مهمانپذیر حیات اردبیل

اردبیل، پیر عبدالملک، نبش کوچه اوچرکان، مهمانپذیر حیات
-
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی مهمانپذیر حیات اردبیل

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر حیات اردبیل

ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
350,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
350,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
350,000 تومان
18 فروردین
جمعه
350,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
350,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
350,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
350,000 تومان
18 فروردین
جمعه
350,000 تومان
دو تخته - توئین
هتل یار
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
460,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
460,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
460,000 تومان
11 فروردین
جمعه
460,000 تومان
12 فروردین
شنبه
460,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
460,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
460,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
400,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
450,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
450,000 تومان
سه تخته
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
550,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
550,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
550,000 تومان
11 فروردین
جمعه
550,000 تومان
12 فروردین
شنبه
550,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
550,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
550,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
500,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
600,000 تومان
12 فروردین
شنبه
600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
550,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 فروردین
جمعه
550,000 تومان
چهار تخته
هتل یار
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
640,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
640,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
640,000 تومان
11 فروردین
جمعه
640,000 تومان
12 فروردین
شنبه
640,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
640,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
640,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
600,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 فروردین
جمعه
600,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
600,000 تومان
12 فروردین
شنبه
600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
550,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 فروردین
جمعه
550,000 تومان

آدرس مهمانپذیر حیات اردبیل روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانپذیر حیات اردبیل

(40 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی به مرکز شهر. قیمت معقول.نظافت خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
دسترسی به مرکز شهر. قیمت معقول.نظافت خیلی عالی بود
امکانات در حد مطلوبی بود. رفتار کارکنان بسیار خوب بود. کیفیت صبحانه هم در حد خودش خوب بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب و عالی پرسنل ، و تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
برخورد خوب و عالی پرسنل ، و تمیزی اتاق ها
نقاط قوت:
اخلاق خوب
نقاط ضعف:
صدای اتاق های کناری وارد اتاق میشد
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
خیلی خوب بود
بنده به همه شهرهای ایران بابت کاری سفرکردم هیچکدوم به مهمانسرای حیات نمیرسه ازلحاظ بهداشت /هم ازنظرقیمت / برخورد خوب کارکنان اگریکباردیگه کارم به شهراردبیل بیفته بازهم انتخابم خواهدبود
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
همه چیز عالی
در کل خوب بود
نقاط قوت:
بهترین بود
نقاط ضعف:
بهترین بود
جای آرام وساکت وبهداشت خیلی خوب بود ملافه هاتمیز بودبا کارکنان خوش اخلاق و خوش رفتار هربارکه راهم بیفته اردبیل باز اینجا رو انتخاب میکنم
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق ها و رفتار خوب کارکنان
درمقایسه قیمت کیفیت بیشتر وعالی تربود ودرکل همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
- تمیزی و بهداشت اتاق ها- برخورد خوب پرسنل- موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
- نبود پارکینگ- نشت آب از روشویی سرویس بهداشتی- عوض کردن دمپایی های سرویس بهداشتی که باید یک تکه بوده و سوراخ سوراخ نباشد
نقاط قوت:
همه چیزعالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پذیرش عالی وطبق استاندارد عمل می کند سطح کیفیت نسبت به قیمتش وهتلهای هم جوار خیلی بالاتر میباشد متشکرم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
تمیزبرخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
جا براپخت و پز نداره پارکینگ نداره
نقاط قوت:
اتاق های تمیز . و مرتب.. برخورد کارکن ها مناسب بود . دسترسی ها به مکان های بازدید و بازار بسیار خوب است در کل بسیار راضی بودیم.
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راه رو و اتاق . کلا سیگار کشیدن ممنوع شود . مزه آب کمی نامطلوب بود . ظاهرا باید در مسیر آب هتل تصفیه صنعتی و فیلتر گذاشته شود شیلنگ آب سرویس و دستشویی فشار شکن نداشت آب با شدت می پاشید که از نظر پاشیدن رو لباس و شتک شدن مشکل داشتم . اگر بتوانید محل پارک اختصاصی تهیه کنید که خیلی عالی میشود . محلی برای گرم کردن غذا هم اگر باشد مسافران راحت تر میشوند. عدم ارائه رمز وای فا . البته ما اینترنت داشتیم ولی خوب ......
