هتل زاگرس اراک

اراک، خیابان شهیدشیرودی، بلوار شهیدقدوسی
3.7
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس اراک

هتل ۴ ستاره زاگرس دومین هتل بزرگ شهر اراک در بلوار شهید قدوسی واقع گردیده است. هتل زاگرس با امکانات و خدماتی بین المللی و با کادری مجرب در شهر صنعتی اراک میزبان شما میهمانان گرامی می‌باشد. هتل زاگرس در سه طبقه با ۱۸۰۰ مترمربع زيربنا با ۲۲ باب اتاق مجهز در سال ۱۳۹۰ بازسازی شده و مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس اراک

زاگرس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
369,000
تومان
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
369,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
369,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
369,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
369,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
369,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
369,000
تومان
9 آبان
جمعه
369,000
تومان
10 آبان
شنبه
369,000
تومان
اقامت 24
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
369,000
تومان
2 آبان
جمعه
369,000
تومان
3 آبان
شنبه
369,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
369,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
369,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
369,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
369,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
369,000
تومان
9 آبان
جمعه
369,000
تومان
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
هتل یار
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
497,000
تومان
2 آبان
جمعه
497,000
تومان
3 آبان
شنبه
497,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
497,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
497,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
497,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
497,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
497,000
تومان
9 آبان
جمعه
497,000
تومان
10 آبان
شنبه
497,000
تومان
ای‌گردش
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
علاءالدین
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
497,000
تومان
2 آبان
جمعه
497,000
تومان
3 آبان
شنبه
497,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
497,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
497,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
497,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
497,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
497,000
تومان
9 آبان
جمعه
497,000
تومان
10 آبان
شنبه
497,000
تومان
ایران مارکوپولو
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
497,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
497,000
تومان
2 آبان
جمعه
497,000
تومان
3 آبان
شنبه
497,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
497,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
497,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
497,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
497,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
497,000
تومان
9 آبان
جمعه
497,000
تومان
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
652,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
652,000
تومان
2 آبان
جمعه
652,000
تومان
3 آبان
شنبه
652,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
652,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
652,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
652,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
652,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
652,000
تومان
9 آبان
جمعه
652,000
تومان
10 آبان
شنبه
652,000
تومان
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
645,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
649,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
649,000
تومان
2 آبان
جمعه
649,000
تومان
3 آبان
شنبه
649,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
649,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
649,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
649,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
649,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
649,000
تومان
9 آبان
جمعه
649,000
تومان
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
652,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
652,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
651,000
تومان
2 آبان
جمعه
651,000
تومان
3 آبان
شنبه
651,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
651,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
651,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
651,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
651,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
651,000
تومان
9 آبان
جمعه
651,000
تومان
10 آبان
شنبه
651,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس اراک

آسانسور
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات بیدار باش
رستوران بام
سالن تشريفات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پرینتر
خدمات اینترنتی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
نمای شهر
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای کوچه
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
سالن تشريفات
تالار عروسی
تلويزيون در لابی
اينترنت در اتاق
بازی ویدئویی
پارکینگ در اطراف هتل
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اينترنت در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
زنگ هشدار
تلفن در لابی
نمازخانه
رستوران
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
سرویس بهداشتی فرنگی
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
مبلمان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روم سرويس
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تالار عروسی
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
دمپایی
خدمات تور
فكس
کافی نت
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
خشکشویی
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
آرایشگاه
تلفن در اتاق
روزنامه
رستوران ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
کافی شاپ
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو

آدرس هتل زاگرس اراک روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس اراک

