هتل آرکا بندر انزلی

بندرانزلی، خیابان پاسداران، نبش خیابان نهم
-
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل آرکا بندر انزلی

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرکا بندر انزلی

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
477,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
477,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
477,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
477,000
تومان
8 بهمن
جمعه
477,000
تومان
9 بهمن
شنبه
477,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
477,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
477,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
477,000
تومان
15 بهمن
جمعه
477,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
614,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
614,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
614,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
614,000
تومان
8 بهمن
جمعه
614,000
تومان
9 بهمن
شنبه
614,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
614,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
614,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
614,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
614,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
614,000
تومان
15 بهمن
جمعه
614,000
تومان
دوتخته - دبل(ویو خیابان)
هتل یار
614,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
614,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
614,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
614,000
تومان
8 بهمن
جمعه
614,000
تومان
9 بهمن
شنبه
614,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
614,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
614,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
614,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
614,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
614,000
تومان
15 بهمن
جمعه
614,000
تومان
دو تخته دابل رو به خیابان
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
اتاق دو تخته دبل رو به خیابان
اقامت 24
668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
668,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
668,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
668,000
تومان
8 بهمن
جمعه
668,000
تومان
9 بهمن
شنبه
668,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
668,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
668,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
668,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
668,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
668,000
تومان
15 بهمن
جمعه
668,000
تومان
دوتخته - دبل رویال (ویو خیابان)
هتل یار
668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
668,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
668,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
668,000
تومان
8 بهمن
جمعه
668,000
تومان
9 بهمن
شنبه
668,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
668,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
668,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
668,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
668,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
668,000
تومان
15 بهمن
جمعه
668,000
تومان
دو تخته دابل رو به دریا
اسنپ تریپ
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
8 بهمن
جمعه
730,000
تومان
9 بهمن
شنبه
730,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
15 بهمن
جمعه
730,000
تومان
دوتخته - دبل(ویو دریا)
هتل یار
744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
8 بهمن
جمعه
744,000
تومان
9 بهمن
شنبه
744,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
744,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
744,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
15 بهمن
جمعه
744,000
تومان
اتاق دو تخته دبل VIP
اقامت 24
744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
8 بهمن
جمعه
744,000
تومان
9 بهمن
شنبه
744,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
744,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
744,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
15 بهمن
جمعه
744,000
تومان
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اقامت 24
744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
8 بهمن
جمعه
744,000
تومان
9 بهمن
شنبه
744,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
744,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
744,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
744,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
744,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
744,000
تومان
15 بهمن
جمعه
744,000
تومان
دو تخته (دید به خیابان)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته (دید به دریا)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
920,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
920,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
920,000
تومان
8 بهمن
جمعه
920,000
تومان
9 بهمن
شنبه
920,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
920,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
920,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
920,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
920,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
920,000
تومان
15 بهمن
جمعه
920,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(ویو دریا)
هتل یار
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
935,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
935,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
935,000
تومان
8 بهمن
جمعه
935,000
تومان
9 بهمن
شنبه
935,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
935,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
935,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
935,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
935,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
935,000
تومان
15 بهمن
جمعه
935,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
940,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
940,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
940,000
تومان
8 بهمن
جمعه
940,000
تومان
9 بهمن
شنبه
940,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
940,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
940,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
940,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
940,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
940,000
تومان
15 بهمن
جمعه
940,000
تومان
سه تخته رو به دریا VIP
اسنپ تریپ
1,182,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,182,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,182,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,182,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,182,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,182,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,182,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,182,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,182,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,182,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,182,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,182,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,200,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,200,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,200,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,200,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,200,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,200,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,200,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,200,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,200,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
سه تخته VIP - رویال ویو دریا
هتل یار
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,201,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,201,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,201,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,201,000
تومان
سه تخته (رو به دریا) VIP
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته (رو به دریا)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,220,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,220,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,220,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,220,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,220,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,220,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,220,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,220,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,220,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,220,000
تومان
اتاق کانکت چهار تخته
اقامت 24
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,240,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,240,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,240,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,240,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,240,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,240,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,240,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,240,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,240,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,240,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,240,000
تومان
چهار تخته - کانکت رویال (دبل+دبل)(ویو دریا)
هتل یار
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,240,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,240,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,240,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,240,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,240,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,240,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,240,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,240,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,240,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,240,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,240,000
تومان
کانکت چهار تخته رو به دریا VIP
اسنپ تریپ
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
اتاق کانکت چهار تخته VIP
اقامت 24
1,316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,316,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,316,000
تومان
چهار تخته VIP - ویو دریا
هتل یار
1,316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,316,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,316,000
تومان
کانکت چهار تخته (رو به دریا)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
کانکت چهار تخته (رو به دریا) VIP
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

