاری شده و فضای زیبایی فراهم گردیده است. دسترسی سریع به ساحل شنی، مرکز شهر و بازار انزلی از دیگر مزیت‌های این هتل می‌باشد. طراحی اتاق‌های هتل به ترتیبی است که دریا از داخل اتاق‌ها به خوبی دیده می‌شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلفین بندر انزلی

دلفین-سوئیت عروس و داماد VIP
سوئیت عروس و داماد VIP
ای‌گردش
1,069,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,069,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,069,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,069,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,069,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,069,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,069,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,069,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,069,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,069,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,069,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,069,000
تومان
علاءالدین
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,070,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,070,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,070,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,070,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,070,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,070,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,070,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,070,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,070,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,070,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,011,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,011,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,011,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,011,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,011,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,011,000
تومان
اقامت 24
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,070,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,070,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,070,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,070,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,070,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,070,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,070,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,070,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,070,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,070,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,070,000
تومان
دلفین-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
اقامت 24
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,010,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,010,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,010,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,010,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,010,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,010,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,010,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,010,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,010,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,010,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,010,000
تومان
هتل یار
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,010,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,010,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,010,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,010,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,010,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
958,000
تومان
2 مهر
جمعه
958,000
تومان
3 مهر
شنبه
958,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
958,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
958,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
958,000
تومان
ای‌گردش
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,010,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,010,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,010,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,010,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,010,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,010,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,010,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,010,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,010,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,010,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,010,000
تومان
علاءالدین
1,015,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,015,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,015,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,015,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,015,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,015,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دلفین-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال
ای‌گردش
1,292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,292,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,292,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,292,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,292,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,292,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,292,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,292,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,292,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,292,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,292,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,292,000
تومان
هتل یار
1,293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,293,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,293,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,293,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,293,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,293,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,222,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,222,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,222,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,222,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,222,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,222,000
تومان
اقامت 24
1,293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,293,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,293,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,293,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,293,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,293,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,293,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,293,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,293,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,293,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,293,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,293,000
تومان
علاءالدین
1,295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,295,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,295,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,295,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,295,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,295,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دلفین-سوئیت دوخوابه چهارنفره VIP
سوئیت دوخوابه چهارنفره VIP
ای‌گردش
1,895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,895,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,895,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,895,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,895,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,895,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,895,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,895,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,895,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,895,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,895,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,895,000
تومان
هتل یار
1,896,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,896,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,896,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,896,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,896,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,896,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,791,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,791,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,791,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,791,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,791,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,791,000
تومان
علاءالدین
1,896,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,896,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,896,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,896,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,896,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,896,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
1,896,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,896,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,896,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,896,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,896,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,896,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,896,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,896,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,896,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,896,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,896,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,896,000
تومان
دلفین-سوئیت یکخوابه پنج نفره رویال
سوئیت یکخوابه پنج نفره رویال
ای‌گردش
1,459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,459,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,459,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,459,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,459,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,459,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,459,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,459,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,459,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,459,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,459,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,459,000
تومان
هتل یار
1,460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,460,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,460,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,460,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,460,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,460,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,380,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,380,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,380,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,380,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,380,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,380,000
تومان
علاءالدین
1,460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,460,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,460,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,460,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,460,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,460,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
1,460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,460,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,460,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,460,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,460,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,460,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,460,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,460,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,460,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,460,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,460,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,460,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دلفین بندر انزلی

آسانسور
کپسول آتشنشانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
فضائی برای پياده روی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
روزنامه رایگان
اتاق تلفن (اپراتور)
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
گیم نت
مینی بار با هزینه
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
رستوران بوفه
رستوران در هتل
فكس
کارت هوشمند درب اتاق
چشم انداز به دریا
فضائی برای پياده روی
فضای تابستانه
ماساژ
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
فضای بيرون هتل برای نشستن
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سالن بيليارد
فضای سبز
پارکینگ در هتل
تلويزيون در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
مبل
باغچه
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
تلفن در لابی
نهار در اتاق
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در اتاق
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
مبلمان
صندوق امانات
کمد لباس
روم سرويس
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
یخچال
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
دراور
حوله
کافی نت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
تلفن در اتاق
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
سوئیت
کافی شاپ
دمپایی
ماساژ غیررایگان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اینترنت
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل دلفین بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلفین بندر انزلی

(47 نظر)
هتل تر و تمیز در حد ستاره ها. پرسنل برخورد خوب . علی اقا تو رسپشن عالی. سوییت ها سلیقه خاصی رو می طلبه .
