هتل دنیز بندر انزلی

بندرانزلی، غازیان، بلوار اطباء، بعد از ساحل قو
2.5
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل دنیز بندر انزلی

هتل چهار ستاره دنیز بندرانزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است. این هتل در یکی از بهترین نقاط گردشگری به عنوان منطقه آزاد واقع شده است. از بهترین مزیت‌های آن می‌توان به دسترسی آسان به دریا، بازار کاسپین، منطقه آزاد انزلی، بازار پردیس، بازار آسیای میانه و تالاب بین المللی انزلی اشاره نمود. مدیریت و پرسنل این مجموعه در تلاش اند تا شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دنیز بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته ویژه
هتل یار
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,900,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,000,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,000,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,900,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته ویژه
اسنپ تریپ
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,980,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,980,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,980,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,980,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,980,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,980,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,980,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,150,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,150,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,150,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,150,000
تومان
سوئیت دو تخته ویژه - منظره دریا
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,000,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,000,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته ویژه رو به دریا
اسنپ تریپ
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,080,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,080,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,080,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,080,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,080,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,080,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,080,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,350,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,350,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,350,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,350,000
تومان
ویلای یک خوابه دو تخته ساحلی فلت دید به دریا
اسنپ تریپ
2,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,680,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,680,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,680,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,680,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,680,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,680,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,680,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,350,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,350,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,350,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,350,000
تومان
ویلای یک خوابه ساحلی سه نفره فلت دید به دریا
اسنپ تریپ
2,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,950,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,950,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,950,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,950,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,950,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,950,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,650,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,650,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,650,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,650,000
تومان
ویلا فلت دریا دو نفره - ساحلی
هتل یار
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,400,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,400,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,200,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دوتخته رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته ویژه
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,350,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,350,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,350,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,350,000
تومان
سه تخته ویژه
ای‌گردش
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,300,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,300,000
تومان
سوئیت سه تخته ویژه
هتل یار
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,300,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,300,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته ویژه رو به دریا
اسنپ تریپ
2,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,430,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,550,000
تومان
سوئیت سه تخته ویژه - منظره دریا
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,600,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,800,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,800,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,600,000
تومان
سه تخته با دید دریا
ای‌گردش
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,600,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,800,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,800,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,600,000
تومان
ویلا فلت دریا سه نفره - ساحلی
هتل یار
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,700,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,700,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,500,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,750,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته رویال رو به دریا
اسنپ تریپ
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,650,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,650,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,650,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,650,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,250,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,250,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,250,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,250,000
تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,000,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,100,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,100,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,000,000
تومان
سوئیت رویال 4 نفره
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,000,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,100,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,100,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,000,000
تومان
سوئیت رویال بالکن مستقیم رو به دریا
ای‌گردش
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,150,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,300,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,300,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,150,000
تومان
سوئیت رویال 4 نفره - منظره دریا
هتل یار
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,150,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,300,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,300,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,150,000
تومان
سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,850,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,100,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,100,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,100,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,100,000
تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,100,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,100,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,100,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
3,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
3,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,100,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دنیز بندر انزلی

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
سفره خانه سنتی
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
الاچیق ساحلی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
بالکن قابل استفاده
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
پارکینگ به ظرفیت اتاق ها
هتل دارای سوئیت هایی با بالکن مستقیم رو به دریا هستند
اینترنت در اتاق
چای ساز

آدرس هتل دنیز بندر انزلی روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دنیز بندر انزلی