شش تخته
اسنپ تریپ
1,525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,525,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,525,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,525,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,525,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,525,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,525,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,525,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,525,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,525,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,525,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,525,000
تومان
اتاق فمیلی روم شش تخته
اقامت 24
1,545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
شش تخته - (3 تخت دبل)(ویو دریا/خیابان)
هتل یار
1,545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
شش تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 7 نفر

اتاق هفت تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل آرکا بندر انزلی

(11 نظر)
نقاط قوت:
نوساز بودن، ویوی زیبای رو به دریا
نقاط ضعف:
نوساز بودن، ویوی زیبای رو به دریا
نقاط قوت:
همه چیز در حد یک هتل ۳ ستاره می باشد
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه بسیار ضعیف
نقاط قوت:
بسیار تمیز برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
من موردی ندیدم
نقاط قوت:
نوساز و تمیز با پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نوساز و تمیز با پرسنل خوب
هتل خوب با پرسنل خوش برخورد
نقاط قوت:
تنها نقطه قوت هتل نوساز بودن و دسترسی راحت به دریا هستش و پرسنل محترمی دارن
نقاط ضعف:
تنها نقطه قوت هتل نوساز بودن و دسترسی راحت به دریا هستش و پرسنل محترمی دارن
بد نبود انتظارم از اتاقvipکه رزرو کرده بودم رو برآورده نکردن
نقاط قوت:
نوساز بودن و نزدیکی به ساحل دریا
نقاط ضعف:
نوساز بودن و نزدیکی به ساحل دریا
به مدت ۳ شب در اتاق vip اقامت داشتیم که هیچگونه امکانات مرتبط با یک اتاق vip در آن مشاهده نشد. همچنین پارکینگ خیلی کوچک بود و ظرفیت دو ماشین زیر سقف و چهار ماشین بدون سقف را داشت که کافی نبود.
نقاط قوت:
تمیزی ویوی دریا نزدیک ساحل
نقاط ضعف:
تمیزی ویوی دریا نزدیک ساحل
خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
اتاق رزو شده سه تحت vip بود ولی اتاقی ما سه تحت معمولی بود من به مسئول هتل هم گفتم پس از کلی بحث گفتند زیاد به سایت اعتماد نکن
نقاط قوت:
دسترسی به ساحل منظره ساحل در طبقات دوم و سوم در اتاقهای رو به دریا خوشرویی کارمندان هتل نوساز بودن هتل (در انزلی همه هتلها قدیمی هستند)
نقاط ضعف:
دسترسی به ساحل منظره ساحل در طبقات دوم و سوم در اتاقهای رو به دریا خوشرویی کارمندان هتل نوساز بودن هتل (در انزلی همه هتلها قدیمی هستند)
با توجه به نبود هتل خوب در شمال ایران (غیر از تعدادی انگشت شمار) اقامت در این هتل را در انزلی بدلیل نوساز بودن پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
برخورد عالی تمیز بودن اتاق‌ها
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
كاركنان بسيار خوش برخورد بودن،سرويس دهى هم عالى بود اتاق ها خيلى تميز بودن و ويو اتاق ها هم خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرکا بندر انزلی

مهمانان هتل آرکا بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرکا بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرکا بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرکا بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرکا بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.