هتل جهانگردی بم

بم، بلوار امام خمینی، میدان 17 شهریور، جنب فرمانداری
-
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بم

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
933,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
933,000 تومان
23 تیر
شنبه
933,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
933,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
933,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
933,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
933,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
933,000 تومان
29 تیر
جمعه
933,000 تومان
30 تیر
شنبه
933,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
933,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
933,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
933,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
933,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
933,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
933,000 تومان
29 تیر
جمعه
933,000 تومان
30 تیر
شنبه
933,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
933,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
933,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
933,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
933,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
933,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
933,000 تومان
29 تیر
جمعه
933,000 تومان
30 تیر
شنبه
933,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
933,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
933,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
933,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 تیر
دوشنبه
933,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
933,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 تیر
یکشنبه
933,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
933,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
933,986 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
933,986 تومان
23 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
933,986 تومان
27 تیر
چهارشنبه
933,986 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
933,986 تومان
29 تیر
جمعه
933,986 تومان
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
933,986 تومان
1 مرداد
دوشنبه
933,986 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
933,986 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
933,986 تومان
23 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
933,986 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
933,986 تومان
29 تیر
جمعه
933,986 تومان
30 تیر
شنبه
933,986 تومان
31 تیر
یکشنبه
933,986 تومان
1 مرداد
دوشنبه
933,986 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
934,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
934,000 تومان
23 تیر
شنبه
934,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
934,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
934,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
934,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
934,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
934,000 تومان
29 تیر
جمعه
934,000 تومان
30 تیر
شنبه
934,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
934,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
934,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
934,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
934,000 تومان
23 تیر
شنبه
934,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
934,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
934,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
934,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
934,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
934,000 تومان
29 تیر
جمعه
934,000 تومان
30 تیر
شنبه
934,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
934,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
934,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
980,000 تومان
23 تیر
شنبه
980,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
980,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
980,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
980,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
980,000 تومان
29 تیر
جمعه
980,000 تومان
30 تیر
شنبه
980,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
980,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
980,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
980,000 تومان
23 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
980,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
980,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
980,000 تومان
29 تیر
جمعه
980,000 تومان
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
980,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
980,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,392,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,392,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,392,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,392,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,392,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,392,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,392,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,392,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,392,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,392,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,392,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,392,000 تومان
اتاق سه نفره - سه تخت سینگل
هتل یار
1,392,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,392,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,392,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,392,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,392,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,392,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,392,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,392,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,392,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 تیر
شنبه
1,392,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,392,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,392,787 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,392,787 تومان
23 تیر
شنبه
1,392,787 تومان
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
1,392,787 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,392,787 تومان
29 تیر
جمعه
1,392,787 تومان
30 تیر
شنبه
1,392,787 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,392,787 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,392,787 تومان
سه تخته
علاءالدین
1,393,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,393,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,393,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,393,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,393,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,393,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,393,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,393,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,393,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,393,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,393,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,393,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,460,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,460,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
1,460,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,460,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,460,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,460,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,460,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,460,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
1,642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,642,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,642,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,642,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,642,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,642,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,642,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,642,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,642,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,642,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,642,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,642,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,642,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,642,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
1,643,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,643,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,643,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,643,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,643,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,643,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,643,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,643,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,643,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,643,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,643,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,643,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
ای‌گردش
2,662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,662,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,662,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,662,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,662,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,662,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,662,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,662,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,662,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,662,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,662,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,662,000 تومان
سوییت رویال - دو خوابه - دبل - تویین
هتل یار
2,662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,662,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,662,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,662,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,662,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,662,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,662,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,662,000 تومان
سوئیت چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
2,662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,662,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,662,000 تومان
سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
2,663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,663,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,663,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,663,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,663,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,663,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,663,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,663,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,663,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,663,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,663,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,663,000 تومان
رویال سوئیت چهار تخته دوخوابه
ایران هتل آنلاین
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,800,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,800,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
23 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,720,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,720,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,720,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,720,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,720,000 تومان
سوئیت چهار نفره رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
23 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
2,662,681 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,662,681 تومان
29 تیر
جمعه
2,662,681 تومان
30 تیر
شنبه
2,662,681 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,662,681 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,662,681 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
23 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
24 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
25 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
1,642,670 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,642,670 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بم

