هتل دلفین بندر انزلی

بندرانزلی، ساحل قو، خیابان اطبا
3.6
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل دلفین بندر انزلی

هتل ۴ ستاره ساحلی دلفین در شهر زیبای بندر انزلی (منطقه ساحل قو) در سال ۱۳۹۰ در ۴ طبقه افتتاح شده است. محوطه هتل تا ساحل، گلکاری شده و فضای زیبایی فراهم گردیده است. دسترسی سریع به ساحل شنی، مرکز شهر و بازار انزلی از دیگر مزیت‌های این هتل می‌باشد. طراحی اتاق‌های هتل به ترتیبی است که دریا از داخل اتاق‌ها به خوبی دیده می‌شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلفین بندر انزلی

دلفین-سوئیت عروس و داماد VIP
سوئیت عروس و داماد VIP
هتل یار
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
679,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
679,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
679,000
تومان
11 مهر
جمعه
679,000
تومان
12 مهر
شنبه
679,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
679,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
679,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
679,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
679,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
679,000
تومان
18 مهر
جمعه
679,000
تومان
ای‌گردش
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
11 مهر
جمعه
680,000
تومان
12 مهر
شنبه
680,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
18 مهر
جمعه
680,000
تومان
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
11 مهر
جمعه
680,000
تومان
12 مهر
شنبه
680,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
18 مهر
جمعه
680,000
تومان
ایران مارکوپولو
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
690,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
690,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
690,000
تومان
11 مهر
جمعه
690,000
تومان
12 مهر
شنبه
690,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
690,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
690,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
690,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
690,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
690,000
تومان
18 مهر
جمعه
690,000
تومان
دلفین-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
اقامت 24
654,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
654,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
654,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
654,000
تومان
11 مهر
جمعه
654,000
تومان
12 مهر
شنبه
654,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
654,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
654,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
654,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
654,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
654,000
تومان
18 مهر
جمعه
654,000
تومان
هتل یار
654,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
654,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
654,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
654,000
تومان
11 مهر
جمعه
654,000
تومان
12 مهر
شنبه
654,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
654,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
654,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
654,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
654,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
654,000
تومان
18 مهر
جمعه
654,000
تومان
ایران مارکوپولو
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
665,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
665,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
665,000
تومان
11 مهر
جمعه
665,000
تومان
12 مهر
شنبه
665,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
665,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
665,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
665,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
665,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
665,000
تومان
18 مهر
جمعه
665,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
دلفین-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال
هتل یار
767,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
767,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
767,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
767,000
تومان
11 مهر
جمعه
767,000
تومان
12 مهر
شنبه
767,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
767,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
767,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
767,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
767,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
767,000
تومان
18 مهر
جمعه
767,000
تومان
ای‌گردش
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
768,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
768,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
768,000
تومان
11 مهر
جمعه
768,000
تومان
12 مهر
شنبه
768,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
768,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
768,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
768,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
768,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
768,000
تومان
18 مهر
جمعه
768,000
تومان
اقامت 24
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
768,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
768,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
768,000
تومان
11 مهر
جمعه
768,000
تومان
12 مهر
شنبه
768,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
768,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
768,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
768,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
768,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
768,000
تومان
18 مهر
جمعه
768,000
تومان
ایران مارکوپولو
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
779,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
779,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
779,000
تومان
11 مهر
جمعه
779,000
تومان
12 مهر
شنبه
779,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
779,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
779,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
779,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
779,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
779,000
تومان
18 مهر
جمعه
779,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
دلفین-سوئیت دوخوابه چهارنفره VIP
سوئیت دوخوابه چهارنفره VIP
ای‌گردش
1,169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
1,169,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,169,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,169,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,169,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,169,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,169,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,169,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,169,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,169,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,169,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,169,000
تومان
هتل یار
1,169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
1,169,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,169,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,169,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,169,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,169,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,169,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,169,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,169,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,169,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,169,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,169,000
تومان
اقامت 24
1,169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
1,169,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,169,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,169,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,169,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,169,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,169,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,169,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,169,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,169,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,169,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,169,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
دلفین-سوییت دوخوابه چهارنفره رویال
سوییت دوخوابه چهارنفره رویال
ایران مارکوپولو
1,179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
1,179,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,179,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,179,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,179,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,179,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,179,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,179,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,179,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,179,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,179,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,179,000
تومان
دلفین-سوئیت یکخوابه پنج نفره رویال
سوئیت یکخوابه پنج نفره رویال
هتل یار
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
818,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
818,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
818,000
تومان
11 مهر
جمعه
818,000
تومان
12 مهر
شنبه
818,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
818,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
818,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
818,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
818,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
818,000
تومان
18 مهر
جمعه
818,000
تومان
ای‌گردش
819,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
819,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
819,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
819,000
تومان
11 مهر
جمعه
819,000
تومان
12 مهر
شنبه
819,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
819,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
819,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
819,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
819,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
819,000
تومان
18 مهر
جمعه
819,000
تومان
اقامت 24
819,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
819,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
819,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
819,000
تومان
11 مهر
جمعه
819,000
تومان
12 مهر
شنبه
819,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
819,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
819,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
819,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
819,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
819,000
تومان
18 مهر
جمعه
819,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دلفین بندر انزلی

