هتل سبلان اردبیل

اردبيل، چهارراه امام، خيابان شیخ صفی
2.5
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل سبلان اردبیل

هتل سه ستاره سبلان اردبیل در سال ۱۳۷۲ افتتاح گردید و آخرین بازسازی مجموعه در سال ۱۳۸۵ انجام شده است. این مجموعه در مرکز شهر و مجاورت بقعه شیخ صفی واقع گردیده است و با فاصله ای نزدیک به اماکن تاریخی و مراکز تجاری شهر در حال فعالیت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سبلان اردبیل

ظرفیت 1 نفر

یک تخته - دو تخته برای یک نفر
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
1,250,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
هتل یار
1,460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,460,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,460,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,460,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,460,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,460,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,460,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,460,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,460,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,460,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
1,422,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
1,422,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,422,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,422,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,422,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,422,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,422,000 تومان
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
1,422,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,422,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,422,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,422,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,422,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,422,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,422,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,422,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,780,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,780,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,780,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,780,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,780,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,780,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,780,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,780,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,780,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,780,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,850,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,850,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,850,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,850,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,850,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,850,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,850,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,850,000 تومان
سوییت - برای سه نفر
هتل یار
2,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,170,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,170,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,170,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,170,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,170,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,170,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
سوئیت
ای‌گردش
2,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,275,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,275,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,275,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,275,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,275,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,275,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,275,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,275,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,275,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,275,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,275,000 تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
2,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,275,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,275,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,275,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,275,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,275,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,275,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,275,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,275,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,275,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,275,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,275,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,275,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,275,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,275,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,275,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,275,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,275,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,275,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,275,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,275,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,275,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,275,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
2,157,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,157,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,157,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,157,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,157,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,157,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,157,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,157,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,157,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
1,751,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,751,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,751,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,751,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,751,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,751,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,751,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,751,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,751,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,200,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,200,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,200,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,200,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,200,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,200,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,200,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سبلان اردبیل

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
كافی شاپ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
حوله حمام
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سبلان اردبیل روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سبلان اردبیل

(73 نظر)
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان هتل و دسترسی عالی به جاهای مختلف.
نقاط ضعف:
در صبحانه نان فقط شیرمال بود و خبری از مسواک در داخل سرویس نبود.
empty comment
نقاط قوت:
من مرداد ۱۴۰۲ سوییت رو گرفتم از نظر تمیزی داخل اتاق و سرویس ها عالی بود. رفتار پرسنل عالی هتل دقیقا ۲ دقیقه با خیابان شیخ صفی فاصله داشت من لوکیشنش رو دوست داشتم حوله و ملحفه ها و مبلمان تمیز بودند امنیت و آرامش خوبی داره
نقاط ضعف:
پارکینگ دو کوچه پایین تر از هتل هستش و ساعت ۱۲ نیمه شب بسته میشه و شما یا مجبورید ماشین رو بیرون پارک کنین یا زودتر برگردید داخل سوییت گاز بود که وصل نبود حتی چایی ساز هم نداشتن صبحانه معمولی بود توقع انچنانی نباید داشته باشید
empty comment
نقاط قوت:
دسترسی به مراکز خرید عالی.موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
اگر افراد سالمند یا ویلچر همراه دارید این هتل مناسب شما نیست،چون ورودی هتل نزدیک به بیست تا پله میخوره تا به لابی برسه و اسانسور از ورودی به لابی نداره.
empty comment
نقاط قوت:
تقریبا مرکز شهره و دسترسی به اماکن تاریخی و مرکز خرید سنتی خیلی راحته. کارکنان خوش برخوردی داره. نظافتش هم خوبه.
نقاط ضعف:
پارکینگش با هتل کمی فاصله داره و روبازه. آسانسورش هم فقط تا طبقه اول میاد (از همکف به طبقه اول آسانسور نداره). کیفیت ملحفه هاش هم می تونه بهتر باشه. کلا درحد2 یا 3 ستاره باید ازش انتظار داشت.
