هتل بین المللی اسپیناس آستارا

گيلان، آستارا، جنب پلیس راه آستارا طالش
3.4
امتیاز کاربران
100
نظرات کاربران

معرفی هتل بین المللی اسپیناس آستارا

هتل ۴ ستاره و مجلل اسپیناس آستارا در ۵ کیلومتری بندر انزلی با محيطي آرام و چشم اندازي زيبا در كنار درياچه طبيعي استیل آستارا واقع شده است. منطقه ای که هتل در آن واقع شده دارای کمترین میزان رطوبت هوا در میان شهر های ساحلی شمال کشور است. این هتل در کنار جنگل های زیبا و مشرف به سلسله جبال البرز و کوه برفگیر شناخته شده اسپیناس می باشد. فاصله هتل از فرودگاه اردبیل ۷۵ کیلومتر می باشد. هتل اسپیناس آماده ارائه خدمت به گردشگران طبیعت زیبای غرب گیلان، آستارا است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بین المللی اسپیناس آستارا

بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته دبل - محوطه
اتاق دوتخته دبل - محوطه
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
17 مرداد
جمعه
490,000
تومان
18 مرداد
شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
ایران مارکوپولو
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
17 مرداد
جمعه
490,000
تومان
18 مرداد
شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
علاءالدین
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
17 مرداد
جمعه
490,000
تومان
18 مرداد
شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
17 مرداد
جمعه
490,000
تومان
18 مرداد
شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
17 مرداد
جمعه
490,000
تومان
18 مرداد
شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
ای‌گردش
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
495,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
495,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
17 مرداد
جمعه
495,000
تومان
18 مرداد
شنبه
495,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
495,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
495,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
495,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته دبل -  دریاچه
اتاق دوتخته دبل - دریاچه
ای‌گردش
544,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
544,500
تومان
14 مرداد
سه شنبه
544,500
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
544,500
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
544,500
تومان
17 مرداد
جمعه
544,500
تومان
18 مرداد
شنبه
544,500
تومان
19 مرداد
یکشنبه
544,500
تومان
20 مرداد
دوشنبه
544,500
تومان
21 مرداد
سه شنبه
544,500
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
544,500
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
544,500
تومان
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
17 مرداد
جمعه
560,000
تومان
18 مرداد
شنبه
560,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
17 مرداد
جمعه
560,000
تومان
18 مرداد
شنبه
560,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
جاباما
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
17 مرداد
جمعه
560,000
تومان
18 مرداد
شنبه
560,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
ایران مارکوپولو
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
17 مرداد
جمعه
560,000
تومان
18 مرداد
شنبه
560,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
علاءالدین
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
17 مرداد
جمعه
560,000
تومان
18 مرداد
شنبه
560,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
بین المللی اسپیناس-سوییت کانکت چهارتخته - محوطه
سوییت کانکت چهارتخته - محوطه
اقامت 24
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
17 مرداد
جمعه
735,000
تومان
18 مرداد
شنبه
735,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
735,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
جاباما
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
17 مرداد
جمعه
735,000
تومان
18 مرداد
شنبه
735,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
735,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
علاءالدین
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
17 مرداد
جمعه
735,000
تومان
18 مرداد
شنبه
735,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
735,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
هتل یار
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
17 مرداد
جمعه
735,000
تومان
18 مرداد
شنبه
735,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
735,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
ایران مارکوپولو
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
17 مرداد
جمعه
735,000
تومان
18 مرداد
شنبه
735,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
735,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
ای‌گردش
742,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
742,500
تومان
14 مرداد
سه شنبه
742,500
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
742,500
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
742,500
تومان
17 مرداد
جمعه
742,500
تومان
18 مرداد
شنبه
742,500
تومان
19 مرداد
یکشنبه
742,500
تومان
20 مرداد
دوشنبه
742,500
تومان
21 مرداد
سه شنبه
742,500
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
742,500
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
742,500
تومان
بین المللی اسپیناس-سوئيت کانکت چهارتخته - درياچه
سوئيت کانکت چهارتخته - درياچه
ای‌گردش
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
792,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
792,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
792,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
792,000
تومان
17 مرداد
جمعه
792,000
تومان
18 مرداد
شنبه
792,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
792,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
792,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
792,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
792,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
792,000
تومان
اقامت 24
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
17 مرداد
جمعه
875,000
تومان
18 مرداد
شنبه
875,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
875,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
جاباما
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
17 مرداد
جمعه
875,000
تومان
18 مرداد
شنبه
875,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
875,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
هتل یار
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
17 مرداد
جمعه
875,000
تومان
18 مرداد
شنبه
