هتل افرا آستارا

آستارا، خیابان ملت شرقی به طرف بازارچه ساحلی، روبروی بازار ماهی فروشان
4.2
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل افرا آستارا

هتل سه ستاره افرا در سال ۱۳۹۶ در همسایگی دریای خزر در ۵ طبقه افتتاح گردید که طبقه همکف مجتمع تجاری بوده، طبقه اول شامل رستوران و لابی و دیگر طبقات به صورت اقامتی می‌باشند. از مزیت‌های این هتل نزدیک بودن به مراکز خرید، مجتمع های تجاری، بازار بزرگ ساحلی و ساحل دریای خزر می‌باشد. با اقامت در هتل افرا سفری خوش و به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل افرا آستارا

افرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
250,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
250,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
250,000
تومان
22 اسفند
جمعه
250,000
تومان
23 اسفند
شنبه
250,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
466,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
466,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
466,000
تومان
29 اسفند
جمعه
466,000
تومان
علاءالدین
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
250,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
250,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
250,000
تومان
22 اسفند
جمعه
250,000
تومان
23 اسفند
شنبه
250,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
افرا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
341,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
341,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
341,000
تومان
22 اسفند
جمعه
341,000
تومان
23 اسفند
شنبه
341,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
341,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
341,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
341,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
341,000
تومان
22 اسفند
جمعه
341,000
تومان
23 اسفند
شنبه
341,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
341,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
495,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
495,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
495,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
495,000
تومان
29 اسفند
جمعه
495,000
تومان
هتل یار
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
341,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
341,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
341,000
تومان
22 اسفند
جمعه
341,000
تومان
23 اسفند
شنبه
341,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
341,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
341,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
694,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
694,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
694,000
تومان
29 اسفند
جمعه
694,000
تومان
ای‌گردش
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
375,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
375,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
375,000
تومان
22 اسفند
جمعه
375,000
تومان
23 اسفند
شنبه
375,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
375,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
375,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
375,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
افرا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
341,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
341,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
341,000
تومان
22 اسفند
جمعه
341,000
تومان
23 اسفند
شنبه
341,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
341,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
341,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
694,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
694,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
694,000
تومان
29 اسفند
جمعه
694,000
تومان
اقامت 24
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
341,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
341,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
341,000
تومان
22 اسفند
جمعه
341,000
تومان
23 اسفند
شنبه
341,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
341,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
495,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
495,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
495,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
495,000
تومان
29 اسفند
جمعه
495,000
تومان
افرا-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
ای‌گردش
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
341,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
341,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
341,000
تومان
22 اسفند
جمعه
341,000
تومان
23 اسفند
شنبه
341,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
341,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
341,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
341,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
375,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
375,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
375,000
تومان
22 اسفند
جمعه
375,000
تومان
23 اسفند
شنبه
375,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
375,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
545,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
545,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
545,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
545,000
تومان
29 اسفند
جمعه
545,000
تومان
علاءالدین
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
375,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
375,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
375,000
تومان
22 اسفند
جمعه
375,000
تومان
23 اسفند
شنبه
375,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
375,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
375,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
375,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
375,000
تومان
22 اسفند
جمعه
375,000
تومان
23 اسفند
شنبه
375,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
375,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
375,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
640,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
640,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
640,000
تومان
29 اسفند
جمعه
640,000
تومان
افرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
437,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
437,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
437,000
تومان
22 اسفند
جمعه
437,000
تومان
23 اسفند
شنبه
437,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
437,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
437,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
437,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
437,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
437,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
437,000
تومان
22 اسفند
جمعه
437,000
تومان
23 اسفند
شنبه
437,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
437,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
437,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
880,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
880,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
880,000
تومان
29 اسفند
جمعه
880,000
تومان
علاءالدین
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
437,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
437,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
437,000
تومان
22 اسفند
جمعه
437,000
تومان
23 اسفند
شنبه
437,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
437,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
465,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
465,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
465,000
تومان
22 اسفند
جمعه
465,000
تومان
23 اسفند
شنبه
465,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
465,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
638,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
638,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
638,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
29 اسفند
جمعه
638,000
تومان
افرا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
علاءالدین
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
556,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
556,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
556,000
تومان
22 اسفند
جمعه
556,000
تومان
23 اسفند
شنبه
556,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
556,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
556,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
