هتل ارگ جدید بم

بم، کیلومتر 10 جاده بم - زاهدان، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
4.6
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل ارگ جدید بم

هتل ارگ جدید، تنها هتل چهار ستاره نوساز با امکانات مناسب برای اقامت مسافران گرامی در ارگ جدید بم می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ارگ جدید بم

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
740,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
740,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
740,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
753,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
753,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
753,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
753,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
753,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
753,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
753,000
تومان
4 شهریور
جمعه
753,000
تومان
5 شهریور
شنبه
753,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
753,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
753,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
753,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
754,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
754,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
754,000
تومان
4 شهریور
جمعه
754,000
تومان
5 شهریور
شنبه
754,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
754,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
754,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
754,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
754,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
754,000
تومان
4 شهریور
جمعه
754,000
تومان
5 شهریور
شنبه
754,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
754,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
754,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
810,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
810,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
810,000
تومان
4 شهریور
جمعه
810,000
تومان
5 شهریور
شنبه
810,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
815,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
815,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
815,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
828,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
828,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
828,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
4 شهریور
جمعه
828,000
تومان
5 شهریور
شنبه
828,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
828,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
828,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
828,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
828,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
4 شهریور
جمعه
828,000
تومان
5 شهریور
شنبه
828,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
828,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
828,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
828,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
828,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
4 شهریور
جمعه
828,000
تومان
5 شهریور
شنبه
828,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
828,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
828,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
828,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
828,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
4 شهریور
جمعه
828,000
تومان
5 شهریور
شنبه
828,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
828,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
828,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
828,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
828,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
4 شهریور
جمعه
828,000
تومان
5 شهریور
شنبه
828,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
828,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
828,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
828,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
828,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
4 شهریور
جمعه
828,000
تومان
5 شهریور
شنبه
828,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
828,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
910,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
910,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
910,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
910,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
910,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
910,000
تومان
4 شهریور
جمعه
910,000
تومان
5 شهریور
شنبه
910,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
910,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
910,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
910,000
تومان
سوئیت رویال دو نفره
اقامت 24
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,620,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,620,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,620,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,620,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,620,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,620,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,620,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,620,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,620,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,620,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,620,000
تومان
سوئیت رویال برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,968,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,968,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,968,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,968,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,968,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,968,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,968,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,968,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,968,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,968,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,968,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,235,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,235,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,235,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,248,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,248,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,248,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,248,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,248,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,248,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,248,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,248,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,248,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,248,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,248,000
تومان
سوئیت کانکت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,248,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,248,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,248,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,248,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,248,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,248,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,248,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,248,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,248,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,248,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,248,000
تومان
سوییت سه تخته
هتل یار
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,248,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,248,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,248,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,248,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,248,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,248,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,248,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,248,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,248,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,248,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,248,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,350,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,350,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,350,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,350,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,350,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,350,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,350,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,350,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,350,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,350,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,350,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
اسنپ تریپ
1,613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,613,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,613,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,613,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت کانکت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,626,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,626,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,626,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,626,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,626,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,626,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,626,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,626,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,626,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,626,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,626,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,626,000
تومان
سوییت چهار تخته
هتل یار
1,626,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,626,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,626,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,626,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,626,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,626,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,626,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,626,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,626,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,626,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,626,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,626,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,740,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,740,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,740,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,740,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,740,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,740,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,740,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,740,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,740,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,740,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,740,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ارگ جدید بم

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
زمین تنیس
سونا بخار
اباژور
تلفن
میز تحریر
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن همايش
نمای فضای سبز
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بيليارد
استخر
زمين فوتبال
دوچرخه سواری
پیست سوارکاری
پیست کارتینگ
شهربازی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ارگ جدید بم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارگ جدید بم

