هتل شورابیل اردبیل

اردبیل، خیابان دانشگاه، مجتمع توریستی و تفریحی شورابیل
2.5
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل شورابیل اردبیل

هتل دوستاره شورابیل اردبیل واقع در خیابان دانشگاه در سال ۱۳۸۰ شروع به فعالیت نموده است و در سال ۱۳۹۴ آخرین بازسازی مجموعه انجام شده است.. نکته قابل ذکر : این هتل تا اطلاع ثانوی در حال بازسازی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شورابیل اردبیل

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
560,000
تومان
11 تیر
شنبه
560,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
560,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
560,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
560,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
560,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
560,000
تومان
17 تیر
جمعه
560,000
تومان
18 تیر
شنبه
560,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
560,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
560,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
560,000
تومان
11 تیر
شنبه
560,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
560,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
560,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
560,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
560,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
560,000
تومان
17 تیر
جمعه
560,000
تومان
18 تیر
شنبه
560,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
560,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
560,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
581,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
581,000
تومان
11 تیر
شنبه
581,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
581,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
581,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
581,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
581,000
تومان
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
581,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
581,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
581,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
759,000
تومان
11 تیر
شنبه
759,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
759,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
759,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
759,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
759,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
759,000
تومان
17 تیر
جمعه
759,000
تومان
18 تیر
شنبه
759,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
759,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
759,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
759,000
تومان
11 تیر
شنبه
759,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
759,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
759,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
759,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
759,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
759,000
تومان
17 تیر
جمعه
759,000
تومان
18 تیر
شنبه
759,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
759,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
759,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
759,000
تومان
11 تیر
شنبه
759,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
759,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
759,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
759,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
759,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
759,000
تومان
17 تیر
جمعه
759,000
تومان
18 تیر
شنبه
759,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
759,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
759,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
759,000
تومان
11 تیر
شنبه
759,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
759,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
759,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
759,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
759,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
759,000
تومان
17 تیر
جمعه
759,000
تومان
18 تیر
شنبه
759,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
759,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
759,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
779,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
779,000
تومان
11 تیر
شنبه
779,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
779,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
779,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
779,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
779,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
779,000
تومان
17 تیر
جمعه
779,000
تومان
18 تیر
شنبه
779,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
779,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
779,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
967,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
967,000
تومان
11 تیر
شنبه
967,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
967,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
967,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
967,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
967,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
967,000
تومان
17 تیر
جمعه
967,000
تومان
18 تیر
شنبه
967,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
967,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
967,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
967,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
967,000
تومان
11 تیر
شنبه
967,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
967,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
967,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
967,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
967,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
967,000
تومان
17 تیر
جمعه
967,000
تومان
18 تیر
شنبه
967,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
967,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
967,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
977,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
977,000
تومان
11 تیر
شنبه
977,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
977,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
977,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
977,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
977,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
977,000
تومان
17 تیر
جمعه
977,000
تومان
18 تیر
شنبه
977,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
977,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
977,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,137,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,137,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,137,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,137,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,137,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,137,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,137,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
1,137,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,137,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,137,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,137,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,137,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,137,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,137,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,137,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,137,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,137,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,137,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,137,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,137,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,137,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,157,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,157,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,157,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,157,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,157,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,157,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
1,157,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,157,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,157,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,157,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,157,000
تومان
سوئیت یک خوابه رویال ویژه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,578,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,578,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,578,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,578,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,578,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,578,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,578,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,578,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,578,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,578,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,578,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,578,000
تومان
سوئیت ویژه چهار نفره رویال
اقامت 24
1,578,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,578,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,578,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,578,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,578,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,578,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,578,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
1,578,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,578,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,578,000
تومان
سوئیت رویال ویژه
هتل یار
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,598,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,598,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,598,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,598,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,598,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شورابیل اردبیل

نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
بالکن قابل استفاده
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
نمای دریاچه
مسلط به زبان ترکی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل شورابیل اردبیل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شورابیل اردبیل

