هتل عجم آزادشهر

گلستان، آزادشهر، مقابل ایران خودرو
2.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل عجم آزادشهر

هتل عجم تنها هتل شهرستان آزادشهر می‌باشد که با امکاناتی نظیر روم سرویس، ماهواره، لابی و فضای سبز در کنار کادری مجرب، اقامتی خوب و خوش را برای تمامی هموطنان عزیز آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عجم آزادشهر

عجم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
241,000
تومان
9 مهر
جمعه
241,000
تومان
10 مهر
شنبه
185,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
اقامت 24
187,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
187,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
187,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
187,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
187,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
9 مهر
جمعه
250,000
تومان
10 مهر
شنبه
187,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
187,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
187,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
187,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
187,000
تومان
هتل یار
187,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
187,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
187,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
187,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
187,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
241,000
تومان
9 مهر
جمعه
241,000
تومان
10 مهر
شنبه
187,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
187,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
187,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
187,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
187,000
تومان
عجم-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
288,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
288,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
288,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
9 مهر
جمعه
395,000
تومان
10 مهر
شنبه
288,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
288,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
288,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
288,000
تومان
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
288,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
288,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
288,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
373,000
تومان
9 مهر
جمعه
373,000
تومان
10 مهر
شنبه
288,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
288,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
288,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
288,000
تومان
علاءالدین
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
289,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
289,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
289,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
289,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
377,000
تومان
9 مهر
جمعه
377,000
تومان
10 مهر
شنبه
289,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
289,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
289,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
289,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
289,000
تومان
عجم-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
288,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
288,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
288,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
373,000
تومان
9 مهر
جمعه
373,000
تومان
10 مهر
شنبه
288,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
288,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
288,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
288,000
تومان
عجم-اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
اقامت 24
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
9 مهر
جمعه
500,000
تومان
10 مهر
شنبه
368,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
478,000
تومان
9 مهر
جمعه
478,000
تومان
10 مهر
شنبه
368,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
علاءالدین
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
9 مهر
جمعه
485,000
تومان
10 مهر
شنبه
372,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
عجم-اتاق سه تخته (سه تخته سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخته سینگل)
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
478,000
تومان
9 مهر
جمعه
478,000
تومان
10 مهر
شنبه
368,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
عجم-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
9 مهر
جمعه
700,000
تومان
10 مهر
شنبه
510,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
664,000
تومان
9 مهر
جمعه
664,000
تومان
10 مهر
شنبه
510,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
عجم-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
813,000
تومان
9 مهر
جمعه
813,000
تومان
10 مهر
شنبه
590,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
768,000
تومان
9 مهر
جمعه
768,000
تومان
10 مهر
شنبه
590,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عجم آزادشهر

سالن کنفرانس
مینی بار با هزینه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
خدمات بیدار باش
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
فكس
خدمات بيدار باش
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رمپ
ویلچر
كتابخانه
سالن صبحانه خوری
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
خشکشویی
رستوران فست فود
پنجره
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
صندوق امانات
ميز
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
آسانسور
دستگاه خودپرداز
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
نمازخانه
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
سالن اجتماعات
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
روزنامه
اتاق چمدان
رستوران
ماساژ
كافی شاپ
خشکشویی
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
سرویس روزانه اتاق
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
اینترنت
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل عجم آزادشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عجم آزادشهر

(14 نظر)
مهمان های هتل بدون ماسک وارد آسانسور میشدند و بدون ماسک بالای میز سرو صبحانه می‌رفتند و هیچ کس به آنها تذکر نمی‌داد حتی کارکنان هتل بدون ماسک غذاهارا عوض میکردند . مسئولین رزرو هم ماسک نداشتند. هر شب هم در هتل عروسی برگزار میشد و باز به تبع جمعیت زیادی بدون ماسک در هتل رفت و آمد میکردند .
نقاط قوت:
برخورد خوب و مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
رختخواب کثیف اتاق تمیز نبود
نظافت اتاق مناسب نبود حوله نگذاشته بودند، فقط برای 4 نفر دو تا حوله آوردند و گفتند که حوله نداریم. مسواک و خمیر دندان هم ندادند.
هتل کثیف شیرالات فرسوده بوی غذا داخل راهروها میاد. صبحانه جالب نبود. در کل راضی نبودیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به چشممون نیومد
کسی از پرسنل شما را به اتاق راهنمایی نمی کند. کلید را می دهند باید اتاق را خودتان پیدا کنید. در اتاق وسایل شخصی ( حوله , مسواک و ...) نگذاشته بودند . بعد از 2 مرحله پیگیری آوردند. دفترچه راهنمای تلفن ها و اطلاع رسانی امکانات مثل ساعت صبحانه و .. در اتاق نبود. ضمنا کنترل تلویزیون باطری نداشت. کلا برای همان یک شب توقف وسط راه مناسب است. (هتل بین راهی )
نقاط قوت:
هتل خوبیه راضیم
نقاط ضعف:
نداره
در مجموع مناسب است
خوب نبود ، خدمات نداشت ، ملحفه میخواستیم بعد از چندین بار تماس آخرشب قبل خواب تحویل دادند رفتار پرسنل خوب نبود .
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
یخچال اتاق داخل محوطه چوبی به نحوی که دور موتور یخچال را گرفته بود و تبدیل به جعبه گرما شده بود داخل حمام گیره اویز لباس نبود غذا خوب بود صبحانه مناسب بود
نقاط قوت:
استفاده رایگان از وای فای داحل اطاق صبحانه کامل برخورد خوب کارکنان هتل رستوران با انواع غذا قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های دیگه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و سرپوشیده
نقاط قوت:
قیمت مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
برخورد افراد عالی. درضمن اینجانب بیش از۸بار اونجا اقامت گرفتم. هم خانوادگی هم مجردی
نقاط ضعف:
فقط اسانسور یک بار با پرسنل اشپزخانه مشترک شده بود و یک بار هم خراب بود. تنها ضعف اونجا همین مورد بود. در کل خوب بود. ممنون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عجم آزادشهر

مهمانان هتل عجم آزادشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عجم آزادشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عجم آزادشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عجم آزادشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عجم آزادشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.