همه چی به غیر از کیفیت غذا ناهار و شام خوب بود
نقاط قوت:
عالیییی مخصوصا موزیک زنده و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
دسترسی به ساحل باکیفیت پرسنل مودب آشپزهای خانم صبحانه خوب و نان تازه
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد تا پاسی از شب امکان آرامش را از شما سلب میکرد باید در نظافت ملحفه ها خصوصا روتختی های بدون ملحفه بازنگری صورت گیرد بالای تخت سوئیت عروس و داماد، مدفن انواع پشه ها بود و شب هنگام تراژدی دردناکی به شما نشان میداد(عکس موجود است)
آخرین بار سال 97 این هتل بودم بسیار تمیز و همه چیز مرتب بود، با همون تصور دوباره رفتیم ... ولی این بار از انتخابم پشیمون شدم نامنظم و همه جا کثیف و به هم ریخته، هر درخواستی داشتی فقط میگفتند چشم ولی دیگه خبری نمیشد......
نقاط قوت:
موقعیت هتل و چشم انداز دریا بسیار زیبا متریال ساخت هتل یاغ هتل رستوران هتل پرسنل مودب
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ هتل نظافت ضعیف خانه داری ضعیف عدم تعمیرات مناسب هنل
هتل بسيار ساده و معمولي هست خدمات زياد قوي ندارن رستوران اكثر غذاها موجود نيست و كافي شاپ فقط ٢ ٣ مدل ابميوه داره اما موسيقي زنده و جو خوبي داره خدمات ضعيف موقعيت و ديد واحدها عاليه
هیچگونه رعایت پروتکل های بهداشتی وجود نداشت در رستوران هتل حتی قاشق ها بصورت یکجا در ظرفی قرار داشت که همه میهمانها حین برداشتن باعث لمس و احیانا آلوده کردن تمام قاشق ها میشدند واقعا فاجعه بود رستوران آشپز نداشت! سر و صدا بسیار زیاد تا نیمه های شب رفتار پرسنل پذیرش غیر حرفه ای و حتی بی ادبانه و دور از شأن بود ساحل بسیار کثیف و شلوغ و مملو از مسافرینی که شبها در چادر اقامت داشتند
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و صبحانه ها که به صورت سلف سرویس و متنوع بود همراه با پخت نان تازه
نقاط ضعف:
۱- امکانات اتاقها کم هست ۲- وسایل خراب و مستعمل هستند ۳- کیفیت غذاها زیاد خوب نیست و خیلی دیر آورده میشه برای بچه های کوچک اذیت کننده است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
کیفیت رستوران ضعیف بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
مزایا: هتل بسیارتمیزوپرسنل مودب وخوب.صبحانه متنوع وخوب همراه نان داغ تنوری و املت‌های متنوع به سفارش شما ونیمرو و سوسیس و کالباس و.../حوله وسشوار ومسواک وچای ساز وظرف وظروف داره.تور‌والیبال در ساحل داره .فضاسازی و محوطه زیباست.اگر هرروزهم تقاضای نظافت کنید کامل انجام میشه. معایب: امکان پخت وپز نیست. نور واحدها فقط هالوژن‌ و دیوارکوب کم‌نوره وکلا درشب داخل نیمه تاریکه. صدا زیاد در اتاق میاد،نگهبان شب پارکینگ تانصفه های شب باصدای بلند ماشینها را هدایت میکند و واقعا نمیذاره بخوابید. ایراد بزرگش ساحلشه که خیلی خیلی شلوغ و عمومیه،درساحل مثل اتوبان ماشین در رفت وآمده و تعداد زیادموتورهای چهارچرخ و صداهاشون نمیذاره لحظه ای در ساحل به ارامش برسید یا استراحت کنید .کنار آب پراز چوب خورده ست وراحت نمیشه پادر آب گذاشت.پر از قایقرانها والاچیقهای چای وقلیان و...هست .
چون همه چیز عالی بود و خیلی بهتر از مثلا هتل ونیز البته بهتر است مسافرخانه ونیز گفت
برای جمع های شبانه جای زیبا، شیک و مناسبیه
هتل بسیار خوبی هست . اتاق های تمیز و مرتبی نسبت به سال قبل دارد.هتل به دریا نزدیک هست و محوطه و لابی بسیار خوبی دارد و رستوران و کافی شاپ خوبی نیز دارد . یکی از بهترین ویژگی این هتل این هست که شب ها در رستورانش موزیک زنده دارد که بسیار ویژگی خوبی است.این هتل را پیشنهاد میدم.