نقاط قوت:
مدیریت خوبی داشت. خوش برخورد و مرتب بودند. کیفیت صبحانه خوب بود. محل هتل در بافت قدیم اردبیل هست و دسترسی نسبتا خوبی به مکانهای مورد نظر مثل بازار و نقاط دیدنی دارد.
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم تعهدسعی کنید جلو جلو رزرو نکنید تعداد روزیو ک میخواید من ۳ روز رزرو کردم روز سوم صبح روز قبلش کنسل کردم اما هزینمو برنگردوندن
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نسبت به تصاویر هتل فضای اتاق بسیار کوچک بود
نقاط قوت:
پرسنل عالی بودندبه نسبت قیمت خیلی خوب بوددسترسی آسان به نقاط مختلف شهر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چیزعالی بوددستشویی وحمام بسیارتمیز،ملافه های تمیزوبرخوردمناسب کارکنان وآب گرم وپرفشارحمام
نقاط ضعف:
نکات منفی ندیدم
نقاط قوت:
اول اینکه من توجه به اینکه یک مهمانپذیر هست و نه هتل نمره دادم. تمیزی اتاق‌ها خیلی عالی بود. حشره نداشت خوشبختانه. صبحانه یک نون و تخم مرغ و پنیر و کره و مربا بود که با توجه به مهمانپذیر بودن خوب بود. پرسنل هم‌خیلی مودب و عالی بودن.
نقاط ضعف:
ملافه‌ها تمیز بود ولی کهنه بود. روشویی خیلی کوچک بود و اصلا نمی‌شد توش کاری انجام داد. و حمام هم تقریبا می‌شه گفت نداشت صرفا یه دوش گذاشته بودن. فضای اتاق‌ها هم خیلی کوچک بود باید دو متر بیشتر بود حداقل. در کل من باتوجه به بعضی نظرات که گفته بود اینجا در حد هتل سه ستاره‌ست اینجا رو انتخاب کردم ولی اصلا اینطور نیست و یک مهمانپذیر فقط.
نقاط قوت:
مهمانپذیر دنج و عالی هست توصیه من به شما حتما بریید تمیز و شیک ارزان قیمت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزبود درحد هتل های سه ستاره بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
واقع بودن در مرکز شهر
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
همه چیز عالی بود. برخورد کادر، بسیار بسیار محترمانه بود. اتاق ها فوق العاده تمیز بودند و هر روز راهروها هم تمیز میشدند. صبحانه در اتاق سرو میشد. واقعا خیلی بهتر از یک مهمانپذیر بود.
