هتل ریم رام عسلویه

عسلویه، میدان لنج، خیابان وحدت
3.4
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل ریم رام عسلویه

هتل ریم رام عسلویه در زمستان سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این مجموعه در خارج از محدوده شلوغ شهر واقع است و تا اسکله بندر عسلویه حدود ۱.۵ کیلومتر فاصله دارد. هتل چهار ستاره ریم رام با برخورداری از امکانات رفاهی و پرسنل مجرب و کار آزموده آماده ی پذیرایی از شما میهمانان گرامی می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریم رام عسلویه

ریم رام-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
509,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
509,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
509,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
509,000
تومان
10 بهمن
جمعه
509,000
تومان
11 بهمن
شنبه
509,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
509,000
تومان
ای‌گردش
777,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
777,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
777,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
777,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
777,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
777,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
777,000
تومان
10 بهمن
جمعه
777,000
تومان
11 بهمن
شنبه
777,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
777,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
777,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
777,000
تومان
هتل یار
777,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
777,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
777,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
777,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
777,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
777,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
777,000
تومان
10 بهمن
جمعه
777,000
تومان
11 بهمن
شنبه
777,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
777,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
777,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
777,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ریم رام-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
علاءالدین
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
509,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
509,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
509,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
509,000
تومان
10 بهمن
جمعه
509,000
تومان
11 بهمن
شنبه
509,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
509,000
تومان
هتل یار
777,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
777,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
777,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
777,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
777,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
777,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
777,000
تومان
10 بهمن
جمعه
777,000
تومان
11 بهمن
شنبه
777,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
777,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
777,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
777,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ریم رام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
509,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
509,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
509,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
509,000
تومان
10 بهمن
جمعه
509,000
تومان
11 بهمن
شنبه
509,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
509,000
تومان
ای‌گردش
891,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
891,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
891,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
891,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
891,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
891,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
891,000
تومان
10 بهمن
جمعه
891,000
تومان
11 بهمن
شنبه
891,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
891,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
891,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
891,000
تومان
هتل یار
891,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
891,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
891,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
891,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
891,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
891,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
891,000
تومان
10 بهمن
جمعه
891,000
تومان
11 بهمن
شنبه
891,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
891,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
891,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
891,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ریم رام-اتاق کانکت روم چهار نفره
اتاق کانکت روم چهار نفره
هتل یار
891,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
891,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
891,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
891,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
891,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
891,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
891,000
تومان
10 بهمن
جمعه
891,000
تومان
11 بهمن
شنبه
891,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
891,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
891,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
891,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ریم رام عسلویه

نمازخانه
اجاره ماشين
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
صبحانه در اتاق
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
پنجره
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات بیدار باش
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
تلویزیون lcd
لوازم بهداشتی
تلفن در لابی
شام در اتاق
راديو
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv
استخر رو باز
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات تور
نمای کوه
اسب‌سواری
نمای شهر
Business Center
شبکه پخش فیلم داخلی
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
پذيرش 24 ساعته
مبل
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
آلاچيق بيرون از هتل
كافی شاپ
كتابخانه
باغچه
فضای سبز
پرینتر
فكس
اعلام حریق
فست‌فود
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
پارکینگ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
تاکسی سرویس شبانه روزی
خشکشویی (لاندری)
آسانسور
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
دمپایی
خدمات تور
نهار در اتاق
مینی بار رایگان
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
قایق سواری
بیلیارد
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
خشکشویی
سونا و جکوزی
فضای سبز
سالن ورزشی
قایق‌سواری
جت اسکی
غذای دریایی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پله اضطراری
تلفن در اتاق
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل ریم رام عسلویه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریم رام عسلویه