آسانسور
زمين تنيس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
آتلیه
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
اینترنت بی سیم
زمین ورزشی
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فضائی برای پياده روی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پذیرش 24 ساعته
دمپایی حمام
فضائی برای پياده روی
فضای تابستانه
ماساژ
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
شام در اتاق
سالن بيليارد
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
چشم انداز به دریا
فضای بيرون هتل برای نشستن
پنجره
تلويزيون در لابی
لوازم بهداشتی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مبل
فضای سبز
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
باغچه
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
نمازخانه
ماساژ
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
اتاق چمدان
پارکینگ
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
تاکسی سرویس
اعلام حریق
سالن ورزشی
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات اسپا
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
فضای سبز
تلفن
ترانسفر رفت با هزینه
سیستم سرمایش
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
حمام
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
پارکینگ روباز
لابی
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق سیگار
فروشگاه
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
حمام

آدرس هتل دلفین بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلفین بندر انزلی

(38 نظر)
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
مزایا: هتل بسیارتمیزوپرسنل مودب وخوب.صبحانه متنوع وخوب همراه نان داغ تنوری و املت‌های متنوع به سفارش شما ونیمرو و سوسیس و کالباس و.../حوله وسشوار ومسواک وچای ساز وظرف وظروف داره.تور‌والیبال در ساحل داره .فضاسازی و محوطه زیباست.اگر هرروزهم تقاضای نظافت کنید کامل انجام میشه. معایب: امکان پخت وپز نیست. نور واحدها فقط هالوژن‌ و دیوارکوب کم‌نوره وکلا درشب داخل نیمه تاریکه. صدا زیاد در اتاق میاد،نگهبان شب پارکینگ تانصفه های شب باصدای بلند ماشینها را هدایت میکند و واقعا نمیذاره بخوابید. ایراد بزرگش ساحلشه که خیلی خیلی شلوغ و عمومیه،درساحل مثل اتوبان ماشین در رفت وآمده و تعداد زیادموتورهای چهارچرخ و صداهاشون نمیذاره لحظه ای در ساحل به ارامش برسید یا استراحت کنید .کنار آب پراز چوب خورده ست وراحت نمیشه پادر آب گذاشت.پر از قایقرانها والاچیقهای چای وقلیان و...هست .
چون همه چیز عالی بود و خیلی بهتر از مثلا هتل ونیز البته بهتر است مسافرخانه ونیز گفت
برای جمع های شبانه جای زیبا، شیک و مناسبیه
هتل بسیار خوبی هست . اتاق های تمیز و مرتبی نسبت به سال قبل دارد.هتل به دریا نزدیک هست و محوطه و لابی بسیار خوبی دارد و رستوران و کافی شاپ خوبی نیز دارد . یکی از بهترین ویژگی این هتل این هست که شب ها در رستورانش موزیک زنده دارد که بسیار ویژگی خوبی است.این هتل را پیشنهاد میدم.
اتاقها خوب و تمیز بود دسترسی به ساحل خوب بود، اتاقها هر روز تمیز نمیشد، به نظر قیمت هتل کمی بالا بود البته ناگفته نماند بار دیگر هم همین هتل را انتخاب میکنم
توی بندر انزلی شما هتل بهتر گیرتون نمیاد ولی اگه بخواهیم ستاره بهش بدیم اصلا ۴ ستاره نیست حداکثر ۳ ستاره پارکینگ روباز جلوی هتل هست و خالی بودنش شانسیه قیمتش هم که معلوم پول هتل ۵ ستاره رو میگیره سر و صدا بیرون توی اتاق خواب میاد ولی منظره رو به دریا خیلی خوبه اتاقش هم دلبازه
