هتل دنیز بندر انزلی

بندرانزلی، غازیان، بلوار اطباء، بعد از ساحل قو
2.5
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل دنیز بندر انزلی

هتل چهار ستاره دنیز بندرانزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است. این هتل در یکی از بهترین نقاط گردشگری به عنوان منطقه آزاد واقع شده است. از بهترین مزیت‌های آن می‌توان به دسترسی آسان به دریا، بازار کاسپین، منطقه آزاد انزلی، بازار پردیس، بازار آسیای میانه و تالاب بین المللی انزلی اشاره نمود. مدیریت و پرسنل این مجموعه در تلاش اند تا شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دنیز بندر انزلی

دنیز-اتاق دو تخته ویژه با منظره دریا
اتاق دو تخته ویژه با منظره دریا
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
760,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
760,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
760,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
760,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
760,000
تومان
1 خرداد
شنبه
760,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
760,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
760,000
تومان
دنیز-اتاق دو تخته ویژه
اتاق دو تخته ویژه
هتل یار
790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
790,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
720,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
720,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
720,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
720,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
790,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
790,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
1 خرداد
شنبه
720,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
720,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
720,000
تومان
دنیز-ویلا دو نفره فلت دریا (در ساحل)
ویلا دو نفره فلت دریا (در ساحل)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق سه تخته ویژه (بالکن روبه دریا)
اتاق سه تخته ویژه (بالکن روبه دریا)
ای‌گردش
859,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
859,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
859,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
859,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
859,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
859,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
919,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
919,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
859,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
920,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
860,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
860,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
860,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
860,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
920,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
920,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
860,000
تومان
1 خرداد
شنبه
860,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
860,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
860,000
تومان
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,100,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,100,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,100,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,100,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,100,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,100,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,100,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,100,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,100,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق سه تخته ویژه
اتاق سه تخته ویژه
ای‌گردش
819,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
819,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
819,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
819,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
819,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
819,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
879,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
879,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
819,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
880,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
880,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
820,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
820,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
820,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
820,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
880,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
880,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
820,000
تومان
1 خرداد
شنبه
820,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,100,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,100,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,100,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,100,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,100,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,100,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,100,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,100,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,100,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق سه تخته رویال فلت دریا(در ساحل)
اتاق سه تخته رویال فلت دریا(در ساحل)
هتل یار
1,280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,280,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,130,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,130,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,130,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,130,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,280,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,280,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,130,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,130,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-سوئیت رویال چهارنفره (منظره دریا)
سوئیت رویال چهارنفره (منظره دریا)
ای‌گردش
999,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
999,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
999,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
999,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
999,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
999,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,129,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,129,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
999,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
1,130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,130,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,000,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,000,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,000,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,000,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,130,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,130,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,000,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,000,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
دنیز-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
ای‌گردش
929,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
929,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
929,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
929,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
929,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
929,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,079,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,079,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
929,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
1,080,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,080,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
930,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
930,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
930,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
930,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,080,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,080,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
930,000
تومان
1 خرداد
شنبه
930,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
930,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
930,000
تومان
اقامت 24
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,300,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,300,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,300,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,300,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,300,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,300,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,300,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق چهار تخته رویال فلت دریا(در ساحل)
اتاق چهار تخته رویال فلت دریا(در ساحل)
هتل یار
1,130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,130,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,050,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,050,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,050,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,050,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,130,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,130,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,050,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,050,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
اقامت 24
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,300,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,300,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,300,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,300,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,300,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,300,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,300,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
دنیز-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
1,229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,229,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,229,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,229,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,229,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,229,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,299,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,299,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,229,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,300,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,230,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,230,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,230,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,230,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,230,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,230,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
اقامت 24
1,485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,485,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,485,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,485,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,485,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,485,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,485,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,485,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,485,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,485,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,485,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,485,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دنیز بندر انزلی