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
كارمندان خوب و خوش برخورد موقعيت مكاني خوب
نقاط ضعف:
كهنه بودن هتل سرويس بهداشتي و حمام نياز شديد به بازسازي و كهنه بودن تختخواب. و رنگ نامناسب اتاق ها واز همه بيشتر سرويس هاي بهداشتي نياز مبرم به بازسازي و نداشتن اسانسور در همكف صبحانه هم در حد يك ستاره بود
empty comment
نقاط قوت:
یکی از کارکنان واقعا خیلی خوش برخورد و محترم بود و واقعا لذت بردم
نقاط ضعف:
یکی از کارکنان بود که اصلا راضی نبود هیشکی اتاق رزرو بکنه
empty comment
نقاط قوت:
دسترسی
نقاط ضعف:
نظافت کم
empty comment
نقاط قوت:
موقعیت ممانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی.وضع صبحانه خیلی ساده.ارامش و سکوت داخل اتاق عالی.اتاق پنجره برای تهویه داره اما بالکن نداره.نظافت داخل اتاق خوب بود.در کل هتل خوبیه.
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
ما این هتل رو از یه شب قبل رزرو کردیم نگو ۲ روزه اب گرم نداشته یه اطلاع نداده به اسنپ یا خودشون تماس نگرفتن با ما که بگن همچین مشکلی دارن تازه ما رسیدیم خسته کوفته میخواستیم دوش بگیریم به ما هم نگفتن رزوشن هتل داشت با تلفن با کسی صحبت میکرد من از روی صحبتاشون فهمیدم بازم نمیخواستن بگن که هزینه رو برنگردونن و ما دیگه اونجا نموندیم و رفتیم
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
پنجره و نور اتاق تاریک بود نظافت صفر ملافه ها ظاهرا استفاده شده بود یخچال کثیف بود مسافر خونه ای بود که فقط حمام داشت هتل نبود .
empty comment
نقاط قوت:
دسترسی عالی به نقاط مختلف شهر
نقاط ضعف:
امکانات مصرفی مسافر ضعیف است از قبیل مسواک و خمیر دندان و تمیز کننده کفش
empty comment
اصلا هتل جالبی نبود در حد یک ستاره هم نیست با اینکه کارکنان سعی داشتند که ضعف هتل را توجیه کنند ولی آنقدر وضع هتل بد بود که واقعا قابل توجیه نبود . عدم آسانسور در طبقه ورودی هتل بااینکه سویت یک خوابه گرفته بودیم هیچ امکاناتی نداشت دستمال کاغذی در دستشویی به علت اینکه توالت ایرانی هست وجود نداشت🙄سرویس دستشویی قدیمی و بسیار کهنه بوی بسیار بد آن که در اتاق پیچیده بود .ملحفه کهنه بود نداشتن مسواک و شامپو و ... صبحانه بسیار کم تنوع در یکی دیگر از اتاق هایی که گرفته بودیم دوش خراب بوده و دائما می افتاد .پارکینگ هم جا نداشت ما مجبور شدیم ماشین در خیابان بگذاریم
به علت کثیفی تمام ملحفه های هتل و توالت شکسته و عدم وجود آسانسور ابدا توصیه نمی شود
این هتل رو به هیچ عنوان انتخاب نکنید . نظافت اتاق ها افتضاح ٫ملحفه ها کثیف ٫ مسواک و حوله که داخل هتل های سطح پایین تر هست اینجا نبود صبحانه هم بسیار محدود و در حد ی مسافرخونه ست.
نقاط قوت:
دسترسی به بقعه شیخ صفی ... تنها نکته مثبت
نقاط ضعف:
قبل از رسیدن به لابی، از همکف، دو طبقه بایستی از پله بالا بروید خدمات ضعیف، گرمایش ضعیف، امکانات ضعیف از قبیل عدم امکان فراهم نمودن پتوی اضافه و مدیریت و کارکنان نه چندان مودب
در مجموع جالب نبود
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود. برخورد کارکنان مودبانه.
