هتل بین المللی اسپیناس آستارا

گيلان، آستارا، جنب پلیس راه آستارا طالش
3.4
امتیاز کاربران
91
نظرات کاربران

معرفی هتل بین المللی اسپیناس آستارا

هتل ۴ ستاره و مجلل اسپیناس آستارا در ۵ کیلومتری بندر انزلی با محيطي آرام و چشم اندازي زيبا در كنار درياچه طبيعي استیل آستارا واقع شده است. منطقه ای که هتل در آن واقع شده دارای کمترین میزان رطوبت هوا در میان شهر های ساحلی شمال کشور است. این هتل در کنار جنگل های زیبا و مشرف به سلسله جبال البرز و کوه برفگیر شناخته شده اسپیناس می باشد. فاصله هتل از فرودگاه اردبیل ۷۵ کیلومتر می باشد. هتل اسپیناس آماده ارائه خدمت به گردشگران طبیعت زیبای غرب گیلان، آستارا است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بین المللی اسپیناس آستارا

بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته دبل - محوطه
اتاق دوتخته دبل - محوطه
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
2 آبان
جمعه
390,000
تومان
3 آبان
شنبه
390,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
390,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
390,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
9 آبان
جمعه
390,000
تومان
10 آبان
شنبه
390,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
2 آبان
جمعه
390,000
تومان
3 آبان
شنبه
390,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
390,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
390,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
9 آبان
جمعه
390,000
تومان
10 آبان
شنبه
390,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
علاءالدین
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
391,000
تومان
2 آبان
جمعه
391,000
تومان
3 آبان
شنبه
391,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
391,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
391,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
391,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
391,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
391,000
تومان
9 آبان
جمعه
391,000
تومان
10 آبان
شنبه
391,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
391,000
تومان
ایران مارکوپولو
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
2 آبان
جمعه
490,000
تومان
3 آبان
شنبه
490,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
9 آبان
جمعه
490,000
تومان
10 آبان
شنبه
490,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
2 آبان
جمعه
490,000
تومان
3 آبان
شنبه
490,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
9 آبان
جمعه
490,000
تومان
10 آبان
شنبه
490,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
2 آبان
جمعه
490,000
تومان
3 آبان
شنبه
490,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
9 آبان
جمعه
490,000
تومان
10 آبان
شنبه
490,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته دبل -  دریاچه
اتاق دوتخته دبل - دریاچه
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
2 آبان
جمعه
490,000
تومان
3 آبان
شنبه
490,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
9 آبان
جمعه
490,000
تومان
10 آبان
شنبه
490,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
2 آبان
جمعه
490,000
تومان
3 آبان
شنبه
490,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
9 آبان
جمعه
490,000
تومان
10 آبان
شنبه
490,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
علاءالدین
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
491,000
تومان
2 آبان
جمعه
491,000
تومان
3 آبان
شنبه
491,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
491,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
491,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
491,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
491,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
491,000
تومان
9 آبان
جمعه
491,000
تومان
10 آبان
شنبه
491,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
491,000
تومان
جاباما
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
2 آبان
جمعه
560,000
تومان
3 آبان
شنبه
560,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
9 آبان
جمعه
560,000
تومان
10 آبان
شنبه
560,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
2 آبان
جمعه
560,000
تومان
3 آبان
شنبه
560,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
9 آبان
جمعه
560,000
تومان
10 آبان
شنبه
560,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
ایران مارکوپولو
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
2 آبان
جمعه
560,000
تومان
3 آبان
شنبه
560,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
9 آبان
جمعه
560,000
تومان
10 آبان
شنبه
560,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
بین المللی اسپیناس-سوییت کانکت چهارتخته - محوطه
سوییت کانکت چهارتخته - محوطه
ای‌گردش
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
2 آبان
جمعه
735,000
تومان
3 آبان
شنبه
735,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
735,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
735,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
9 آبان
جمعه
735,000
تومان
10 آبان
شنبه
735,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
اقامت 24
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
2 آبان
جمعه
735,000
تومان
3 آبان
شنبه
735,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
735,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
735,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
9 آبان
جمعه
735,000
تومان
10 آبان
شنبه
