هتل امیرکبیر اراک

اراک، بلوار آیت الله اراکی
3.7
امتیاز کاربران
53
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر اراک

هتل پنج ستاره امیرکبیر در دامنه ارتفاعات شهر صنعتی اراک در مجموعه سیاحتی و تفریحی امیرکبیر در زمینی به مساحت ۷۳ هکتار در محیطی آرام و دلنشین به شکل عرشه کشتی در تیرماه ۱۳۸۴ افتتاح گردید. همچنین طراحی بسیار زیبا و منحصر به فرد هتل امیرکبیر که نمادی از معماری مدرن و اجرایی بسیار دقیق و چشم نواز از هنر ایرانی را دارا می باشد به حق آن را به یک موزه تبدیل نموده است که خود عاملی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی به مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر اراک

امیرکبیر-اتاق دوتخته دبل روبه کوه
اتاق دوتخته دبل روبه کوه
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
2 آبان
جمعه
600,000
تومان
3 آبان
شنبه
600,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
9 آبان
جمعه
600,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته روبه باغ
اتاق چهارتخته روبه باغ
ایران مارکوپولو
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
659,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
659,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
890,000
تومان
2 آبان
جمعه
890,000
تومان
3 آبان
شنبه
890,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
890,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
890,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
890,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
890,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
890,000
تومان
9 آبان
جمعه
890,000
تومان
هتل یار
763,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
763,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
763,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
890,000
تومان
2 آبان
جمعه
890,000
تومان
3 آبان
شنبه
890,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
890,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
890,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
890,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
890,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
890,000
تومان
9 آبان
جمعه
890,000
تومان
اقامت 24
763,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
763,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
763,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
890,000
تومان
2 آبان
جمعه
890,000
تومان
3 آبان
شنبه
890,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
890,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
890,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
890,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
890,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
890,000
تومان
9 آبان
جمعه
890,000
تومان
ای‌گردش
763,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
763,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
763,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
763,000
تومان
2 آبان
جمعه
763,000
تومان
3 آبان
شنبه
763,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
763,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
763,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
763,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
763,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
763,000
تومان
9 آبان
جمعه
763,000
تومان
جاباما
763,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
763,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
763,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
890,000
تومان
2 آبان
جمعه
890,000
تومان
3 آبان
شنبه
890,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
890,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
890,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
890,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
890,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
890,000
تومان
9 آبان
جمعه
890,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته روبه باغ
اتاق سه تخته روبه باغ
ای‌گردش
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
728,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
728,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
728,000
تومان
2 آبان
جمعه
728,000
تومان
3 آبان
شنبه
728,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
728,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
728,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
728,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
728,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
728,000
تومان
9 آبان
جمعه
728,000
تومان
جاباما
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
728,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
728,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
2 آبان
جمعه
800,000
تومان
3 آبان
شنبه
800,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
9 آبان
جمعه
800,000
تومان
اقامت 24
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
728,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
728,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
2 آبان
جمعه
800,000
تومان
3 آبان
شنبه
800,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
9 آبان
جمعه
800,000
تومان
هتل یار
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
728,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
728,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
2 آبان
جمعه
800,000
تومان
3 آبان
شنبه
800,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
9 آبان
جمعه
800,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
2 آبان
جمعه
800,000
تومان
3 آبان
شنبه
800,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
9 آبان
جمعه
800,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته روبه کوه
اتاق سه تخته روبه کوه
ایران مارکوپولو
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
2 آبان
جمعه
800,000
تومان
3 آبان
شنبه
800,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
9 آبان
جمعه
800,000
تومان
هتل یار
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
728,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
728,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
2 آبان
جمعه
800,000
تومان
3 آبان
شنبه
800,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
9 آبان
جمعه
800,000
تومان
اقامت 24
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
728,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
728,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
2 آبان
جمعه
800,000
تومان
3 آبان
شنبه
800,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
9 آبان
جمعه
800,000
تومان
ای‌گردش
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
728,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
728,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
728,000
تومان
2 آبان
جمعه
728,000
تومان
3 آبان
شنبه
728,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
728,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
728,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
728,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
728,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
728,000
تومان
9 آبان
جمعه
728,000
تومان
جاباما
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
728,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
728,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
2 آبان
جمعه
800,000
تومان
3 آبان
شنبه
800,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
9 آبان
جمعه
800,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت کوچک دونفره
سوئیت کوچک دونفره
ایران مارکوپولو
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
782,000
تومان
2 آبان
جمعه
782,000
تومان
3 آبان
شنبه
782,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
782,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
782,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
782,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
782,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
782,000
تومان
9 آبان
جمعه
782,000
تومان
اقامت 24
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
689,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