875,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
875,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
ایران مارکوپولو
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
17 مرداد
جمعه
875,000
تومان
18 مرداد
شنبه
875,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
875,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
علاءالدین
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
17 مرداد
جمعه
875,000
تومان
18 مرداد
شنبه
875,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
875,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق سه تخته - محوطه
اتاق سه تخته - محوطه
علاءالدین
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
715,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
715,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
715,000
تومان
17 مرداد
جمعه
715,000
تومان
18 مرداد
شنبه
715,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
715,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
715,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
715,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
715,000
تومان
ایران مارکوپولو
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
715,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
715,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
715,000
تومان
17 مرداد
جمعه
715,000
تومان
18 مرداد
شنبه
715,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
715,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
715,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
715,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
715,000
تومان
اقامت 24
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
17 مرداد
جمعه
735,000
تومان
18 مرداد
شنبه
735,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
735,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
735,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
735,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته تویین - دریاچه
اتاق دوتخته تویین - دریاچه
ای‌گردش
544,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
544,500
تومان
14 مرداد
سه شنبه
544,500
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
544,500
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
544,500
تومان
17 مرداد
جمعه
544,500
تومان
18 مرداد
شنبه
544,500
تومان
19 مرداد
یکشنبه
544,500
تومان
20 مرداد
دوشنبه
544,500
تومان
21 مرداد
سه شنبه
544,500
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
544,500
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
544,500
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته توئین - محوطه
اتاق دوتخته توئین - محوطه
ای‌گردش
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
495,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
495,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
17 مرداد
جمعه
495,000
تومان
18 مرداد
شنبه
495,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
495,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
495,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
495,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
بین المللی اسپیناس-اتاق دوتخته + سرویس اضافه - دریاچه
اتاق دوتخته + سرویس اضافه - دریاچه
ایران مارکوپولو
787,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
787,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
787,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
787,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
787,000
تومان
17 مرداد
جمعه
787,000
تومان
18 مرداد
شنبه
787,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
787,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
787,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
787,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
787,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
787,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بین المللی اسپیناس آستارا

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
کتابفروشی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
مسیر دوچرخه سواری
الاچیق ساحلی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
قايق سواری
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
فتوكپي
تاکسی سرویس شبانه روزی
صبحانه در اتاق
آلاچيق بيرون از هتل
كافی شاپ
كتابخانه
سالن تشريفات
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
نمای باغ
اتاق عقد
رستوران فست فود
امكانات ورزشی در آب
فضای بيرون هتل برای نشستن
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
تلويزيون معمولی در لابی
نمای جنگل
نمای دریاچه
پارک بازی كودكان
گيم نت
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بین المللی اسپیناس آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بین المللی اسپیناس آستارا

(100 نظر)
خردادماه امسال به مدت دو شب ادر این هتل اقامت داشتیم. ساختمان هتل قدیمیه و آب لوله کشی بوی نامطبوعی داشت که به مدیریت هتل اطلاع دادیم. صبحانه هتل خوب و قابل قبول بود و نکته مثبت این هتل محوطه زیبای آن و تالاب استیل بود که فضای لذتبخشی رو براتون ایجاد میکنه
در اين سفر بسيار خوشحال شدم كه كمي به اوضاع هتل رسيدگي شده بود مثل تعويض پنجره ها و بازسازي لابي ، اميدوارم همين روند ادامه داشته باشه ، پرسنل هتل مثل هميشه عالي بودن ، تدابير بهداشتي در فضاي هتل مشهود بود ، مدير هتل در طول روز حضور مشهودي داشتن ، در كل راضي بودم
موقعیت هتل عالی برخورد کارکنان عالی اتاقها خوب کیفیت غذا متوسط و صبحانه خوب بود
یک سوئیت 2 خوابه 4 نفره که فضای نشیمن نداشت و سرویس حوله و لیوان و وسایل بهداشتی برای 2 نفر بود!!! جالب اینکه سرویس چای ساز هم در اتاق موجود نبود و باید بطور جداگانه به کافی شاپ اعلام می کردیم که در نهایت تا ساعت 1:30 بامداد از سرویس چایی خبری نشد! کاناپه تخت خوابشو قدیمی و خراب که در پاگرد بین دو اتاق قرار داشت و علاوه بر خراب بودن امکان استفاده هم نداشت. همینطور اینکه در کنار یکدستگاه تلویزیون LCD سایز 32 کماکان از تلویزیون های قدیمی با آنتن آنالوگ و تصویر برفکی در اتاق دیگر استفاده می شود.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خوب ود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
منظره اتاق رو به دریاچه خیلی زیبا بود. برخورد کارکنان خوب بود و کیفیت غذا خوب بود. البته قیمت کافی شاپ و رستوران نسبت به کیفیتش یکم زیاد بود. نظافت عالی بود ولی امکانات اتاق کمی ضعیف بود و اتاق کلا قدیمی بود
فضای بیرونی و محوطه هتل عالی ، صبحانه و پذیرایی خیلی خوب ، برخورد کاکنان خوب ، اتاق ها و سرویس بهداشتی در حد یک هتل 3 ستاره و ضعیف ، قیمت غذا نسبتا گران .