(31 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل صمیمانه اتاق های طبقه بالا منظره عالی بهداشت عالی
نقاط ضعف:
غذاها با گوشت قرمز کیفیت نداشت ولی گوشت سفید خوب بود نبود سالاد و اردو
نقاط قوت:
از نظر نظافت و کارکنان هتل عالی
نقاط ضعف:
غذاهاش واقعا خوب نبود هم شامی که سفارش دادیم هم صبحونش🤦‍♀️
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
محیط مطلوب برخوردها خوب
نقاط ضعف:
سیستم تهویه مطبوع بسیار پر صدا بود به صورتی که موقع خواب باید خاموش کنی که متاسفانه هوای اتاق نامطبوع میشه سشوار یاید گرم نداشت
نقاط قوت:
رعایت اصول هتل داری و اخلاق خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نیاز به تعمیرات کوچک ساختمانی
نقاط قوت:
پرسنل مودب، فضای هتل به نسب موقعیت جغرافیایی خیلی خوب و با صفا
نقاط ضعف:
اتاق با تخت توئین نداشتند و گفتند تعداد اتاقهای توئین کمه و به ما اتاق با دو تخت سینگل دادند. صبحانه در اندازه حداقل های یک هتل ۴ ستاره بود.
نقاط قوت:
ارامش
نقاط ضعف:
نبود آموزش مناسب کارکنان هتل با مسافرین
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود پرسنل نیز بسیار مودب و محترم
نقاط ضعف:
انتن هتل بسیار ضعیف بود اینترنت هتل فقط ۱۰۰ مگابایت رایگان هست رستوران هتل تعطیل بود که با توجه به فاصله هتل از شهر بسیار‌اذیت کننده بود
نقاط قوت:
اتاقها بسیار تمیز فضای محوطه و هتل عالی برخورد پرسنل خوب ناهار عالی بود پر از آرامش
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی بد ،مرباهای خشک در حد هتل یک ستاره هم نبود حیف همچین هتل خوبی که صبحانش این باشه
نقاط قوت:
امکانات خوب بو د .کیفیت صبحانه پایین بود.
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه خوب نبود.
کارکنان، بسیار محترم بودند، پروتکلهای بهداشتی عالی اجرا میشد، از محدود هتلهایی هستند که کارت واکسن درخواست کردند، و همه ی وسایل و افراد را قبل از ورود ضد عفونی کردند، اتاق ها هم تمیز و خوب بودند.
همه چی خوب بود به جز اینترنتش و تنوع پایین صبحانه
متاسفانه فقط بخاطر موقعیت اب وهوایی مگس داشت هنگام غذا خوردن
کیفیت و ... عالی بود اما اینترنت پولی بود آب داخل یخچال پولی بود اما به نظرم خیلی خوب بود بقیه چیزها تنوع صبحانه هم کم بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
اتاقها تمیز و برخورد پرسنل محترمانه، محیط آرام و لذتبخش
خوب بود ولی وسایل داخل یخچال با اتاق حساب شود بهتره تا مهمان ب عنوان کلاهبرداری یا مورد دیگر حساب کنه
متوسط
موقعیت مکانی خوب و محیط عالی
من در اردیبهشت ۹۸ بمدت ۲ شب در اینجا اقامت داشتم. لابی آن دکوراسیون و چیدمان بسیار زیبایی دارد و فضای سنتی و مدرن بخوبی تلفیق شده است. هتل بسیار تمیز و مرتب است. رستوران شیک و لوکسی دارد. محوطه باز زیبای هم دارد. دستشویی و حمام انصافا ً تمیز و جادار است. یخچال کوچک مناسب و خنکی داخل اطاق است و مینی بار آن کامل است. روشنایی داخل اطاق مناسب است. تختخواب و البسه خواب تمیز و مرتب هستند....
هتلي خوب بود و تميز و نسبت به قيمتش واقعا مناسب بود برخورد كاركنانش خوب بود و محيط خيلي خوبي داشت آرامش خوبي داشت من فضاش رو خيلي دوست داشتم و سرويس بهداشتيش توالت فرنگي داشت و وان بزرگ براي حمام و داخل راهرو سرويس بهداشتي ايراني داشت كلا دو طبقه بود و آسانسور نداشت نمازخانه ي خيلي بزرگي هم در راهرو داشت صبحانه شون هم خوب بود و كامل فقط صبحانه شون و زود جمع كردن بايد زودتر بريد براي صبحانه البته ناهار هم طعمش خوب بود فقط خيلي دير آوردن و سرويسشون كامل نبود اينكه به شهرك ارگ جديد خيلي نزديك بود عالي بود
هتلی فقط برا ماشین دارها
هتلی با پرسنل و اتاق های خوب
مکانی مناسب برای اقامت با استاندارد هایی خوب جهت خواب، استحمام و استراحت. باید در نظر داشت که طبقه دوم این ساختمان آسانسور ندارد.
سیستم گرمایش اتاق درست کار نمیکرد و اب گرم حمام مناسب نبود اسانسور نداره و یه طبقه باید با پله برید یه همکف داره یه طبقه اول که اگر افراد سالخورده یا افرادی که براشون استفاده از پله مشکله حتما اتاق طبقه همکف بگیرید صبحانه معمولی
صبحانه هتل ضعیف بود
صبحانه خوب نبود و راضی نبودم .
خوب و منظم
با سلام هتل خوبی در میان هتلهای شهر بم میباشد چون من هتلهای دیگه را هم رفته ام البته هتل پارسیان آزادی بم هم خوب میباشد و به لحاظ قیمت خیلی بهتر است. نکته منفی که بنده باهاش مواجه شدم چون سیستم گرمایشی را برداشته بودند و سیستم سرمایشی بود همان شبی که بنده اونجا بودم هوا سرد بود و بیش از 5 یا 6 بار به پذیرش زنگ زدم تا تونستم بخاری بگیرم و با پیگیری زیاد تونستم بخاری بگیرم یکی هم بحث یوزر و پسورد اینترنت بود که پذیرش بجای اینکه پسورد بدهد گفت از cleck hear استفاده کنید که در همه هتلهای چهارستاره این گزینه برای همه افرادی که داخل لابی باشند میسر است از بابت تمیزی اتاق و همجوار بودن با ارگ راضی هستم ولی اگر داخل خود بم بخواهید تشریف ببرید هتلهای نزدیکتر و مناسب به لحاظ قیمت هست
همه چیز خوب بود من هتلهای زیادی در داخل وخارج کشور بوده ام.رفتار کارکنان مودبانه وخوب اتاقها تمیز ولی تنها نکته منفی نبودن دستشویی ایرانی در اتاقهاست.چون سفر من بازرگانی وبه منظور بازدید از کارخانجات ارگ جدید بود لوکیشن بسیار خوبی داشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ارگ جدید بم

مهمانان هتل ارگ جدید بم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ارگ جدید بم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ارگ جدید بم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ارگ جدید بم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ارگ جدید بم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.