هتل دنیز بندر انزلی

بندرانزلی، غازیان، بلوار اطباء، بعد از ساحل قو
2.5
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل دنیز بندر انزلی

هتل چهار ستاره دنیز بندرانزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است. این هتل در یکی از بهترین نقاط گردشگری به عنوان منطقه آزاد واقع شده است. از بهترین مزیت‌های آن می‌توان به دسترسی آسان به دریا، بازار کاسپین، منطقه آزاد انزلی، بازار پردیس، بازار آسیای میانه و تالاب بین المللی انزلی اشاره نمود. مدیریت و پرسنل این مجموعه در تلاش اند تا شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دنیز بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته ویژه
هتل یار
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
870,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,130,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,130,000
تومان
8 بهمن
جمعه
870,000
تومان
9 بهمن
شنبه
870,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
870,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
870,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
870,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,130,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,130,000
تومان
15 بهمن
جمعه
870,000
تومان
سوئیت دو تخته ویژه - منظره دریا
هتل یار
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
940,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,220,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,220,000
تومان
8 بهمن
جمعه
940,000
تومان
9 بهمن
شنبه
940,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
940,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
940,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
940,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,220,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,220,000
تومان
15 بهمن
جمعه
940,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته ویژه
اسنپ تریپ
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
8 بهمن
جمعه
980,000
تومان
9 بهمن
شنبه
980,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
15 بهمن
جمعه
980,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته ویژه رو به دریا
اسنپ تریپ
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
8 بهمن
جمعه
980,000
تومان
9 بهمن
شنبه
980,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
15 بهمن
جمعه
980,000
تومان
ویلای یک خوابه دو تخته فلت رو به دریا
اسنپ تریپ
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,150,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
ویلای یک خوابه سه نفره فلت رو به دریا
اسنپ تریپ
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
ویلا فلت دریا دو نفره - ساحلی
هتل یار
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,680,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,830,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,830,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,680,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,680,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,680,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,680,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,830,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,830,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,680,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
دوتخته رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته ویژه
هتل یار
1,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,010,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,210,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,010,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,010,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,010,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,010,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,010,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,210,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,010,000
تومان
سه تخته ویژه
ای‌گردش
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,060,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,340,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,340,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,060,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,060,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,060,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,340,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,340,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته ویژه رو به دریا
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته ویژه
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
سوئیت سه تخته ویژه - منظره دریا
هتل یار
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,400,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,400,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,130,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,130,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,130,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,400,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,400,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
سه تخته با دید دریا
ای‌گردش
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,220,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,220,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,220,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,220,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,220,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,220,000
تومان
ویلا فلت دریا سه نفره - ساحلی
هتل یار
1,830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,830,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,930,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,930,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,830,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,830,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,830,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,830,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,830,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,930,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,930,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,830,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ویلا سه نفره فلت دریا (در ساحل)(دو تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه نفره ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه نفره ویژه (منظره دریا)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته رویال رو به دریا
اسنپ تریپ
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
سوئیت رویال 4 نفره
هتل یار
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,330,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,580,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,580,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,330,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,580,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,580,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
سوئیت رویال 4 نفره - منظره دریا
هتل یار
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,580,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,780,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,580,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,580,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,580,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,580,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,580,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,780,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,780,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,580,000
تومان
سوئیت رویال بالکن مستقیم رو به دریا
ای‌گردش
1,617,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,617,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,970,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,970,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,617,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,617,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,617,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,617,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,617,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,970,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,970,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,617,000
تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,750,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,770,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,770,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,750,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,750,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,750,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,750,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,750,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,770,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,770,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,750,000
تومان
سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال چهار نفره(منظره دریا)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال چهارنفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,485,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,485,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,485,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,485,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,485,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,485,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,485,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,485,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,485,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,485,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,485,000
تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,680,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,930,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,930,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,680,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,680,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,680,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,680,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,930,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,930,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,680,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
1,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,870,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,220,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,220,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,870,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,870,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,870,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,870,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,870,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,220,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,220,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,870,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دنیز بندر انزلی

سالن کنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
زمین ورزشی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
لباسشویی
پارک کودک
کپسول آتشنشانی در راهرو
پرینتر
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
گیم نت
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات باربري
خدمات پزشكي
وسایل بدنسازی
دمپایی حمام
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
کف پوش موکت
Business Center
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
پارکینگ به ظرفیت اتاق ها
هتل دارای سوئیت هایی با بالکن مستقیم رو به دریا هستند
اینترنت در اتاق
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
سالن بيليارد
پرداخت ویزا و مسترکارت
سفره خانه سنتی
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
الاچیق ساحلی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
بالکن قابل استفاده
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
مینی بار رایگان
اعلام حریق
استخر
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
اینترنت در اتاق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
مبلمان
صندوق امانات
اتاق چمدان
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
یخچال
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
ماساژ
بالکن
کافی نت
بیلیارد
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
لابی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق سیگار
کافی‌شاپ
روزنامه
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
اشپزخانه
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
چای ساز