(19 نظر)
نقاط قوت:
فقط برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
فقط برخورد خوب کارکنان
ما انتظارات هتل چهار ستاره را داشتیم ولی بر خلاف تصورات ما بود.. و من شخصا این هتل را به کسی پیشنهاد نمیکنم.
نقاط قوت:
تمیزی تخت و اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
تمیزی تخت و اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
دید ساحل
نقاط ضعف:
دید ساحل
هتل معمولی بود. صبحانه هتل بد نبود. برنامه موزیک هتل ورودی داشت که خیلی غیر حرفه ای بود رفتار پذیرش هتل غیر حرفه ای بود. من صبحها با صدای بلند سلام و صبح بخیر میگفتم و ایشون با لبخند سری تکان میداد 😄😄 خلاصه هتلداری را باید به عنوان یک صنعت ،به صورت حرفه ای انجام داد
بسیار خوب و رفتار پرسنل عالی و موقعیت مکانی هم خوب بود
وقتی که هتلی در حال بازسازی هستش نباید به هیچ عنوان مسافر پذیرش بکنه که بعد وسط روز آب هتل رو به خاطر تعمیرات قطع کنن و هر روز صبح و ظهر کارگر بالا سرمون مشغول کندو کار باشن امیدوارم مسعولین هتل دنیز تعریف هتل رو بیشتر جدی بگیرن با اینکه سه شب اقامت داشتم شب سوم دیگه داخل هتل نموندم در کل به هیچ عنوان از اقامتم در این هتل راضی نبودم کیفیت صبحانه هم در حد یک صبحونه سرا معمولی هم نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نقصی دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
سرویس عالی و بدون نقص. پرسنل صمیمی و خوش صحبت. حموم/دستشویی و سرویس های خواب بسیار تمیز بودن و صبحانه خوشمزه ای هم ارایه میدادن
اتاق رو به دریا رو گرفته بودیم.داخل اتاق شبیه زندان بود. تاریک و کم نور.دختر کوچیکم تا وارد اتاق شد گفت دلتنگ خونه شدم. بوی بدی داخل اتاق بود. شب نتونستیم بخوابیم. این هتل ما رو از اینکه شب رو در انزلی موندیم پشیمون کرد. متاسفم برای کسانی که ستاره میدن به هتلها. اصلا هتل نیست. رفتار پرسنل هم هیچ دردی رو درمان نمیکنه در مورد کیفیت پایین این مسافرخانه.
- خوب بود ولی در حد4ستاره نبود در حد3ستاره بود صبحانه خیلی خیلی مختصر و معمولی فقط تخم مرغ آبپز و عدسی و کره پنیر داشت 😟
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
اصلا اون چیزی رو که تبلیغ میکنن رو دریافت نمیکنی! نه کیفیت غذای رستوران ساحلیش خوب بود. نه ساحل اختصاصی داره. قرار بود اتاق سوئیت رویال وان جکوزی داشته باشه ولی جکوزیش رو خاموش کرده بودن.
هیچ وقت دوباره نمیرم به این هتل افتضاح بود!!!!!!
نقاط قوت:
تجهيزات داخل اتاق خوب بود پرسنل رفتار مناسبي داشتند
نقاط ضعف:
منوي رستوران بسيار محدود بود. منوي فست فود نداشتند. براي كساني كه مثل من كباب دوست نداشتند غذايي تو منو نبود.
نمای خوبی داره
جای خوبیه سعی کنید اتاقای جکوزی دارو رزرو کنین نزدیک ساحله. من برای کافی شاپ پذیرایی صبحانه و خود هتل 8 از 10 میدم
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمییز و نوساز صبحانه متوسط خوب پرسنل خوش رفتار و مودب اطاقها تمییز و حمام با وان
نقاط ضعف:
بخاطر نزدیکی به خیابان سرو صدای زیاد
فقط تمیزه همین هیچ نظر مثبت دیگه ای ندارم من سویت رو به دریا رزرو کردم اما رو به خیابان تحویل گرفتم بعد از اعتراض به رزروشن گفتند که اتاقتان همینه!!! چمدانها را خودم تا طبقه سوم بردم😔😔 نور اتاق خیلی کم بود مینی بار فقط آب داشت از انتخاب این هتل پشیمون شدم در حد یک هتل آپارتمان ۲ستارس
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دنیز بندر انزلی

مهمانان هتل دنیز بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دنیز بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دنیز بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دنیز بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دنیز بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.