اتاقها خوب و تمیز بود دسترسی به ساحل خوب بود، اتاقها هر روز تمیز نمیشد، به نظر قیمت هتل کمی بالا بود البته ناگفته نماند بار دیگر هم همین هتل را انتخاب میکنم
توی بندر انزلی شما هتل بهتر گیرتون نمیاد ولی اگه بخواهیم ستاره بهش بدیم اصلا ۴ ستاره نیست حداکثر ۳ ستاره پارکینگ روباز جلوی هتل هست و خالی بودنش شانسیه قیمتش هم که معلوم پول هتل ۵ ستاره رو میگیره سر و صدا بیرون توی اتاق خواب میاد ولی منظره رو به دریا خیلی خوبه اتاقش هم دلبازه
دسترسی راحت ب دریا ،منظره عالی ،غذاهای خوشمزه .قیمت قابل قبول
برخورد پرسنل عالی، کیفیت کافی شاپ و فضایی کافی شاپ عالی، رستوران ساحلی بسیار عالی ، پارکینگ اصلا جالب نیست
من از رستوران هتل استفاده کردم. محیط خوبی داشت. زیبا بود و به دریا راه داشت. کیفیت غذا اما خیلی مطلوب نبود
عالیه ازهمه نظر که فکرش وبکنین. فقط صدای موزیک بالاست. واسه همین دیگه نمی ریم‌ اعتراضات محترمانه وملتمسانه هم فایده نداشت
همه چیز در حد مطلوب هست.
معمولا" اون چیزی را در وب سایت میبنید با واقعیت تفاوت دارد.(عکس هتل) ولی خوب بود و زمانی که ما رفتیم عید بود و قیمتها سرسام آور
همه چيز عالي بود و بي نظير👌
هتل زیبا و با امکانات خوبی هست فقط از لحاظ نظافت واقعا در حد هتل ۴ ستاره نیست تارهای عنکبوت در اتاقها و تراسها قابل مشاهده هست ضمنا در حمام های جکوزی دار جکوزی ها اصلا تمیز بنظر نمیرسید
هتل زیبا و با امکانات خوبی هست فقط از لحاظ نظافت واقعا در حد هتل ۴ ستاره نیست تارهای عنکبوت در اتاقها و تراسها قابل مشاهده هست ضمنا در حمام های جکوزی دار جکوزی ها اصلا تمیز بنظر نمیرسید...
هتل دلفین میتواند بهتر باشد ، البته بنده و خانواده از اقامت در آن هتل رضایت داشتیم.
هتل دلفین میتواند بهتر باشد ، البته بنده و خانواده از اقامت در آن هتل رضایت داشتیم. ...
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
شلوغی بیش از اندازه ساحل هتل بواسطه ورود غیر مسافران، صدای نگهبان خودروهای هتل که تا پاسی از شب با صدای بلند مانع از خواب شما می شود. عدم وجود اینترنت رایگان و آنتن نامناسب مویابل در اتاق ها، فقدان پارکینگ اختصاصی، تجمع اهالی شهر در رستوران هتل برای چای و قلیان و ...، صبحانه خوب، بر چه اساسی به آن 4 ستاره داده اند نمی دانم
اتاق کثیف بود، سرویس بهداشتی کثیف بود، کافی شاپ و رستوران یکی بود و بوی بدی داشت، پارکینگ خصوصی نداشت، آسانسور بین طبقه ها بود و نیم طبقه رو باید با پله جابجا میشدیم، صبحانه در حد ۴ ستاره نبود، ما که تعجب کردیم چطوری به اینجا ۴ تا ستاره داده بودند.
اتاق کثیف بود، سرویس بهداشتی کثیف بود، کافی شاپ و رستوران یکی بود و بوی بدی داشت، پارکینگ خصوصی نداشت، آسانسور بین طبقه ها بود و نیم طبقه رو باید با پله جابجا میشدیم، صبحانه در حد ۴ ستاره نبود، ما که تعجب کردیم چطوری به اینجا ۴ تا ستاره داده بودند....
شلوغی بیش از اندازه ساحل هتل بواسطه ورود غیر مسافران، صدای نگهبان خودروهای هتل که تا پاسی از شب با صدای بلند مانع از خواب شما می شود. عدم وجود اینترنت رایگان و آنتن نامناسب مویابل در اتاق ها، فقدان پارکینگ اختصاصی، تجمع اهالی شهر در رستوران هتل برای چای و قلیان و ...، صبحانه خوب، بر چه اساسی به آن 4 ستاره داده اند نمی دانم...
نمی‌دونم بر چه اساس چهار ستاره دادن به این هتل ❗️❗️❗️
نمی‌دونم بر چه اساس چهار ستاره دادن به این هتل ❗️❗️❗️...