556,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
556,000
تومان
22 اسفند
جمعه
556,000
تومان
23 اسفند
شنبه
556,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
556,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
816,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
816,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
816,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
816,000
تومان
29 اسفند
جمعه
816,000
تومان
ای‌گردش
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
556,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
556,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
556,000
تومان
22 اسفند
جمعه
556,000
تومان
23 اسفند
شنبه
556,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
556,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
556,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
556,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
556,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
556,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
556,000
تومان
22 اسفند
جمعه
556,000
تومان
23 اسفند
شنبه
556,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
556,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
556,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,110,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,110,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,110,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,110,000
تومان
افرا-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
ای‌گردش
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
385,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
385,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
385,000
تومان
22 اسفند
جمعه
385,000
تومان
23 اسفند
شنبه
385,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
385,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
385,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
385,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
487,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
487,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
487,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
487,000
تومان
22 اسفند
جمعه
487,000
تومان
23 اسفند
شنبه
487,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
487,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
487,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
976,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
976,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
976,000
تومان
29 اسفند
جمعه
976,000
تومان
علاءالدین
487,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
487,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
487,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
487,000
تومان
22 اسفند
جمعه
487,000
تومان
23 اسفند
شنبه
487,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
487,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
487,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
487,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
487,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
487,000
تومان
22 اسفند
جمعه
487,000
تومان
23 اسفند
شنبه
487,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
487,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
713,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
713,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
713,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
713,000
تومان
29 اسفند
جمعه
713,000
تومان
افرا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
22 اسفند
جمعه
533,000
تومان
23 اسفند
شنبه
533,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
533,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
22 اسفند
جمعه
533,000
تومان
23 اسفند
شنبه
533,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
781,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
781,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
781,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
781,000
تومان
29 اسفند
جمعه
781,000
تومان
هتل یار
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
22 اسفند
جمعه
533,000
تومان
23 اسفند
شنبه
533,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
533,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,066,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,066,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,066,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,066,000
تومان
علاءالدین
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
22 اسفند
جمعه
533,000
تومان
23 اسفند
شنبه
533,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
افرا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
594,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
594,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
594,000
تومان
22 اسفند
جمعه
594,000
تومان
23 اسفند
شنبه
594,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
594,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
958,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
958,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
958,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
958,000
تومان
29 اسفند
جمعه
958,000
تومان
علاءالدین
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
594,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
594,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
594,000
تومان
22 اسفند
جمعه
594,000
تومان
23 اسفند
شنبه
594,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
594,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
594,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
594,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
594,000
تومان
22 اسفند
جمعه
594,000
تومان
23 اسفند
شنبه
594,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
594,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
594,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,295,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,295,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,295,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,295,000
تومان
ای‌گردش
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
594,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
594,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
594,000
تومان
22 اسفند
جمعه
594,000
تومان
23 اسفند
شنبه
594,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
594,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
594,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
594,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
افرا-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
علاءالدین
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
670,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
670,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
670,000
تومان
22 اسفند
جمعه
670,000
تومان
23 اسفند
شنبه
670,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
670,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
670,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
670,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
670,000
تومان
22 اسفند
جمعه
670,000
تومان
23 اسفند
شنبه
670,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
670,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
670,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
670,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
670,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
670,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
670,000
تومان
22 اسفند
جمعه
670,000
تومان
23 اسفند
شنبه
670,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
670,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
670,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,480,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,480,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,480,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,480,000
تومان
اقامت 24
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
670,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
670,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
670,000
تومان
22 اسفند
جمعه
670,000
تومان
23 اسفند
شنبه
670,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
670,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,100,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,100,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,100,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,100,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,100,000
تومان

