هتل دنیز بندر انزلی

بندرانزلی، غازیان، بلوار اطباء، بعد از ساحل قو
2.5
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل دنیز بندر انزلی

هتل چهار ستاره دنیز بندرانزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است. این هتل در یکی از بهترین نقاط گردشگری به عنوان منطقه آزاد واقع شده است. از بهترین مزیت‌های آن می‌توان به دسترسی آسان به دریا، بازار کاسپین، منطقه آزاد انزلی، بازار پردیس، بازار آسیای میانه و تالاب بین المللی انزلی اشاره نمود. مدیریت و پرسنل این مجموعه در تلاش اند تا شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دنیز بندر انزلی

دنیز-ویلا دو نفره فلت دریا (در ساحل)
ویلا دو نفره فلت دریا (در ساحل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق سه تخته ویژه (بالکن روبه دریا)
اتاق سه تخته ویژه (بالکن روبه دریا)
ای‌گردش
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
519,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
519,000
تومان
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
519,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
519,000
تومان
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
478,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
9 آبان
جمعه
480,000
تومان
10 آبان
شنبه
480,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
16 آبان
جمعه
480,000
تومان
17 آبان
شنبه
480,000
تومان
اقامت 24
924,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
924,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
924,000
تومان
9 آبان
جمعه
924,000
تومان
10 آبان
شنبه
924,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
924,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق سه تخته ویژه
اتاق سه تخته ویژه
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
499,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
499,000
تومان
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
438,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
438,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
438,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
438,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
499,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
499,000
تومان
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
438,000
تومان
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
9 آبان
جمعه
440,000
تومان
10 آبان
شنبه
440,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
440,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
440,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
440,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
16 آبان
جمعه
440,000
تومان
17 آبان
شنبه
440,000
تومان
اقامت 24
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
920,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
920,000
تومان
9 آبان
جمعه
920,000
تومان
10 آبان
شنبه
920,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
920,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق سه تخته رویال فلت دریا(در ساحل)
اتاق سه تخته رویال فلت دریا(در ساحل)
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
700,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
700,000
تومان
9 آبان
جمعه
650,000
تومان
10 آبان
شنبه
650,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
650,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
650,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
650,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
700,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
700,000
تومان
16 آبان
جمعه
650,000
تومان
17 آبان
شنبه
650,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-سوئیت رویال چهارنفره (منظره دریا)
سوئیت رویال چهارنفره (منظره دریا)
ای‌گردش
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
599,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
599,000
تومان
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
544,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
544,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
544,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
544,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
599,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
599,000
تومان
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
544,000
تومان
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
9 آبان
جمعه
550,000
تومان
10 آبان
شنبه
550,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
16 آبان
جمعه
550,000
تومان
17 آبان
شنبه
550,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
ای‌گردش
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
589,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
589,000
تومان
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
518,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
518,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
518,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
518,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
589,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
589,000
تومان
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
518,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
590,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
590,000
تومان
9 آبان
جمعه
520,000
تومان
10 آبان
شنبه
520,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
590,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
590,000
تومان
16 آبان
جمعه
520,000
تومان
17 آبان
شنبه
520,000
تومان
اقامت 24
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
990,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
990,000
تومان
9 آبان
جمعه
990,000
تومان
10 آبان
شنبه
990,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
990,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق چهار تخته رویال فلت دریا(در ساحل)
اتاق چهار تخته رویال فلت دریا(در ساحل)
هتل یار
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
740,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
740,000
تومان
9 آبان
جمعه
700,000
تومان
10 آبان
شنبه
700,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
700,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
700,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
700,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
740,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
740,000
تومان
16 آبان
جمعه
700,000
تومان
17 آبان
شنبه
700,000
تومان
اقامت 24
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
1,010,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,010,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,010,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,010,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,010,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
709,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
709,000
تومان
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
664,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
664,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
664,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
664,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
709,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
709,000
تومان
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
664,000
تومان
هتل یار
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
710,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
710,000
تومان
9 آبان
جمعه
670,000
تومان
10 آبان
شنبه
670,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
670,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
670,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
670,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
710,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
710,000
تومان
16 آبان
جمعه
670,000
تومان
17 آبان
شنبه
670,000
تومان
اقامت 24
1,110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
1,110,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,110,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,110,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,110,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,110,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دنیز بندر انزلی

اعلام حریق
روم سرويس 24 ساعته
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
لباسشویی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
کپسول آتشنشانی در راهرو
شبکه پخش فیلم
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
زمین ورزشی
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
خدمات باربري
خدمات پزشكي
روم سرويس
دمپایی حمام
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
کف پوش موکت
سالن جلسات
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
پارکینگ به ظرفیت اتاق ها
هتل دارای سوئیت هایی با بالکن مستقیم رو به دریا هستند
اینترنت در اتاق
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن بيليارد
پرداخت ویزا و مسترکارت
سفره خانه سنتی
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
الاچیق ساحلی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
بالکن قابل استفاده
نهار در اتاق
اينترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
نمازخانه
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
آسانسور
کمد لباس
دستگاه خودپرداز
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
چای ساز
سالن کنفرانس
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
دراور
حوله
كافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اینترنت
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
سرویس فرنگی
مرکز خرید
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
تلفن
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
دستگاه واکس کفش
سالن بیلیارد غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
چای ساز

