هتل عجم آزادشهر

گلستان، آزادشهر، مقابل ایران خودرو
2.9
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل عجم آزادشهر

هتل عجم تنها هتل شهرستان آزادشهر می‌باشد که با امکاناتی نظیر روم سرویس، ماهواره، لابی و فضای سبز در کنار کادری مجرب، اقامتی خوب و خوش را برای تمامی هموطنان عزیز آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عجم آزادشهر

عجم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
197,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
197,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
197,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
197,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
241,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
241,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
241,000
تومان
1 خرداد
شنبه
273,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
هتل یار
197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
197,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
197,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
197,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
197,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
197,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
197,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
197,000
تومان
1 خرداد
شنبه
197,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
197,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
197,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
197,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
عجم-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
298,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
298,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
298,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
298,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
298,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
298,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
298,000
تومان
1 خرداد
شنبه
298,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
298,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
298,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
298,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
298,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
298,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
298,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
298,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
373,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
373,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
373,000
تومان
1 خرداد
شنبه
428,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
428,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
428,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
428,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
عجم-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
298,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
298,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
298,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
298,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
298,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
298,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
298,000
تومان
1 خرداد
شنبه
298,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
298,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
298,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
298,000
تومان
عجم-اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
هتل یار
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
378,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
378,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
378,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
378,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
378,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
378,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
378,000
تومان
1 خرداد
شنبه
378,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
378,000
تومان
اقامت 24
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
378,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
378,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
378,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
378,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
478,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
478,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
478,000
تومان
1 خرداد
شنبه
552,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
552,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
552,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
552,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
عجم-اتاق سه تخته (سه تخته سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخته سینگل)
هتل یار
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
378,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
378,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
378,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
378,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
378,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
378,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
378,000
تومان
1 خرداد
شنبه
378,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
378,000
تومان
عجم-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
520,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
520,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
520,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
664,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
664,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
664,000
تومان
1 خرداد
شنبه
770,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
770,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
770,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
770,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
520,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
520,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
520,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
520,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
520,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
520,000
تومان
1 خرداد
شنبه
520,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
520,000
تومان
عجم-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
600,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
600,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
600,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
600,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
768,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
768,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
768,000
تومان
1 خرداد
شنبه
893,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
893,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
893,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
893,000
تومان
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
600,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
600,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
600,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
600,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
600,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
600,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
600,000
تومان
1 خرداد
شنبه
600,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
600,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
600,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
600,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عجم آزادشهر

سالن کنفرانس
مینی بار با هزینه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
خدمات بیدار باش
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
فكس
خدمات بيدار باش
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رمپ
ویلچر
كتابخانه
سالن صبحانه خوری
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
خشکشویی
رستوران فست فود
پنجره
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
صندوق امانات
ميز
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
آسانسور
دستگاه خودپرداز
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
نمازخانه
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
سالن اجتماعات
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
روزنامه
اتاق چمدان
رستوران
ماساژ
كافی شاپ
خشکشویی
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
سرویس روزانه اتاق
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
اینترنت
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل عجم آزادشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عجم آزادشهر

(13 نظر)
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
سیستم سرمایشی و در حد قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
امکانات و خدمات اتاق ضعیف
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به چشممون نیومد
کسی از پرسنل شما را به اتاق راهنمایی نمی کند. کلید را می دهند باید اتاق را خودتان پیدا کنید. در اتاق وسایل شخصی ( حوله , مسواک و ...) نگذاشته بودند . بعد از 2 مرحله پیگیری آوردند. دفترچه راهنمای تلفن ها و اطلاع رسانی امکانات مثل ساعت صبحانه و .. در اتاق نبود. ضمنا کنترل تلویزیون باطری نداشت. کلا برای همان یک شب توقف وسط راه مناسب است. (هتل بین راهی )
نقاط قوت:
هتل خوبیه راضیم
نقاط ضعف:
نداره
در مجموع مناسب است
خوب نبود ، خدمات نداشت ، ملحفه میخواستیم بعد از چندین بار تماس آخرشب قبل خواب تحویل دادند رفتار پرسنل خوب نبود .
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
یخچال اتاق داخل محوطه چوبی به نحوی که دور موتور یخچال را گرفته بود و تبدیل به جعبه گرما شده بود داخل حمام گیره اویز لباس نبود غذا خوب بود صبحانه مناسب بود
نقاط قوت:
استفاده رایگان از وای فای داحل اطاق صبحانه کامل برخورد خوب کارکنان هتل رستوران با انواع غذا قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های دیگه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و سرپوشیده
نقاط قوت:
قیمت مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
برخورد افراد عالی. درضمن اینجانب بیش از۸بار اونجا اقامت گرفتم. هم خانوادگی هم مجردی
نقاط ضعف:
فقط اسانسور یک بار با پرسنل اشپزخانه مشترک شده بود و یک بار هم خراب بود. تنها ضعف اونجا همین مورد بود. در کل خوب بود. ممنون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عجم آزادشهر

مهمانان هتل عجم آزادشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عجم آزادشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عجم آزادشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عجم آزادشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عجم آزادشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.