هتل افرا آستارا

آستارا، خیابان ملت شرقی به طرف بازارچه ساحلی، روبروی بازار ماهی فروشان
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل افرا آستارا

هتل سه ستاره افرا در سال ۱۳۹۶ در همسایگی دریای خزر در ۵ طبقه افتتاح گردید که طبقه همکف مجتمع تجاری بوده، طبقه اول شامل رستوران و لابی و دیگر طبقات به صورت اقامتی می‌باشند. از مزیت‌های این هتل نزدیک بودن به مراکز خرید، مجتمع های تجاری، بازار بزرگ ساحلی و ساحل دریای خزر می‌باشد. با اقامت در هتل افرا سفری خوش و به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل افرا آستارا

افرا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
285,000
تومان
3 آبان
شنبه
285,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
285,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
285,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
285,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
285,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
9 آبان
جمعه
285,000
تومان
10 آبان
شنبه
285,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
285,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
285,000
تومان
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
290,000
تومان
3 آبان
شنبه
290,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
9 آبان
جمعه
290,000
تومان
10 آبان
شنبه
290,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
290,000
تومان
3 آبان
شنبه
290,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
9 آبان
جمعه
290,000
تومان
10 آبان
شنبه
290,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
290,000
تومان
3 آبان
شنبه
290,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
9 آبان
جمعه
290,000
تومان
10 آبان
شنبه
290,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
افرا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
290,000
تومان
3 آبان
شنبه
290,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
9 آبان
جمعه
290,000
تومان
10 آبان
شنبه
290,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
290,000
تومان
3 آبان
شنبه
290,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
9 آبان
جمعه
290,000
تومان
10 آبان
شنبه
290,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
افرا-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
ای‌گردش
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
315,000
تومان
3 آبان
شنبه
315,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
315,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
315,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
315,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
315,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
9 آبان
جمعه
315,000
تومان
10 آبان
شنبه
315,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
315,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
315,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
320,000
تومان
3 آبان
شنبه
320,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
320,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
320,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
320,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
320,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
320,000
تومان
9 آبان
جمعه
320,000
تومان
10 آبان
شنبه
320,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
320,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
320,000
تومان
3 آبان
شنبه
320,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
320,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
320,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
320,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
320,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
320,000
تومان
9 آبان
جمعه
320,000
تومان
10 آبان
شنبه
320,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
320,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
320,000
تومان
افرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
345,000
تومان
3 آبان
شنبه
345,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
345,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
345,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
345,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
345,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
345,000
تومان
9 آبان
جمعه
345,000
تومان
10 آبان
شنبه
345,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
345,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
345,000
تومان
هتل یار
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
355,000
تومان
3 آبان
شنبه
355,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
355,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
355,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
355,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
355,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
355,000
تومان
9 آبان
جمعه
355,000
تومان
10 آبان
شنبه
355,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
355,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
355,000
تومان
جاباما
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
355,000
تومان
3 آبان
شنبه
355,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
355,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
355,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
355,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
355,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
355,000
تومان
9 آبان
جمعه
355,000
تومان
10 آبان
شنبه
355,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
355,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
355,000
تومان
اقامت 24
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
355,000
تومان
3 آبان
شنبه
355,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
355,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
355,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
355,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
355,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
355,000
تومان
9 آبان
جمعه
355,000
تومان
10 آبان
شنبه
355,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
355,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
355,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
افرا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
402,000
تومان
3 آبان
شنبه
402,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
402,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
402,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
402,000
تومان
9 آبان
جمعه
402,000
تومان
10 آبان
شنبه
402,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
جاباما
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
402,000
تومان
3 آبان
شنبه
402,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
402,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
402,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
402,000
تومان
9 آبان
جمعه
402,000
تومان
10 آبان
شنبه
402,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
ای‌گردش
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
402,000
تومان
3 آبان
شنبه
402,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
402,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
402,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
402,000
تومان
9 آبان
جمعه
402,000
تومان
10 آبان
شنبه
402,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
اقامت 24
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
402,000
تومان
3 آبان
شنبه
402,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
402,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
402,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
402,000
تومان
9 آبان
جمعه
402,000
تومان
10 آبان
شنبه
402,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
402,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
402,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
افرا-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
385,000
تومان
3 آبان
شنبه
385,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
9 آبان
جمعه
385,000
تومان
10 آبان
شنبه
385,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
385,000
تومان
3 آبان
شنبه
385,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
9 آبان
جمعه
385,000
تومان
10 آبان
شنبه
385,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
ای‌گردش
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
385,000
تومان
3 آبان
شنبه
385,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
9 آبان
جمعه
385,000
تومان
10 آبان
شنبه
385,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
افرا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
430,000
تومان
3 آبان
شنبه
430,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
430,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
430,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
9 آبان
جمعه
430,000
تومان
10 آبان
شنبه
430,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
جاباما
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
430,000
تومان
3 آبان
شنبه
430,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
430,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
430,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
9 آبان
جمعه
430,000
تومان
10 آبان
شنبه
430,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
430,000
تومان
3 آبان
شنبه
430,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
430,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
430,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
9 آبان
جمعه
430,000
تومان
10 آبان
شنبه
430,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
430,000
تومان
3 آبان
شنبه
430,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
430,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
430,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
9 آبان
جمعه
430,000
تومان
10 آبان
شنبه
430,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
430,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
430,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
افرا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
هتل یار
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
جاباما
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
افرا-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
550,000
تومان
3 آبان
شنبه
550,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
9 آبان
جمعه
550,000
تومان
10 آبان
شنبه
550,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
هتل یار
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
555,000
تومان
3 آبان
شنبه
555,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
555,000
تومان
9 آبان
جمعه
555,000
تومان
10 آبان
شنبه
555,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
جاباما
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
555,000
تومان
3 آبان
شنبه
555,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
555,000
تومان
9 آبان
جمعه
555,000
تومان
10 آبان
شنبه
555,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
اقامت 24
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
555,000
تومان
3 آبان
شنبه
555,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
555,000
تومان
9 آبان
جمعه
555,000
تومان
10 آبان
شنبه
555,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل افرا آستارا