735,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
جاباما
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
2 آبان
جمعه
735,000
تومان
3 آبان
شنبه
735,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
735,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
735,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
9 آبان
جمعه
735,000
تومان
10 آبان
شنبه
735,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
ایران مارکوپولو
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
2 آبان
جمعه
735,000
تومان
3 آبان
شنبه
735,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
735,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
735,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
9 آبان
جمعه
735,000
تومان
10 آبان
شنبه
735,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
علاءالدین
746,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
746,000
تومان
2 آبان
جمعه
746,000
تومان
3 آبان
شنبه
746,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
746,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
746,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
746,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
746,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
746,000
تومان
9 آبان
جمعه
746,000
تومان
10 آبان
شنبه
746,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
746,000
تومان
هتل یار
749,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
749,000
تومان
2 آبان
جمعه
749,000
تومان
3 آبان
شنبه
749,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
749,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
749,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
749,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
749,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
749,000
تومان
9 آبان
جمعه
749,000
تومان
10 آبان
شنبه
749,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
749,000
تومان
بین المللی اسپیناس-سوئيت کانکت چهارتخته - درياچه
سوئيت کانکت چهارتخته - درياچه
ای‌گردش
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
875,000
تومان
2 آبان
جمعه
875,000
تومان
3 آبان
شنبه
875,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
875,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
875,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
875,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
875,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
875,000
تومان
9 آبان
جمعه
875,000
تومان
10 آبان
شنبه
875,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
875,000
تومان
جاباما
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
875,000
تومان
2 آبان
جمعه
875,000
تومان
3 آبان
شنبه
875,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
875,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
875,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
875,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
875,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
875,000
تومان
9 آبان
جمعه
875,000
تومان
10 آبان
شنبه
875,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
875,000
تومان
اقامت 24
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
875,000
تومان
2 آبان
جمعه
875,000
تومان
3 آبان
شنبه
875,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
875,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
875,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
875,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
875,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
875,000
تومان
9 آبان
جمعه
875,000
تومان
10 آبان
شنبه
875,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
875,000
تومان
هتل یار
889,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
889,000
تومان
2 آبان
جمعه
889,000
تومان
3 آبان
شنبه
889,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
889,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
889,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
889,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
889,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
889,000
تومان
9 آبان
جمعه
889,000
تومان
10 آبان
شنبه
889,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
889,000
تومان
علاءالدین
893,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
893,000
تومان
2 آبان
جمعه
893,000
تومان
3 آبان
شنبه
893,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
893,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
893,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
893,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
893,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
893,000
تومان
9 آبان
جمعه
893,000
تومان
10 آبان
شنبه
893,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
893,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق سه تخته - محوطه
اتاق سه تخته - محوطه
اقامت 24
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
589,000
تومان
2 آبان
جمعه
589,000
تومان
3 آبان
شنبه
589,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
589,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
589,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
589,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
589,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
589,000
تومان
9 آبان