چشم انداز و دنجی تقریبا کم نظیر...وضعیت صبحانه پیشرفت قابل توجهی داشته....هتل در دست بازسازیست و وضعیت کلی رو به بهبودی دارد...تجربه آرامش بخشی است
واقعا متاسفم. هتل که حتی ساده ترین مسائل رو پیگیری میکردیم جوابی نداشتن بدن! آبی که از شیر میومد آب شهری نبود ! چند ساعتی هم قطع شده بود از شانس ما! سیستم روشنایی اتاق ضعیف بود. پنجره ها قدیمی و کهنه بود و شیشه هاش کثیف بود... استخر هم که میخواستی بری باید تو نوبت وایمیستادی وقت بدن و تو بیکار بشینی تا نوبتت بشه.
یه محیط عالی با رستورانای خوب چشم اندازی عالی و البته جدیدا بخاطر سالن کنسرتا خیلی گاهی شلوغ میشه اطرافش ولی تنوع نوع اتاقای هتل ش و رستوراناش عالیه
کارکنان مودب اتاقها بازسازی شده و بزرگ وبا سرویس حمام و دستشویی تمیز و بزرگ فضای سرسبز و آرامش بخش هتل صبحانه در حد ستاره هتل و یک خواب بسیار راحت و لحظاتی دلنشین و آرام و لذت بخش
نقاط قوت:
محوطه بسیار زیبا ؛ دریاچه زیبای هتل؛ امکانات خوب؛ ویوی عالی؛
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
عالی بود
رفتار كاركنان مثل هميشه خوب و مودبانه بود، خيلي نا منظم مشغول بازسازي هتل هستند ، ولي بنظرم بايد كار اساسي كرد واقعا حيفه اين هتل كه قرباني بي توجهي گروه اسپيناس شده، صبحانه هتل خيلي معمولي بود ، سالهاي اول افتتاح هتل صبحانه هاي مثال زدني داشت ، واي فاي داخل اتاق طبقه ٣ اصلا آنتن نداشت با توجه به اينكه اينترنت همراه اول هم آنتن نداره اونجا
صبحانه بسیار عالی برخورد کارکنان عالی کیفیت اطاقها معمولی
پنجره های اتاق روبه تالاب کثیف بود درحالیکه قیمت بیشتر این اتاقها برای منظره آن است که در این حالت نمیتوانید از منظره بسیارزیبا استفاده کنید .غذای هتل کیفیت خوبی نداشت و قیمت آن به نسبت بالا بود . نورپردازی محوطه هتل در شب بسیار ضعیف و همه جا تاریک بود .بنظرمیرسد سیستم فاضلاب ویا تهویه آن باید کنترل شود گاهی بوی نامطبوع در اتاق احساس میشود .صبحانه خوب ولی در حد هتل ۴ستاره نبود .خانه داری هتل نیز باید قویتر شود .