(37 نظر)
متاسفانه ظاهراً با تغيير مديريت تيم جديد رسپشن مستقر شدند و خيلي بي ادبانه برخورد مي كنند و سرويس شامپو و صابون هم حتي ناقص و آرائه نمي دهند و حوله روزانه هم دراختيار أتلق قرار ندادن و اعلام كردند كه موجود نيست !!!! واقعاً جاي تاسف كه فضاي به اين زيبايي با اين رفتار بي ادبانه و عدم رسيدگي بي استفاده شود .
از نظر امکانات رفاهی درعسلویه بدنیست
بهتر هم ميتونه باشه
رفتار پرسنل برخی اوقات بی ادبانه بوذ صبحانه هم خیلی بد و بی کیفیت بود
رفتار پرسنلی کاملا غیر حرفه ای خدمات اتاق بسیار ضعیف صبحانه در حد مهمانپذیر تک ستاره (تقریبا تمامی اقلام مانده و سرد و بی کیفیت، به غیر از نیمرو انتخاب دیگه ای نمیشه داشت) پارکینگ رو باز در محوطه که برای آب و هوای منطقه در حکم نبود پارکینگ هست
یکی از بهترین هتل های این منطقه است که بیشتر توسط کارکنان شرکت ها رزرو میشه پس حتما از قبل رزرو کنید تا پر نباشه. ازونجایی هم که گاهی هتل پر هست یه آپارتمان جدید تو فاصله 5 دقیقه ای از هتل افتتاح شده که کیفیت قابل قبولی داره
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
محیط آرام و تمیز، اما روی رستوران اون برای شام و ناهار حساب نکنید اصلا
گرونه!!!
با توجه به موقعیت مکانی هتل، باید از کمبودهای آن گذشت. و چاره ای جز قبول قیمت بالای آن وجود ندارد.
هتلی تمیز با اتاق های بزرگ و سرویس حمام مناسب، دسترسی خوب، صبحانه نسبتا خوب و معمولی که ظاهرا بهترین هتل شهر عسلویه هست. برای گشت اطراف عسلویه (خلیج نایبند و ساحل بنود) خانم قاسمی از پذیرش هتل برای ما آژانس رزرو کردند و پس از تاکید ایشان، راننده آژانس برای گشت و گذار ما زحمات بسیاری کشیدن که بسیار ازشون ممنونیم.
یه هتل متفاوت پنجرش رو به فلرها (مشعل های گازی) باز میشه اگه زمستون اونجا باشی بهتره 😅
در مقایسه با جاهای دیگه هتل گرونیه به نظرم دهکده فرهنگی نزدیک ساحل خیلی بهتر از هتل ریم رام هست
قیمت بسیار بالا به نسبت امکانات
تنها هتل عسلويه كه الحق و الانصاف تميزه پرسنل خوب و محترم امكانات نسبتا ضعيف ولي قابل قبول
عالی بود
محوطه حياط هتل رو دوست داشتم ولي ويوي اتاقم با اينكه بهترين اتاق هتل بود اصلا خوب نبود، چون رو به خيابون و بد منظره بود و دركل غيره قابل استفاده بود ، واي فاي خيلي ضعيفي دارد، ولي در كل اين هتل بهترين پيشنهاد موجود در عسلويه مي تونه باشه چون نو ساز و تميزه.
با سلام برخورد کارکنان بسیار خوب بود مکان بسیار پاکیزه و آرامی بود و آرامش بخش بود در عین سادگی و از لحاظ دسترسی به فرودگاه هم خیلی خوب بودبه عنوان یک هتل ۴ ستاره میبایست خدمات رستوران در سطح ۴ ستاره ارتقاء یابد.
برخورد کارکنانش عالیه ولی اصلا امکانات هتل در حد هتل 4 ستاره نیست اتاقها هم تمیزه نرخ هتل هم نسبت به امکاناتش واقعا بالاست باتوجه به اینکه انتخاب هتل توی عسلویه خیلی محدود هست از انتخاب این هتل پشیمون نمیشین
کیفیت اتاق ها در حد مطلوبیست.نداشتن رستوران برای هتلی چهار ستاره موضوع عجیبی به نظر می رسد.
من ماموریت رفته بودم و بعد از یک روز شلوغ و خسته کننده این هتل آرام و تمیز بسیار بسیار لذت بخش و آرامش بخش بود.
هتل نوساز و خوبیه کارکنان خوب و پیگیری داره و بهترین تو اون منطقه هست.
محدودیت انتخاب
من مهمن داشتم که از همه چیز راضی بودند، مخصوصا از برخورد و هماهنگی پرسنل .
نقاط قوت:
خوب وبد
نقاط ضعف:
وسایل بهداشتی مثل مسواک.... گفتند موجود نداریم و تمام شده!!!
با توجه به شهر عسلویه و در مقایسه با سایر هتل های شهر، بسیار هتل خوبیست. عالی پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
متاسفانه امکانات رفاهی مجموعه فعال نبوده و رستورانی بابت صرف ناهار و شام بصورت مفصل نداشته اند.
خوب بود - در عسلویه از این بهتر فعلا" وجود نداره
در زمان مدت اقامت من آب گرم این هتل قطع بود، از لحاظ ساختاری حمام اتاق مشکل داشت و آب خارج نمیشد. خدمات روم سرویس انجام نمیشد و خط همراه اول هم که آنتن دهی ضعیفی داشت. در کل از اقامتم رضایت نداشتم
خوب بود
متاسفانه عمده آب حمام اتاقهای این هتل با مشکل خروجی آب و تجمیع آب مواجه است. من چند مرتبه به این هتل مراجعه کردم و به این نتیجه رسیدم که پرسنل آموزش دیده ای ندارد. متاسفانه خدمات هتل ۴ ستاره را ندارد در کل تا مجبور نشم این هتل را انتخاب نمیکنم آنت دهی خط موبایل ضعیف و وای فای هتل هم بدتر از آن و در کل قطع میشود
سلام در کل خوب بود
همه چیز عالی و کامل. تنها عیب این هتل حمام آن بود چون خروجی آب حمام در جای درستی واقع نشده بود به طوری که آب حمام جمع میشد. این موضوعو به هتل هم اعلام کردم. همین باعث شد من رتبه 4 به هتل بدم.
برای سفرکاری رفته بودم و هتل عالی بود و خیلی راضی بودم به دیگران هم پیشنهاد میدهم
اين هتل در مقايسه با ساير هتل هاي عسلويه به نظر بهتر گزینه میاید. اتاق ها تمیز و مرتب هست، استخر هتل هنوز راه اندازی نشده و قابلیت استفاده ندارد. اما در کل هتل خوبی هست و پیشنهاد میشود.
هتل فاقد حوله، پرده و رستوران
تمامی قسمتها خوب بود اما صبحانه در حد هتل چهار ستاره نبود.اشکال دیگر هتل نداشتن اسانسور بود البته برای افراد مسن مشکل خواهد بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریم رام عسلویه

مهمانان هتل ریم رام عسلویه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریم رام عسلویه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریم رام عسلویه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریم رام عسلویه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریم رام عسلویه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.