دسترسی راحت ب دریا ،منظره عالی ،غذاهای خوشمزه .قیمت قابل قبول
برخورد پرسنل عالی، کیفیت کافی شاپ و فضایی کافی شاپ عالی، رستوران ساحلی بسیار عالی ، پارکینگ اصلا جالب نیست
من از رستوران هتل استفاده کردم. محیط خوبی داشت. زیبا بود و به دریا راه داشت. کیفیت غذا اما خیلی مطلوب نبود
عالیه ازهمه نظر که فکرش وبکنین. فقط صدای موزیک بالاست. واسه همین دیگه نمی ریم‌ اعتراضات محترمانه وملتمسانه هم فایده نداشت
همه چیز در حد مطلوب هست.
معمولا" اون چیزی را در وب سایت میبنید با واقعیت تفاوت دارد.(عکس هتل) ولی خوب بود و زمانی که ما رفتیم عید بود و قیمتها سرسام آور
همه چيز عالي بود و بي نظير👌
هتل زیبا و با امکانات خوبی هست فقط از لحاظ نظافت واقعا در حد هتل ۴ ستاره نیست تارهای عنکبوت در اتاقها و تراسها قابل مشاهده هست ضمنا در حمام های جکوزی دار جکوزی ها اصلا تمیز بنظر نمیرسید
هتل زیبا و با امکانات خوبی هست فقط از لحاظ نظافت واقعا در حد هتل ۴ ستاره نیست تارهای عنکبوت در اتاقها و تراسها قابل مشاهده هست ضمنا در حمام های جکوزی دار جکوزی ها اصلا تمیز بنظر نمیرسید...
یکی از تمیزترین هتل هایی که تا به حال اقامت داشتم، اونقدر همه چیز خوب و مرتب بود که همش حس میکردم ما اولین افرادی هستیم که در این اتاق اقامت داشتیم. با چند نفر از اقوام اونجا بودیم که اتاقهای اونا هم به همین اندازه نو و تمیز بود و ساحل بسیار تمیز و خوبی هم داره، صبحانه واقعا بینظیر و کامل بود و نان تازه هم براتون میپزن، سایر وعده ها رو در هتل نخوردم و اطلاعی ندارم، برخورد کارکنان هم خوب بود و ما بسیار راضی بودیم.
هتل دلفین میتواند بهتر باشد ، البته بنده و خانواده از اقامت در آن هتل رضایت داشتیم.
هتل دلفین میتواند بهتر باشد ، البته بنده و خانواده از اقامت در آن هتل رضایت داشتیم. ...
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
شلوغی بیش از اندازه ساحل هتل بواسطه ورود غیر مسافران، صدای نگهبان خودروهای هتل که تا پاسی از شب با صدای بلند مانع از خواب شما می شود. عدم وجود اینترنت رایگان و آنتن نامناسب مویابل در اتاق ها، فقدان پارکینگ اختصاصی، تجمع اهالی شهر در رستوران هتل برای چای و قلیان و ...، صبحانه خوب، بر چه اساسی به آن 4 ستاره داده اند نمی دانم
اتاق کثیف بود، سرویس بهداشتی کثیف بود، کافی شاپ و رستوران یکی بود و بوی بدی داشت، پارکینگ خصوصی نداشت، آسانسور بین طبقه ها بود و نیم طبقه رو باید با پله جابجا میشدیم، صبحانه در حد ۴ ستاره نبود، ما که تعجب کردیم چطوری به اینجا ۴ تا ستاره داده بودند.
اتاق کثیف بود، سرویس بهداشتی کثیف بود، کافی شاپ و رستوران یکی بود و بوی بدی داشت، پارکینگ خصوصی نداشت، آسانسور بین طبقه ها بود و نیم طبقه رو باید با پله جابجا میشدیم، صبحانه در حد ۴ ستاره نبود، ما که تعجب کردیم چطوری به اینجا ۴ تا ستاره داده بودند....
شلوغی بیش از اندازه ساحل هتل بواسطه ورود غیر مسافران، صدای نگهبان خودروهای هتل که تا پاسی از شب با صدای بلند مانع از خواب شما می شود. عدم وجود اینترنت رایگان و آنتن نامناسب مویابل در اتاق ها، فقدان پارکینگ اختصاصی، تجمع اهالی شهر در رستوران هتل برای چای و قلیان و ...، صبحانه خوب، بر چه اساسی به آن 4 ستاره داده اند نمی دانم...
نمی‌دونم بر چه اساس چهار ستاره دادن به این هتل ❗️❗️❗️
نمی‌دونم بر چه اساس چهار ستاره دادن به این هتل ❗️❗️❗️...
