هتل افرا آستارا

آستارا، خیابان ملت شرقی به طرف بازارچه ساحلی، روبروی بازار ماهی فروشان
4.2
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران

معرفی هتل افرا آستارا

هتل سه ستاره افرا در سال ۱۳۹۶ در همسایگی دریای خزر در ۵ طبقه افتتاح گردید که طبقه همکف مجتمع تجاری بوده، طبقه اول شامل رستوران و لابی و دیگر طبقات به صورت اقامتی می‌باشند. از مزیت‌های این هتل نزدیک بودن به مراکز خرید، مجتمع های تجاری، بازار بزرگ ساحلی و ساحل دریای خزر می‌باشد. با اقامت در هتل افرا سفری خوش و به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل افرا آستارا

افرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
323,000
تومان
4 تیر
جمعه
323,000
تومان
5 تیر
شنبه
323,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
323,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
323,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
323,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
323,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
323,000
تومان
11 تیر
جمعه
323,000
تومان
12 تیر
شنبه
323,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
323,000
تومان
افرا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
4 تیر
جمعه
360,000
تومان
5 تیر
شنبه
360,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
360,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
11 تیر
جمعه
360,000
تومان
12 تیر
شنبه
360,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
4 تیر
جمعه
380,000
تومان
5 تیر
شنبه
380,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
11 تیر
جمعه
380,000
تومان
12 تیر
شنبه
380,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
4 تیر
جمعه
380,000
تومان
5 تیر
شنبه
380,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
11 تیر
جمعه
380,000
تومان
12 تیر
شنبه
380,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
افرا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
4 تیر
جمعه
380,000
تومان
5 تیر
شنبه
380,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
11 تیر
جمعه
380,000
تومان
12 تیر
شنبه
380,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
4 تیر
جمعه
380,000
تومان
5 تیر
شنبه
380,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
11 تیر
جمعه
380,000
تومان
12 تیر
شنبه
380,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
افرا-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
ای‌گردش
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
394,000
تومان
4 تیر
جمعه
394,000
تومان
5 تیر
شنبه
394,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
394,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
394,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
394,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
394,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
394,000
تومان
11 تیر
جمعه
394,000
تومان
12 تیر
شنبه
394,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
394,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
4 تیر
جمعه
420,000
تومان
5 تیر
شنبه
420,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
11 تیر
جمعه
420,000
تومان
12 تیر
شنبه
420,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
4 تیر
جمعه
420,000
تومان
5 تیر
شنبه
420,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
11 تیر
جمعه
420,000
تومان
12 تیر
شنبه
420,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
افرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
466,000
تومان
4 تیر
جمعه
466,000
تومان
5 تیر
شنبه
466,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
466,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
466,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
466,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
466,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
466,000
تومان
11 تیر
جمعه
466,000
تومان
12 تیر
شنبه
466,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
466,000
تومان
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
485,000
تومان
4 تیر
جمعه
485,000
تومان
5 تیر
شنبه
485,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
485,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
485,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
485,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
485,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
485,000
تومان
11 تیر
جمعه
485,000
تومان
12 تیر
شنبه
485,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
485,000
تومان
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
485,000
تومان
4 تیر
جمعه
485,000
تومان
5 تیر
شنبه
485,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
485,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
485,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
485,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
485,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
485,000
تومان
11 تیر
جمعه
485,000
تومان
12 تیر
شنبه
485,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
485,000
تومان
افرا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
539,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
539,000
تومان
4 تیر
جمعه
539,000
تومان
5 تیر
شنبه
539,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
539,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
539,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
539,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
539,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
539,000
تومان
11 تیر
جمعه
539,000
تومان
12 تیر
شنبه
539,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
539,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 تیر
جمعه
570,000
تومان
5 تیر
شنبه
570,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
570,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
570,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
570,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
570,000
تومان
11 تیر
جمعه
570,000
