هتل افرا آستارا

آستارا، خیابان ملت شرقی به طرف بازارچه ساحلی، روبروی بازار ماهی فروشان
4.2
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل افرا آستارا

هتل سه ستاره افرا در سال ۱۳۹۶ در همسایگی دریای خزر در ۵ طبقه افتتاح گردید که طبقه همکف مجتمع تجاری بوده، طبقه اول شامل رستوران و لابی و دیگر طبقات به صورت اقامتی می‌باشند. از مزیت‌های این هتل نزدیک بودن به مراکز خرید، مجتمع های تجاری، بازار بزرگ ساحلی و ساحل دریای خزر می‌باشد. با اقامت در هتل افرا سفری خوش و به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل افرا آستارا

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,215,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,215,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,215,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,215,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,215,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,215,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,215,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,215,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,215,000 تومان
اتاق دو تخته دبل رویال
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,300,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,300,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,300,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,620,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,620,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,620,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,620,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,620,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,620,000 تومان
اتاق دو تخته دبل رویال
اقامت 24
1,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,880,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,880,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,880,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,880,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,880,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,880,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,880,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,880,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,880,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
1,053,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,053,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,053,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,053,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,053,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,053,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,053,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,053,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
1,620,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,620,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,620,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,620,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,620,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته رویال
اقامت 24
1,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,560,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,560,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,560,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,560,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,560,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,560,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,560,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,560,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,560,000 تومان
اتاق کانکت سه تخته
اقامت 24
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,690,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,690,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,690,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,690,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,690,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,690,000 تومان
اتاق سه تخته رویال
اقامت 24
2,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,370,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,370,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,370,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,370,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,370,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,370,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
2,370,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,370,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,370,000 تومان
اتاق کانکت سه تخته
اقامت 24
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,550,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,550,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,550,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,550,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
2,550,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,550,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,860,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,860,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,860,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,860,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,860,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,860,000 تومان
اتاق کانکت چهارتخته
اقامت 24
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,990,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,990,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,990,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,990,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,990,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,990,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,990,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
اتاق کانکت چهارتخته
اقامت 24
3,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,010,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,010,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,010,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,010,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,010,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,010,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
3,010,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,010,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,010,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق کانکت پنج تخته
اقامت 24
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,450,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,450,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,450,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,450,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
2,450,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,450,000 تومان
اتاق کانکت پنج تخته
اقامت 24
3,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,470,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,470,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,470,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,470,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,470,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,470,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
3,470,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,470,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,470,000 تومان

امکانات اتاق های هتل افرا آستارا

یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
نمای شهر
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
مسلط به زبان ترکی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل افرا آستارا روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل افرا آستارا

(29 نظر)
هتل واقعا ضعیف مخصوصا رستورانش کیفیت غذاهاش ضعیف بودبرخورد پرسنل واقعا بد بود. صبحانشم واقعا ضعیف بود کیفیت حمام و دستشویی ضعیف بود.
با اینکه از قبل رزرو انجام شده بود اتاق را نظافت نکرده بودن بقیه موارد در حد هتل ۲تا ۳ستاره بود
نظافت خوب غذا خوب رفتار خوب امکانات خوب موقعیت خوب
دركل خوب بود
تمیز و نوساز
اتاق تمیز و مرتب و عالی و کارمندان مودب و رعا یت پروتکل های بهداشتی و موقعیت مکانی عالی از نظر نزدیکی به ساحل و بازار بزرگ ساحلی
هتلی نوساز
عالی از هر موقعیت
همه چیز عالی. اتاقها مرتب و تمیز. سرو صبحانه عالی، اتاقها مرتب و شیک. برخورد کارکنان عالی و در حد هتلهای بین المللی
مي تونست بهتر باشه
کارکنان مهربان و هتل از هر نظر بسیار عالی
موقعیت و مکان عالی
سرویس بهداشتی در بدو ورود کاملا تمیز نبود
کارکنان مودب و هتلی عالی
موقعیت مکانی عالی - دسترس بودن مراکز خرید و ساحل
موقعیت مکانی بسیار خوب به بازار ساحلی و برخورد محترمانه از نقاط قوت این هتل میباشد.صبحانه ضعیف و بدون تنوع بود.
موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از هر لحاظ
نقاط ضعف:
صبحانه در مورد املت و نیمرو و آب پز تنوع داشته باشد و شیر گرم داشته باشد عالی می شود
موقعیتش تقریبا مرکز شهر هستش و به بازار قدیمی و ساحلش نزدیک هست.اتاقاش کوچیک ولی تمیز و شیک هستن. برخورد پرسنلشون هم مناسب هست. صبحانش عالی نیست ولی نسبت به خیلی از هتل های هم رده خودش خوب بود. اگر با ماشین شخصی میرید پارکینگ نداره ولی معمولا خود هتل چند تا جای پارک مقابل درب هتل نگه میداره. ورودی و لابی جالبی نداره یا بهتره بگم اصلا نداره که در نگاه اول نا امید کننده است ولی به اتاقاش می ارزه.
خوب بود...
در نگاه اول خورد تو ذوقم ولی وقتی وارد هتل شدم خیلی خوشم اومد.شیک و تمیز و در مقیاس با پولش خوب بود. تنها ضعف های هتل یکیش نداشتن پارکینگ اختضاصی بود که البته بغل خیابون برات جا نگه می داشتند، دومیش هم صبحانه مختصر بود اگر این دو مورد رو هم بر طرف می کردن هتل خیلی خوبی می شد ...
همه چی عالی بود تنها ضعف صبحانه بود...
هتل و رستوران خوب و عالی، مشکل پارکینگ، پوشش کف اتاق ندارد...
پارکینگ ندارد / سروصدای خیابان در اتاق اتاق ها تمیز / صبحانه متوسط / باتوجه به 3 ستاره بودن بد نیست...
تا حالا هتلی ندیده بودم که پارکینگ واسه ماشین نداشته باشه کیفیت غذای رستوران فوق العاده ضعیف تازه من و خانمم از ترس رستورانش زرشک پلو با مرغ سفارش دادیم اما بی کیفیت بود. دمپایی اتاقها یکبار مصرف نبود. حمام توالت چاهش بو میداد ورودی لابی هتل با چیزی حدود ۲۰ تا پله تا لابی از کنار خیابان بود شیرالات سرویس بهداشتی کثیف بود و قبل از ورود ما تمیز نشده بود ...
ازنظر نظافت وبرخورد پرسنل وغذا عالى بودند با توجه به اينكه هتل سه ستاره هست...
مشکلی که بهش برخورد کردم، نداشتن پارکینگ بود و چون هتل توی بازارچه ساحلی قرار داشت پارک کردن ماشین یکم سخت بود. از لحاظ موقعیت مکانی واقعا عالی بود چون هدف ما خرید بود و بازار ساحلی هم خیلی عالی بود...
پدر و مادرم در این هتل اقامت داشتن و بسیار راضی بودند ...
بهترین هتل در بهترین مکان...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل افرا آستارا

مهمانان هتل افرا آستارا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل افرا آستارا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل افرا آستارا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل افرا آستارا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل افرا آستارا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.