مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سارای اردبیل

هتل سارای-اتاق دو تخته - دبل
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
455,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
455,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
455,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
455,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
455,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
455,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
455,000
تومان
1 خرداد
شنبه
455,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
416,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
416,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
416,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
416,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
416,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
416,000
تومان
1 خرداد
شنبه
416,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
هتل سارای-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
455,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
455,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
455,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
455,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
455,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
455,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
455,000
تومان
1 خرداد
شنبه
455,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
هتل سارای-اتاق سه تخته - دبل+سینگل
اتاق سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
583,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
583,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
583,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
583,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
583,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
583,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
583,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
583,000
تومان
1 خرداد
شنبه
583,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
583,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
583,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
583,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
536,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
536,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
536,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
536,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
536,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
536,000
تومان
1 خرداد
شنبه
536,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
536,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
536,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
536,000
تومان
هتل سارای-اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
583,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
583,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
583,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
583,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
583,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
583,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
583,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
583,000
تومان
1 خرداد
شنبه
583,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
583,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
583,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
583,000
تومان
هتل سارای-اتاق چهارتخته - دبل+توئین
اتاق چهارتخته - دبل+توئین
جاباما
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
626,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
626,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
626,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
626,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
626,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
626,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
626,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
626,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
626,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
626,000
تومان
1 خرداد
شنبه
626,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
626,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
626,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
626,000
تومان
هتل یار
681,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
681,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
681,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
681,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
681,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
681,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
681,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
681,000
تومان
1 خرداد
شنبه
681,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
681,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
681,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
681,000
تومان
هتل سارای-اتاق پنج تخته - دبل+3سینگل
اتاق پنج تخته - دبل+3سینگل
اقامت 24
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
689,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
689,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
689,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
689,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
689,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
689,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
689,000
تومان
1 خرداد
شنبه
689,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
689,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
689,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
689,000
تومان
هتل یار
749,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
749,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
749,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
749,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
749,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
749,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
749,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
749,000
تومان
1 خرداد
شنبه
749,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
749,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
749,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
749,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سارای اردبیل

سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون
یخچال
نمازخانه
رستوران
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

آدرس هتل سارای اردبیل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سارای اردبیل

(7 نظر)
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
حیف کلمه هتل برای این مسافرخانه رفتار بد پرسنل که گویا ارث پدرشون رو خوردی حتی سلام کردن هم بلد نیستن پارکینگ هم نداره و صدای باد شدید در کل ساختمان شنیده میشه رستوران هم چه عرض کنم انگار یه غذاخوری سر راهی هستش که از بیرون کلی ادم بدون رعایت هیچگونه بهداشت و ماسکی در کنار بقیه مسافران غذا میخورن دستشویی های کنار جاده بهتر از دستشویی رستوران بود فارغ از یه دستمال توالت تیکه های مونده غذا روی میزها رو دوباره برای روز بعد با همون شکل و اندازه برای فردا به خورد مسافران میدادن انقد خسیس هستن که حاضر به شارژ لوازم بهداشتی شامپو و خمیردندان برای روزهای رزرو ‌شده نیستن وقتی میگویی انکارد کن انگار بهشون فحش میدی و یه خانوم بداخلاق بدون رعایت هیچ گونه بهداشتی اومد فنجان ها رو داخل روشویی کثیف دستشویی شست و گفت تمییز شد حوله های حمام و ملافه رو تخت ها انقد لکه داشت ادم چندشش میشد حموم بره و حتی بخابه انقد خدمات این مسافرخانه بد و غیرقابل تحمل بود که خاستیم کنسل کنیم مدیریت یا همان خدماتی هتل گفتن چون از اسنپ تریپ رزرو کردید قابل کنسل نیس و پول پرداختی کلا سوخت میشه خیلی خیلی مزخرف بود.
جالب بود برام که پذیرش و کادر خدماتی اصرار داشتن فارسی صحبت کنن. انگار با مسافرا قهر بودن. به کسی توجه نمیکردن. مثل اینکه ما توی جمع دعوت نشده بودیم! در صورتیکه که ما هزینه دادیم که مزاحم کسی نباشیم
نقاط قوت:
از همه لحاظ راضی بودیم. هم تمیزی و هم امکانات هتل.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
بی نظیر بود به لحاظ تمیزی و امکانات توی اتاقچیزی از ۵ ستاره کم نداشت
بد نبود خوبم نبود
هتل تمیز و قابل قبولی بود. صبحانه خوب بود. رفتار پرسنل محترمانه بود. تنها ایرادی که میشه گرفت عدم نظافت اتاق ها بود. که ما گفتیم تمیز کنند ولی متاسفانه اینکار رو نکردند. و حوله های خوبی نداشت (کوچیک و با رنگ و روی چرک)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سارای اردبیل

مهمانان هتل سارای اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سارای اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سارای اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سارای اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سارای اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.