جمعه
589,000
تومان
10 آبان
شنبه
589,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
589,000
تومان
علاءالدین
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
589,000
تومان
2 آبان
جمعه
589,000
تومان
3 آبان
شنبه
589,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
589,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
589,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
589,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
589,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
589,000
تومان
9 آبان
جمعه
589,000
تومان
10 آبان
شنبه
589,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
589,000
تومان
ایران مارکوپولو
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
715,000
تومان
2 آبان
جمعه
715,000
تومان
3 آبان
شنبه
715,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
715,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
715,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
715,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
715,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
715,000
تومان
9 آبان
جمعه
715,000
تومان
10 آبان
شنبه
715,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
715,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته تویین - دریاچه
اتاق دوتخته تویین - دریاچه
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
2 آبان
جمعه
560,000
تومان
3 آبان
شنبه
560,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
9 آبان
جمعه
560,000
تومان
10 آبان
شنبه
560,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته توئین - محوطه
اتاق دوتخته توئین - محوطه
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
2 آبان
جمعه
490,000
تومان
3 آبان
شنبه
490,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
9 آبان
جمعه
490,000
تومان
10 آبان
شنبه
490,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته + سرویس اضافه - دریاچه
اتاق دوتخته + سرویس اضافه - دریاچه
ایران مارکوپولو
787,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
787,000
تومان
2 آبان
جمعه
787,000
تومان
3 آبان
شنبه
787,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
787,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
787,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
787,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
787,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
787,000
تومان
9 آبان
جمعه
787,000
تومان
10 آبان
شنبه
787,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
787,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بین المللی اسپیناس آستارا

آسانسور
کرایه اتومبیل با راننده
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
رستوران فست فود
مسیر دوچرخه سواری
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
الاچیق ساحلی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
قايق سواری
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
پاركينگ
روم سرويس 24 ساعته
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
خدمات باربري
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
Business Center
تراس
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سیستم گرمایش
زمين تنيس
سالن بيليارد
تلويزيون معمولی در لابی
نمای جنگل
نمای دریاچه
پارک بازی كودكان
گيم نت
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
سونا بخار
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
جكوزی
سونا خشک
صندوق امانات
فكس
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
صبحانه در اتاق
فضای بيرون هتل برای نشستن
آلاچيق بيرون از هتل
كافی شاپ
كتابخانه
سالن تشريفات
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
نمای باغ
اتاق عقد
رستوران فست فود
امكانات ورزشی در آب
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
نمازخانه
پرینت
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
سالن اجتماعات
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
کتابفروشی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
اینترنت در لابی
ماهواره
ماساژ غیررایگان
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
صندوق امانات
رستوران
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رمپ
پله اضطراری
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
فضای بازی کودکان رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
کپسول آتش نشانی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات برای معلولین
میز بیلیارد
رستوران ایرانی
مرکز خرید
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
اینترنت
حمام
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام

آدرس هتل بین المللی اسپیناس آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بین المللی اسپیناس آستارا

(91 نظر)
نقاط قوت:
ما در اتاق رو به دریاچه اقامت داشتیم ویو عالی، اتاق تمیز ونکته منفی آنچنانی نداشت صبحانه خوب بود قایق دریاچه باحال بود محوطه زیبا و تمیز بود
نقاط ضعف:
اتاق ما تراس نداشت که اگربود بهتر میشد بخاطر ویو زیبا زمین تنیس قابل استفاده نبود چون در دوطرف دروازه نصب شده بود
با سلام نه تنها در حد هتل 5 ستاره نیست بلکه در حد 3 ستاره هم نیست اتاق و چیدمان بسیار قدیمی کمد دیواری درب ندارد داخل اتاق چای ساز نیست روتختی ها پتوی نازک بی کیفیت هست و بسیار بی سلیقه .. انگار مسافرخونه هست فقط ویو خوبی دارد و تمام در کل هزینه دریافتی بسیار بیشتر از آنچیزی هست که باید باشد در کل منفی بسیار ضعیف
هتل در حد ۴ ستاره نیست، فقط مکان و منظره دریاچه زیباست .
