هتل آرکا بندر انزلی

بندرانزلی، خیابان پاسداران، نبش خیابان نهم
-
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل آرکا بندر انزلی

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرکا بندر انزلی

ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته رویال - دو خوابه، بالکن دار، ویو دریا و محوطه
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,700,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,700,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,700,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,700,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,700,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,700,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه رویال برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
سوئیت شش تخته رویال - دو خوابه، بالکن دار، ویو دریا و محوطه
هتل یار
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,900,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,900,000 تومان
سوئیت رویال شش تخته
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,900,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت برای چهار نفر رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,877,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,877,000 تومان
اتاق رویال چهارنفره دریا
اقامت 24
1,877,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,877,000 تومان
چهار تخته - کانکت رویال (دبل+دبل)(ویو دریا)
هتل یار
1,877,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,877,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,877,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,877,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,877,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,877,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,877,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,877,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,877,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,877,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,877,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,877,000 تومان
چهار تخته VIP - ویو دریا
هتل یار
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,050,000 تومان
اتاق کانکت چهار نفره VIP دریا
اقامت 24
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
2,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,050,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - دبل+سینگل(ویو دریا)
هتل یار
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,340,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,340,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,340,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,340,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,340,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,340,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,340,000 تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
چهارشنبه
1,340,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
اتاق سه تخته رویال دریا
اقامت 24
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
1,340,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
سه تخته VIP - رویال ویو دریا
هتل یار
1,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,475,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,475,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,475,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,475,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,475,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,475,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,475,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,475,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,475,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,475,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,475,000 تومان
اتاق سه تخته VIP رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
دوشنبه
1,475,000 تومان
اتاق سه تخته رویال VIPدریا
اقامت 24
1,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
1,475,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته - دبل(ویو خیابان)
هتل یار
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
935,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
935,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
935,000 تومان
18 آذر
جمعه
935,000 تومان
19 آذر
شنبه
935,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
935,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
935,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
935,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
935,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
935,000 تومان
25 آذر
جمعه
935,000 تومان
دوتخته - دبل رویال (ویو خیابان)
هتل یار
1,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,015,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,015,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,015,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,015,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,015,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,015,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,015,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,015,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,015,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,015,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,015,000 تومان
اتاق دو تخته رو به خیابان
ایران هتل آنلاین
1,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
1,015,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,015,000 تومان
اتاق دو تخته رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,185,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,185,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,185,000 تومان
دوتخته - دبل(ویو دریا) VIP
هتل یار
1,185,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,185,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,185,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,185,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,185,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,185,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,185,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,185,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,185,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,185,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,185,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,185,000 تومان
اتاق دو تخته VIP دریا
اقامت 24
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
چهارشنبه
1,860,000 تومان
اتاق دو تخته VIP (محوطه / دریا)
اقامت 24
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
1,860,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل آرکا بندر انزلی

(22 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چی عالی بود مخصوصا پرسنل قسمت پذیرش که با حوصله و مودب و راهنمای مسافران بودند تنوع و کیفیت صبحانه خوب بوددسترسی به دریا عالی بودرستوران برای ناهار و شام هم مجهز بشه عالی تر میشه.ممنونم از شما
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب و محترمانه و دلسوزانه پرسنل خوش‌روی هتل، سکوت و آرامش هتل، اتاق تمیز و خنک هتل و صبحانه‌ی خوب هتل. اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
رفتار بسیار خوب و محترمانه و دلسوزانه پرسنل خوش‌روی هتل، سکوت و آرامش هتل، اتاق تمیز و خنک هتل و صبحانه‌ی خوب هتل. اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم.
تجربه‌ی خوب و لذت بخشی بود
نقاط قوت:
تمیز و پاکیزه بود
نقاط ضعف:
تمیز و پاکیزه بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار مناسب کارکنان،توجه کردن به نظافت اتاق ها،پارکینگ،تنوع منوی صبحانه
نقاط ضعف:
رفتار بسیار مناسب کارکنان،توجه کردن به نظافت اتاق ها،پارکینگ،تنوع منوی صبحانه
ارزش تجربه کردن رو داره و اگر بار دیگه سفر کنم به بندر انزلی ،دوباره همین هتل رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبودن انترنت و منو صبحانه
نقاط قوت:
داشتن وان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نوساز و نزدیک دریا و ساکت و دنج بودن
نقاط ضعف:
نوساز و نزدیک دریا و ساکت و دنج بودن
نقاط قوت:
رفتار محترمانه کارکنان و تمیزی اتاق های هتل
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه کارکنان و تمیزی اتاق های هتل
هتل بسیار خوب و تمیزه است حتما پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، نظافت اتاقها،موقعیت مکانی نسبت به دریا،
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل، نظافت اتاقها،موقعیت مکانی نسبت به دریا،
نقاط قوت:
ویو و موقعیت عالی برخورد پرسنل بسیارخوب وعالی و آشناوتسلط به هتلداری کیفیت وتنوع صبحانه خوب دسترسی ونزدیکی به دریا (درچندقدمی) سکوت و آرامش
نقاط ضعف:
گویادرمدتی که مابودیم رستوران تعمیرات داشتن و درنهاروشام برقرارنبود اما روم سرویس داشتن.
نقاط قوت:
پرسنل خوش خلق تنوع صبحانه اتاقها تمیز
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ متناسب نبود
نقاط قوت:
من برای سفر کاری به انزلی رفتم. دو روز اقامت داشتم و برای یک هتل سه ستاره خوب بود. تمیز ساختمان عالی و ویو رستورانش خوب بود. صبحانه هم برای یک هتل سه ستاره خوب و مناسب بود. در مجموع من راضی بودم و اگر مجددا برگردم انزلی هم همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
____
نقاط قوت:
همه چیز در حد یک هتل ۳ ستاره می باشد
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه بسیار ضعیف
نقاط قوت:
پرسنل عالی، خدمات عالی، ویو عالی، دسترسی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
من موردی ندیدم
نقاط قوت:
بهترین هتل انزلیتمیزملافه و تخت کاملا تمیز بدون کوچکترین بو و نمسیستم تهویه عالی سرویس بهداشتی و حمام بالاتر از انتظار از هتل‌های شماللوکسدردسترسنزدیک دریاپرسنل خوب و خوش برخوردقیمت نسبت به امکانات منصفانه
نقاط ضعف:
اینترنت قطع(هم وای فای هم آنتن دهی تلفن)صبحانه کم تنوع و کم کیفیتتهویه و سرمایش رستوران غیرقابل قبولرستوران نهار و شام سرو نمی شدکارکنان هتل اطلاعات نزدیکترین رستوران یا فست فود یا شماره اشتراک نداشتندپارکینگ کم ظرفیت
نقاط قوت:
برخورد عالیتمیز بودن اتاق‌ها
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نقاط قوت:
اینترنت ایرانسل خیلیییی خوب میگرفت با سرعت بسیار بالاکارکنان مودباتاق های تمیز و تازه ساز.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
كاركنان بسيار خوش برخورد بودن،سرويس دهى هم عالى بود اتاق ها خيلى تميز بودن و ويو اتاق ها هم خوب بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود اصلا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرکا بندر انزلی

مهمانان هتل آرکا بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرکا بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرکا بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرکا بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرکا بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.