فضاي هتل عااالي، پرسنل هتل مودب ، بصورت كلي همه چيز خوب بود حتي اطاقها از كيفيت خوبي برخوردار بود.. البته من با هتلهاي خارج از ايران مقايسه اش نمي كنم نسبت به هتلهاي داخل ايران كيفيت خوبي داشت صبحانه ميتونست تنوع بيشتري داشته باشه اما نون داغي مه هونجا درست ميشد خيلي خوب بود ناهار و شام رستورانش حرف نداشت خصوصا محلي هاش فست فوت هم كيفيت خوبي داشت تنها چيزي كه مسئولين هتل بايد بهش توجه كنن اينه كه بخاطر موقعيت هتل دور از شهر از يه تايم به بعد نميشه از هتل خارج شد بنابراين بايد از محيط هتل استفاده كرد كه خوب تفريحات شبانه نداشت، مثلا موزيك زنده يا نمايش يا فيلم پخش كنن، خلاصه واسه وقتي كه هوا تاريك ميشه يه برنامه تفريحي بذارن عاااالي ميشه
هتلي با كادر مجرب و موقعيتي استثنائي ، البته اطاقهاي رو به تالاب بسيار بهتر است و نهايت آرامش را امتحان ميكنيد ، رستوران هتل داراي تنوع غذايي بالا از قبيل فرنگي تا محلي با كيفيت عالي
سلام من چندین مرتبه این هتل رو برای مسافرت انتخاب کردم اما متاسفانه در این مسافرت که کلا از غذای هتل استفاده کردم و اصلا رضایت نداشتم
اتاق هاي سمت درياچه بهترن و ويووي خيلي خوبي دارن ولي اتاقاي سمت محوطه زياد چنگي به دل نمي زنه، نظافت خيلي خوبه و كاركنان رفتار خوبي دارن، واي فاي خيلي ضعيفه و اينترنت گوشي هم اصلاً خوب نيست
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
نداره
امکانات بسیار ضعیف هوا سرد بود بخاری رو روشن نکردند گفتند فعلا موتورخانه روشن نیست برخورد کارکنان ضعیف داخل اتاق کهنه فقط فضای بیرون خوب بود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدیم
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه برای پذیرش خیلی معطل شدیم
دوستان ما سه روز این هتل اقامت داشتیم اتاقمون رو به دریاچه بود که منظره صبحگاهی عالی داشت صبحانه اش هم خیلی خوب بود مخصوصا عسل و سرشیرش! غذاش هم نسبت به بیرون از هتل عالی بود اصلا بیرون از هتل غذا نخورید تو استارا که پشیمون میشید! سونا وجکوزیشم خیلی خوش گذشت 😍 قایق سواری توی دریاچه که یه دنیای دیگه بود و ما محسور طبیعت شده بودیم ترکیب اب و سرسبزی و جنگل های اطرافش فوق العاده بود من و خانوادم که بسیار لذت بریدیم و هروقت دیگه هم بیایم همین هتل رو انتخاب میکنیم
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
اصلا نداره
نکات مثبت: کارکنان بسیار مودب و عالی ، محوطه هتل بینظیر و فوق العاده نکات منفی: وای فای به شدت ضعیف ، استخر ندارد ، سرویس چای برای اطاق بسیار گران و غیر قابل باور ، عدم تهویه مناسب سرویس بهداشتی اطاق و لوازم قدیمی و تعمیر نشده در اطاق
محیط فوق‌العاده‌ای داره مخصوصا دریاچه استیل پشت محوطه ولی ۴ستاره برازنده این هتل نیست، بزرگترین معضل آستارا نداشتن یه رستوران قابل قبول که رستوران هتل هم یکی از بدترین رستورانها بود، رستوران خیام که غذاهای ایرانی درست میکرد واقعا ضعیف بود، فست فود هتل هم که کلا باید ازش صرفه نظر کرد، بهمون پیشنهاد دادن که فست فود برف خوبه یا رستوران زیتون ولی واقعا بد بود یا من بدسلیقه هستم😐
نقاط قوت:
هتل خوبیه
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
هتل بدی نبود
نقاط ضعف:
فقط اینکه موریانه داخل تخت بود و هتل موریانه داشت
نقاط قوت:
در حد معمولی
نقاط ضعف:
معمولی بود
هتل بینظیر در ایران. چشم انداز فوق العاده و چشم نواز ، کارکنان مجرب و با ادب ، اتاق های تمیز و مرتب ، محوطه تمیز و زیبا.واقعا هتل بسیار عالیه هست و میتوان گفت از نظر مکان هتل یکی از بهترین هتل های خاورمیانه هست . من این هتل را به همه پیشنهاد میکنم.
صبحونه ضعیف ، اینترنت قطع
شهریور 98 به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم. برخورد پرسنل و صبحانه هتل بسیار خوب بود. اتاقهای هتل بازسازی شده و تمیز بود. لابی هم تمیز و بزرگ و دارای مبلمان زیاد و راحت بود. ویوی اتاق رو به درياچه و محوطه سازی هتل عالییییی. از مشکلات اتاق نداشتن چای ساز و سیف باکس و جالباسی مناسب بود. اینترنت بسیار ضعیف و عدم آنتن دهی گوشی از مشکلات بزرگ هتل بود. قیمت رستوران و کافی شاپ هم بالا بود.