هتل تمیز و خوبی بود. به خصوص دید دریا از بالکن سوییت عالی بود و واقعا لذت بردیم. صبحانه و غذا هم عالی بود. ولی به نظر میرسه قیمت هتل با توجه به موارد مشابه خیلی بالاست.
هتل تمیز و خوبی بود. به خصوص دید دریا از بالکن سوییت عالی بود و واقعا لذت بردیم. صبحانه و غذا هم عالی بود. ولی به نظر میرسه قیمت هتل با توجه به موارد مشابه خیلی بالاست. ...
فقدان پارکینگ اختصاصی یکی بودن محل کافی شاپ و رستوران هتل که واقعا مایه ی تاسفه .چرا که از کلیه ی نقاط شهر برای کشیدن قلیان و سیگار و نوشیدن چای به این هتل میآیند
فقدان پارکینگ اختصاصی یکی بودن محل کافی شاپ و رستوران هتل که واقعا مایه ی تاسفه .چرا که از کلیه ی نقاط شهر برای کشیدن قلیان و سیگار و نوشیدن چای به این هتل میآیند...
سروصداي فراوان ازماشينها و موتورسواران تا نزديك صبح و گرماوپشه ،تميزنبودن هتل نبودن اينترنت داخل اتاق
سروصداي فراوان ازماشينها و موتورسواران تا نزديك صبح و گرماوپشه ،تميزنبودن هتل نبودن اينترنت داخل اتاق ...
بدلیل استفاده از هتل های بد جنب دلفین (( مجتمع صدف!! )) و نبود رستوران در ماه رمضان بسته بودن سلف سرویس کازبا تا ساعت 8 صبح و بیشتر! به رسپشن هتل دلفین مراجعه کردیم برخورد خوب خانم کارمند پذیرش و اتمسفر بسیار پاکیزه رستوران سلف سرویس هتل تمام رنجی را که بدلیل اشتباه صرفه جویانه شب قبل از مجتمع سوییت مجاور برده بودیم را ناگهان کاست و آرامش یافتیم . میز صبحانه خوب آراسته بود با انواع سریال کورن فلکس های آلمانی پسند! انواع مرباهای ناب محلی کره پنیر هندوانه طالبی آب پرتقال و انبه مرغوب عدسی و لوبیا تخم مرغ پخته حلوا شکری و بسیار چیزهای دیگر که لذت چشیدنش را نبردیم. دو خانم پاکیزه و یک کارمند نظافتچی در محل بخوبی کار میکنند. نمای باغچه و دریا بی نظیر و آرامش بخش بود. میتوان گفت اگر میشد بجای سوسیس بندری - نیمرو و ژامبون سرخ شده نیز میبود هیچ از سرویس صبحانه بهترین هتل های پر ستاره و آوازه جهان کم نداشت. ولی تنها یک نوع نان بربری محلی خوب موجود بود شاید تنوع بیشتر نان های ایرانی دیگر آنرا ایده آل تر کند . در مجموع از نگاه یک توریست مقیم آلمان اینهمه پاکیزگی و زیبایی محیط برای بیست و دو هزار (5 یورو و نیم ) صبحانه یک نفر و یافتن آرامش بسیار دلچسب بود. همچنین سرویس بهداشتی پاکیزه و خدمات کاتالوک های رایگان جهانگردی منهای بهای کمی گزاف آن برای جهانگردان اکونومی . مرا به تحسین مدیریت و کارکنانش وا میدارد . هتل را توصیه میکنم و میدانم که ستاره های درخشانی در حد سه و چهار ستاره بین المللی را سزاوار است.
رضایت داشتم
رضایت داشتم...
نقاط قوت:
تقریبا همه امکانات رفاهی را داشت
نقاط ضعف:
صدای موزیک رستوران در ساعات پایانی شب باعث عدم آرامش و خواب راحت بود پارکینگ نیز مناسب نبود از اطلاعات مسولیت هتل از مکانهای سیاحتی و تجاری شهر بسیار گم بود
موقعیت هتل ، پاکیزگی ،پرسنل هتل بسیار خوب ،سوییت های شیک شامل تمامی امکانات و همچنین صبحانه عالی ...ولی قیمت بالای هتل از نکات منفی هتل بود.
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود و امکانات اتاق کامل بود
نقاط ضعف:
سر و صدای موسیقی شبها بیش از حد طول می کشید
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دلفین بندر انزلی

مهمانان هتل دلفین بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دلفین بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دلفین بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دلفین بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دلفین بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.