تومان
12 تیر
شنبه
570,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
570,000
تومان
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 تیر
جمعه
570,000
تومان
5 تیر
شنبه
570,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
570,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
570,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
570,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
570,000
تومان
11 تیر
جمعه
570,000
تومان
12 تیر
شنبه
570,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
570,000
تومان
افرا-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
ای‌گردش
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
519,000
تومان
4 تیر
جمعه
519,000
تومان
5 تیر
شنبه
519,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
519,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
519,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
519,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
519,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
519,000
تومان
11 تیر
جمعه
519,000
تومان
12 تیر
شنبه
519,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
519,000
تومان
هتل یار
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
535,000
تومان
4 تیر
جمعه
535,000
تومان
5 تیر
شنبه
535,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
535,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
535,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
535,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
535,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
535,000
تومان
11 تیر
جمعه
535,000
تومان
12 تیر
شنبه
535,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
535,000
تومان
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
535,000
تومان
4 تیر
جمعه
535,000
تومان
5 تیر
شنبه
535,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
535,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
535,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
535,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
535,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
535,000
تومان
11 تیر
جمعه
535,000
تومان
12 تیر
شنبه
535,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
535,000
تومان
افرا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
573,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
573,000
تومان
4 تیر
جمعه
573,000
تومان
5 تیر
شنبه
573,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
573,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
573,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
573,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
573,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
573,000
تومان
11 تیر
جمعه
573,000
تومان
12 تیر
شنبه
573,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
573,000
تومان
اقامت 24
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
599,000
تومان
4 تیر
جمعه
599,000
تومان
5 تیر
شنبه
599,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
599,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
599,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
599,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
599,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
599,000
تومان
11 تیر
جمعه
599,000
تومان
12 تیر
شنبه
599,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
599,000
تومان
هتل یار
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
599,000
تومان
4 تیر
جمعه
599,000
تومان
5 تیر
شنبه
599,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
599,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
599,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
599,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
599,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
599,000
تومان
11 تیر
جمعه
599,000
تومان
12 تیر
شنبه
599,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
599,000
تومان
افرا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
598,000
تومان
4 تیر
جمعه
598,000
تومان
5 تیر
شنبه
598,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
598,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
598,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
598,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
598,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
598,000
تومان
11 تیر
جمعه
598,000
تومان
12 تیر
شنبه
598,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
598,000
تومان
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
650,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
11 تیر
جمعه
650,000
تومان
12 تیر
شنبه
650,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
4 تیر
جمعه
650,000
تومان
5 تیر
شنبه
650,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
11 تیر
جمعه
650,000
تومان
12 تیر
شنبه
650,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
افرا-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
689,000
تومان
4 تیر
جمعه
689,000
تومان
5 تیر
شنبه
689,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
689,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
689,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
689,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
689,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
689,000
تومان
11 تیر
جمعه
689,000
تومان
12 تیر
شنبه
689,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
689,000
تومان
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
4 تیر
جمعه
730,000
تومان
5 تیر
شنبه
730,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
11 تیر
جمعه
730,000
تومان
12 تیر
شنبه
730,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
4 تیر
جمعه
730,000
تومان
5 تیر
شنبه
730,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
11 تیر
جمعه
730,000
تومان
12 تیر
شنبه
730,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
730,000
تومان

