هتل میزبان بابلسر

بابلسر، كيلومتر ۳ كمربندي بابلسر، بین میدان امام حسین(ع) و میدان معلم
3.8
امتیاز کاربران
87
نظرات کاربران

معرفی هتل میزبان بابلسر

هتل چهار ستاره میزبان بابلسر، مشرف به دریای خزر و رشته کوه البرز و قله دماوند از تازه ساخت‌ترین مجموعه‌های بابلسر می‌باشد که ترکیبی از رستوران‌ها، واحدهای اقامتی و مرکز خرید می‌باشد. پرسنل مجرب این هتل، آرامشی وصف نشدنی و اقامتی دلنشین را برای شما میهمانان گرامی آرزومند اند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل میزبان بابلسر

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
علاءالدین
2,646,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,646,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,646,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,646,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,646,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,646,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,646,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,499,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,499,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,499,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,499,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,499,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
2,648,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,648,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,648,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,648,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,648,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,648,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,648,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,413,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,413,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,413,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,413,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,413,000 تومان
دو تخته پارتیشن دار
علاءالدین
4,691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,691,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,691,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,691,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,691,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,691,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,691,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,429,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,429,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,429,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,429,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,429,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
4,706,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,706,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,706,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,706,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,706,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,706,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,706,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,444,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,444,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,444,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,444,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,444,000 تومان
اتاق دو تخته پارتیشن دار - یک تخت دبل + یک کاناپه تختخواب شو
هتل یار
4,708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,708,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,708,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,708,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,708,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,708,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,708,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,290,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,290,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,290,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,290,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,290,000 تومان
اتاق دو نفره پارتیشن دار
اقامت 24
4,708,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,708,800 تومان
11 فروردین
جمعه
4,708,800 تومان
12 فروردین
شنبه
4,708,800 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,708,800 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,708,800 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,708,800 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,232,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,232,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,232,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,232,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,232,000 تومان
سوئیت پارتیشن دار
اسنپ تریپ
4,858,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,858,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,858,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,858,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,858,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,708,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,708,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,708,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,708,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,708,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,708,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,708,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,798,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,798,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,798,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,648,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,648,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,648,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,648,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,648,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,648,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,648,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
4,859,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,709,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,709,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,709,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,709,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,709,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,709,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,709,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین-کویین دو تخت جدا از هم
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,943,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,943,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,943,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,943,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,681,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,681,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,681,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,681,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,681,000 تومان
سوئیت یک خوابه - یک تخت دبل + دو کاناپه تختخواب شو
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
4,708,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,708,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
4,708,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,708,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,708,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,290,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,290,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,290,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,290,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,290,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,648,700 تومان
12 فروردین
شنبه
2,648,700 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,648,700 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,648,700 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,648,700 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,648,700 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,648,700 تومان
18 فروردین
جمعه
2,648,700 تومان
19 فروردین
شنبه
2,648,700 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,648,700 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,943,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,943,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,943,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,943,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,943,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,943,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,943,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,943,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,943,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
4,708,800 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,708,800 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,708,800 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,232,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,232,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,232,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,232,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,232,000 تومان
دو تخته تویین کوئین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
3,093,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,943,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,943,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,943,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق توئین کوئین
علاءالدین
