هتل آرکا بندر انزلی

بندرانزلی، خیابان پاسداران، نبش خیابان نهم
-
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل آرکا بندر انزلی

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرکا بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

دوتخته - دبل(ویو خیابان)
هتل یار
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,680,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,680,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,680,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,680,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,680,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,680,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,680,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,680,840 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 خرداد
یکشنبه
1,680,840 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,680,840 تومان
26 خرداد
جمعه
1,680,840 تومان
دوتخته - دبل رویال (ویو خیابان)
هتل یار
1,825,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,825,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,825,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,825,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,825,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,825,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,825,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,825,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,825,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,825,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,825,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,825,000 تومان
دو تخته دابل رویال محوطه
اسنپ تریپ
1,825,880 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 خرداد
دوشنبه
1,825,880 تومان
اتاق دو تخته رو به خیابان
اقامت 24
1,825,880 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 خرداد
دوشنبه
1,825,880 تومان
دوتخته - دبل(ویو دریا) VIP
هتل یار
2,072,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,072,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,072,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,072,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,072,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,072,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,072,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,072,000 تومان
اتاق دو تخته دبل VIP
اقامت 24
2,072,770 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 خرداد
یکشنبه
2,072,770 تومان
دو تخته دابل رویال VIP
اسنپ تریپ
2,072,770 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 خرداد
سه‌شنبه
2,072,770 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,072,770 تومان
دو تخته دابل رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,133,243 تومان
اتاق دو تخته دبل دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - دبل+سینگل(ویو دریا)
هتل یار
2,518,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,518,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,518,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,518,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,518,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,518,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,518,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,518,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,518,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,518,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,518,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,518,000 تومان
سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
2,518,740 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,518,740 تومان
20 خرداد
شنبه
2,518,740 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,518,740 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,518,740 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,518,740 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,518,740 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,518,740 تومان
26 خرداد
جمعه
2,518,740 تومان
27 خرداد
شنبه
2,518,740 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,518,740 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,518,740 تومان
سه تخته VIP - رویال ویو دریا
هتل یار
2,779,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,779,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,779,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,779,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,779,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,779,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,779,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,779,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,779,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,779,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,779,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,779,000 تومان
سه تخته رو به دریا VIP
اسنپ تریپ
2,779,560 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 خرداد
جمعه
2,779,560 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - کانکت رویال (دبل+دبل)(ویو دریا)
هتل یار
2,953,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 خرداد
شنبه
2,953,000 تومان
کانکت چهار تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
2,953,440 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,953,440 تومان
20 خرداد
شنبه
2,953,440 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,953,440 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,953,440 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,953,440 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,953,440 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,953,440 تومان
26 خرداد
جمعه
2,953,440 تومان
27 خرداد
شنبه
2,953,440 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,953,440 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,953,440 تومان
کانکت چهار نفره
اقامت 24
2,953,440 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 خرداد
چهارشنبه
2,953,440 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,953,440 تومان
چهار تخته VIP - ویو دریا
هتل یار
3,205,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
3,205,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,205,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,205,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,205,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,205,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,205,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,205,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,205,000 تومان
27 خرداد
شنبه
3,205,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
3,205,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
3,205,000 تومان
کانکت چهار تخته رو به دریا VIP
اسنپ تریپ
3,205,454 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 خرداد
یکشنبه
3,205,454 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت رویال پنج تخته
اقامت 24
3,904,754 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
شنبه
3,904,754 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت شش تخته رویال - دو خوابه، بالکن دار، ویو دریا و محوطه
هتل یار
4,282,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 خرداد
دوشنبه
4,282,000 تومان
27 خرداد
شنبه
4,282,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
4,282,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته رویال
اسنپ تریپ
4,282,740 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 خرداد
چهارشنبه
4,282,740 تومان
27 خرداد
شنبه
4,282,740 تومان
29 خرداد
دوشنبه
4,282,740 تومان
سوئیت رویال شش تخته
اقامت 24
4,282,740 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 خرداد
دوشنبه
4,282,740 تومان