امکانات اتاق های هتل افرا آستارا

آسانسور
نمای خیابان
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
ترانسفر رفت با هزینه
مبل
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
مسلط به زبان ترکی
كافی شاپ
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
تلويزيون در لابی
اینترنت با سرعت بالا
نمای شهر
تلويزيون LCD در لابی
رستوران
لابی
Business Center
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
اینترنت بی سیم
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
اعلام حریق
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
اینترنت در اتاق
تلفن
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
پرینتر
صبحانه رایگان
تلفن در لابی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
تلويزيون در لابی
نمای شهر
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
پله اضطراری
فوتبال دستی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل افرا آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل افرا آستارا

(58 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی و مرتب بودن اتاقها دسترسی آسان به مراکز خرید
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
نظافت عالی
نقاط ضعف:
نظافت عالی
نظافت خوب غذا خوب رفتار خوب امکانات خوب موقعیت خوب
دركل خوب بود
اتاق تمیز و مرتب و عالی و کارمندان مودب و رعا یت پروتکل های بهداشتی و موقعیت مکانی عالی از نظر نزدیکی به ساحل و بازار بزرگ ساحلی
تمیز و نوساز
هتل خوبی بود، و در حد 3 ستاره خوب بود. از نقاط ضعف ش می توان به عدم پارکینگ، و آسانسور در همکف اشاره کرد. هتل تمیزی بود. ولی با توجه به اینکه نزدیک بازارچه ساحلی می باشد خیابان اصلی خیلی شلوغ می باشد.
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
همه چیز عالی. اتاقها مرتب و تمیز. سرو صبحانه عالی، اتاقها مرتب و شیک. برخورد کارکنان عالی و در حد هتلهای بین المللی
عالی از هر موقعیت
هتلی نوساز
مي تونست بهتر باشه
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
کارکنان مهربان و هتل از هر نظر بسیار عالی
نقاط قوت:
خوب و مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی خاصی نبود
موقعیت و مکان عالی
سرویس بهداشتی در بدو ورود کاملا تمیز نبود
کارکنان مودب و هتلی عالی
موقعیت مکانی عالی - دسترس بودن مراکز خرید و ساحل
نقاط قوت:
از همه نظر عالی
نقاط ضعف:
فقط وای فای پسوورد داشت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
برخورد بسیار پسندیده پرسنل هتل اتاقهای زیبا و تمیز و اینکه مدیریت برای همه مسافرین به نحوی امکانات را مهیا کردند واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
شیک تمیز موقعیت عالی برخورد پرسنل عالی کیفیت غذا رستوران عالی بهترین هتل داخل شهر آستاراست شک نکنید
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف پارکینگ با اینکه محدوده ولی نزدیک بازار و دریاست نیازی به حرکت ماشین نداشتیم قیمت غذا رستوران نسبتا گرونه
موقعیت مکانی بسیار خوب به بازار ساحلی و برخورد محترمانه از نقاط قوت این هتل میباشد.صبحانه ضعیف و بدون تنوع بود.
موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودیم
نقاط ضعف:
در حد هتل ۳ستاره نیست
هتل تمیز و نسبتا نوساز می باشد و نقطه ضعف اینکه هتل فاقد پارکینگ است.
نقاط قوت:
نظافت اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل پارکینگ بود که نداشت و برای جای پارک پبدا کردن اذیت شدیم ، صبحانه خیلی تنوعش کم بود ، روز دوم بعد از نظافت اتاق یخچالو شارژ نکردن
نقاط قوت:
نزدیکی هتل به مراکز خرید رفتار خوب و مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خیلی تمیز نبود روتختی کاملا تمیز نبود و لک داشت برای شستن لیوان و...باید از روشویی داخل سرویس بهداشتی استفاده میکردیم
کارکنان مودب و مهربان و موقعیت مکانی عالی
نقاط قوت:
نظافت هتل امکاناتش خیلی خوب بود هم خودم و هم خانواده راضی بودیم برای موقعیت هتل هم ممنونم خیلی سکوت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نبود ... فقط تنها نقطه ضعفش پارکینگ بود که بیرون بود
مودب و هتلی تمیز
هتلی تمیز و نوساز با کارکنان مودب .
مودب و مهربان
عالی
بنده در هتل های سه ستاره زیادی اقامت داشته ام. هتل فاقد پارکینگ، فاقد لابی و ورودی از داخل پاساژ به گونه ای که اصلاً حس نمی کنی وارد یک هتل حتی تک ستاره شده‌ای ، صبحانه ضعیف، روپوش ها پتو، کف اتاق سرامیک،کارکنان اگر چه بد برخورد نیستند اما احساس کارمند هتل بودن را به آدم نمی دهند.
عالی