689,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
782,000
تومان
2 آبان
جمعه
782,000
تومان
3 آبان
شنبه
782,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
782,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
782,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
782,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
782,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
782,000
تومان
9 آبان
جمعه
782,000
تومان
هتل یار
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
689,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
689,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
782,000
تومان
2 آبان
جمعه
782,000
تومان
3 آبان
شنبه
782,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
782,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
782,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
782,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
782,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
782,000
تومان
9 آبان
جمعه
782,000
تومان
جاباما
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
991,000
تومان
2 آبان
جمعه
991,000
تومان
3 آبان
شنبه
991,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
991,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
991,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
991,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
991,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
991,000
تومان
9 آبان
جمعه
991,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت جمهوری دونفره
سوئیت جمهوری دونفره
ایران مارکوپولو
1,009,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
1,009,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
1,009,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
1,500,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,500,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,500,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,500,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,500,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,500,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,500,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,500,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,500,000
تومان
ای‌گردش
1,114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
1,114,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
1,114,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
1,114,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,114,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,114,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,114,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,114,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,114,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,114,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,114,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,114,000
تومان
اقامت 24
1,460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
1,460,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
1,460,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
1,460,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,460,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,460,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,460,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,460,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,460,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,460,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,460,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,460,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته روبه کوه
اتاق دوتخته روبه کوه
ای‌گردش
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
533,000
تومان
2 آبان
جمعه
533,000
تومان
3 آبان
شنبه
533,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
533,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
533,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
533,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
533,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
533,000
تومان
9 آبان
جمعه
533,000
تومان
هتل یار
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
امیرکبیر-دو تخته توئین روبه باغ
دو تخته توئین روبه باغ
ایران مارکوپولو
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
463,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
463,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
2 آبان
جمعه
600,000
تومان
3 آبان
شنبه
600,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
9 آبان
جمعه
600,000
تومان
هتل یار
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته روبه باغ
اتاق دوتخته روبه باغ
جاباما
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
هتل یار
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
ای‌گردش
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
533,000
تومان
2 آبان
جمعه
533,000
تومان
3 آبان
شنبه
533,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
533,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
533,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
533,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
533,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
533,000
تومان
9 آبان
جمعه
533,000
تومان
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
2 آبان
جمعه
600,000
تومان
3 آبان
شنبه
600,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
9 آبان
جمعه
600,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته توئین روبه کوه
اتاق دوتخته توئین روبه کوه
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
هتل یار
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
533,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
533,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
2 آبان
جمعه
602,000
تومان
3 آبان
شنبه
602,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
602,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
602,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
602,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
602,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
602,000
تومان
9 آبان
جمعه
602,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
2 آبان
جمعه
600,000
تومان
3 آبان
شنبه
600,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
9 آبان
جمعه
600,000
تومان
امیرکبیر-یک تخته
یک تخته
هتل یار
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
394,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
394,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
457,000
تومان
2 آبان
جمعه
457,000
تومان
3 آبان
شنبه
457,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
457,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
457,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
457,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
457,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
457,000
تومان
9 آبان
جمعه
457,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت کوچک روبه باغ
سوئیت کوچک روبه باغ
ای‌گردش
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
689,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
689,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
689,000
تومان
2 آبان
جمعه
689,000
تومان
3 آبان
شنبه
689,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
689,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
689,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
689,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
689,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
689,000
تومان
9 آبان
جمعه
689,000
تومان
جاباما
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
689,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
689,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
782,000
تومان
2 آبان
جمعه
782,000
تومان
3 آبان
شنبه
782,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
782,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
782,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
782,000
تومان