هتل عجم آزادشهر

گلستان، آزادشهر، مقابل ایران خودرو
2.9
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل عجم آزادشهر

هتل عجم تنها هتل شهرستان آزادشهر می‌باشد که با امکاناتی نظیر روم سرویس، ماهواره، لابی و فضای سبز در کنار کادری مجرب، اقامتی خوب و خوش را برای تمامی هموطنان عزیز آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عجم آزادشهر

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
304,000
تومان
8 بهمن
جمعه
304,000
تومان
9 بهمن
شنبه
220,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
304,000
تومان
15 بهمن
جمعه
304,000
تومان
16 بهمن
شنبه
220,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
221,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
221,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
302,000
تومان
8 بهمن
جمعه
302,000
تومان
9 بهمن
شنبه
221,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
221,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
221,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
221,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
221,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
302,000
تومان
15 بهمن
جمعه
302,000
تومان
16 بهمن
شنبه
221,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
221,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
221,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
302,000
تومان
8 بهمن
جمعه
302,000
تومان
9 بهمن
شنبه
221,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
221,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
221,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
221,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
221,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
302,000
تومان
15 بهمن
جمعه
302,000
تومان
16 بهمن
شنبه
221,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
341,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
341,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
469,000
تومان
8 بهمن
جمعه
469,000
تومان
9 بهمن
شنبه
341,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
341,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
341,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
341,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
341,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
469,000
تومان
15 بهمن
جمعه
469,000
تومان
16 بهمن
شنبه
341,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
341,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
341,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
469,000
تومان
8 بهمن
جمعه
469,000
تومان
9 بهمن
شنبه
341,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
341,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
341,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
341,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
341,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
469,000
تومان
15 بهمن
جمعه
469,000
تومان
16 بهمن
شنبه
341,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
341,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
341,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
469,000
تومان
8 بهمن
جمعه
469,000
تومان
9 بهمن
شنبه
341,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
341,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
341,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
341,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
341,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
469,000
تومان
15 بهمن
جمعه
469,000
تومان
16 بهمن
شنبه
341,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
344,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
344,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
475,000
تومان
8 بهمن
جمعه
475,000
تومان
9 بهمن
شنبه
344,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
344,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
344,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
344,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
344,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
475,000
تومان
15 بهمن
جمعه
475,000
تومان
16 بهمن
شنبه
344,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
437,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
437,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
601,000
تومان
8 بهمن
جمعه
601,000
تومان
9 بهمن
شنبه
437,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
437,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
437,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
437,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
437,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
601,000
تومان
15 بهمن
جمعه
601,000
تومان
16 بهمن
شنبه
437,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
437,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
437,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
601,000
تومان
8 بهمن
جمعه
601,000
تومان
9 بهمن
شنبه
437,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
437,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
437,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
437,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
437,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
601,000
تومان
15 بهمن
جمعه
601,000
تومان
16 بهمن
شنبه
437,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل سینگل
هتل یار
437,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
437,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
601,000
تومان
8 بهمن
جمعه
601,000
تومان
9 بهمن
شنبه
437,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
437,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
437,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
437,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
437,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
601,000
تومان
15 بهمن
جمعه
601,000
تومان
16 بهمن
شنبه
437,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
442,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
442,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
8 بهمن
جمعه
612,000
تومان
9 بهمن
شنبه
442,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
442,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
442,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
442,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
442,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
15 بهمن
جمعه
612,000
تومان
16 بهمن
شنبه
442,000
تومان
سوئیت یک خوابه - سه نفره
هتل یار
606,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
606,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
835,000
تومان
8 بهمن
جمعه
835,000
تومان
9 بهمن
شنبه
606,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
606,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
606,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
606,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
606,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
835,000
تومان
15 بهمن
جمعه
835,000
تومان
16 بهمن
شنبه
606,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
606,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
606,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
835,000
تومان
8 بهمن
جمعه
835,000
تومان
9 بهمن
شنبه
606,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
606,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
606,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
606,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
606,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
835,000
تومان
15 بهمن
جمعه
835,000
تومان
16 بهمن
شنبه
606,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه - چهار نفره(4 تخت سینگل)
هتل یار
701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
701,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
967,000
تومان
8 بهمن
جمعه
967,000
تومان
9 بهمن
شنبه
701,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
701,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
701,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
701,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
701,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
967,000
تومان
15 بهمن
جمعه
967,000
تومان
16 بهمن
شنبه
701,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
701,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
967,000
تومان
8 بهمن
جمعه
967,000
تومان
9 بهمن
شنبه
701,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
701,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
701,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
701,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
701,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
967,000
تومان
15 بهمن
جمعه
967,000
تومان
16 بهمن
شنبه
701,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عجم آزادشهر

