هتل دریا آستارا

گيلان، آستارا، بازارچه ساحلی، مقابل پارکینگ
2.2
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل دریا آستارا

هتل رستوران ۳ ستاره دریا در سال ۱۳۸۷ با مساحت ۱۸۰۰ مترمربع در شهر آستارا احداث گردیده و مجددا در سال ۱۳۹۱ بازسازی شده است. هتل در ۶ طبقه و ۳۰ باب اتاق جنب بازارچه ساحلی و با فاصله کمتر از ۵۰ متر و طرح سالم سازی دریا ۱۰۰ متر از دریا در محيطي دلنشين و آرام با چشم انداز ساحل زیبای آستارا، پذیرای مهمانان و مسافران عزیز خواهد بود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دریا آستارا

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو نفره
ای‌گردش
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
28 مرداد
جمعه
530,000
تومان
29 مرداد
شنبه
530,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
574,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
574,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
574,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
574,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
574,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
574,000
تومان
28 مرداد
جمعه
574,000
تومان
29 مرداد
شنبه
574,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
574,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
574,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
574,000
تومان
سوئیت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
768,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
768,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
768,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
768,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
768,000
تومان
28 مرداد
جمعه
768,000
تومان
29 مرداد
شنبه
768,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
768,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اقامت 24
768,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
768,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
768,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
768,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
768,000
تومان
28 مرداد
جمعه
768,000
تومان
29 مرداد
شنبه
768,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
768,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه نفره
ای‌گردش
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
29 مرداد
شنبه
850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
850,000
تومان
سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
867,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
867,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
867,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
867,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
867,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
867,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
867,000
تومان
28 مرداد
جمعه
867,000
تومان
29 مرداد
شنبه
867,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
867,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
867,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
867,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اقامت 24
867,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
867,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
867,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
867,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
867,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
867,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
867,000
تومان
28 مرداد
جمعه
867,000
تومان
29 مرداد
شنبه
867,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
867,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
867,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
867,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
950,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
950,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
950,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
950,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
950,000
تومان
28 مرداد
جمعه
950,000
تومان
29 مرداد
شنبه
950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
950,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
950,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
950,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
966,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
966,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
966,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
966,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
966,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
966,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
966,000
تومان
28 مرداد
جمعه
966,000
تومان
29 مرداد
شنبه
966,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
966,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
966,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
966,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اقامت 24
966,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
966,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
966,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
966,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
966,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
966,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
966,000
تومان
28 مرداد
جمعه
966,000
تومان
29 مرداد
شنبه
966,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
966,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
966,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
966,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره
ای‌گردش
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,050,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,050,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,050,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اقامت 24
1,069,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,069,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,069,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,069,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,069,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,069,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,069,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,069,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,069,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,069,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,069,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,069,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,069,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,069,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,069,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,069,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,069,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,069,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,069,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,069,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,069,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,069,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,069,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,069,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دریا آستارا

آسانسور
اعلام حریق
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
دسترسی به دریا
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
مسلط به زبان ترکی
نمای پارکینگ

آدرس هتل دریا آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دریا آستارا

(8 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی به بازار وساحل
نقاط ضعف:
عدم ارائه خدمات مناسب وعدم پاسخگویی کارکنان هتل تفاوت میان امکانات اعلامی با امکانات ارائه شده وعدن رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و...
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
نبود آسایش واستراحت مسافر هربار در رفت وآمد دیگر مسافرین وکوبیده شدن درهای ورودی
نقاط قوت:
دسترسی به بازار
نقاط ضعف:
صبحانه اش. معمولی و خیلی ساده بود
کادر خوش برخورد و اتاق های تمیز و غذای عالی. حتما سفر بعدی هم در این هتل اقامت میکنیم.
اصلا اسم هتل نمیشه روش گذاشت.یک مساف خانه کثیف هست.اتاقها وضعیت مناسبی ندارد. سرویس حمام ندارد. تشک ها سفت مثل سنگ. راهروها کثیف. اسانسور کثیف. کلا اصلا پیشنهاد نمیکنم. و اگر بدنبال هتل سه ستاره هستید ابدا انتظار ستاره ای نداشته باشید و با انتخاب اسم هتل قطعا پشیمان میشوید.
هتل در مرکز بازار ساحلی شهر آستارا و مجاورت پارکینگ قرار گرفته است . اغذیه فروشیها در زیر و روبروی هتل واقع هستند که بلحاظ شلوغی تردد تا حدود ساعت ۲۴ باید ازدحام و سر و صدای آنرا تحمل کنید . گذشته از رفتار خوب کارکنان هتل که در واقع پوششی برای ضعف امکانات آنست باید اذعان داشت این هتل مانند یک مهمانسرا است که در حد ستاره های خود تمیزی ندارد . یک دستگاه اسپیلت کوچک در هال کوچک آن و بالای سر یکی از تختها قرار داشت که عملا بلا استفاده بود یک تخت دو نفره و یک تخت یکنفره هم در اتاق قرار داشت که لازم است با خود ملحفه و پتو ببرید چون وسایل اتاق تمیز نیستند . برای اقامت یک شب در صورتیکه سر و صدا و شلوغی و پاکیزگی و امکانات پائین اهمیت نداشته باشد خوب است.
هتل با توجه به ۳ ستاره بودن ان خوب بود رفتار میهمانداران بسیار خوب . هتل تمیز و امکانات مطلوب بود . البته به علت مجاورت با بازار روزها شلوغی بسیاری اطراف هتل بود و تردد را سخت میکرد. اگر امکانات پارکینگ جلوی هتل از نظر اسفالت نمودن و شماره گذاری محل های پارک انجام شود راحتی بیشتری برای مسافران خواهد داشت
نقاط قوت:
درحد عالی بود
نقاط ضعف:
ایکاش نهار هم روی اتاق داده می شد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دریا آستارا

مهمانان هتل دریا آستارا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دریا آستارا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دریا آستارا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دریا آستارا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دریا آستارا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.