خیلی خوب
موقعیت قرارگیری هتل و منظره اتاق های رو به تالاب بی نظیر هستند ، صبحانه هتل مطلوب و برخورد پرسنل بسیار خوب است در کل هتل نیاز به بازسازی اساسی دارد، در و پنجره های هتل ۴ ستاره الومنیومی هستند!!وسایل و مبلمان داخل باید تعویض شوند، با وجود نظافت مطلوب اتاق و نظافت کامل سرویس بهداشتی،ضعف تهویه و قدیمی بودن سرویس بهداشتی باعث ایجاد بوی نامطبوع در سرویس بهداشتی شده بود وای فای هتل در اتاق ها اصلا انتن دهی نداشت و طبق اطلاعیه هتل فقط در لابی قابل استفاده بود که در لابی هم سرعت بسیار پایینی داشت متاسفانه به علت قدیمی بودن در و پنجره ها علی رغم وجود توری بر روی پنجره من در اتاق هتل تعداد زیادی حشره دیدم ... رستوران هتل نیز به نسبت قیمت بالایی دارد
هتل از نمای بیرونی خیلی بهتر از نمای داخلی اونه محل قرارگیری و محوطه هتل خوبه پارکینگ هتل به صورت سربازه و فقط چندتا سایه بان داره که اونم معمولا پر هست و شما باید ماشینتون رو توی آفتاب بذاید سیستم سرمایشی هتل خوب کار نمیکنه، مخصوصا ما که توی تابستان رفتیم، خیلی گرم بود و اصلا جواب نمیداد. از نظر تمیزی هم بد نیست، نمیشه گفت عالیه در کل به نظرم یک هتل 3 ستاره خوب باشه تا 4 ستاره معمولی!!
هتل دارای منظره ای شگفت انگیز می باشد رفتار کارکنان حرفه ای و بسیار مسئولانه ودوستانه است امکانات از قبیل سونا و جکوزی و بیلیارد هم مناسب می باشد از نظر تنوع صبحانه و تجهیز کافی شاپ متناسب با سایر بخش های هتل نیاز به توجه بیشتر دارد
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا،دسترسی آسان،نظافت قابل قبول و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
تاخیر در اجابت خواسته ها در ساعات شب،عدم وجود شارژر موبایل در لابی،استفاده از درهای معمولی برای اتاق ها که عایق صدا نیستند.
چای ساز و سرویس چای در اتاق ها نبودضعف بسیار بزرگی برای چنین هتل با سطح حرفه ای بود
نقاط قوت:
جا و مکان هتل عالی است
نقاط ضعف:
امکانات هتل در حد ۴ ستاره است هتل کمی قدیمی شده و نیاز به باز سازی دارد.
ما دو شب اقامت داشتیم تو هتل به نظر من محیط بیرون هتل عالی بود دریاچه و کلا دور هتل و گشتیم خیلی سرسبز و قشنگ بود . غذاهاش خوب بودن ولی گرون و اینکه داخل اتاق ها کلا همه چیز از تخت گرفته تا موکت و مبلش قدیمی بودن. اگه یکم رسیدگی کنن و تغییرات بدن تو اتاق ها عالی میشه. و اینکه چای ساز نبود سخت میشد بری از کافی شاپ آب جوش بگیری. کاش تو بازسازیش استخرم در نظر بگیرن کمبودش خیلی حس میشد.
فضای هتل بسیار زیبا ئ دلپذیر هستش ، برخورد کارکنان متوسط بود ، ولی کیفیت اتاق ها نسبت به قیمت پایین بود و همچنین بعضی اتاق ها خیلی قدیمیه قیمت کافی شاپ هتل نسبت به عرف هتل های هم سطح و منطقه خیلی بالاس در کل در سطح هتل های گروه اسپیناس نیست
موقعیت مکانی هتل بسیار عالی است.حتما اتاق ها و سوییت های رو به دریاچه رو رزرو کنید.برخورد کارکنان و خصوصا دربان های هتل محترمانه بود و بسیار کمک کننده.دریاچه استیل واقعا دیدنی و بی نظیر بود.از پیاده روی اطراف دریاچه به سمت روستای دربند و قایق سواری در دریاچه استفاده فرمایید. در کل به نظر من بهترین هتل و انتخاب در شهر آستارافضای صبحانه خوری کوچک بود البته جوابگوی مهمانان هتل بود. در اتاق ما حوله نبود ولی بلافاصله که در خواست کردیم تهیه شد.قیمت رستوران و کافی شاپ هتل گران بود و کاملا بی رونق .اینترنت هتل جوابگو نبود.پیشنهاد می شود رستوران مجید آستارا را امتحان کنید کیفیت خیلی خوب و قیمت بسیار منصفانه(جوجه دلونگی خیلی خوشمزه بود).