نقاط قوت:
ملافه ها تمیز و شست و شو شده بود
نقاط ضعف:
صبحانه فقط یک پنیر کوچک و چایی بدون شکر بود
نقاط قوت:
دسترسی بسیار عالی به اماکن مهم و معروفآرامش و سکوت هتلبرخورد عالی و محترمانه پرسنلرعایت بهداشت
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگبسته شدن درب هتل از ساعت ۱ بامداد
نقاط قوت:
با سلام.یک مهمانپذیر از هر نظر عالی واقعا هیچ مورد منفی ندیدیم.پرسنل مودب و با حوصله بسیار تمیز محیطی دنج وارام.معمولا مهمانپذیرها اسانسور ندارن ولی اینجا داره و یک امتیاز مثبت به حساب میاد.دسترسی به بازار عالی.اگه باز هم بیام اردبیل حتما اینجارو برای اقامت انتخاب میکنم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت مناسب .تخت سفت وخوب وموقعیت مکانی ودسترسی عالی
نقاط ضعف:
عدم وجود فروشگاه وکافی شاف .عدم وجوددستشویی ایرانی در تمام،اتاق ها (خانوارهای ایرانی فقط ۲۲درصد بلدهستندنحوی استفاده ازدستشویی فرهنگی را).نبود بروشوررستوران برای سفارش غذا.دراتاق یا نصب شده در دیوار..نبودحوله وصابون وشامپودرحمام(درگذشته بود) ولی درکل باتوجه به مبلغ دریافتی متناسب بود تشکرازرفتارکارکنان
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب مسئولینصبح دوم صبحانه نیاوردن
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
تلویزیون نداشت
نقاط قوت:
بسیار تمیز بودبرخورد میزبان خوب بودبه نسبت قیمت عالیه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگسر و صدا از اتاق های کناری و راهرو به راحتی شنیده میشد طوری که من فکر کردم نکنه دیوار از جنس مقوا باشه یه چند بار زدم بهش دیدم نه مقوا نیست😂
نقاط قوت:
قیمت مناسب و سرویس صبحانه و برخورد خوب و با احترام پرسنل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی بسیار شلوغ و پر سر و صدا نداشتن چایساز وشیر اب در خارج از سرویس بهداشتی و فقدان ساعت دیواری در اتاقها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قرارگرفتن در جای بسیار بد و دور از دسترس مسافر بدون پارکینگ و محل نگهداری، اتومبیل
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش عالی بود
نقاط ضعف:
چون وسط بازار بود جای پارک پیدا کردن سخت بود
نقاط قوت:
دسترسی سریع به بازار اردبیل کیفیت و ظاهر مناسب نسبت به قیمت تمیز و شیک
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم فقط اگر پارکینگ داشت همه چی تموم بود.
نقاط قوت:
قیمت عالی- اگر از صبح تا شب هتل نیستین و فقط برای خواب میخوایین گزینه خوبیه- به بازار نزدیکه
نقاط ضعف:
دیوارهای نازکه و صدا از اتاق های کناری میاد- بوی سیگار تو اتاق گاهی میومد- صبحانه رو میتونستن از خوراکی های محلی مثل حلوا سیاه سر شیر عسل ارائه کنن- تلویزیون داخل اتاق کوچیکه- در کل به نسبت قیمت میارزه و این نکات منفی جهت بهبود و رضایت بیشتره که بتونن مسافر بیشتری بگیرن
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن آب داخل یخچال ، رزرو صبحانه از ۸.۵ که نسبت به بقیه هتل ها دیرتره ، سرویس فرنگی بسیار کوچک .
نقاط قوت:
برخورد مهماندار عالی بود نسبت بموقعیت مکانی عالی و قیمت مناسب داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل از نظر دسترسی خوبه و در بازار قرار داره اتاقی که ما داشتیم سه تخته بود و نظافتش متوسط بود ولی در چندروز اقامتم دیدم اتاق دوتخته شون واقعا نظافتش عالی بود ملحفه های اتاق تمیز بودن ولی بر اثر شستشوی زیاد کدر شده بود .کاسه توالت ترک داشت درب دستشویی پراز لکه های آب بود که بنظرم این موارد رفع بشه بسیار عالیه .بالشها تمیز بود و کف اتاق هم کاملا تمیز بود دمپایی موجود بود شامپو و صابون موجودنبود چایساز موجود نبود البته درخواست چای کردیم خیلی سریع برامون یه قوری چای آوردن و بابتش هیچ مبلغی دریافت نکردن.حمام و دستشویی باهم هستند .فشار آب عالی بود . صبحانه هم روز اول پنیر و مربا و روز دوم تخم مرغ آب پز و روز سوم پنیر خامه ای بود که اندازه اش معقول و قابل قبول بود .پذیرش هتل هم بسیار خوش اخلاق بودن .در کل راضی بودیم