سالن کنفرانس
سالن كنفرانس
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
لباسشویی
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
خدمات پزشكي
زنگ هشدار
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
پارک کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
پاركينگ
دمپایی حمام
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
کف پوش موکت
Business Center
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
پارکینگ به ظرفیت اتاق ها
هتل دارای سوئیت هایی با بالکن مستقیم رو به دریا هستند
اینترنت در اتاق
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
سفره خانه سنتی
خدمات نگهداری کودک
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
الاچیق ساحلی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
بالکن قابل استفاده
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
اعلام حریق
سونا
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سشوار
اینترنت در اتاق
بالکن
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
مینی بار رایگان
خشکشویی
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
آرایشگاه
اتاق سیگار
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد غیررایگان
لابی
دراور
فضای سبز
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اشپزخانه
چای ساز

آدرس هتل دنیز بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دنیز بندر انزلی

(20 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
نزدیکی به دریا
ما تو بهمن ماه در این هتل اقامت داشتم و یه سوئیت یک خوابه انتخاب کردیم تنها نقطه قوت این هتل، نزدیکی اون به دریا هست اما این هتل ایرادات اساسی داره که به نظرم میشه خیلی هتل های چهار ستاره بهتری رو به جای اون انتخاب کرد. مشکلات هتل به طور خلاصه اینها هستند: ۱. این هتل هیچ گونه امکاناتی نداره ۲. نه تنها برای هر چیزی باید پول بدین مثل چیزهای ساده ای مثل آب خوردن بلکه باید پول خیلی بیشتری هم پرداخت کنید مثلاً یه سیخ کوبیده یه سیخ جوجه با برنج حدود ۲۵۰ هزار تومن شد یا آب معدنی رو دونه ای ۶۰۰۰ تومن حساب میکنند در صورتی که بیرون همین ها نصف قیمت هستند ۳. صبحونه فقط یه دونه پنیر کوچک، یه مربای کوچک، یه دونه تخم مرغ آب پز و چند تا قاچ گوجه و خیار بود در صورتی که برای یه هتل چهار ستاره این صبحونه خنده داره ۴. اتاقها خیلی کوچیک هستند و صدا خیلی زیاد به بیرون نمیره در کل برای انتخاب این هتل باید انتظار تون حداکثر مشابه با یه هتل دو ستاره باشه
نقاط قوت:
رعایت پروتکلهای بهداشتی ، کارکنان خوب و صبور، فضای آرام
نقاط ضعف:
رعایت پروتکلهای بهداشتی ، کارکنان خوب و صبور، فضای آرام
برای بهترین تجربه بود ، چون پروتکلها کامل رعایت میشد ، تونل ضدعفونی کننده جلوی درب ورودی نصب بود و همه موارد در مقابله با ویروس کرونا رعایت میشد، نحوه کارشان به اینصورت بود که بعد از خروج مسافر تا ۴۸ ساعت کسی وارد آن اتاق نمی شد که واقعا این موضوع خیال من رو راحت کرد . پرسنل بسیار صبور و مهربانی داشت و با توجه سطح تخفیف واقعا عالی بود ، بهتون پیشنهاد میکنم حتما تجربه کنید
نقاط قوت:
رعایت تمام ضوابط بهداشتی مقابله با کرونا که در بین هتلهای آن منطقه واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
رعایت تمام ضوابط بهداشتی مقابله با کرونا که در بین هتلهای آن منطقه واقعا عالی بود