منظره تالاب از اتاق ها بسیار زیباست، لابی فضای خوبی دارد، کیفیت غذا قابل قبول است اما امکانات داخل اتاق کمتر از انتظارم بود، فاقد چای ساز و کمد دردار بود،
قابل قبول
برخورد پرسنل البته پذیرش بسیار ضعیف.... جوری برخورد میکنن انگار دعوا دارن! محیط بسیار زیبا و دنج قیمت بالا نسبت به قیمت اصلا صرفه نداره. پیشنهاد میکنم اطاق از جای دیگه بگیرید ولی حتما برای استفاده از کافی شاپ و محیط دریاچه یه سر به اون منطقه برید.
نقاط قوت:
منظره فوق العاده ایی دارد موقعیت مکانی بسیار خوب تمیزی هتل و اتاق ها فضای اتاق بسیار مناسب و استاندارد بود
نقاط ضعف:
کارکنان پذیرش باید آموزش بیشتری در نحوه برخورد با مهمانان ببینند. سرویس بهداشتی و حمام فرسوده شده بود و بوی فاضلاب در سرویس آزار دهنده بود. اتاق ما چهار نفره بود ولی همیشه سرویس برای دو نفر می آوردند. دسترسی به اینترنت در داخل اتاقها بسیار ضعیف بود
پرسنل خوب و حرفه ای فضای بیرونی هتل بسیار زیبا
من به همراه خانواده در شهریور 98 در این هتل اقامت داشتیم. هتل با چشم انداز بسیار زیبا و بکر در کنار تالاب قرار داشت. سرعت اینترنت در طبقه دوم مناسب بود. صبحانه تنوع مناسبی داشت و اتاق ها تمیز بودند. تنها نکات منفی قدیمی بودن وسایل هتل و نبود چراغ و روشنایی بیشتر در اتاق ها، و قیمت بالای رستوران برای شام و ناهار بود.اما فست فود هتل دارای کیفیت و قیمت مناسب بود.
نقاط قوت:
راضی نبودیم بسیار ضعیف فقط و فقط ویو اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
هتل بسیار ضعیف بود از همه نظر صبحانه افتضاح برخورد پرسنل خوب نبود و ......
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نظافت عالی وصبحانه خوب
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بسیار رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
تهویه و سرمایش بسیار بد - اطاق های قدیمی و پتوهای بسیار نامناسب ، سرویس دهی بد کلا یک مهمان سرا در فضای عالی
با توجه به قدیمی بودن هتل نیاز به تعمیر دارد،بخصوص سرویس بهداشتی اتاقها.اینترنت وای فای هتل بسیار ضعیف بود و اینترنت همراه هم بدلیل ضعیف بودن انتن امکان پذیر نبود صبحانه عالی،برخورد کارکنان بسیار خوب
هتل عالی ولی بدون اینترنت
فاقد اینترنت درطبقات متاسفانه فشارآب دوش حمام خیلی کم بود
نقاط قوت:
در حد خوش بد نبود
نقاط ضعف:
معمولی بود تقریبا و اینکه آب شارژ نمیشد هر روز
از همه نظر عالی فقط پیشنهاد می کنیم اتاق ها را یک نوسازی کنند و سرویس چوبی اتاق که زخمی هستند رو ترمیم کنند.
نقاط قوت:
از نظر محوطه و طبیعت عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا در حد ۴ستاره نبود و هتل معمولی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود همراه با فضای عالی
نقاط ضعف:
لوازم اطاقها فرسوده شده
نقاط قوت:
فضایی استثنایی پراز آرامش کیفیت رستوران عالی خدمات دهی مناسب
نقاط ضعف:
گذاشتن صابون در دسشویی بجای مایع دسشویی
نقاط قوت:
نظافت هتل و برخورد ورفتار بسیار مودبانه ومهربان کارکنان هتل
نقاط ضعف:
وسایل هتل واتاقها فرسوده ونیاز به نوسازی اساسی دارد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
ویو و فضای هتل و سمت دریاچه عالی بود.باغ هتل و قایق سواری در دریاچه خیلی خوب بود. مدیر هتل بسیار منطقی هستند.
نقاط ضعف: