هتل میزبان بابلسر

بابلسر، كيلومتر ۳ كمربندي بابلسر، بین میدان امام حسین(ع) و میدان معلم
3.8
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل میزبان بابلسر

هتل چهار ستاره میزبان بابلسر، مشرف به دریای خزر و رشته کوه البرز و قله دماوند از تازه ساخت‌ترین مجموعه‌های بابلسر می‌باشد که ترکیبی از رستوران‌ها، واحدهای اقامتی و مرکز خرید می‌باشد. پرسنل مجرب این هتل، آرامشی وصف نشدنی و اقامتی دلنشین را برای شما میهمانان گرامی آرزومند اند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل میزبان بابلسر

میزبان-اتاق دوتخته تویین کویین
اتاق دوتخته تویین کویین
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
499,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
499,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
499,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
499,000
تومان
14 آذر
جمعه
499,000
تومان
15 آذر
شنبه
499,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
499,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
499,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
499,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
499,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
499,000
تومان
علاءالدین
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
502,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
502,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
502,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
502,000
تومان
14 آذر
جمعه
502,000
تومان
15 آذر
شنبه
502,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
502,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
502,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
502,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
502,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
502,000
تومان
جاباما
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
523,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
523,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
523,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
523,000
تومان
14 آذر
جمعه
523,000
تومان
15 آذر
شنبه
523,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
523,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
523,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
523,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
523,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
523,000
تومان
هتل یار
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
523,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
523,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
523,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
523,000
تومان
14 آذر
جمعه
523,000
تومان
15 آذر
شنبه
523,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
523,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
523,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
523,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
523,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
523,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
میزبان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
468,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
468,000
تومان
14 آذر
جمعه
468,000
تومان
15 آذر
شنبه
468,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
468,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
468,000
تومان
ای‌گردش
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
469,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
469,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
469,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
469,000
تومان
14 آذر
جمعه
469,000
تومان
15 آذر
شنبه
469,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
469,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
469,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
469,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
469,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
469,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
14 آذر
جمعه
490,000
تومان
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
14 آذر
جمعه
490,000
تومان
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
میزبان-اتاق دوتخته پارتیشن دار
اتاق دوتخته پارتیشن دار
علاءالدین
749,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
749,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
749,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
749,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
749,000
تومان
14 آذر
جمعه
749,000
تومان
15 آذر
شنبه
749,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
749,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
749,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
749,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
749,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
749,000
تومان
جاباما
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
760,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
760,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
760,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
760,000
تومان
14 آذر
جمعه
760,000
تومان
15 آذر
شنبه
760,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
760,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
760,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
760,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
760,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
760,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
میزبان-سوئیت یکخوابه دونفره تراس دار
سوئیت یکخوابه دونفره تراس دار
ای‌گردش
739,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
739,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
739,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
739,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
739,000
تومان
14 آذر
جمعه
739,000
تومان
15 آذر
شنبه
739,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
739,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
739,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
739,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
739,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
739,000
تومان
علاءالدین
749,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
749,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
749,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
749,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
749,000
تومان
14 آذر
جمعه
749,000
تومان
15 آذر
شنبه
749,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
749,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
749,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
749,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
749,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
749,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
میزبان-اتاق چهارنفره پارتیشن دار ( یک تخت دونفره +دو سرویس اضافه)
اتاق چهارنفره پارتیشن دار ( یک تخت دونفره +دو سرویس اضافه)
ای‌گردش
739,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
739,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
739,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
739,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
739,000
تومان
14 آذر
جمعه
739,000
تومان
15 آذر
شنبه
739,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
739,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
739,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
739,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
739,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
739,000
تومان
هتل یار
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
760,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
760,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
760,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
760,000
تومان
14 آذر
جمعه
760,000
تومان
15 آذر
شنبه
760,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
760,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
760,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
760,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
760,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
760,000
تومان
میزبان-اتاق چهارنفره کانکت
اتاق چهارنفره کانکت
ای‌گردش
919,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
919,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
919,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
919,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
919,000
تومان
14 آذر
جمعه
919,000
تومان
15 آذر
شنبه
919,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
919,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
919,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
919,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
919,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
919,000
تومان
علاءالدین
927,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
927,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
927,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
927,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
927,000
تومان
14 آذر
جمعه
927,000
تومان
15 آذر
شنبه
927,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
927,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
927,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
927,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
927,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
927,000
تومان
جاباما
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
14 آذر
جمعه
940,000
تومان
15 آذر
شنبه
940,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
هتل یار
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
14 آذر
جمعه
940,000
تومان
15 آذر
شنبه
940,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
میزبان-سوئیت یکخوابه چهارنفره ( یک تخت دونفره + دو سرویس)
سوئیت یکخوابه چهارنفره ( یک تخت دونفره + دو سرویس)
جاباما
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
760,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
760,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
760,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
760,000
تومان
14 آذر
جمعه
760,000
تومان
15 آذر
شنبه
760,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
760,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
760,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
760,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
760,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
760,000
تومان
هتل یار
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
760,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
760,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
760,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
760,000
تومان
14 آذر
جمعه
760,000
تومان
15 آذر
شنبه
760,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
760,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
760,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
760,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
760,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
760,000
تومان
میزبان-سوئیت دوبلکس دوخوابه چهار نفره( دوتخت + دو سرویس)
سوئیت دوبلکس دوخوابه چهار نفره( دوتخت + دو سرویس)
ای‌گردش
1,090,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
1,090,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,090,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,090,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,090,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,090,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,090,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,090,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,090,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,090,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,090,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
1,090,000
تومان
علاءالدین
1,095,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
1,095,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,095,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,095,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,095,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,095,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,095,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,095,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,095,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,095,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,095,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
1,095,000
تومان
جاباما
1,103,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
1,103,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,103,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,103,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,103,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,103,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,103,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,103,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,103,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,103,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,103,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
1,103,000
تومان
هتل یار
1,103,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
1,103,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,103,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,103,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,103,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,103,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,103,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,103,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,103,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,103,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,103,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
1,103,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
میزبان-سوئیت دوبلکس دوخوابه شش نفره(چهارتخت + دو سرویس)
سوئیت دوبلکس دوخوابه شش نفره(چهارتخت + دو سرویس)
ای‌گردش
1,324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
1,324,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,324,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,324,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,324,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,324,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,324,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,324,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,324,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,324,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,324,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
1,324,000
تومان
علاءالدین
1,335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
1,335,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,335,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,335,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,335,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,335,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,335,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,335,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,335,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,335,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,335,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
1,335,000
تومان
جاباما
1,348,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
1,348,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,348,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,348,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,348,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,348,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,348,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,348,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,348,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,348,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,348,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
1,348,000
تومان
هتل یار
1,348,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
1,348,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,348,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,348,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,348,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,348,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,348,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,348,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,348,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,348,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,348,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
1,348,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل میزبان بابلسر