از خدمات سايت محترم ايران هتل انلاين و هم كادر محترم هتل اسپيناس كمال تشكر را دارم
ما به مدت ۴ شب توی هتل اسپیناس آستارا اقامت داشتیم. این نظر رو مینویسم تا همه افرادی که میخوان این هتل رو انتخاب کنن دید بهتری داشته باشن. اتاقی که ما انتخاب کرده بودیم، اتاق دو تخته رو به دریاچه بود که همونطور که توی توضیحاتم خواسته بودم موقع ثبت سفارش طبقه‌ی سوم به ما تحویل داده شد. ازونجایی که خودم با اتاق های محدود و کوچیک ارتباط نمیگیرم ترجیح دادم اتاق رو تعویض کنم. (اتاق دو تخته ما، یک تخت دابل داشت، به همراه یخچال و تلوزیون و سرویس فرنگی و حمام، کنارش هم یه تخت یه نفره گذاشته بودن که به نظرم اضافه بود و فضای اتاق رو تنگ کرده بود). اتاق ما رو پذیرش با خوشرویی عوض کردن و ما به اتاق ۴ تخته رو به روی دریاچه رفتیم. اتاق دو قسمت بود، در یک قسمت تخت دو نفر قرار داشت به همراه میز و یک مبل و دو صندلی و در قسمت دیگر دو تخت دو نفره به همراه تلوزیون و یک میز و دو صندلی. دکوراسیون اتاق قابل قبول بود و مدرن چیده شده بود. در یک سمت اتاق ها هم سرویس بهداشتی قرار داشت و ورودی اتاق ها بود که شما میتونین درب اتاق ها رو ببندین تا دید نداشته باشه به تخت خواب ها. اما امکانات و توضیحات دیگه هتل: سیستم تهویه اتاق به صورت فن کوئل هست و به خوبی میتونست اتاق رو سرد کنه. ویو اتاق های رو به دریاچه واقعا عالیه و شما هم منظره ارتفاعات رو دارید و هم دریاچه رو. سرویس بهداشتی میتونه بهتر باشه، مخصوصا حمام که کمی کهنه به نظر میرسید. یخچال هتل اقلام مرسوم مثل آب و نوشابه و چیپس و ... داشت که من معمولا هیچ وقت استفاده نمیکنم. آنتن تلوزیون ما خراب بود و طی این ۴ روز اصلا روشن نکردیم تلوزیون رو (روز اول ساعت ۱۱ خبر دادم درخصوص آنتن گفتن مسئول فنی ما تا ساعت ۴ هست ولی یه نفر رو فرستادن تا بررسی کنه حتما ولی خودم چون نیازی به تلوزیون نداشتم پیگیری نکردم دیگه) تمیزی اتاق قابل قبول بود، از تخت ها گرفته تا سرویس بهداشتی. بزرگی اتاق برای ما که دو نفر بودیم عالی بود و راضیم که اتاق رو عوض کردم. با توجه به اینکه اختلاف قیمت چندانی هم بینشون وجود نداشت. برخورد پرسنل خوب و حرفه ای بود و تجربه ی بی حوصلگی از طرف پرسنل نداشتیم. روم سرویس رو ما برای هر سه وعده اسستفاده کردیم که توی هر ۳ وعده بعد از ۱۵ دقیقه سفارش تحویل ما داده شد و پرسنل با رعایت بهداشت تمام غذا ها رو بالا آوردند. از سونا و جکوزی هتل استفاده کردیم (قدیمی بود خیلی!) و با توجه به اینکه گفتن کم استفاده میشه با خیال راحت تری رفتیم. ولی در کل انتظار بیشتری داشتم ازش. قیمتش هم برای ۱ ساعت ۱۵۰ تومان هست که ما نزدیک ۲ ساعت استفاده کردیم ولی هزینه همون یک ساعت دریافت شد. رستوران هتل تمیز بود ولی ما محض احتیاط الکل برده بودیم. غذا ها گرون بودن به نظرم ولی کیفیت خوب و قابل قبولی داشتند، پس اگر سفر گردین به آستارا نگران خورد و خوراک نباشین. با توجه به اوضاع کرونا همه کارکنان ماسک داشتند و سعی میکردن رعایت کنن و خیلی نزدیک مهمان ها نشن. بیلیارد و زمین ورزشی هتل به صورت رایگان در اختیار مهمانان بود. محوطه هتل زیبا و آرامش بخشه ولی خوب خیلی بزرگ هم نیست. اما شما میتونین تا قبل از ظهر از قایق های هتل استفاده کنین تا توی دریاچه چرخی بزنین. از لحاظ موقعیت جغرافیایی شما میتونین ۲۰ دقیقه ای به شهر لندویل برسین و پای مسیر آبشار لاتون باشید، ۱۰ دقیقه تا شهر آستادا فاصله دارید و اگر خریدی دارید میتونین از اونجا انجام بدین، نزدیک ۲ ساعت تا گردنه حیران فاصله خواهید داشت و همچنین ۳ ساعته میتونین مسیر اسالم خلخال رو پیش بگیرید. در کل به نظرم با توجه به هزینه هتل نسبت به اجاره ویلا در آستارا به مراتب بهتر بود ولی خوب انتظار یه هتل لوکس رو هم نباید داشت و برای خود من که زیاد سفر میکنم گزینه اول در آستارا هتل اسپیناس هست.
واقعا در حد هتل 5ستاره نبود! البته بد نبود ولی واقعا 5ستاره نبود. در بزرگترین سوییت 4نفره 3صندلی دو لیوان و فقط یک سرویس داشت. صبحانه رو با منت اینکه room service نداریم در اتاق سرو کردن. انتظار سرویس معطر تر و نظیف تر داشتم. ولی ویو و چشم انداز و ایناش واقعا خوب بود. کلا رضایتبخش بود اینجا. ممنون از اسنپ تریپ
عالی بود
خردادماه امسال به مدت دو شب ادر این هتل اقامت داشتیم. ساختمان هتل قدیمیه و آب لوله کشی بوی نامطبوعی داشت که به مدیریت هتل اطلاع دادیم. صبحانه هتل خوب و قابل قبول بود و نکته مثبت این هتل محوطه زیبای آن و تالاب استیل بود که فضای لذتبخشی رو براتون ایجاد میکنه
در اين سفر بسيار خوشحال شدم كه كمي به اوضاع هتل رسيدگي شده بود مثل تعويض پنجره ها و بازسازي لابي ، اميدوارم همين روند ادامه داشته باشه ، پرسنل هتل مثل هميشه عالي بودن ، تدابير بهداشتي در فضاي هتل مشهود بود ، مدير هتل در طول روز حضور مشهودي داشتن ، در كل راضي بودم
موقعیت هتل عالی برخورد کارکنان عالی اتاقها خوب کیفیت غذا متوسط و صبحانه خوب بود
یک سوئیت 2 خوابه 4 نفره که فضای نشیمن نداشت و سرویس حوله و لیوان و وسایل بهداشتی برای 2 نفر بود!!! جالب اینکه سرویس چای ساز هم در اتاق موجود نبود و باید بطور جداگانه به کافی شاپ اعلام می کردیم که در نهایت تا ساعت 1:30 بامداد از سرویس چایی خبری نشد! کاناپه تخت خوابشو قدیمی و خراب که در پاگرد بین دو اتاق قرار داشت و علاوه بر خراب بودن امکان استفاده هم نداشت. همینطور اینکه در کنار یکدستگاه تلویزیون LCD سایز 32 کماکان از تلویزیون های قدیمی با آنتن آنالوگ و تصویر برفکی در اتاق دیگر استفاده می شود.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خوب ود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
منظره اتاق رو به دریاچه خیلی زیبا بود. برخورد کارکنان خوب بود و کیفیت غذا خوب بود. البته قیمت کافی شاپ و رستوران نسبت به کیفیتش یکم زیاد بود. نظافت عالی بود ولی امکانات اتاق کمی ضعیف بود و اتاق کلا قدیمی بود
فضای بیرونی و محوطه هتل عالی ، صبحانه و پذیرایی خیلی خوب ، برخورد کاکنان خوب ، اتاق ها و سرویس بهداشتی در حد یک هتل 3 ستاره و ضعیف ، قیمت غذا نسبتا گران .