(48 نظر)
با سلام، هتل زاگراس لوکیشن خوبی جهت دسترسی به مراکز مهم تجاری و اداری داره ،برخورد پرسنل بسیار خوب که از مزیت های این هتل میباشد،از معایب این هتل نبود پارکینگ،اتاق های کوچک،قیمت نسبتا بالا نسبت به هتل های ۵ ستاره شهر،به روز نبودن لوازمی که در مشاعات طبقات قرار دارن مثلا موکت راهروها اصلا زیبا نیست و باید با نمونه جدید جایگزین شود.حجم wifi رایگان معلوم نبود چقدر بوده که پس از استفاده اندک به پایان رسید.
متاسفانه چیزی که از نقاط ضعف یاد میشه اینه که چرا فلان هتل چای ساز داخل اتاق نداره یا چرا آب معدنی رو حساب میکنن.دوستان عزیز در اکثر هتلها حتی شهرهای پر گردشگر هتلها این هزینه ها رو از مسافر میگیرن مثل خدمات اضافی که مسافر احتیاج داره.لطفا انتقادها معقولتر باشه.یا کلا هتل نرید یا اگرم میرید بدونید هتل قسمتی داره به نام بار.شما یا استفاده نمیکنی یا اگرم استفاده کردی مشمول هزینه میشه براتون
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
فقط موقعیت مکانی مناسبی داشت، صبحانه اصلا خوب نبود در حد هتل دو ستاره ام نبود، رفتار کارکنان هم خیلی محترمانه و کاملا غیر حرفه ای بود.
از نظر پاکیزگی نسبت به قبل افت کرده بود وهمین طور صبحانه و وای فای سرعتش خیلی پایین بود و قیمت غذا ها خیلی زیاد بود
از هتل فوق خیلی راضی نبودم ولی در کل قابل قبول بود.
نداشتن ارامش و صدای خیابان نداشتن پارکینگ نگهبان های بی ادب نداشتن توالت ایرانی کیفیت غذا ضعیف و قیمت بالا
هتل زاگرس به نظر من یکی از بهترین هتل هاست.خدمه اش خیلی به شما احترام میزارن.غذا هاش عالیه ماشیناتونم در امنیت کامله.
نقاط قوت:
همه چی مثبت بود
نقاط ضعف:
نظر منفی ندارم
نقاط قوت:
بهتر از حد انتظار بود عالی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نبود پارکینگ اتاق کوچک صدای زیاد اتاق ها
به نسبت درجه و ستاره و ساير شهرها ، قيمت ان حدود دو برابر حالت عادي است
غذای عالی محیط ارام
الکی گرون
هتل تمیزی بود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود قیمت بالا بود
هتلی بسیار تمیز با پرسنل خوب و اتاق های زیبا
غذاهای رستورانش خوبه، شاید چون هتل داخل شهره و مشتری های رستورانش زیاده و مواد غذایی تازه استفاده میکنه و صد البته سرآشپزهاش هم عالی اند قاعدتا
هتل بسیار خوبی برای شهر اراک است با دسترسی نزدیک به مناطق بازار شهر
اوکی بود و تمیز ومرتب و پذیرایی هم عالی
نبود سرويس ايراني
نقاط قوت:
فقط مکان هتل مناسب است
نقاط ضعف:
گرفتن پول اب معدنی بسیار اسفبار لست
در صورتیکه دسترسی به مرکز شهر ملاک نظر باشد خوب است در حد هتل ٤ ستاره در ایران
ملحفه اتاق تمیز نبود که به مدیریت گزارش هم دادم بقیه موارد خوب بود.
واقعا عالی از هر نظر بود
بافت هتل قديمي، صبحانه مناسب نبود، اتاق كوچك و دلگير
هتل خوبيه
نقاط قوت:
تمیز بود موقعیت مکانی خوبی دارد
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف برخورد سرد کارمندان هتل
ساختمان تا حدودی فرسوده بود.صبحانه مناسب نبود.پارکینگ نداشت.نظافت خوب بود.برخورد کارکنان خوب بود.سرویس ایرانی داخل اتاق نداشت.
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
خیلی عالی بود وبهترین روزهای زندگیم اونجاگذشت
هتل برای من بسیار عالی بود و خیلی راضی بودم فقط اینترنت کمی ضعیف بود
نقاط قوت:
محل مناسب در مرکز شهر
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ تخت خواب بسیار سفت و نامناسب بود صبحانه در حد مسافرخانه
خوب بود
هتل خوبی بودم و راضی بودم مشکل خاصی نداشتم
این هتل تا محل کاری من واقعا نزدیک بوده وهتل خوبی بود نرخ خوبی هم داشت
خوب بود و راضی بودم
انتخاب مناسب و خوبي بود انشاالله مجدد مزاحم ميشم
هتل از هر نظر خوب و راضی کننده بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل .فضای گرم داخل هتل .
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و فضای سبز
نقاط قوت:
آرامش حاکم بر هتل
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
فوق‌العاده هستید
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
لابی و رستوران بسیار عالی و کامل کیفیت غذای رستوران مطلوب نظافت اتاق مطلوب پذیرش محترمانه و مطلوب
نقاط ضعف:
در نحوه دریافت هزینه کامل یک روز و نصف روز تفاوتی نیست.که برای جذب مسافر این نکته میتواند اهمیت داشته باشد.
نقاط قوت:
نظافت و آرامش
نقاط ضعف:
کم نور بودن اتاقها و نداشتن پنجره در اتاقها. نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
نظافت خوب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
کارکنان هتل نیاز به آموزش بیشتری در زمینه مشتری مداری دارند اگر برخورد پرسنل با مشتریان بهتر شود و با نگاه و ادبیات محترمانه تری باشد مطمئنا با توجه به سایر مزیت های هتل امکان جذب مشتری بسیار بسیار بیشتر خواهد شد
نقاط قوت:
من از رستوران این هتل واقعا لذت بردم. به دلیل غذاهای عالی به خصوص منوی بار که قیمت منوی بار هم خیلی مناسب بود
نقاط ضعف:
نکته ی منفی خاصی ندیدم
خانه داری هتل بسیار ضعیف بود و رسیدگی لازم را انجام نمی دادند ,ضمن اینکه برخورد بسیار نامناسبی با خانواده داشتند .در مقابل این نکته منفی ,نکته مثبت که کیفیت عالی غذاست هم وجود دارد .
بسیار تشکر می کنم از کلیه پرسنل هتل زاگرس اراک. همه چیز عالی و خوب بود و رضایت اینجانب و خانواده ام در این سفر از هتل جلب شد. امیدوارم که باز هم موقعیتی پیش بیاید و دوباره به آنجا مراجعه کنم. و همینطور شهر اراک بسیار زیبا بود ولی کاش در ایام دیگری می توانستم بیایم چون تعطیلات شهادت باعث شده بود اکثر جاها بسته باشد.با تشکر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس اراک

مهمانان هتل زاگرس اراک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس اراک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس اراک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس اراک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس اراک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.