هتل تمیز و خوبی بود. به خصوص دید دریا از بالکن سوییت عالی بود و واقعا لذت بردیم. صبحانه و غذا هم عالی بود. ولی به نظر میرسه قیمت هتل با توجه به موارد مشابه خیلی بالاست.
هتل تمیز و خوبی بود. به خصوص دید دریا از بالکن سوییت عالی بود و واقعا لذت بردیم. صبحانه و غذا هم عالی بود. ولی به نظر میرسه قیمت هتل با توجه به موارد مشابه خیلی بالاست. ...
فقدان پارکینگ اختصاصی یکی بودن محل کافی شاپ و رستوران هتل که واقعا مایه ی تاسفه .چرا که از کلیه ی نقاط شهر برای کشیدن قلیان و سیگار و نوشیدن چای به این هتل میآیند
فقدان پارکینگ اختصاصی یکی بودن محل کافی شاپ و رستوران هتل که واقعا مایه ی تاسفه .چرا که از کلیه ی نقاط شهر برای کشیدن قلیان و سیگار و نوشیدن چای به این هتل میآیند...
سروصداي فراوان ازماشينها و موتورسواران تا نزديك صبح و گرماوپشه ،تميزنبودن هتل نبودن اينترنت داخل اتاق
سروصداي فراوان ازماشينها و موتورسواران تا نزديك صبح و گرماوپشه ،تميزنبودن هتل نبودن اينترنت داخل اتاق ...
بدلیل استفاده از هتل های بد جنب دلفین (( مجتمع صدف!! )) و نبود رستوران در ماه رمضان بسته بودن سلف سرویس کازبا تا ساعت 8 صبح و بیشتر! به رسپشن هتل دلفین مراجعه کردیم برخورد خوب خانم کارمند پذیرش و اتمسفر بسیار پاکیزه رستوران سلف سرویس هتل تمام رنجی را که بدلیل اشتباه صرفه جویانه شب قبل از مجتمع سوییت مجاور برده بودیم را ناگهان کاست و آرامش یافتیم . میز صبحانه خوب آراسته بود با انواع سریال کورن فلکس های آلمانی پسند! انواع مرباهای ناب محلی کره پنیر هندوانه طالبی آب پرتقال و انبه مرغوب عدسی و لوبیا تخم مرغ پخته حلوا شکری و بسیار چیزهای دیگر که لذت چشیدنش را نبردیم. دو خانم پاکیزه و یک کارمند نظافتچی در محل بخوبی کار میکنند. نمای باغچه و دریا بی نظیر و آرامش بخش بود. میتوان گفت اگر میشد بجای سوسیس بندری - نیمرو و ژامبون سرخ شده نیز میبود هیچ از سرویس صبحانه بهترین هتل های پر ستاره و آوازه جهان کم نداشت. ولی تنها یک نوع نان بربری محلی خوب موجود بود شاید تنوع بیشتر نان های ایرانی دیگر آنرا ایده آل تر کند . در مجموع از نگاه یک توریست مقیم آلمان اینهمه پاکیزگی و زیبایی محیط برای بیست و دو هزار (5 یورو و نیم ) صبحانه یک نفر و یافتن آرامش بسیار دلچسب بود. همچنین سرویس بهداشتی پاکیزه و خدمات کاتالوک های رایگان جهانگردی منهای بهای کمی گزاف آن برای جهانگردان اکونومی . مرا به تحسین مدیریت و کارکنانش وا میدارد . هتل را توصیه میکنم و میدانم که ستاره های درخشانی در حد سه و چهار ستاره بین المللی را سزاوار است.
رضایت داشتم
رضایت داشتم...
نقاط قوت:
تقریبا همه امکانات رفاهی را داشت
نقاط ضعف:
صدای موزیک رستوران در ساعات پایانی شب باعث عدم آرامش و خواب راحت بود پارکینگ نیز مناسب نبود از اطلاعات مسولیت هتل از مکانهای سیاحتی و تجاری شهر بسیار گم بود
موقعیت هتل ، پاکیزگی ،پرسنل هتل بسیار خوب ،سوییت های شیک شامل تمامی امکانات و همچنین صبحانه عالی ...ولی قیمت بالای هتل از نکات منفی هتل بود.
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود و امکانات اتاق کامل بود
نقاط ضعف:
سر و صدای موسیقی شبها بیش از حد طول می کشید
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دلفین بندر انزلی

مهمانان هتل دلفین بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دلفین بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دلفین بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دلفین بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دلفین بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.