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
رخت آویز
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی بم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بم

(43 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
-
هتلی تمیز و با موقعیت مکانی عالی
نسبت به قیمت خوب
نسبت به قیمت می ارزید
هتل خوبی بود
هتل خوبی بود
موقع ورود مسئول پذیرش می‌گفت رزرو شما یک ماه پیش انجام شده و باطل هست با وجودی که کل مبلغ را داده بودم .شب توی هتل تا نصف شب عروسی و سر و صدا و بزن و بکوب بود.انگار دیسکو بود. هیچ احدی هم توی پذیرش پاسخ گو و مسعولیت پذیر نبود.هیچ وقت دیگه آنجا نمی‌رم .
نقاط قوت:
صرفا نظافت انجام شده و اکرام مشتریان
نقاط ضعف:
کهنه بودن فضا و فرش ها و روشن نشدن چراغ های اتاق بخاطر سوختگی، دیر شارژ شدن صبحانه اونم بصورت محدود و صبحانه خیلی معمولی
کیفیت اتاق ها خیلی معمولی بود و وسایل کهنه شده بودن، تمیز بود ولی خیلی جاها خرابی و کهنه بودن لوازم دیده میشد، در حد دو ستاره بود
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل تمیز و خوب بود
نسبت به قیمت ارزنده بود. موقعیت مکانی بسیار خوب و کیفیت غذا مناسب
ظاهرأ اتاقها دردودسته بازسازی شده و نشده هستند ایرادات من ۱- شامل عدم رعایت نوع اتاق رزرو شده بود یعنی بنده اتاق دبل رزرو کرده بودم و روی توضیحات نیز ذکر کرده بودم ولی موقع مراجعه اتاق دبل نداشتند۲- بوی سیگار در اتاقی که بما دادند حال مارا بهم زد
از همه لحاظ خوب بود
این مهمان سرا با کادری مجرب و اموزش دیده اماده پذیرای از مسافران و میهمانان گرامسیت و از فرایندها این مهمانسرا میتوان به نزدیک بودن به بنای تاریخی ارگ بم اشاره کرد که گردشگران و محققان و توریستهای زیادی رو متوان به این مکان دعوت نمود
از مزیت های هتل میتوان دسترسی آسان به اماکن تاریخی نظیر ارگ بم اشاره کرد که موجب سهولت در بازدید از این بنای خشتی گردیده
از مزیت های هتل میتوان دسترسی آسان به اماکن تاریخی نظیر ارگ بم اشاره کرد که موجب سهولت در بازدید از این بنای خشتی گردیده.هتل دو ستاره جهانگردی بم با پرسنلی آموزش دیده و مجرب فرصت میزبانی از شما را غنیمت شمرده و تلاش خود را برای اقامتی بیادماندنی ارائه خواهد کرد.
این هتل یادآور روزهای خوب و پرخاطره ی قبل از زلزله ی ویرانگر بم می باشد .
هتل در موقعیت مکانی مناسبی قرار داره، برخورد کارکنان در حد متوسط بود، یکیشون که یه جورایی دعوا داشت! نظافت خوب بود، صبحانه مناسب قیمت، مجموعا ما تجربه خوبی داشتیم، نسبت به قیمت هتل خوبیه.
ما دو اتاق داشتيم يكي ١٠١ و ديگري ١١٣ اتاق ١٠١ خيلي خوب و تميز بود ولي اتاق ١٠١نه بوي بدي توي طبقه همكف ميومد برخورد پرسنل بسيار عالي و مودبانه صبحانه در حد هتل و بضاعت ،بسيارخوب محيطي خوب اگه دوباره برم بم ازين هتل مجدد استفاده خواهم كرد.
بسیار معمولی . غذا رستوران ضعیف بود و اصلا پیشنهاد نمیشه
هتلي ضعيف و در حد يك ستاره، مسئول پذيرش كه يك آقايي بودند هيچوقت در محل كارشون حضور نداشتند، اتاقها قدیمی
در کل خوب بود.
من از اقامتم راضی بودم ، البته فقط برای یک شب اقامت داشتم، سرویس صبحانه نسبت به قیمت هتل خوب بود، رفتار پرسنل هم محترمانه بود، مکان هتل هم نیم ساعت پیاده با ارگ بم فاصله داره و با تاکسی پنج دقیقه، از نظر دسترسی جای خوبیه.