نقاط ضعف:
اطاق کوچک بود.
توصیه میکنم
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
بدی سیگار در اتاق موجود بودن زیرسیگاری در اتاق نبود راهنمای تماس در اتاق نبود مسواک در اتاق خاکی بودن گوشه ها و زوایای اتاق قیمت بالا به نسبت وضعیت اتاق
هتل نسبتا کهنه با رفتار پرسنل و پذیرش خیلی خوب و نظافت متوسط به پایین
برخي از مسوولين پذيرش برخورد مناسب حرفه اي نداشتند محل و دسترسي پاركينگ به هتل نامطلوب بود پاركينگ عمومي بود واقع درپشت هتل با عدم دسترسي مستقيم به ورودي ولابي هتل
از نظر نظافت ضعیف، از نظر برخورد پرسنل ضعیف ، ولی موقعیت هتل خوب بود
نقاط قوت:
صبحانه
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا پارکینگ
نظافت اتاق ها خیلی خوب بود و به چشم میومد. صبحانه هم خیلی خوب و با کیفیت بود. یکم قیمت هتل بالاست.
نقاط قوت:
نظافت اتاق عالی برخورد پرسنل عالی صبحانه سلف سرویس در یک سالن دلباز افزودن سرشیر و عسل به منوی صبحانه
نقاط ضعف:
از ورودی هتل تا طبقه اول که آسانسور هست حدود 35 پله است که رفت و آمد با وسایل را سخت می کند پارکینگ دو کوچه پشت هتل است
سومین بار است که در این هتل اقامت داریم و همه چیز خوب است نسبت به دفعه قبل صبحانه خیلی بهتر شده بود
از همه جهت ضعیف بود
در کل برای یکشب قابل تحمل بود
متاسفانه سرویس دهی خیلی ضعیفی داشته این هتل. برای رسیدن به لابی باید 27 پله بلند طی شود. از روز اول یخچال ما خراب بود، هر چه گفتیم تا آخرین روز درست نشد. متاسفانه فردی که در بخش پذیرش هتل بود بداخلاق بود و هیچگونه آشنایی با هتل‌داری و حتي مهمان نوازی عادی را هم نداشت. اصلا نباید اینجا را هتل نامید. کیفیت صبحانه، اقلام و تنوع آن هم بسیار بسیار ضعیف بود. این هتل را اصلا به کسی‌ توصیه نمیکنم.
سلام هتل دارای پارکنیک نبود ولی درکنارهتل پارکینگ عمومی وجود داشت.برای رفتن به لابی هتل ودسترسی به آسانسور حدود۲۰پله باید بالا رفت تا به طبقه اولی که روی یکسری مغازه است رسید.مکان هتل درمرکزشهر ودرفاصله خیلی کمی از مقبره شیخ صفی قراردارد.برخوردکارکنانش خوب بود.لابی واطاق تمیزبا پتو وملافه تمیز بود .صبح نیز خوب بود ودرکل برای اقامت چندروزه خوب بود.
کیفیت هتل نسبت به هزینه به هیچ وجه قابل قبول نبود
متاسفانه بهترین هتل اردبیل، اردبیل با این که مرکز استان هست، هتل خوب نداره
خوب بود
هتل خوبی بود، رفتار پرسنل واقعاً خوب و حرفه ای است. غذای رستوران هتل هم خوب بود. مکان هتل هم بسیار نزدیک بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است که این هم یک مزیت است. یک اشکال دارد و اون اینکه آسانسور فقط تا طبقه اول میاد و تا طبقه اول باید از پله ها استفاده کنید.