چشم انداز و دنجی تقریبا کم نظیر...وضعیت صبحانه پیشرفت قابل توجهی داشته....هتل در دست بازسازیست و وضعیت کلی رو به بهبودی دارد...تجربه آرامش بخشی است
واقعا متاسفم. هتل که حتی ساده ترین مسائل رو پیگیری میکردیم جوابی نداشتن بدن! آبی که از شیر میومد آب شهری نبود ! چند ساعتی هم قطع شده بود از شانس ما! سیستم روشنایی اتاق ضعیف بود. پنجره ها قدیمی و کهنه بود و شیشه هاش کثیف بود... استخر هم که میخواستی بری باید تو نوبت وایمیستادی وقت بدن و تو بیکار بشینی تا نوبتت بشه.
یه محیط عالی با رستورانای خوب چشم اندازی عالی و البته جدیدا بخاطر سالن کنسرتا خیلی گاهی شلوغ میشه اطرافش ولی تنوع نوع اتاقای هتل ش و رستوراناش عالیه
کارکنان مودب اتاقها بازسازی شده و بزرگ وبا سرویس حمام و دستشویی تمیز و بزرگ فضای سرسبز و آرامش بخش هتل صبحانه در حد ستاره هتل و یک خواب بسیار راحت و لحظاتی دلنشین و آرام و لذت بخش
نقاط قوت:
محوطه بسیار زیبا ؛ دریاچه زیبای هتل؛ امکانات خوب؛ ویوی عالی؛
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
عالی بود
رفتار كاركنان مثل هميشه خوب و مودبانه بود، خيلي نا منظم مشغول بازسازي هتل هستند ، ولي بنظرم بايد كار اساسي كرد واقعا حيفه اين هتل كه قرباني بي توجهي گروه اسپيناس شده، صبحانه هتل خيلي معمولي بود ، سالهاي اول افتتاح هتل صبحانه هاي مثال زدني داشت ، واي فاي داخل اتاق طبقه ٣ اصلا آنتن نداشت با توجه به اينكه اينترنت همراه اول هم آنتن نداره اونجا
صبحانه بسیار عالی برخورد کارکنان عالی کیفیت اطاقها معمولی
پنجره های اتاق روبه تالاب کثیف بود درحالیکه قیمت بیشتر این اتاقها برای منظره آن است که در این حالت نمیتوانید از منظره بسیارزیبا استفاده کنید .غذای هتل کیفیت خوبی نداشت و قیمت آن به نسبت بالا بود . نورپردازی محوطه هتل در شب بسیار ضعیف و همه جا تاریک بود .بنظرمیرسد سیستم فاضلاب ویا تهویه آن باید کنترل شود گاهی بوی نامطبوع در اتاق احساس میشود .صبحانه خوب ولی در حد هتل ۴ستاره نبود .خانه داری هتل نیز باید قویتر شود .
فضاي هتل عااالي، پرسنل هتل مودب ، بصورت كلي همه چيز خوب بود حتي اطاقها از كيفيت خوبي برخوردار بود.. البته من با هتلهاي خارج از ايران مقايسه اش نمي كنم نسبت به هتلهاي داخل ايران كيفيت خوبي داشت صبحانه ميتونست تنوع بيشتري داشته باشه اما نون داغي مه هونجا درست ميشد خيلي خوب بود ناهار و شام رستورانش حرف نداشت خصوصا محلي هاش فست فوت هم كيفيت خوبي داشت تنها چيزي كه مسئولين هتل بايد بهش توجه كنن اينه كه بخاطر موقعيت هتل دور از شهر از يه تايم به بعد نميشه از هتل خارج شد بنابراين بايد از محيط هتل استفاده كرد كه خوب تفريحات شبانه نداشت، مثلا موزيك زنده يا نمايش يا فيلم پخش كنن، خلاصه واسه وقتي كه هوا تاريك ميشه يه برنامه تفريحي بذارن عاااالي ميشه
هتلي با كادر مجرب و موقعيتي استثنائي ، البته اطاقهاي رو به تالاب بسيار بهتر است و نهايت آرامش را امتحان ميكنيد ، رستوران هتل داراي تنوع غذايي بالا از قبيل فرنگي تا محلي با كيفيت عالي
سلام من چندین مرتبه این هتل رو برای مسافرت انتخاب کردم اما متاسفانه در این مسافرت که کلا از غذای هتل استفاده کردم و اصلا رضایت نداشتم
اتاق هاي سمت درياچه بهترن و ويووي خيلي خوبي دارن ولي اتاقاي سمت محوطه زياد چنگي به دل نمي زنه، نظافت خيلي خوبه و كاركنان رفتار خوبي دارن، واي فاي خيلي ضعيفه و اينترنت گوشي هم اصلاً خوب نيست
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدیم
امکانات بسیار ضعیف هوا سرد بود بخاری رو روشن نکردند گفتند فعلا موتورخانه روشن نیست برخورد کارکنان ضعیف داخل اتاق کهنه فقط فضای بیرون خوب بود