امکانات اتاق های هتل افرا آستارا

آسانسور
نمای خیابان
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
ترانسفر رفت با هزینه
مبل
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
مسلط به زبان ترکی
كافی شاپ
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
تلويزيون در لابی
اینترنت با سرعت بالا
نمای شهر
تلويزيون LCD در لابی
رستوران
لابی
Business Center
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
اینترنت بی سیم
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
اعلام حریق
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
اینترنت در اتاق
تلفن
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
پرینتر
صبحانه رایگان
تلفن در لابی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
تلويزيون در لابی
نمای شهر
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
پله اضطراری
فوتبال دستی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل افرا آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل افرا آستارا

(57 نظر)
نقاط قوت:
نظافت عالی
نقاط ضعف:
نظافت عالی
نظافت خوب غذا خوب رفتار خوب امکانات خوب موقعیت خوب
دركل خوب بود
اتاق تمیز و مرتب و عالی و کارمندان مودب و رعا یت پروتکل های بهداشتی و موقعیت مکانی عالی از نظر نزدیکی به ساحل و بازار بزرگ ساحلی
تمیز و نوساز
هتل خوبی بود، و در حد 3 ستاره خوب بود. از نقاط ضعف ش می توان به عدم پارکینگ، و آسانسور در همکف اشاره کرد. هتل تمیزی بود. ولی با توجه به اینکه نزدیک بازارچه ساحلی می باشد خیابان اصلی خیلی شلوغ می باشد.
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
همه چیز عالی. اتاقها مرتب و تمیز. سرو صبحانه عالی، اتاقها مرتب و شیک. برخورد کارکنان عالی و در حد هتلهای بین المللی
عالی از هر موقعیت
هتلی نوساز
مي تونست بهتر باشه
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
کارکنان مهربان و هتل از هر نظر بسیار عالی
نقاط قوت:
خوب و مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی خاصی نبود
موقعیت و مکان عالی
سرویس بهداشتی در بدو ورود کاملا تمیز نبود
کارکنان مودب و هتلی عالی
موقعیت مکانی عالی - دسترس بودن مراکز خرید و ساحل
نقاط قوت:
از همه نظر عالی
نقاط ضعف:
فقط وای فای پسوورد داشت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
برخورد بسیار پسندیده پرسنل هتل اتاقهای زیبا و تمیز و اینکه مدیریت برای همه مسافرین به نحوی امکانات را مهیا کردند واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
شیک تمیز موقعیت عالی برخورد پرسنل عالی کیفیت غذا رستوران عالی بهترین هتل داخل شهر آستاراست شک نکنید
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف پارکینگ با اینکه محدوده ولی نزدیک بازار و دریاست نیازی به حرکت ماشین نداشتیم قیمت غذا رستوران نسبتا گرونه
موقعیت مکانی بسیار خوب به بازار ساحلی و برخورد محترمانه از نقاط قوت این هتل میباشد.صبحانه ضعیف و بدون تنوع بود.
موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودیم
نقاط ضعف:
در حد هتل ۳ستاره نیست
هتل تمیز و نسبتا نوساز می باشد و نقطه ضعف اینکه هتل فاقد پارکینگ است.
نقاط قوت:
نظافت اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل پارکینگ بود که نداشت و برای جای پارک پبدا کردن اذیت شدیم ، صبحانه خیلی تنوعش کم بود ، روز دوم بعد از نظافت اتاق یخچالو شارژ نکردن
نقاط قوت:
نزدیکی هتل به مراکز خرید رفتار خوب و مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خیلی تمیز نبود روتختی کاملا تمیز نبود و لک داشت برای شستن لیوان و...باید از روشویی داخل سرویس بهداشتی استفاده میکردیم
کارکنان مودب و مهربان و موقعیت مکانی عالی
نقاط قوت:
نظافت هتل امکاناتش خیلی خوب بود هم خودم و هم خانواده راضی بودیم برای موقعیت هتل هم ممنونم خیلی سکوت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نبود ... فقط تنها نقطه ضعفش پارکینگ بود که بیرون بود
مودب و هتلی تمیز
هتلی تمیز و نوساز با کارکنان مودب .
مودب و مهربان
عالی
بنده در هتل های سه ستاره زیادی اقامت داشته ام. هتل فاقد پارکینگ، فاقد لابی و ورودی از داخل پاساژ به گونه ای که اصلاً حس نمی کنی وارد یک هتل حتی تک ستاره شده‌ای ، صبحانه ضعیف، روپوش ها پتو، کف اتاق سرامیک،کارکنان اگر چه بد برخورد نیستند اما احساس کارمند هتل بودن را به آدم نمی دهند.
عالی
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها و سرویس بهداشتی در حد مطلوبی است. رفتار پرسنل خوب است.
نقاط ضعف:
من زیاد روی خوش خواب ها راحت نبودم.
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از هر لحاظ
نقاط ضعف:
صبحانه در مورد املت و نیمرو و آب پز تنوع داشته باشد و شیر گرم داشته باشد عالی می شود
موقعیتش تقریبا مرکز شهر هستش و به بازار قدیمی و ساحلش نزدیک هست.اتاقاش کوچیک ولی تمیز و شیک هستن. برخورد پرسنلشون هم مناسب هست. صبحانش عالی نیست ولی نسبت به خیلی از هتل های هم رده خودش خوب بود. اگر با ماشین شخصی میرید پارکینگ نداره ولی معمولا خود هتل چند تا جای پارک مقابل درب هتل نگه میداره. ورودی و لابی جالبی نداره یا بهتره بگم اصلا نداره که در نگاه اول نا امید کننده است ولی به اتاقاش می ارزه.
نقاط قوت:
تمییز ی اتاقها غذا ها با کیفیت خیلی خوب نسبت به رستورانها مجاور نزدیکی به بازار ساحلی و دریا
نقاط ضعف:
پارک ماشین جلوی درب ورودی هتل که خیابان است
نقاط قوت:
ملافه های تمیز،یخچال و تلویزیون مناسب،کف سرامیک (غیر موکت )که تمیزتر از موکت هست.
نقاط ضعف:
صبحانه بی کیفیت،توالت ایرانی البته بیشتر اتاقها فرنگی داشتند ولی قسمت ما نشد.
نقاط قوت:
وجودکتری برقی وسشوار
نقاط ضعف:
۱-عدم وجودپارکینگ(البته گفتندچون اگربرای ساخت پارکینگ زمین کنده میشده زودبه آب میرسیدند امکان ساخت پارکینگ درزیرهتل نبوده)اماکاش یکی ازخانه های پشت هتل برای پارکینگ هتل خریداری شودتامشکل حل شود ۲-روزاول که باخستگی تمام به هتل رسیدیم امکان سروغذا دراتاق وجودنداشت وگفتندچون ملحفه هاقبلاتوسط سایرین چرب شده غذادراتاق سرونمیشود
خوب بود...
در نگاه اول خورد تو ذوقم ولی وقتی وارد هتل شدم خیلی خوشم اومد.شیک و تمیز و در مقیاس با پولش خوب بود. تنها ضعف های هتل یکیش نداشتن پارکینگ اختضاصی بود که البته بغل خیابون برات جا نگه می داشتند، دومیش هم صبحانه مختصر بود اگر این دو مورد رو هم بر طرف می کردن هتل خیلی خوبی می شد ...