نظرات کاربران برای هتل آرکا بندر انزلی

(36 نظر)
نقاط قوت:
شیک..تمیز...دنج..نزدیک دریا..عالی.عالی.عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پارکینگ نوبتی بود، همش ایجاد مزاحمت برای بقیه اتاق هاآب قطع بود، میگفتن پمپ خراب شدهمن درخواست تمیزی اتاق رو دادم، وقتی برگشتم دیدم اتاق تمیز نشده و گفتن یادشون شدهموارد مورد نیاز اتاق که هر روز باید شارژ بشه ( مثل شامپو، آب معدنی و...) شارژ نمیشددر کل هیچ نقطه مثبتی نداشت، دوباره بخوام بیام هیچ وقت اینجا رو انتخاب نمیکنم👎🏻👎🏻👎🏻
نقاط قوت:
نظافت و موقعیت و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت و موقعیت و برخورد خوب پرسنل
رسیدگی بسیار خوبی دارند
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
گربه خیابونی داخل لابی بود و پرسنل به گربه دست می‌زدند و بدون تمیز کردن دست به کار خود ادامه می‌دادند ناهار در حد خیلی معمولی پارکینگ هم نوبتی بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بوفه صبحانه برای اقامت سه روزه خیلی خیلی معمولی ، تکراری بود، پارکینگ ماشین هم خیلی اذیت کننده بود، ماشین ها به صورت مزاحم برای دیگری بودند
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب، همه چی حتی فرش و پرده ها.مینی بار خوب، تخت مناسب، ویو دیا، پرسنل مودب
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی معمولی و کم کیفیتساحل منتهی به هتل بسیار پر سر و صدا و پر رفت و آمده،گویا محل ماهیگیری چیزی باشه؛ البته پنجره ها دوجداره هستند، اگر بسته باشند، تقریبا صدایی نمیاد
نقاط قوت:
پاکیزگی.‌ رفتار عالی پرسنل
نقاط ضعف:
پاکیزگی.‌ رفتار عالی پرسنل
نقاط قوت:
۱. دسترسی آسان به مرکز شهر ۲. برخورد خوب پرسنل ۳. تمیز بودن اتاق تمیز بودن راهروها و لابی و آسانسور ۴. تمیز بودن رستوران ۵. صبحانه خوب ۶. نزدیکی به دریا ۷. قیمت مناسب ۸. مدیریت و رسیدگی خوب ۹. آرامش هتل و اقامت راحت ۱۰. مینی بار مناسب و قابل استفاده در انتها سفر خاطره انگیزی را در این هتل تجربه کردیم.
نقاط ضعف:
۱. دسترسی آسان به مرکز شهر ۲. برخورد خوب پرسنل ۳. تمیز بودن اتاق تمیز بودن راهروها و لابی و آسانسور ۴. تمیز بودن رستوران ۵. صبحانه خوب ۶. نزدیکی به دریا ۷. قیمت مناسب ۸. مدیریت و رسیدگی خوب ۹. آرامش هتل و اقامت راحت ۱۰. مینی بار مناسب و قابل استفاده در انتها سفر خاطره انگیزی را در این هتل تجربه کردیم.
پنجره های هتل با اینکه دوجداره هستن ولی درست عمل نمیکنن و صدای بیرون به طور کامل عبور میکنه برای همین اتاق هایی که رو به محوطه و خیابون هستن مناسب نیستن و متاسفانه بخاطر ویراژ ماشینها تا نصف شب نتونستم بخوابم، احتمال میدم اتاق هایی که رو به دریا هستن بخاطر خلوتی محیط بیرون این مشکل رو نداشته باشن، صبحانه هم تنوع زیادی نداشت و کامل نبود
نقاط قوت:
تمیز بودن و نو بودن وسایل ،رفتار خوب کارکنان ،نزدیکی به دریا و مرکز شهر و سکوت و آرامش هتل
نقاط ضعف:
تمیز بودن و نو بودن وسایل ،رفتار خوب کارکنان ،نزدیکی به دریا و مرکز شهر و سکوت و آرامش هتل
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتلی بسیار تمیز ،نوساز،زیبا در مجاورت دریای خزر که امکاناتش واقعا بیشتر از هتل ۳ ستاره هست ،تمامی میزبانان هتل (کادر پذیرش) نمونه ی بارز و واقعی میهمانداری به سبک ایرانی هستند و رسم میهمان نوازی را بجا میآورند من از تمامی عزیزانی که در این هتل مشغول به کار هستند کمال تشکر و قدردانی دارم
نقاط ضعف:
نکته ی منفی قابل عرض نیست
نقاط قوت:
بسیار عالی و فضایی بزرگ اتاق و بهداشت عالی رفتار پرسنل بسیار عالی
نقاط ضعف:
بسیار عالی و فضایی بزرگ اتاق و بهداشت عالی رفتار پرسنل بسیار عالی
نقاط قوت:
کادر مجرب و عالی ، اطاق خیلی مرتب ودلنشین، تنوع صبحانه عالی ، کلی بگم بای این هتل ۵ ستاره باشه ، به هر کس که میخواد بندرانزلی هتل بگیره این هتل رو پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
هتل جمع و جوریه اتاق ما که خیلی کوچک بود تنها حسن هتل نو و تمیز بودنش بود
نقاط قوت:
برخورد عالی و صمیمانه پرسنل هتلتمیزی اتاقهاغذاهای با کیفیتموقعیت مکانی هتل و نزدیکی به اماکن دیدنی بندر انزلی
نقاط ضعف:
ندارد.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چی عالی بود مخصوصا پرسنل قسمت پذیرش که با حوصله و مودب و راهنمای مسافران بودند تنوع و کیفیت صبحانه خوب بوددسترسی به دریا عالی بودرستوران برای ناهار و شام هم مجهز بشه عالی تر میشه.ممنونم از شما