اگر ورودی این هتل اینقدر پله نداشت مشکل خاصی نداشت. به نظرم مدیران هتل به طور جدی باید به آسانسور باشند
هتل طبقه بالای یک فروشگاه است و تا لابی که در طبقه اول است آسانسور ندارد و تا پارکینگ هم کمی فاصله دارد. صبحانه فقط سرشیر و عسل خوبی داشت
خدماتشون صفر/هتل سه ستاره بدون مسواك و خميردندان!بدون دسشويي فرنگي!!!تختخوابشو شكسته كه واسش شبي ٥٦ تومان پول گرفتن!!!!صبحانه ضعیف!!!!اولين هتل سه ستاره اي بود كه صبحانه گرم نداشت
با سلام اصلا هتل خوبی نبود فقط بعنوان چای خواب خوبه دلایل کثیف بودن توالت و حمام نداشتن پارکینگ مستقیم پرسنل بی اعصاب مخصوصا در زمان سرو صبحانه صبحانه بی کیفیت و کم ارزش در مقابل هزینه اخذ شده هزینه دریافتی بسیار بالا و حرفه ای در مقابل کیفیت پایین متاسفم
برای رسیدن به آسانسور یک طبقه پله باید طی شود، سرویس بهداشتی بازسازی نشده،کیفیت صبحانه هم متوسط بود.پارکینگ در ساختمانی دورتر واقع شده .موقعیت هتل در شهر خوب است و در مرکز واقع شده.
در كل خوب بود
خوب است با تو جه به هزینه ان و دنج و بی دردسر است
همه خوب بودند
در مجموع قابل قبول
هتل متوسطی است . ورودی هتل و پارکینگ آن مناسب نیست . به وضعیت سرویس بهداشتی اتاق ها رسیدگی نشده و خوب نبود .تمیزی آن هم در حد متوسط است . مزیت هتل موقعیت مکانی هتل است.
به اندازه هتل سه ستاره امكانات نداشت و اماكن داخل هتل و وسايل كهنه بود
یک هتل بسیار نزدیک و روبروی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که کمکتون میکنه با یه پیاده روی چند دقیقه ای به اونجا برید. فضای اتاق تمیز بود ولی سیستم تهویه اتاق خیلی خیلی بد بود و تقریبا هیچ هوایی رد و بدل نمیشد و اواسط خرداد کولر گازی رو هم گفتن سرویس نکردن و نمیشه استفاده کرد. هتل دقیقا کنار خیابون هست و بخاطر سر و صدای بسیار زیاد مجبورید پنجره رو ببندید که با در نظر گرفتن نبود تهویه و سیستم خنک کننده واقعا استراحت کردن کار سختی هست. صبحونه سلف سرویس هستش ولی نیمرو نداره و هزینه ش جداست🙄 سرشیر عسل و کالباس خیلی معمولی و تخم مرغ آب پز دارن اما نون های بسیار خوشمزه و تازه ای سرو میکنن.
هتل متوسطی بود کیفیت غذا و امکانات کمی پایین بود
هتل به نسبت امکانات کمی دارد.ولی در کل متوسط بود.
هتل متوسطی است. بالاترین مزیت آن موقعیت مکانی هتل که مرکز شهر است میباشد. برخورد کارکنان خوب بود ،پارکینگ هتل در خیابان پشت هتل با فاصله کمی است که اگر در زمستان و برف و باران را حساب کنیم یک نقص میشود، کیفیت صبحانه متوسط بود، تمیزی هتل مناسب است اما انتظارات ما را که خانواده بودیم و سویت گرفته بودیم برآورده نمیکرد. در کل برای اردبیل با توجه به اینکه گزینه های پیش روی بسیار محدود است ،قابل قبول بود
مناسب نبود
خوب بودند ولي روش پذيرايي در صبحانه در شأن مسافران نبود.
کافی شاپ و صبحانه مناسب بود. ولی در یک وعده غذا که صرف شد کیفیت غذا مناسب نبود.