2,939,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,939,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,939,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,939,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,939,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,939,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,939,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,775,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,775,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,775,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,775,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,775,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
3,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,580,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,580,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,580,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,580,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,580,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,580,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,262,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,262,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,262,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,262,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,262,000 تومان
تریپل
علاءالدین
3,581,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,581,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,581,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,581,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,581,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,581,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,581,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,382,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,382,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,382,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,382,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,382,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت - دو اتاق متصل به هم با تخت دبل کینگ سایز
هتل یار
5,689,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,689,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,689,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,689,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,689,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,689,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,689,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,184,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,184,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,184,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,184,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,184,000 تومان
اتاق چهار نفره کانکت
اقامت 24
5,689,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,689,800 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
5,689,800 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,689,800 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,689,800 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,689,800 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
6,322,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
6,322,000 تومان
18 فروردین
جمعه
6,322,000 تومان
19 فروردین
شنبه
6,322,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
6,322,000 تومان
کانکت چهارنفره
علاءالدین
5,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,690,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,690,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,690,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,690,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,690,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,690,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,374,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,374,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,374,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,374,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,374,000 تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
5,839,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,839,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
5,839,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,839,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,689,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,689,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,689,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,689,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,689,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,689,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,689,000 تومان
سوئیت دوبلکس چهار نفره
علاءالدین
7,842,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,842,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,842,000 تومان
12 فروردین
شنبه
7,842,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
7,842,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
7,842,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,842,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,406,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
7,406,000 تومان
18 فروردین
جمعه
7,406,000 تومان
19 فروردین
شنبه
7,406,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
7,406,000 تومان
آپارتمان دوبلکس - دو خوابه ( دو تخت دبل کینگ و کویین بادوکاناپه تختشو) 4نفره
هتل یار
7,848,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,848,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,848,000 تومان
12 فروردین
شنبه
7,848,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
7,848,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
7,848,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,848,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,150,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
7,150,000 تومان
18 فروردین
جمعه
7,150,000 تومان
19 فروردین
شنبه
7,150,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
7,150,000 تومان
سوئیت دوبلکس دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
7,848,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,848,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,848,000 تومان
12 فروردین
شنبه
7,848,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
7,848,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
7,848,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,848,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
8,720,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
8,720,000 تومان
18 فروردین
جمعه
8,720,000 تومان
19 فروردین
شنبه
8,720,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
8,720,000 تومان
سوئیت دوبلکس دو خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
7,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,998,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,998,000 تومان
12 فروردین
شنبه
7,998,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
7,998,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
7,848,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,848,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,848,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
7,848,000 تومان
18 فروردین
جمعه
7,848,000 تومان
19 فروردین
شنبه
7,848,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
7,848,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دوبلکس دو خوابه شش نفره
علاءالدین
9,216,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
9,216,000 تومان
11 فروردین
جمعه
9,216,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,216,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,216,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,216,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
9,216,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
8,703,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
8,703,000 تومان
18 فروردین
جمعه
8,703,000 تومان
19 فروردین
شنبه
8,703,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
8,703,000 تومان
آپارتمان دوبلکس - دو خوابه تراس دار (دو تخت دبل کینگ سایز و 4 تا کاناپه تختشو) 6نفره
هتل یار
9,221,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
9,221,000 تومان
11 فروردین
جمعه
9,221,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,221,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,221,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,221,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
9,221,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
8,401,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
8,401,000 تومان
18 فروردین
جمعه
8,401,000 تومان
19 فروردین
شنبه
8,401,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
8,401,000 تومان
سوئیت دوبلکس دو خوابه شش نفره
اسنپ تریپ
9,371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
9,371,000 تومان
11 فروردین
جمعه
9,371,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,371,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,371,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,221,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
9,221,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
9,221,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
9,221,000 تومان
18 فروردین
جمعه
9,221,000 تومان
19 فروردین
شنبه
9,221,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
9,221,000 تومان
سوئیت دوبلکس دو خوابه شش نفره (چهار تخت+دو کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
9,221,400 تومان
12 فروردین
شنبه
9,221,400 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,221,400 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,221,400 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
10,246,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
10,246,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
10,246,000 تومان
18 فروردین
جمعه
10,246,000 تومان
19 فروردین
شنبه
10,246,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
10,246,000 تومان