آسانسور
سالن بيليارد
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمين تنيس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
آتلیه
كتابخانه
روزنامه رایگان
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
روم سرويس 24 ساعته
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
رخت آویز
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
مسلط به زبان ترکی
اینترنت در اتاق
خدمات بيدار باش
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
ميز
رستوران در هتل
Business Center
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
لابی
مبل
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اعلام حریق
روزنامه
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سیستم تهویه مطبوع
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
رستوران
سونا
مرکز خرید
دستگاه خودپرداز
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
یخچال
استخر
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
تاکسی سرویس
اتاق سیگار
اینترنت
تلویزیون در لابی
تلفن در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
پرینتر
كافی شاپ
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اينترنت در لابی
پاركينگ
سرویس فرنگی
خدمات برای معلولین
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
کافی نت
مبل
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
حمام

آدرس هتل افرا آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل افرا آستارا

(56 نظر)
اتاق تمیز و مرتب و عالی و کارمندان مودب و رعا یت پروتکل های بهداشتی و موقعیت مکانی عالی از نظر نزدیکی به ساحل و بازار بزرگ ساحلی
تمیز و نوساز
هتل خوبی بود، و در حد 3 ستاره خوب بود. از نقاط ضعف ش می توان به عدم پارکینگ، و آسانسور در همکف اشاره کرد. هتل تمیزی بود. ولی با توجه به اینکه نزدیک بازارچه ساحلی می باشد خیابان اصلی خیلی شلوغ می باشد.
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
همه چیز عالی. اتاقها مرتب و تمیز. سرو صبحانه عالی، اتاقها مرتب و شیک. برخورد کارکنان عالی و در حد هتلهای بین المللی
عالی از هر موقعیت
هتلی نوساز
مي تونست بهتر باشه
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
کارکنان مهربان و هتل از هر نظر بسیار عالی
نقاط قوت:
خوب و مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی خاصی نبود
موقعیت و مکان عالی
سرویس بهداشتی در بدو ورود کاملا تمیز نبود
کارکنان مودب و هتلی عالی
موقعیت مکانی عالی - دسترس بودن مراکز خرید و ساحل
نقاط قوت:
از همه نظر عالی
نقاط ضعف:
فقط وای فای پسوورد داشت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
برخورد بسیار پسندیده پرسنل هتل اتاقهای زیبا و تمیز و اینکه مدیریت برای همه مسافرین به نحوی امکانات را مهیا کردند واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
شیک تمیز موقعیت عالی برخورد پرسنل عالی کیفیت غذا رستوران عالی بهترین هتل داخل شهر آستاراست شک نکنید
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف پارکینگ با اینکه محدوده ولی نزدیک بازار و دریاست نیازی به حرکت ماشین نداشتیم قیمت غذا رستوران نسبتا گرونه
موقعیت مکانی بسیار خوب به بازار ساحلی و برخورد محترمانه از نقاط قوت این هتل میباشد.صبحانه ضعیف و بدون تنوع بود.
موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودیم
نقاط ضعف:
در حد هتل ۳ستاره نیست
هتل تمیز و نسبتا نوساز می باشد و نقطه ضعف اینکه هتل فاقد پارکینگ است.
نقاط قوت:
نظافت اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل پارکینگ بود که نداشت و برای جای پارک پبدا کردن اذیت شدیم ، صبحانه خیلی تنوعش کم بود ، روز دوم بعد از نظافت اتاق یخچالو شارژ نکردن
نقاط قوت:
نزدیکی هتل به مراکز خرید رفتار خوب و مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خیلی تمیز نبود روتختی کاملا تمیز نبود و لک داشت برای شستن لیوان و...باید از روشویی داخل سرویس بهداشتی استفاده میکردیم
کارکنان مودب و مهربان و موقعیت مکانی عالی