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها و سرویس بهداشتی در حد مطلوبی است. رفتار پرسنل خوب است.
نقاط ضعف:
من زیاد روی خوش خواب ها راحت نبودم.
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از هر لحاظ
نقاط ضعف:
صبحانه در مورد املت و نیمرو و آب پز تنوع داشته باشد و شیر گرم داشته باشد عالی می شود
موقعیتش تقریبا مرکز شهر هستش و به بازار قدیمی و ساحلش نزدیک هست.اتاقاش کوچیک ولی تمیز و شیک هستن. برخورد پرسنلشون هم مناسب هست. صبحانش عالی نیست ولی نسبت به خیلی از هتل های هم رده خودش خوب بود. اگر با ماشین شخصی میرید پارکینگ نداره ولی معمولا خود هتل چند تا جای پارک مقابل درب هتل نگه میداره. ورودی و لابی جالبی نداره یا بهتره بگم اصلا نداره که در نگاه اول نا امید کننده است ولی به اتاقاش می ارزه.
نقاط قوت:
تمییز ی اتاقها غذا ها با کیفیت خیلی خوب نسبت به رستورانها مجاور نزدیکی به بازار ساحلی و دریا
نقاط ضعف:
پارک ماشین جلوی درب ورودی هتل که خیابان است
نقاط قوت:
ملافه های تمیز،یخچال و تلویزیون مناسب،کف سرامیک (غیر موکت )که تمیزتر از موکت هست.
نقاط ضعف:
صبحانه بی کیفیت،توالت ایرانی البته بیشتر اتاقها فرنگی داشتند ولی قسمت ما نشد.
نقاط قوت:
وجودکتری برقی وسشوار
نقاط ضعف:
۱-عدم وجودپارکینگ(البته گفتندچون اگربرای ساخت پارکینگ زمین کنده میشده زودبه آب میرسیدند امکان ساخت پارکینگ درزیرهتل نبوده)اماکاش یکی ازخانه های پشت هتل برای پارکینگ هتل خریداری شودتامشکل حل شود ۲-روزاول که باخستگی تمام به هتل رسیدیم امکان سروغذا دراتاق وجودنداشت وگفتندچون ملحفه هاقبلاتوسط سایرین چرب شده غذادراتاق سرونمیشود
خوب بود...
در نگاه اول خورد تو ذوقم ولی وقتی وارد هتل شدم خیلی خوشم اومد.شیک و تمیز و در مقیاس با پولش خوب بود. تنها ضعف های هتل یکیش نداشتن پارکینگ اختضاصی بود که البته بغل خیابون برات جا نگه می داشتند، دومیش هم صبحانه مختصر بود اگر این دو مورد رو هم بر طرف می کردن هتل خیلی خوبی می شد ...
هتل و رستوران خوب و عالی، مشکل پارکینگ، پوشش کف اتاق ندارد...
همه چی عالی بود تنها ضعف صبحانه بود...
تا حالا هتلی ندیده بودم که پارکینگ واسه ماشین نداشته باشه کیفیت غذای رستوران فوق العاده ضعیف تازه من و خانمم از ترس رستورانش زرشک پلو با مرغ سفارش دادیم اما بی کیفیت بود. دمپایی اتاقها یکبار مصرف نبود. حمام توالت چاهش بو میداد ورودی لابی هتل با چیزی حدود ۲۰ تا پله تا لابی از کنار خیابان بود شیرالات سرویس بهداشتی کثیف بود و قبل از ورود ما تمیز نشده بود ...
پارکینگ ندارد / سروصدای خیابان در اتاق اتاق ها تمیز / صبحانه متوسط / باتوجه به 3 ستاره بودن بد نیست...
نقاط قوت:
اخلاق و رفتار و کارکرد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مسقف و مجزا برای هتل - نداشتن تنوع صبحانه ، صبحانه هر روز به یک شکل و تکراری میباشد.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل تمیزی و بهداشت هتل امکانات خوب دسترسی به بازار و دریا
نقاط ضعف:
مسقف نبودن پارکینگ
ازنظر نظافت وبرخورد پرسنل وغذا عالى بودند با توجه به اينكه هتل سه ستاره هست...
نقاط قوت:
تمیزی و رفتار پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چون پارکینگ نداره و در جای شلوغی هست یه کمی مشکله پارک هستش که باید با هتل جهت پارک هماهنگ کنی
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها و هتل عالی غذا عالی و صبحانه خوب رفتار خوب امکانات خوب
نقاط ضعف:
مشکل فقط عدم وجود پارکینگ اختصاصی. اونم جلوی هتل توی خیابان تامین هست.
مشکلی که بهش برخورد کردم، نداشتن پارکینگ بود و چون هتل توی بازارچه ساحلی قرار داشت پارک کردن ماشین یکم سخت بود. از لحاظ موقعیت مکانی واقعا عالی بود چون هدف ما خرید بود و بازار ساحلی هم خیلی عالی بود...
پدر و مادرم در این هتل اقامت داشتن و بسیار راضی بودند ...
بهترین هتل در بهترین مکان...
نقاط قوت:
برخورد خوب تمیز بودن و نزدیکی به بازار و دریا کیفیت غذای خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود جای پارک ، تنها جای پارک جلوی درب هتل بود که البته توسط دوربین کنترل میشد ، ولی مسقف نیست و در بارندگی ماشین زیر باران هست .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل افرا آستارا

مهمانان هتل افرا آستارا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل افرا آستارا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل افرا آستارا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل افرا آستارا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل افرا آستارا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.