مکان مناسب جهت دسترسی متاسب داشتن سیستم سرمایش
هتل متوسطی بود . قیمت اتاقها بالا بود . هزینه های کافی شاپ بسیتر گران بود . البته باید گفت در شهر اردبیل متاسفانه هتل بسیار کم هست و گاهی اوقات مجبور به رفتن به سرعین برای اقامت می شویم
ورودی هتل واقعا مناسب نبوداتاق تمیزودلبازبودپرسنل مودب فضای صبحانه اصلا مناسب نبود دسترسی به اماکن بسیارخوب ولی غیراز ورودی نامناسب بدترین قسمت پارکینگ بودکه ماشین قیمتی اقوام اسیب دید و متاسفانه نه کسی پاسخگو شدو نه کسی حتی یک عذرخواهی کرد
امیدوارم روزی برسد که اردبیل زیبا هتل هایی در شان خود داشته باشد. کارکنان خوب بودند، ولی امکانات هتل در حد متوسط مایل به ضعیف بود.
اصلا برای من مفهوم نیست که هتلی با چنین قیمت ورودی مناسبی نداشته باشد.
به نظرم هتل خوبی بود و از همه چیز راضی بودم.
سلام سبلان دسترسی خوبی به دریاچه شورابیل داره و بازار صفویه مکان خوبییه
با توجه به اینکه سفر کاری بود. لابی برای برگزاری جلسات مناسب بود. صبحانه بسیار معمولی و فاقد تنوع بود. قیمت کافی شاپ بسیار گران و غیر منطقی بود.
امکانات متوسط بود- نسبت به قیمت خیلی ارزش نداشت- ورودی هتل پله داشت ولی توی سایت نزده بودین و من مادرم سنشون بالا بود و به مشکل خوردیم- اینترنت هم در طبقات بالا آنتن نداشت
بنظر میرسد اگرچه این هتل جزء بهترین هتل های اردبیل هست ولی متاسفانه در حد شهر مهم و تاریخی و توریست پذیر اردبیل نمی باشد. شرایط پارکینگ هتل خوب نبود. آسانسور تقریبا از طبق دوم در دسترس است که کار حمل امکانات مسافر را سخت می کند و متاسفانه در اتاقها وای فای وجود ندارد. صبحانه نیز ضعیف پذیرایی می شود و بطور کلی از هتل با درجه 3 ستاره خیلی فاصله دارد. ولی نسبتا تمیز بود. ضمنا شیر سرویس اتاق نیز خراب بود که منجر به خیس شدن موکت اتاق شد.
تمیز نبودن موکت اتاق، دوش حمام خراب، فشار کم آب، برخورد غیرحرفه ای کارکنان هتل، وجود پله های زیاد ،پارکینک دور تا هتل
امکانات فیزیکی هتل ضعیف - موقعیت خوب جغرافیایی هتل و نزدیکی اش به اماکن تاریخی نقطه قوت مناسبی برای آن محسوب می شود . اما چند ضعف مهم در هتل به چشم می خورد که برخی قابل بر طرف کردن است. فاصله فیزیکی پارکینگ از هتل و وجود بیش از 30 پله در ورودی هتل مهمترین ضعفهای هتل است. اینکه مجبور باشی چمدان را از خیابان پشتی هتل با خودت همراه بیاوری و بعد از آن اولین مواجهه با همکاران هتل بعد از پیمودن 30 پله و رفتن به طبقه بالا باشد (با همان چمدانها و بدون آسانسور یا حتی کمک همکاران هتل )، به نطرم چندان جالب نیست. رسپشن هتل در پاسخ سوالات ما در هیچ موردی نتوانست راهنمایی مناسبی کند و اطلاعاتی بدهد. صبحانه هم در حد انتظار نبود. با این حال به جز این موضوعات ، سایر جنبه های هتل قابل قبول بود.
سیستم تهویه خوب نبود، اگر پنجره را می بستم گرمای هوا آزار دهنده بود، اگر باز می کردم صدای خیابان می آمد. تلویزیون داخل اتاق تقریبا سوخته بود و تصویر را فقط با رنگ قرمز و سفید نشان میداد. صبحانه خوب نبود. اما برخورد کارکنان خوب بود و در تحویل دادن و گرفتن اتاق بسیار سریع عمل کردند.