معلوم بود هتل حرفه ای بوده ، پرسنل باصفا بودن ، پارکینگ داشت، صبحانه معمولی بود،در کل هتل خوبی بود.
رفتار کارکنان و غذای رستورانش خوبه
وسایل هتل قدیمی بود به نظرم با یه بازسازی میتونه عالی بشه .
محیط هتل خوب و امکاناتش قابل قبول بود اما در کل مدیریت هتل های جهانگردی میتونه خیلی بهتر عمل کنه. اتاق و راهرو بوی سیگار میداد. سرویس صبحانه هم می‌تونست خیلی بهتر از این باشه.
هتلی متوسط نسبت به ستاره هاش
حدود سی دقیقه برای تحویل اتاق منتظر ماندیم ولی اگر از آن بگذریم سایر موارد خوب بود.
ما براي يك شب و عبوري اين هتل رو رزرو كرديم. اتاق ما كوچيك بود و درب توالت دقيقا جلوي تخت باز ميشد. اصلا شرايط جالبي نداشت. رفتار پرسنل معمولي و صبحانه با توجه به قيمت اتاق قابل قبول بود. با توجه به اينكه اسم جهانگردي رو داره، من انتظار بيشتري داشتم.
واقع در مرکز شهر، دسترسی مناسب به رستورانها و مراکز خرید. برخورد کارکنان خوب بود. آسانسور خراب بود. اتاق سه تخته رزرو کردم ولی پنج تخته بود! مشغول تعمیرات بودن و صدا آزار دهنده بود.
باتوجه به محرومیت منطقه واینکه دراین شهرتعدادمعدودی هتل وجود دارد،بنظرمن بهترین گزینه میباشد.هتل نقلی باکارکنان مهربان بادسترسی مناسب وصبحانه بسیارمختصر ومفید و البته هزینه مناسب نسبت به سایرهتل ها،جهت یک اقامت کوتاه شما را راضی خواهدکرد لازم به ذکراست که این هتل قدمت طولانی دارد وچندین سال قبل بازسازی شده وبهرحال دارای نقاط ضعف هم میباشد که بنظرمن قابل چشم پوشی است ودر مجموع توصیه میشود.
از لحاظ دسترسي در مركز شهر واقع شده در مجموع خوب بود كاركنان خوبي داشت و بخش هاي مختلف هم در مجموع خوب بود.
هتل جهانگردي بم در كل نسبت به قيمت بسيار مناسب بود. پاكيزگي، رفتار پرسنل و موقعيت همگي خيلي خوب بودند .
هتل خوبی بود، خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم
هتل های جهانگردی بم مانند مابقی جهانگردی های دیگر از کادر مودب و فضای عالی بهره مند می باشد و از انجاییکه پایه و اصول درستی در برخورد با مسله مسافر و مهمانپذیری دارند فضای بسیار مطبوعی را برای مسافران میسازند
دركل بد نبود
هتل بدی نبود در کل راضی بودم و مشکلی نداشتم
دراین منطقه جغرافیایی ازکشورمناسب است
مثل اکثر هتل های گروه جهانگردی در شهرهای متوسط و کوچک، هتل جهانگردی بم از زیرساخت های خوب برخوردار است ولی ارائه خدمات و کیفیت آنها متوسط است.
نسبت به قیمت مناسب است در صورتی که هتلهایی دیگر شهر بم دو برابر قیمت دارند
هتلی است خوب اما با امکانات محدود
هتلی با امکانات محدود اما با توجه به نبود هتلهای چندان در بم تقریبا انتخاب ان از روی اجبار است و به هر حال استراحتگاهی در بین راه است و وجود ان غنیمت به شمار میرود.
محل قرار گیری هتل در شهر خوب بود. با توجه به اینکه بخاطر کار تقریبا در اکثر شهرستانهای کرمان اقامت داشتم ، این هتل تمیز و با سرویس دهی مناسب بود. فقط مشکل کوچکی در تاسیسات سرویس حمام داشت که از کلاس این هتل بدور بود. در کل بهتر از خیلی هتل های هم سطح خود هست.
مناسب نسبت به قیمت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بم

مهمانان هتل جهانگردی بم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.