سالن کنفرانس
خدمات بیدار باش
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
سرویس حرم
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
اينترنت در لابی
خدمات بيدار باش
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رمپ
ویلچر
كتابخانه
سالن صبحانه خوری
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
خشکشویی
خدمات نگهداری کودک
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
نمای شهر
تلويزيون LCD در لابی
لابی
صندوق امانات
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
فكس
كافی شاپ
آسانسور
خشکشویی (لاندری)
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
نمازخانه
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
رستوران
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
روزنامه
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
پاركينگ
سوئیت
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
سرویس روزانه اتاق
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
اینترنت
ماساژ
سالن ورزشی
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
تلفن
مرکز خرید
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل عجم آزادشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عجم آزادشهر

(15 نظر)
مناسب نیست هتل کثیف وسایل فرسوده صبحانه بد
مهمان های هتل بدون ماسک وارد آسانسور میشدند و بدون ماسک بالای میز سرو صبحانه می‌رفتند و هیچ کس به آنها تذکر نمی‌داد حتی کارکنان هتل بدون ماسک غذاهارا عوض میکردند . مسئولین رزرو هم ماسک نداشتند. هر شب هم در هتل عروسی برگزار میشد و باز به تبع جمعیت زیادی بدون ماسک در هتل رفت و آمد میکردند .
نقاط قوت:
برخورد خوب و مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
رختخواب کثیف اتاق تمیز نبود
نظافت اتاق مناسب نبود حوله نگذاشته بودند، فقط برای 4 نفر دو تا حوله آوردند و گفتند که حوله نداریم. مسواک و خمیر دندان هم ندادند.
هتل کثیف شیرالات فرسوده بوی غذا داخل راهروها میاد. صبحانه جالب نبود. در کل راضی نبودیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به چشممون نیومد
کسی از پرسنل شما را به اتاق راهنمایی نمی کند. کلید را می دهند باید اتاق را خودتان پیدا کنید. در اتاق وسایل شخصی ( حوله , مسواک و ...) نگذاشته بودند . بعد از 2 مرحله پیگیری آوردند. دفترچه راهنمای تلفن ها و اطلاع رسانی امکانات مثل ساعت صبحانه و .. در اتاق نبود. ضمنا کنترل تلویزیون باطری نداشت. کلا برای همان یک شب توقف وسط راه مناسب است. (هتل بین راهی )
نقاط قوت:
هتل خوبیه راضیم
نقاط ضعف:
نداره
در مجموع مناسب است
خوب نبود ، خدمات نداشت ، ملحفه میخواستیم بعد از چندین بار تماس آخرشب قبل خواب تحویل دادند رفتار پرسنل خوب نبود .
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
یخچال اتاق داخل محوطه چوبی به نحوی که دور موتور یخچال را گرفته بود و تبدیل به جعبه گرما شده بود داخل حمام گیره اویز لباس نبود غذا خوب بود صبحانه مناسب بود
نقاط قوت:
استفاده رایگان از وای فای داحل اطاق صبحانه کامل برخورد خوب کارکنان هتل رستوران با انواع غذا قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های دیگه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و سرپوشیده
نقاط قوت:
قیمت مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
برخورد افراد عالی. درضمن اینجانب بیش از۸بار اونجا اقامت گرفتم. هم خانوادگی هم مجردی
نقاط ضعف:
فقط اسانسور یک بار با پرسنل اشپزخانه مشترک شده بود و یک بار هم خراب بود. تنها ضعف اونجا همین مورد بود. در کل خوب بود. ممنون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عجم آزادشهر

مهمانان هتل عجم آزادشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عجم آزادشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عجم آزادشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عجم آزادشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عجم آزادشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.