رفتار پرسنل مناسب بود -کیفیت غذا مناسب بود -بهداشت فردی پرسنل آشپزخانه خوب نبود -پارکینگ هتل دور می باشد-عدم آسایش بدلیل انتقال آزار دهنده صدای تلویزیون اتاقهای مجاور با توجه به وجود دیوار کاذب وعایق نامباسب صوتی
رضایت نداشتیم
سیستم سرمایشی خوب نبود، سرویس بهداشتی اتاق من نامناسب بود، نداشتن سالن مجزا برای صبحانه ، برخورد کارکنان مناسب. از نظر مکانی بسیار عالی و دسترسی به اماکن دیدنی خوب، آسانسور در طبقه اول فعال است، پارکینگ روباز و دور از هتل
محل مناسب هتل در شهر و دسترسي به نقاط تاريخي، نيازمند به توجه در تاسيسات دوش و دستشوئى که مشكل فني داشت. به نسبت قيمت مناسب است وآسانسور درهمكف ندارد و زحمت براي افراد سن بالا دارد. رفتار پرسنل مودبانه و خوب، هتل نياز به رسيدگي دارد در بخش ساختمان.
هتل متوسطی است. اگر نگویید دستشویی ایرانی میخوام بهت نمیدن.
آسانسور بعد از بیست سی تا پله شروع میشد.اتاقها قدیمی کاغذ دیواری پاره وکهنه.حما م سرویس قدیمی.صبحانه ضعیف. عدم اینترنت در اتاق. عدم پارکینگ درست وحسابی
سرويس بهداشتى داخل اطاق بوى نامطبوعى در تمام مدت داشت. صبحانه در لابى و محل رفت و آمد سرو مى شود. نظافت داخل اطاق هم معمولى است. برخورد كارمندان هتل بسيار خوب و محترمانه است. آسانسور در طبقه اول توقف ندارد. پاركينك با فاصله يك كوچه مهيا است.
اقامت ما در ابتدای تیرماه به مدت دو شب انجام شد (ماه رمضان). در جمع بندی امکانات هتل به نقاط قوت و ضعف از نظر خودم اشاره می کنم:نقاط قوت:- واقع شدن در نزدیکی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و بطور کلی منطقه خوب شهر- قیمت نسبتا مناسب- خلوت بودن هتل و امکان استفاده از رستوران و آساسنسور بدون ازدحام- هتل پارکینگ اختصاصی ندارد اما در فاصله کمتر از 50 متری یک پارکینگ عمومی توافق شده تا از مسافران هتل هزینه دریافت نشود.نقاط ضعف:- اتاقهای رو به خیابان اصلی تا نیمه شب سر و صدای ترافیک خیابان را دارند و در فصل تابستان که معمولا پنجره اتاق باز است ممکن است کمی آزار دهنده باشد.- در زمان اقامت من صبحانه هتل بسیار مختصر (در حد نان و پنیر و تخم مرغ سفت) بود که بنظرم میتوانست کمی مفصل تر باشد.- با توجه به اینکه پذیرش هتل در طبقه اول (بالای همکف) قرار دارد انتظار می رود تا کارکنان هتل جهت حمل چمدانها پیش قدم شوند اما در مورد ما حتی با دیدن اینکه نیاز به کمک برای حمل بار وجود داشت کاملا بی تفاوت بودند.- سرویس بهداشتی ایرانی بوده و بعلت قدمت ظاهر پاکیزه ای ندارد .در کل ما برای اقامت بدنبال گزینه معمولی و مقرون بصرفه بودیم و بیشتر زمان اقامت را بیرون از هتل و در طبیعت اطراف سپری کردیم و لذا مشکل جدی با نقاط ضعف یاد شده نداشتیم.
نسبت به شهر اردبیل، هتل خوب و تمیزی است.در مرکز شهر واقع است و دسترسی خوبی دارد.آسانسور از طبقه همکف ندارد!!!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سبلان اردبیل

مهمانان هتل سبلان اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سبلان اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سبلان اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سبلان اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سبلان اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.