آدرس هتل دنیز بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دنیز بندر انزلی

(20 نظر)
سلام هتل از لحاظ اخلاق خوب کارکنانش عالی از لحاظ تمیزی خود هتل خیلی خوب اما تمیزی اتاق ها افتضاح در طول ۴ روزی که اقامت داشتیم یک بارم اتاق تمیز نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نقصی دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
سرویس عالی و بدون نقص. پرسنل صمیمی و خوش صحبت. حموم/دستشویی و سرویس های خواب بسیار تمیز بودن و صبحانه خوشمزه ای هم ارایه میدادن
اتاق رو به دریا رو گرفته بودیم.داخل اتاق شبیه زندان بود. تاریک و کم نور.دختر کوچیکم تا وارد اتاق شد گفت دلتنگ خونه شدم. بوی بدی داخل اتاق بود. شب نتونستیم بخوابیم. این هتل ما رو از اینکه شب رو در انزلی موندیم پشیمون کرد. متاسفم برای کسانی که ستاره میدن به هتلها. اصلا هتل نیست. رفتار پرسنل هم هیچ دردی رو درمان نمیکنه در مورد کیفیت پایین این مسافرخانه.
- خوب بود ولی در حد4ستاره نبود در حد3ستاره بود صبحانه خیلی خیلی مختصر و معمولی فقط تخم مرغ آبپز و عدسی و کره پنیر داشت 😟
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
اصلا اون چیزی رو که تبلیغ میکنن رو دریافت نمیکنی! نه کیفیت غذای رستوران ساحلیش خوب بود. نه ساحل اختصاصی داره. قرار بود اتاق سوئیت رویال وان جکوزی داشته باشه ولی جکوزیش رو خاموش کرده بودن.
هیچ وقت دوباره نمیرم به این هتل افتضاح بود!!!!!!
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل ۴ستاره نبود
نقاط قوت:
تجهيزات داخل اتاق خوب بود پرسنل رفتار مناسبي داشتند
نقاط ضعف:
منوي رستوران بسيار محدود بود. منوي فست فود نداشتند. براي كساني كه مثل من كباب دوست نداشتند غذايي تو منو نبود.
هتل ساکتی هست با برخورد بسیار محترمانه پرسنل، جکوزی اتاق ما خراب بود .صبحانه هم چه از نظر کیفیت و چه مدیریت اش اصلا خوب نبود.کم و کاست هم داخل اتاق زیاد بود.
سلام به دوستان این هتل نسبت به قیمتی که دارد خیلی خیلی افتضاح است به یک مسافرخانه بیشتر شبیه بود تا هتل 4ستاره من به سه شب به وسیله اسنپ تریپ رزرو کرده بودم که فکر میکردم در حد هتل 4ستاره است ولی رفتیم دیدیم حتی چای داخل اتاق و......پولی بود منو صبحانه فقط تخم مرغ آب پز و املت و لوبیا گرم با پنیر پاستوریزه بود به همه پیشنهاد میکنم فکر همه جا باشند جز اینجا پرسنل فقط خوب بودند که تا کمبودها را جبران کنند
نمای خوبی داره
جای خوبیه سعی کنید اتاقای جکوزی دارو رزرو کنین نزدیک ساحله. من برای کافی شاپ پذیرایی صبحانه و خود هتل 8 از 10 میدم
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمییز و نوساز صبحانه متوسط خوب پرسنل خوش رفتار و مودب اطاقها تمییز و حمام با وان
نقاط ضعف:
بخاطر نزدیکی به خیابان سرو صدای زیاد
هتل متوسط از نظر امکانات ولی با پرسنلی مودب و اتاق های تمیز صبحانه بوفه سرد و گرم برای یک شب در این هتل اقامت داشتن
هتل در منطقه ساحلی زیبایی قرار گرفته و پرسنل پذیرش بسیار مهربانند که با صبر تمام موضوعات شما را حل می کنند. صبحانه بصورت بوفه گرم و سرد سرو می شه و دارای یک فضای زیبا بام دریاست.
پرسنل خوب ما شب قبل در هتل دیگری بنام دلفین اقامت داشتیم که متاسفانه برق قطع شد و ما چند ساعت در تاریکی مطلق بسر بردیم ، بعد متوجه شدیم که هتل دنیز تنها هتلی است که دارای ژنراتور است و شب دوم را در این هتل اقامت داشتیم ، صبحانه بوفه کامل داشت و یه کافی شاپ در بالکن بسیار زیبا بالای دریا دارد و تنها هتلی هستش که از بلوار تا دریا اماکن هتل است توصیه میکنم برای اقامت در انزلی این هتل را انتخاب کنید
فقط تمیزه همین هیچ نظر مثبت دیگه ای ندارم من سویت رو به دریا رزرو کردم اما رو به خیابان تحویل گرفتم بعد از اعتراض به رزروشن گفتند که اتاقتان همینه!!! چمدانها را خودم تا طبقه سوم بردم😔😔 نور اتاق خیلی کم بود مینی بار فقط آب داشت از انتخاب این هتل پشیمون شدم در حد یک هتل آپارتمان ۲ستارس
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دنیز بندر انزلی

مهمانان هتل دنیز بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دنیز بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دنیز بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دنیز بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دنیز بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.