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
کارکنان بسیار مودب و دلسوز اتاقها و سایر قسمتهای ساختمان کاملا تمیز من برای یک شب از 7عصر تا 9صبح روز بعد اقامت داشتم و کاملا راضی بودم هتل کوچکی هست ولی اقامت راحتی ارائه میکنه فاصله اش با دریا چند قدم بیشتر نیست و دسترسی خوبی از شهر داره بنظرم به منظور کار اگر سفر میکنید گزینه کاملا مناسبی هست (چون خودم به این منظور رفته بودم انزلی) و اگر نسبت به تمیزی هتلی که مقیم میشید وسواس دارید این مکان میتونه براتون بهترین جای استراحت باشه اما در مجموع کوچک هست و امکانات جانبی رو نباید ازش انتظار داشته باشید
پذیرش خوش برخورد و البته کمی کند کار بودند رستوران برای صبحانه میتواند کیفیت بهتر و تنوع بیشتری داشته باشد
من با همسرم یک شب در این هتل اقامت داشتم هتل نوساز هست و کلا ۱۵ اتاق داره لابی نسبتا کوچکی داره برخورد پرسنل خوب بود پارکینگ داشت اما در قسمت روباز حیاط ماشین ها پشت هم پارک می کردن و پذیرش سوئیچ رو از شما می گرفت که اگر کسی خواست بیرون بره ماشین شما رو جابجا بکنن پرسنل کمی داشت و نفر پذیرش چک کردن اتاق ها و چند کار دیگه رو انجام می داد بطوریکه گاهی توی پذیرش کسی نبود که به مراجعین پاسخ بده ویو رستوران خوب بود و رو به دریا بود صبحانه مختصر بود و با توجه به قیمت انتظار صبحانه بهتری داشتم اتاق سمت خیابان رو رزرو کرده بودم که در طول روز صدای عبور ماشین ها به راحتی وارد اتاق میشه اتاق ها سرویس بهداشتی مرتب و بزرگی داره قیمت هتل نسبت به خدمات و کیفیت زیاد است از بس خسته را رودم درخواست رمز اینترنت نکردم اما ظاهرا ارتباط اینترنت داشت در کل برای یک شب موندن بد نیست
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبودن انترنت و منو صبحانه
نقاط قوت:
داشتن وان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ویو و موقعیت عالی برخورد پرسنل بسیارخوب وعالی و آشناوتسلط به هتلداری کیفیت وتنوع صبحانه خوب دسترسی ونزدیکی به دریا (درچندقدمی) سکوت و آرامش
نقاط ضعف:
گویادرمدتی که مابودیم رستوران تعمیرات داشتن و درنهاروشام برقرارنبود اما روم سرویس داشتن.
نقاط قوت:
پرسنل خوش خلق تنوع صبحانه اتاقها تمیز
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ متناسب نبود
نقاط قوت:
من برای سفر کاری به انزلی رفتم. دو روز اقامت داشتم و برای یک هتل سه ستاره خوب بود. تمیز ساختمان عالی و ویو رستورانش خوب بود. صبحانه هم برای یک هتل سه ستاره خوب و مناسب بود. در مجموع من راضی بودم و اگر مجددا برگردم انزلی هم همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
____
نقاط قوت:
همه چیز در حد یک هتل ۳ ستاره می باشد
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه بسیار ضعیف
نقاط قوت:
پرسنل عالی، خدمات عالی، ویو عالی، دسترسی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
من موردی ندیدم
نقاط قوت:
بهترین هتل انزلیتمیزملافه و تخت کاملا تمیز بدون کوچکترین بو و نمسیستم تهویه عالی سرویس بهداشتی و حمام بالاتر از انتظار از هتل‌های شماللوکسدردسترسنزدیک دریاپرسنل خوب و خوش برخوردقیمت نسبت به امکانات منصفانه
نقاط ضعف:
اینترنت قطع(هم وای فای هم آنتن دهی تلفن)صبحانه کم تنوع و کم کیفیتتهویه و سرمایش رستوران غیرقابل قبولرستوران نهار و شام سرو نمی شدکارکنان هتل اطلاعات نزدیکترین رستوران یا فست فود یا شماره اشتراک نداشتندپارکینگ کم ظرفیت
نقاط قوت:
برخورد عالیتمیز بودن اتاق‌ها
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نقاط قوت:
اینترنت ایرانسل خیلیییی خوب میگرفت با سرعت بسیار بالاکارکنان مودباتاق های تمیز و تازه ساز.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
كاركنان بسيار خوش برخورد بودن،سرويس دهى هم عالى بود اتاق ها خيلى تميز بودن و ويو اتاق ها هم خوب بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود اصلا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرکا بندر انزلی

مهمانان هتل آرکا بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرکا بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرکا بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرکا بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرکا بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.