فضای بسیار زیبایی بنام بام دریا داشت ، که بسیار آرامش بخش بود ، همه ضوابط کرونا رعایت میشد و تونل ضدعفونی کننده داشت و تمامی اصول بهداشتی مقابله با کرونا رعایت میشد ، پرسنل صبوری داره که همه کارتهای شما رو انجام می دهند . پیشنهاد میکنم برای اقامت حتما امتحان کنید
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
بطور کلی در حد مسافر خانه ایی هست که صبحانه و دمپایی هم بهتون میده
سلام هتل از لحاظ اخلاق خوب کارکنانش عالی از لحاظ تمیزی خود هتل خیلی خوب اما تمیزی اتاق ها افتضاح در طول ۴ روزی که اقامت داشتیم یک بارم اتاق تمیز نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نقصی دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
سرویس عالی و بدون نقص. پرسنل صمیمی و خوش صحبت. حموم/دستشویی و سرویس های خواب بسیار تمیز بودن و صبحانه خوشمزه ای هم ارایه میدادن
اتاق رو به دریا رو گرفته بودیم.داخل اتاق شبیه زندان بود. تاریک و کم نور.دختر کوچیکم تا وارد اتاق شد گفت دلتنگ خونه شدم. بوی بدی داخل اتاق بود. شب نتونستیم بخوابیم. این هتل ما رو از اینکه شب رو در انزلی موندیم پشیمون کرد. متاسفم برای کسانی که ستاره میدن به هتلها. اصلا هتل نیست. رفتار پرسنل هم هیچ دردی رو درمان نمیکنه در مورد کیفیت پایین این مسافرخانه.
- خوب بود ولی در حد4ستاره نبود در حد3ستاره بود صبحانه خیلی خیلی مختصر و معمولی فقط تخم مرغ آبپز و عدسی و کره پنیر داشت 😟
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
اصلا اون چیزی رو که تبلیغ میکنن رو دریافت نمیکنی! نه کیفیت غذای رستوران ساحلیش خوب بود. نه ساحل اختصاصی داره. قرار بود اتاق سوئیت رویال وان جکوزی داشته باشه ولی جکوزیش رو خاموش کرده بودن.
هیچ وقت دوباره نمیرم به این هتل افتضاح بود!!!!!!
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل ۴ستاره نبود
نقاط قوت:
تجهيزات داخل اتاق خوب بود پرسنل رفتار مناسبي داشتند
نقاط ضعف:
منوي رستوران بسيار محدود بود. منوي فست فود نداشتند. براي كساني كه مثل من كباب دوست نداشتند غذايي تو منو نبود.
سلام به دوستان این هتل نسبت به قیمتی که دارد خیلی خیلی افتضاح است به یک مسافرخانه بیشتر شبیه بود تا هتل 4ستاره من به سه شب به وسیله اسنپ تریپ رزرو کرده بودم که فکر میکردم در حد هتل 4ستاره است ولی رفتیم دیدیم حتی چای داخل اتاق و......پولی بود منو صبحانه فقط تخم مرغ آب پز و املت و لوبیا گرم با پنیر پاستوریزه بود به همه پیشنهاد میکنم فکر همه جا باشند جز اینجا پرسنل فقط خوب بودند که تا کمبودها را جبران کنند
نمای خوبی داره
جای خوبیه سعی کنید اتاقای جکوزی دارو رزرو کنین نزدیک ساحله. من برای کافی شاپ پذیرایی صبحانه و خود هتل 8 از 10 میدم
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمییز و نوساز صبحانه متوسط خوب پرسنل خوش رفتار و مودب اطاقها تمییز و حمام با وان
نقاط ضعف:
بخاطر نزدیکی به خیابان سرو صدای زیاد
فقط تمیزه همین هیچ نظر مثبت دیگه ای ندارم من سویت رو به دریا رزرو کردم اما رو به خیابان تحویل گرفتم بعد از اعتراض به رزروشن گفتند که اتاقتان همینه!!! چمدانها را خودم تا طبقه سوم بردم😔😔 نور اتاق خیلی کم بود مینی بار فقط آب داشت از انتخاب این هتل پشیمون شدم در حد یک هتل آپارتمان ۲ستارس
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دنیز بندر انزلی

مهمانان هتل دنیز بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دنیز بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دنیز بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دنیز بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دنیز بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.