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه برای پذیرش خیلی معطل شدیم
دوستان ما سه روز این هتل اقامت داشتیم اتاقمون رو به دریاچه بود که منظره صبحگاهی عالی داشت صبحانه اش هم خیلی خوب بود مخصوصا عسل و سرشیرش! غذاش هم نسبت به بیرون از هتل عالی بود اصلا بیرون از هتل غذا نخورید تو استارا که پشیمون میشید! سونا وجکوزیشم خیلی خوش گذشت 😍 قایق سواری توی دریاچه که یه دنیای دیگه بود و ما محسور طبیعت شده بودیم ترکیب اب و سرسبزی و جنگل های اطرافش فوق العاده بود من و خانوادم که بسیار لذت بریدیم و هروقت دیگه هم بیایم همین هتل رو انتخاب میکنیم
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
اصلا نداره
نکات مثبت: کارکنان بسیار مودب و عالی ، محوطه هتل بینظیر و فوق العاده نکات منفی: وای فای به شدت ضعیف ، استخر ندارد ، سرویس چای برای اطاق بسیار گران و غیر قابل باور ، عدم تهویه مناسب سرویس بهداشتی اطاق و لوازم قدیمی و تعمیر نشده در اطاق
محیط فوق‌العاده‌ای داره مخصوصا دریاچه استیل پشت محوطه ولی ۴ستاره برازنده این هتل نیست، بزرگترین معضل آستارا نداشتن یه رستوران قابل قبول که رستوران هتل هم یکی از بدترین رستورانها بود، رستوران خیام که غذاهای ایرانی درست میکرد واقعا ضعیف بود، فست فود هتل هم که کلا باید ازش صرفه نظر کرد، بهمون پیشنهاد دادن که فست فود برف خوبه یا رستوران زیتون ولی واقعا بد بود یا من بدسلیقه هستم😐
نقاط قوت:
هتل خوبیه
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
هتل بدی نبود
نقاط ضعف:
فقط اینکه موریانه داخل تخت بود و هتل موریانه داشت
نقاط قوت:
در حد معمولی
نقاط ضعف:
معمولی بود
هتل بینظیر در ایران. چشم انداز فوق العاده و چشم نواز ، کارکنان مجرب و با ادب ، اتاق های تمیز و مرتب ، محوطه تمیز و زیبا.واقعا هتل بسیار عالیه هست و میتوان گفت از نظر مکان هتل یکی از بهترین هتل های خاورمیانه هست . من این هتل را به همه پیشنهاد میکنم.
صبحونه ضعیف ، اینترنت قطع
شهریور 98 به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم. برخورد پرسنل و صبحانه هتل بسیار خوب بود. اتاقهای هتل بازسازی شده و تمیز بود. لابی هم تمیز و بزرگ و دارای مبلمان زیاد و راحت بود. ویوی اتاق رو به درياچه و محوطه سازی هتل عالییییی. از مشکلات اتاق نداشتن چای ساز و سیف باکس و جالباسی مناسب بود. اینترنت بسیار ضعیف و عدم آنتن دهی گوشی از مشکلات بزرگ هتل بود. قیمت رستوران و کافی شاپ هم بالا بود.
موقعیت قرارگیری هتل و منظره اتاق های رو به تالاب بی نظیر هستند ، صبحانه هتل مطلوب و برخورد پرسنل بسیار خوب است در کل هتل نیاز به بازسازی اساسی دارد، در و پنجره های هتل ۴ ستاره الومنیومی هستند!!وسایل و مبلمان داخل باید تعویض شوند، با وجود نظافت مطلوب اتاق و نظافت کامل سرویس بهداشتی،ضعف تهویه و قدیمی بودن سرویس بهداشتی باعث ایجاد بوی نامطبوع در سرویس بهداشتی شده بود وای فای هتل در اتاق ها اصلا انتن دهی نداشت و طبق اطلاعیه هتل فقط در لابی قابل استفاده بود که در لابی هم سرعت بسیار پایینی داشت متاسفانه به علت قدیمی بودن در و پنجره ها علی رغم وجود توری بر روی پنجره من در اتاق هتل تعداد زیادی حشره دیدم ... رستوران هتل نیز به نسبت قیمت بالایی دارد
خیلی خوب
هتل از نمای بیرونی خیلی بهتر از نمای داخلی اونه محل قرارگیری و محوطه هتل خوبه پارکینگ هتل به صورت سربازه و فقط چندتا سایه بان داره که اونم معمولا پر هست و شما باید ماشینتون رو توی آفتاب بذاید سیستم سرمایشی هتل خوب کار نمیکنه، مخصوصا ما که توی تابستان رفتیم، خیلی گرم بود و اصلا جواب نمیداد. از نظر تمیزی هم بد نیست، نمیشه گفت عالیه در کل به نظرم یک هتل 3 ستاره خوب باشه تا 4 ستاره معمولی!!