من براي آمادگي و هماهنگي پيش از برنامه کوهنوردي، به اردبيل رفتم. خوبي‌ها و برتري‌ها، هم‌چنين کمي‌وکاستي‌هاي مهمان‌پذير حيات را در پي مي‌آورم. الف. خوبي‌ها و برتري‌ها1- خوشامدگوييِ گرم، رفتار پسنديده و ميهمان‌نوازي شايسته همه کارکنان در بخش پذيرش (جناب آقاي قرباني و همکاران ارجمندشان) 2- پاکيزگي اتاق و دستشويي 3- اتاق نورگير و داراي پنجره بازشونده (با سپاس از ايران‌هتل آنلاين و هتل حيات براي پيگيري و پذيرش آنچه هنگام رزرو، درخواست کرده بودم) 4- نان گرم و تازه براي ناشتايي 5- آب گرم که با اندکي بازکردنِ شير آبِ گرم، با فشار بسيار خوب، در دسترس است 6- نوساخت بودنِ ساختمانِ مهمان‌پذير 7- نزديکي به بازارب. کمي‌و کاستي‌ها1- نبود تلفن در اتاق (براي هر آنچه نياز داريد و يا براي هر پرسش، مي‌بايد به بخش پذيرش برويد) 2- نبود صابون، شامپو، هوله و روانداز يا ملحفه در اتاق (درخواست کردم و با رويِ گشاده، همه را دادند) 3- نبود پارکينگ خودرو (با راهنمايي و همکاري کارکنان مهمان‌پذير، مي‌توان جايي را در همان نزديکي، براي خودرو پيدا کرد) 4- راه‌بندانِ کوچه و خيابان در پاره‌اي از زمان‌ها به دليلِ رفت‌وآمدِ خودروهاي بسيار
نقاط قوت:
دارای آسانسوردارایی سرویس بهداشتی فرنگیتشک خوب و راحتنزدیکی به بازار و مراکز خرید
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نکات مثبت: اتاق ها تمیز بودن ما اتاق دو تخته رزرو کرده بودیم ولی چون کودک همراهمون بود و جا داشتن بهمون اتاق سه تخته دادن با همون قیمت و پول اضافی نگرفتن کارکنان بسیار خوش برخوردی دارد و کلا مردمان بسیار دوست داشتنی و مهمان نوازی هستند و از اقامت در این شهر زیبا لذت بسیار بردیم فشار آب بسیار خوب بود و حمام رو بعد از یک روز گشت و گذار لذت بخش تر میکرد و خستگی رو از تن خارج می کرد. با اینکه صبحانه مثل هتل های چند ستاره تنوع زیادی نداشت ولی به دلیل تازه بودن نان وعده ی دلچسبی بود. دسترسی به سوپر مارکت و مرکز خرید آسان هست. به تعداد نفرات پیش دستی و لیوان در اتاق قرار داشت. نکات منفی: تقریبا از آسانسور استفاده نکردیم چون به دلیل نوسان برق آسانسور یکبار بین طبقات ایستاد و هرچقدر آژیر اخطار رو زدم کسی نشنید و خدا رحم کرد که قبل از اینکه دچار نفس تنگی بشم آسانسور مجدد به راه افتاد پس این نکته رو حتما مد نظر قرار بدین داخل یخچال حتی آب معدنی شارژ نشده بود و کاملا خالی بود برای شامپو و صابون هم خودم مراجعه کردم و تحویل گرفتم و حوله هم نبود بهتر بود قبل از تحویل اتاق اینها آماده می بود. نداشتن پارکینگ تقریبا یک معضل هست چون هتل در منطقه شلوغی واقع هست و در بین روز جای پارک به راحتی پیدا نمیشود مگر بعد از ساعت ۹ شب در زیر پل و یا روبروی مسجد در حوالی هتل و در غیر این ساعت در پارکینگ عمومی که کوچه ی پشت هتل هست تا ساعت ۹ شب میتونید استفاده کنید. به نظرم بهتر بود کف اتاق ها موکت یا فرش می‌بود واسه افرادی که بچه کوچک دارن این مورد میتونه اذیت کننده باشه. نور اتاق کم بود و فضا رو دلگیر می کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر حیات اردبیل

مهمانان مهمانپذیر حیات اردبیل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر حیات اردبیل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر حیات اردبیل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر حیات اردبیل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر حیات اردبیل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.