آسانسور
خدمات پزشكي
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
كتابخانه
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
فضائی برای پياده روی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
گیم نت
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
پارک کودک
سالن كنفرانس
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
پرینتر
سیستم گرمایش
تراس عمومی
رستوران فست فود
نمای جاده
فضائی برای پياده روی
نمای شالیزار
رستوران سنتی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
باغچه
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
نمای فضای سبز
كافی شاپ
اینترنت بی سیم
اينترنت در اتاق
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
لوازم بهداشتی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
نمای شهر
نهار در اتاق
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
صبحانه در اتاق
زنگ هشدار
تلفن در لابی
نمازخانه
آلاچیق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اعلام حریق
کافی‌شاپ فضای باز
تاکسی سرویس شبانه روزی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
سالن کنفرانس
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فكس
مینی بار رایگان
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
رستوران فرانسوی
کافی نت
صبحانه رایگان
تلفن در اتاق
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
سوئیت
کافی شاپ
فضای سبز
اتاق بازی
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس ایرانی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رستوران ایتالیایی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
حمام

آدرس هتل میزبان بابلسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل میزبان بابلسر

(80 نظر)
نقاط قوت:
هتل خوبی بود کیفیت غذا خوب
نقاط ضعف:
نداشت
اقامت من یک شب بود اما چون سفر زیاد میرم و بیشتر در هتل ها اقامت دارم. ارزیابی من از عمل کرد هتل میزبان بسیار عالی بود به ویژه برخورد محترمانه کارکنان هتل. اما کیفیت غذا در رستوران هتل همخوانی با بقیه قسمتهای هتل نداشت.یک وعده نهار (ماهی کبابی) خیلی بد، و البته سلف صبحانه تنوع خوب و سرو آبمیوه طبیعی اما پخت صبحانه گرم خیلی بد بود.