هتل دنیز بندر انزلی

بندرانزلی، غازیان، بلوار اطباء، بعد از ساحل قو
2.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل دنیز بندر انزلی

هتل چهار ستاره دنیز بندرانزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است. این هتل در یکی از بهترین نقاط گردشگری به عنوان منطقه آزاد واقع شده است. از بهترین مزیت‌های آن می‌توان به دسترسی آسان به دریا، بازار کاسپین، منطقه آزاد انزلی، بازار پردیس، بازار آسیای میانه و تالاب بین المللی انزلی اشاره نمود. مدیریت و پرسنل این مجموعه در تلاش اند تا شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دنیز بندر انزلی

ظرفیت 1 نفر

اتاق دبل روبه خیابان برای یک نفر
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
2 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دونفره دبل رو به خیابان
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,700,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
2,700,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
2,700,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
2,700,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,700,000 تومان
اتاق دونفره توئین رو به خیابان
اقامت 24
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
31 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
3,600,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
3,600,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
3,600,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
3,600,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,600,000 تومان
ویلا دو نفره flat دریا ( در ساحل )
اقامت 24
4,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
4,550,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
4,550,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,550,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,550,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,550,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,550,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,550,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,550,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,550,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,550,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,550,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته ویژه خیابان
اقامت 24
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,800,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
31 فروردین
جمعه
3,800,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
3,800,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
3,800,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
3,800,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
3,800,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,800,000 تومان
سوئیت سه تخته ویژه (منظره دریا)
اقامت 24
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,900,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
31 فروردین
جمعه
3,900,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
3,900,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
3,900,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
3,900,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
3,900,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,900,000 تومان
ویلا سه نفره flat دریا ( در ساحل )
اقامت 24
4,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
4,850,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
4,850,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,850,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,850,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,850,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,850,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,850,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,850,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,850,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,850,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,850,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت رویال چهارنفره خیابان
اقامت 24
4,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
4,550,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
4,550,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,550,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,550,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,550,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,550,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,550,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,550,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,550,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,550,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,550,000 تومان
سوئیت رویال چهار نفره (منظره دریا)
اقامت 24
4,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
4,850,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
4,850,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,850,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,850,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,850,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,850,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,850,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,850,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,850,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,850,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,850,000 تومان
سوئیت چهارتخته رویال ویژه دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
30 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
31 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
1 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
2 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل دنیز بندر انزلی

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
سفره خانه سنتی
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
الاچیق ساحلی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
بالکن قابل استفاده
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
پارکینگ به ظرفیت اتاق ها
هتل دارای سوئیت هایی با بالکن مستقیم رو به دریا هستند
اینترنت در اتاق
چای ساز

آدرس هتل دنیز بندر انزلی روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دنیز بندر انزلی

(14 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی ویو عالی رفتارپرسنل خیلی خوب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی ویو عالی رفتارپرسنل خیلی خوب
در کل خیلی خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی تخت و اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
تمیزی تخت و اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
دید ساحل
نقاط ضعف:
دید ساحل
هتل معمولی بود. صبحانه هتل بد نبود. برنامه موزیک هتل ورودی داشت که خیلی غیر حرفه ای بود رفتار پذیرش هتل غیر حرفه ای بود. من صبحها با صدای بلند سلام و صبح بخیر میگفتم و ایشون با لبخند سری تکان میداد 😄😄 خلاصه هتلداری را باید به عنوان یک صنعت ،به صورت حرفه ای انجام داد
بسیار خوب و رفتار پرسنل عالی و موقعیت مکانی هم خوب بود
سرویس عالی و بدون نقص. پرسنل صمیمی و خوش صحبت. حموم/دستشویی و سرویس های خواب بسیار تمیز بودن و صبحانه خوشمزه ای هم ارایه میدادن
اتاق رو به دریا رو گرفته بودیم.داخل اتاق شبیه زندان بود. تاریک و کم نور.دختر کوچیکم تا وارد اتاق شد گفت دلتنگ خونه شدم. بوی بدی داخل اتاق بود. شب نتونستیم بخوابیم. این هتل ما رو از اینکه شب رو در انزلی موندیم پشیمون کرد. متاسفم برای کسانی که ستاره میدن به هتلها. اصلا هتل نیست. رفتار پرسنل هم هیچ دردی رو درمان نمیکنه در مورد کیفیت پایین این مسافرخانه.
- خوب بود ولی در حد4ستاره نبود در حد3ستاره بود صبحانه خیلی خیلی مختصر و معمولی فقط تخم مرغ آبپز و عدسی و کره پنیر داشت 😟
اصلا اون چیزی رو که تبلیغ میکنن رو دریافت نمیکنی! نه کیفیت غذای رستوران ساحلیش خوب بود. نه ساحل اختصاصی داره. قرار بود اتاق سوئیت رویال وان جکوزی داشته باشه ولی جکوزیش رو خاموش کرده بودن.
هیچ وقت دوباره نمیرم به این هتل افتضاح بود!!!!!!
نمای خوبی داره
جای خوبیه سعی کنید اتاقای جکوزی دارو رزرو کنین نزدیک ساحله. من برای کافی شاپ پذیرایی صبحانه و خود هتل 8 از 10 میدم
فقط تمیزه همین هیچ نظر مثبت دیگه ای ندارم من سویت رو به دریا رزرو کردم اما رو به خیابان تحویل گرفتم بعد از اعتراض به رزروشن گفتند که اتاقتان همینه!!! چمدانها را خودم تا طبقه سوم بردم😔😔 نور اتاق خیلی کم بود مینی بار فقط آب داشت از انتخاب این هتل پشیمون شدم در حد یک هتل آپارتمان ۲ستارس
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دنیز بندر انزلی

مهمانان هتل دنیز بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دنیز بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دنیز بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دنیز بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دنیز بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.