هتل دارای منظره ای شگفت انگیز می باشد رفتار کارکنان حرفه ای و بسیار مسئولانه ودوستانه است امکانات از قبیل سونا و جکوزی و بیلیارد هم مناسب می باشد از نظر تنوع صبحانه و تجهیز کافی شاپ متناسب با سایر بخش های هتل نیاز به توجه بیشتر دارد
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا،دسترسی آسان،نظافت قابل قبول و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
تاخیر در اجابت خواسته ها در ساعات شب،عدم وجود شارژر موبایل در لابی،استفاده از درهای معمولی برای اتاق ها که عایق صدا نیستند.
چای ساز و سرویس چای در اتاق ها نبودضعف بسیار بزرگی برای چنین هتل با سطح حرفه ای بود
نقاط قوت:
جا و مکان هتل عالی است
نقاط ضعف:
امکانات هتل در حد ۴ ستاره است هتل کمی قدیمی شده و نیاز به باز سازی دارد.
ما دو شب اقامت داشتیم تو هتل به نظر من محیط بیرون هتل عالی بود دریاچه و کلا دور هتل و گشتیم خیلی سرسبز و قشنگ بود . غذاهاش خوب بودن ولی گرون و اینکه داخل اتاق ها کلا همه چیز از تخت گرفته تا موکت و مبلش قدیمی بودن. اگه یکم رسیدگی کنن و تغییرات بدن تو اتاق ها عالی میشه. و اینکه چای ساز نبود سخت میشد بری از کافی شاپ آب جوش بگیری. کاش تو بازسازیش استخرم در نظر بگیرن کمبودش خیلی حس میشد.
موقعیت مکانی هتل بسیار عالی است.حتما اتاق ها و سوییت های رو به دریاچه رو رزرو کنید.برخورد کارکنان و خصوصا دربان های هتل محترمانه بود و بسیار کمک کننده.دریاچه استیل واقعا دیدنی و بی نظیر بود.از پیاده روی اطراف دریاچه به سمت روستای دربند و قایق سواری در دریاچه استفاده فرمایید. در کل به نظر من بهترین هتل و انتخاب در شهر آستارافضای صبحانه خوری کوچک بود البته جوابگوی مهمانان هتل بود. در اتاق ما حوله نبود ولی بلافاصله که در خواست کردیم تهیه شد.قیمت رستوران و کافی شاپ هتل گران بود و کاملا بی رونق .اینترنت هتل جوابگو نبود.پیشنهاد می شود رستوران مجید آستارا را امتحان کنید کیفیت خیلی خوب و قیمت بسیار منصفانه(جوجه دلونگی خیلی خوشمزه بود).
قابل قبول
برخورد پرسنل البته پذیرش بسیار ضعیف.... جوری برخورد میکنن انگار دعوا دارن! محیط بسیار زیبا و دنج قیمت بالا نسبت به قیمت اصلا صرفه نداره. پیشنهاد میکنم اطاق از جای دیگه بگیرید ولی حتما برای استفاده از کافی شاپ و محیط دریاچه یه سر به اون منطقه برید.
نقاط قوت:
منظره فوق العاده ایی دارد موقعیت مکانی بسیار خوب تمیزی هتل و اتاق ها فضای اتاق بسیار مناسب و استاندارد بود
نقاط ضعف:
کارکنان پذیرش باید آموزش بیشتری در نحوه برخورد با مهمانان ببینند. سرویس بهداشتی و حمام فرسوده شده بود و بوی فاضلاب در سرویس آزار دهنده بود. اتاق ما چهار نفره بود ولی همیشه سرویس برای دو نفر می آوردند. دسترسی به اینترنت در داخل اتاقها بسیار ضعیف بود
من به همراه خانواده در شهریور 98 در این هتل اقامت داشتیم. هتل با چشم انداز بسیار زیبا و بکر در کنار تالاب قرار داشت. سرعت اینترنت در طبقه دوم مناسب بود. صبحانه تنوع مناسبی داشت و اتاق ها تمیز بودند. تنها نکات منفی قدیمی بودن وسایل هتل و نبود چراغ و روشنایی بیشتر در اتاق ها، و قیمت بالای رستوران برای شام و ناهار بود.اما فست فود هتل دارای کیفیت و قیمت مناسب بود.