امکانات اتاق های هتل میزبان بابلسر

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رستوران ایتالیایی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
رستوران فرانسوی
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
كافی شاپ
باغچه
نمای فضای سبز
تراس عمومی
رستوران فست فود
نمای جاده
فضائی برای پياده روی
نمای شالیزار
رستوران سنتی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
آنتن مرکزی
اتاق نشیمن
سیستم کارت کلید الکترونیکی درب ها
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل میزبان بابلسر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل میزبان بابلسر

(87 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف خدمات ضعیف
بابت پتو و ملخفه اضافه و خدمات خارج از آنچه در بولتن اعلام شده بود تعهدی نداشتند.
نقاط قوت:
موکت کف بسیار کثیف بود ملافه هم کثیف بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کیفیت خوب ارائه خدمات-موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
کیفیت خوب ارائه خدمات-موقعیت مکانی مناسب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هزینه بالا نسبت ب کیفیت و خدمات
نقاط قوت:
۱-دردسترس بودن امکاناتی از قبیل رستوران وکافی شاپ ۲-موقعیت جغرافیایی مناسب با دید عالی ۳-رفتار مناسب تمامی کارکنان مجموعه که نشان از مدیریت خوب میباشد
نقاط ضعف:
۱-هزینه بالای اقامت ۲-نداشتن فروشگاه جهت انجام خرید های ضروری
نقاط قوت:
موقعيت عالي برخورد خوب دسترسي آسان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صدای کارگران ساختمانی کنار اطاق هنگام بعد از ظهر
نقاط قوت:
همه چیز عالی صبحانه عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ،صبحانه کامل و خوب،نظافت محیط و اتاق خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنلصبحانه عالی
نقاط ضعف:
نور کم اتاق
نقاط قوت:
نظافت و پاکیزکی
نقاط ضعف:
نور کم اتاق ها
نقاط قوت:
یکی از بهترین هتل های ایران باید به مدیریت هتل و مالکیتش تبریک گفت. رفتار پرسنل حرفه ای و مودبانه. نظافت عالی. تنوع صبحانه عااالی که در ایران من نظیرش رو ندیده بودم. غذاهای رستورانش هم بسیار متنوع و با کیفیت بود. در واقع سه تا رستوران داره ، یه سلف سرویس ، یه رستوران با منوی انتخابی و تنوع غذایی بالا و یه رستوران ایتالیایی. کافی شاپ و شعبه ی امیر شکلات هم در مجموعه قرار داره. هر چیزی که برای اتاق نیاز داشتیم با دست و دلبازی ارائه می شد. ساختمان هتل چهار ستاره و پنج ستاره میزبان در کنار هم قرار دارن و سالن صبحانه برای هر دو هتل در سالن هتل پنج ستاره سرو می شه و در واقع امکانات هر دو هتل با همدیگه تفاوتی نداره و می شه از امکانات هر دو هتل استفاده کرد. ما سه شب رزرو کرده بودیم ولی اونقدر به ما خوش گذشت که تصمیم گرفتیم یک شب دیگه هم تمدید بکنیم که در حال حاضر مقیم هستیم.
نقاط ضعف:
یکی از بهترین هتل های ایران باید به مدیریت هتل و مالکیتش تبریک گفت. رفتار پرسنل حرفه ای و مودبانه. نظافت عالی. تنوع صبحانه عااالی که در ایران من نظیرش رو ندیده بودم. غذاهای رستورانش هم بسیار متنوع و با کیفیت بود. در واقع سه تا رستوران داره ، یه سلف سرویس ، یه رستوران با منوی انتخابی و تنوع غذایی بالا و یه رستوران ایتالیایی. کافی شاپ و شعبه ی امیر شکلات هم در مجموعه قرار داره. هر چیزی که برای اتاق نیاز داشتیم با دست و دلبازی ارائه می شد. ساختمان هتل چهار ستاره و پنج ستاره میزبان در کنار هم قرار دارن و سالن صبحانه برای هر دو هتل در سالن هتل پنج ستاره سرو می شه و در واقع امکانات هر دو هتل با همدیگه تفاوتی نداره و می شه از امکانات هر دو هتل استفاده کرد. ما سه شب رزرو کرده بودیم ولی اونقدر به ما خوش گذشت که تصمیم گرفتیم یک شب دیگه هم تمدید بکنیم که در حال حاضر مقیم هستیم.
همه چیز عالی
نقاط قوت:
صبحانه با کیفیت و خوشمزه نمای زیبا به سمت شالیزار تهویه مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه با کیفیت و خوشمزه نمای زیبا به سمت شالیزار تهویه مناسب
نقاط قوت:
رفتار پرسنل فوق العاده بوددرضمن درخواستهای ما خیلی فوری انجام میشدعالی بودبه نظر من از ۵ ستاره هیچی کم نداشت
نقاط ضعف:
نکته منفی ولقعأ ندیدم
بسیار عالی و اگر زمان مون اجازه میداد یکی دو روز دیگر تمدید میکردیم و میموندیم.از ساحل اختصاصی هتل بسیار راضی بودیم
نقاط قوت:
تميز بود اتاقها در كل خوب بود
نقاط ضعف:
تميز بود اتاقها در كل خوب بود
نقاط قوت:
واقعا همه چیز عالی بود و از هرچی هتل ۵ستاره هم بهتر بودرفتار پرسنل هم بسیار عالی بود،واقعا سفرلذت بخشی بود
نقاط ضعف:
فقط پارکینیگ سرپوشیده کم بود
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنلامکانات مناسب
نقاط ضعف:
متاسفانه کیفیت کلی خدمات نسبت به قبل کاهش محسوسی داشتهکیفیت غذا افت پیدا کردهکیفیت نظافت کم شدههزینه ها بسیار بالا رفتهوسایل اتاق کهنه شده
نقاط قوت:
تمیزی و زیبایی اتاق
نقاط ضعف:
مسئولین پذیرش هتل، هم در ۴ ستاره و هم در ۵ ستاره مثل کارکنان یک هتل لوکس عمل نمیکنند و احتیاج به تعلیم و توجیه دارند.
نقاط قوت:
سیستم سرمایشی مناسبرفتار بسیار خوب پرسنلغذای خوب و متنوعتمیزی مناسب لابی و اتاقها
نقاط ضعف:
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی پرسنلمثل ماسک و مایع ضدعفونی کننده در سالن و اتاقهاعدم تنوع کافی در منو صبحانه