(30 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مناسب برخورد شایسته پرسنل اتاق تمیز پارکینگ مناسب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
تا حدودی سروصدای اطراف آزاردهنده بود سرویس بهداشتی کوچک
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود
نقاط قوت:
موقیت مکانی
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران داخل هتل و کوچک بودن اتاق
هتل در منطقه‌ای زیبا قرار داره و در کنار دریاچه شورابیل است اما از جهتی نقطه ضعف هم محسوب میشه چون کنار آن یک شهر بازی است که تا ساعت 3 نصفه شب هم سر و صدا داره هتل با توجه به دو ستاره بودن آن خوب بود تنها اشکالات آن یکی صبحانه مختصر آن بود بطوری که کلا از صبحانه ی گرم خبری نبود. دوم اینکه اتاقها اسپیلت نداره و تا شب که هوا خنک میشد از گرما کلافه شدیم و این استدلال که چون هتل در منطقه سردسیر است کولر نمی‌خواهد غیر منطقی است چون در تیر و مرداد هم هوای اردبیل در ساعات روز گرم است کارکنان هم بسیار مودب و خوب بودند در مجموع مناسب ترین هتل اردبیل است
نقاط قوت:
برخورد خوب کارمندان تمیزی هتل وموقعیت مکانی خوب هتل
نقاط ضعف:
کافی شاپ نداره قهوه نخوردم چند روزه
نقاط قوت:
از نظر تمیزی بسیار عالی بود وهمچنین رفتار و استقبال کارکنان عالی بود
نقاط ضعف:
دوش حمام وشیر دستشویی آب می پاشید منظور اینکه باید عوض شود
لوکیشن هتل بسیار خوب و آرامش بخش میباشد. تمیز و نوساز است. پرسنل بسیار خوش برخوردی دارد. صبحانه ضعیف است و صبحانه گرم ندارد.
متاسفانه خیلی بده که توی یک شهر مرکز استان 1هتل مناسب برای چند شب اقامت وجود نداره. حیف اسم هتل که روی همچین مسافرخونه هایی میذارن.
کتری برقی در اتاق نیست، سیستم سرمایشی ندارند ، اتاق های رو به دریاچه تا نصف شب سر و صدا ، صبحانه ضعیف و تکراری اتاق تمیز ،لوکیشن عالی
از لحاظ هتلداری عملکرد ضعیفی داشتند امکانات ضعیف صبحانه ضعیف بود برخورد کارکنان بد نبود ولی از لحاظ پاکیزگی به نسبت خوب بود .
مزایا: دسترسی و موقعیت خوب، به علت اینکه جدید بازسازی شده بود همه چیز تمیز و مرتب بود، کارکنان خیلی‌ برخورد دوستانه و محترمانه داشتن و نسبت به دو ستاره بودن هتل خیلی خوب بود. معایب: صبحانه ساده، چون کنار دریاچه واقع شده شب ها گاهی سر و صدا هست. در مجموع نسبت به دو ستاره بودن خیلی هتل خوبیه
بنظر من هتل برای اقامت دو یا سه روز خوب است نه بیشتر ، من یکنفر رزرو کردم اتاق با تخت یکنفره جدا دادند که میتوانستند تویین به من بدهند که خیلی بهتر بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
کولر نداشت
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیکی به شورابیل
نقاط ضعف:
امکانات بهداشتی شامل شامپو ، مسواک و خمیر دندان وجود نداشت. امکان استفاده از آب جوش با هزینه اضافی بود که منطقی نبود .
فشار اب کم شد اطلاع داده شد ولی کاری انجام نشد
هتل خوب با رفتار مناسب کارکنان....نسبت به قیمت صبحانه بسیار ضعیفی دارد
اتاق ها خیلی کوچک است. با اینکه نصف اتاق های هتل خالی بود ، به ما اتاق در طبق دوم هتل ندادند.
نقاط قوت:
برخورد خیلی محترمانه کادر هتل
نقاط ضعف:
نداره
بسیار تمیز و مرتب و رفتار مناسب کارمندان
چون هتل تازه بازسازی شده تر و تمیز و عالیه ما که به همراه خانواده بودیم کلی خوش گذشت صبحانه هم که حرف نداشت، همه چیز مرتب و رفتار کارکنانش هم کاملا محترمانه فقط وای فای پولی بود
موقعیت هتل عالی ومفرح، واحد ها خوب، عملکرد پرسنل بسیار خوب ومودب، صبحانه بسیار ساده وتکرار ی، ناهار وشام را باید از بیرون خودتان سفارش بدهید، وسایل غذا خوری مانند لیوان وووو را باید در حمام بشویید، البسه گرم حتی درتابستان حتما به همراه داشته باشید
رفتار کارکنان بسیار خوب، میزان پاکیزگی اتاقها و لوازم بالا، موقعیت مکانی دنج در منطقه زیبای گردشگری شورابیل.
رضایت بخش بود به طور کلی موقعیت مکانیش عالی بود و تمیزی اتاق و هال عالی
همه چیز خوب بود به خصوص برخورد پرسنل و موقعیت مکانی هتل. اما اینترنت در اتاق قابل استفاده نبود.
همه چیز عالی بود.
هتلی عالی
فقط میتوان به موقعیت خوب هتل که در کنار دریاچه شورابیل هست اشاره کرد که خیلی عالیه ولی در بقیه موارد زیاد جالب نبود. صبحانه در حد پایین بود، جهت ناهار و شام باید از جاهای دیگه غذا تهیه می شد، در مدت اقامت بنده راهرو و سایر اتاقها بهم ریخته بود که چهره خوبی نداشت، آسانسور نداشته باید دو طبقه از پله تشریف ببین بالا. یه شب متاسفانه برق اتاق ما قطع شد که مدیریت نتوست کاری بکنه و ما تو تاریکی بودیم فقط به ما گفتن که اگه میخواین اتاقتون رو عوض کنیم مسئول فنی دیر میرسه. در کل این موارد رفع بشه خوبه
نسبت به قيمت خدمات ارايه مي شُد.
سلام اینکه سرویس داره خوب جاهای گردشگری رو رایگان میبره
هتل تمیز بود. صبحانه محلی اردبیل (عسل مخصوص) برای من حس خوبی به جا گذاشت. و اما اتفاق ناخوشایند این رزرو: با وجود اینکه ما اتاق دوتخته VIP رزرو کرده بودیم، اما هنگام ورود، اتاق دو تخته تویین به ما تحویل دادن. با وجود بیان مسئله، گفتن که اتاق دبل جا نداره. درواقع اتاق یک تخته VIP رو مجهز به تخت دوم کرده بودن و به ما تحویل دادن. و به صورت ناخوشایندی تخت دوم، شامل دو تا تشک تخت بود که روی هم قرار گرفته بود. لازم هست که بگم من هتل رو از این سایت رزرو نکرده بودم. جدای از این مسئله، محوطه هتل و قرارگیری اون در مجتمع تفریحی شورابیل، باعث شده که شما بتونید از تفریحات مجموعه هم استفاده کنید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شورابیل اردبیل

مهمانان هتل شورابیل اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شورابیل اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شورابیل اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شورابیل اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شورابیل اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.