پرسنل خوب و حرفه ای فضای بیرونی هتل بسیار زیبا
نقاط قوت:
راضی نبودیم بسیار ضعیف فقط و فقط ویو اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
هتل بسیار ضعیف بود از همه نظر صبحانه افتضاح برخورد پرسنل خوب نبود و ......
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نظافت عالی وصبحانه خوب
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بسیار رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
تهویه و سرمایش بسیار بد - اطاق های قدیمی و پتوهای بسیار نامناسب ، سرویس دهی بد کلا یک مهمان سرا در فضای عالی
نقاط قوت:
در حد خوش بد نبود
نقاط ضعف:
معمولی بود تقریبا و اینکه آب شارژ نمیشد هر روز
نقاط قوت:
از نظر محوطه و طبیعت عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا در حد ۴ستاره نبود و هتل معمولی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود همراه با فضای عالی
نقاط ضعف:
لوازم اطاقها فرسوده شده
نقاط قوت:
فضایی استثنایی پراز آرامش کیفیت رستوران عالی خدمات دهی مناسب
نقاط ضعف:
گذاشتن صابون در دسشویی بجای مایع دسشویی
نقاط قوت:
نظافت هتل و برخورد ورفتار بسیار مودبانه ومهربان کارکنان هتل
نقاط ضعف:
وسایل هتل واتاقها فرسوده ونیاز به نوسازی اساسی دارد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
ویو و فضای هتل و سمت دریاچه عالی بود.باغ هتل و قایق سواری در دریاچه خیلی خوب بود. مدیر هتل بسیار منطقی هستند.
نقاط ضعف:
استخر و سالن بدنسازی ، اگه اضافه بشه ، این هتل عالیه ، البته اینترنت هم ضعیف هست.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
وجود نداشت
نقاط قوت:
مناظر خاص وديدني روبروي هتل
نقاط ضعف:
اتاقها قديمي است و با توجه به قيمت هتل ، انتظار ميرود سرويس بهداشتي و ديزاين داخل اتاق هتل اصلاح شود .
نقاط قوت:
پرسنل عالی و خونگرم-نظافت عالی-داشتن خدمات ویژه -
نقاط ضعف:
نداشتن امکانت در سوییت مثل چای ساز و سینک ظرف شویی
نقاط قوت:
هتل خوبیه - مشکل خاصی نداشتم
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خیلی عالی بود خیلی از همه نظر برخوردشون همه چی
نقاط ضعف:
هیچی نداشت اصلا
نقاط قوت:
هتل بدی نبود
نقاط ضعف:
خیلی معمولی بود
نقاط قوت:
محوطه بیرونی هتل بسیار با صفا وآرامش بخش
نقاط ضعف:
اتاقها نیاز به بازسازی اساسی دارند
نقاط قوت:
محیط دنج و ارام و با جلوه های ویژه خصوصا دریاچه زیبا
نقاط ضعف:
کمبود برخی خدمات منجمله تفریحات هیجانی
نقاط قوت:
بیلیارد قایق رانی پرسنل عالی برخورد عالی صبحانه عالی
نقاط ضعف:
پذیرش یک شیفتش بدخلق و بداخلاق و بی حوصله
هتل بسیار تمیز با سرویس دهیه‌عالی، از نظر ویوو هم‌ عالی هست.سفر خوبی داشته باشین
از نظر من خوب بودمورد خاصی نداره
موقعیت مکانی عالی خصوصا اتاقهای رو به دریاچه منظره بسیار زیبا داره، متاسفانه چای ساز در اتاقها نیست و بنظرم خیلی حرفه ای نیست، سونا خشک و بخار خوب ولی جکوزیش درست کار نمیکرد. حیف که استخر نداشت ولی این که میتونستی خصوصی رزرو کنی خیلی باحال بود، صبحانه معمولی بود. مسیر پیاده روی کنار دریاچه خوب و خصوصا پشت دریاچه عالی بود.در کل باز هم دوست دارم اونجا بریم. وای فای بسیار ضعیف بود فکرکنم یک مودم داشتند فقط تو لابی که به تمام اتاقها سرویس میداد😂🤦‍♂️❤️...
در طول یک شب اقامتی که در هتل داشتیم همه چیز خوب بود . فقط مشکلی که داشت حمام دارای وان بود که بهتر هست وان رو حذف کنن و به جاش از زیر دوشی استفاده کنن چون دیگه الان کسی از وان در هتل استفاده نمی کنه و دوش گرفتن به خصوص برای افراد مسن با وجود وان خیلی مشکل و خطرناک هست . الان همه هتل های درجه یک خارج از کشور هم دیگه وان رو حدف کردن. همچنین بهتره موکتهای کف اتاق رو حدف کنن چون باعث بلند شدن گرد و غبار میشه همون سرامیک بهداشتی هست...
همه چيز خوب و مرتب بود...
برای