هتل امیرکبیر اراک

اراک، بلوار آیت الله اراکی
3.7
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر اراک

هتل پنج ستاره امیرکبیر در دامنه ارتفاعات شهر صنعتی اراک در مجموعه سیاحتی و تفریحی امیرکبیر در زمینی به مساحت ۷۳ هکتار در محیطی آرام و دلنشین به شکل عرشه کشتی در تیرماه ۱۳۸۴ افتتاح گردید. همچنین طراحی بسیار زیبا و منحصر به فرد هتل امیرکبیر که نمادی از معماری مدرن و اجرایی بسیار دقیق و چشم نواز از هنر ایرانی را دارا می باشد به حق آن را به یک موزه تبدیل نموده است که خود عاملی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی به مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر اراک

امیرکبیر-اتاق چهارتخته روبه باغ
اتاق چهارتخته روبه باغ
هتل یار
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
890,000
تومان
29 دی
دوشنبه
890,000
تومان
30 دی
سه شنبه
890,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
890,000
تومان
3 بهمن
جمعه
890,000
تومان
4 بهمن
شنبه
890,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
890,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
جاباما
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
890,000
تومان
29 دی
دوشنبه
890,000
تومان
30 دی
سه شنبه
890,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
890,000
تومان
29 دی
دوشنبه
890,000
تومان
30 دی
سه شنبه
890,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
890,000
تومان
3 بهمن
جمعه
890,000
تومان
4 بهمن
شنبه
890,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
890,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته روبه باغ
اتاق سه تخته روبه باغ
جاباما
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
800,000
تومان
29 دی
دوشنبه
800,000
تومان
30 دی
سه شنبه
800,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
800,000
تومان
29 دی
دوشنبه
800,000
تومان
30 دی
سه شنبه
800,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
3 بهمن
جمعه
800,000
تومان
4 بهمن
شنبه
800,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته روبه کوه
اتاق سه تخته روبه کوه
جاباما
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
800,000
تومان
29 دی
دوشنبه
800,000
تومان
30 دی
سه شنبه
800,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
800,000
تومان
29 دی
دوشنبه
800,000
تومان
30 دی
سه شنبه
800,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
3 بهمن
جمعه
800,000
تومان
4 بهمن
شنبه
800,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت کوچک دونفره
سوئیت کوچک دونفره
هتل یار
802,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
802,000
تومان
29 دی
دوشنبه
802,000
تومان
30 دی
سه شنبه
802,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
802,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
802,000
تومان
3 بهمن
جمعه
802,000
تومان
4 بهمن
شنبه
802,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
802,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
802,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
802,000
تومان
جاباما
991,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
991,000
تومان
29 دی
دوشنبه
991,000
تومان
30 دی
سه شنبه
991,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-سوئیت جمهوری دونفره
سوئیت جمهوری دونفره
ای‌گردش
1,490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
1,490,000
تومان
29 دی
دوشنبه
1,490,000
تومان
30 دی
سه شنبه
1,490,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
3 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
4 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,490,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته روبه کوه
اتاق دوتخته روبه کوه
جاباما
602,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
602,000
تومان
29 دی
دوشنبه
602,000
تومان
30 دی
سه شنبه
602,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
602,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
602,000
تومان
29 دی
دوشنبه
602,000
تومان
30 دی
سه شنبه
602,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
602,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
602,000
تومان
3 بهمن
جمعه
602,000
تومان
4 بهمن
شنبه
602,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
602,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
602,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
602,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
602,000
تومان
امیرکبیر-دو تخته توئین روبه باغ
دو تخته توئین روبه باغ
جاباما
602,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
602,000
تومان
29 دی
دوشنبه
602,000
تومان
30 دی
سه شنبه
602,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق دوتخته روبه باغ
اتاق دوتخته روبه باغ
ای‌گردش
602,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
602,000
تومان
29 دی
دوشنبه
602,000
تومان
30 دی
سه شنبه
602,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
602,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
602,000
تومان
3 بهمن
جمعه
602,000
تومان
4 بهمن
شنبه
602,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
602,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
602,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
602,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
602,000
تومان
جاباما
602,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
602,000
تومان
29 دی
دوشنبه
602,000
تومان
30 دی
سه شنبه
602,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
602,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
602,000
تومان
29 دی
دوشنبه
602,000
تومان
30 دی
سه شنبه
602,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
602,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
602,000
تومان
3 بهمن
جمعه
602,000
تومان
4 بهمن
شنبه
602,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
602,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
602,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
602,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته توئین روبه کوه
اتاق دوتخته توئین روبه کوه
جاباما
602,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
602,000
تومان
29 دی
دوشنبه
602,000
تومان
30 دی
سه شنبه
602,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
622,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
622,000
تومان
29 دی
دوشنبه
622,000
تومان
30 دی
سه شنبه
622,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
622,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
622,000
تومان
3 بهمن
جمعه
622,000
تومان
4 بهمن
شنبه
622,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
622,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
622,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
622,000
تومان
امیرکبیر-یک تخته
یک تخته
هتل یار
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
457,000
تومان
29 دی
دوشنبه
457,000
تومان
30 دی
سه شنبه
457,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
3 بهمن
جمعه
457,000
تومان
4 بهمن
شنبه
457,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
457,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
457,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت کوچک روبه باغ
سوئیت کوچک روبه باغ
ای‌گردش
802,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
802,000
تومان
29 دی
دوشنبه
802,000
تومان
30 دی
سه شنبه
802,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
802,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
802,000
تومان
3 بهمن
جمعه
802,000
تومان
4 بهمن
شنبه
802,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
802,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
802,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
802,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
802,000
تومان
جاباما
802,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
802,000
تومان
29 دی
دوشنبه
802,000
تومان
30 دی
سه شنبه
802,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
991,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
991,000
تومان
29 دی
دوشنبه
991,000
تومان
30 دی
سه شنبه
991,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
991,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
991,000
تومان
3 بهمن
جمعه
991,000
تومان
4 بهمن
شنبه
991,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
991,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
991,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
991,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت بزرگ روبه کوه
سوئیت بزرگ روبه کوه
ای‌گردش
991,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
991,000
تومان
29 دی
دوشنبه
991,000
تومان
30 دی
سه شنبه
991,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
991,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
991,000
تومان
3 بهمن
جمعه
991,000
تومان
4 بهمن
شنبه
991,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
991,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
991,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
991,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
991,000
تومان
امیرکبیر-اتاق یک تخته رو به کوه
اتاق یک تخته رو به کوه
جاباما
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
457,000
تومان
29 دی
دوشنبه
457,000
تومان
30 دی
سه شنبه
457,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
457,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
457,000
تومان
29 دی
دوشنبه
457,000
تومان
30 دی
سه شنبه
457,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
3 بهمن
جمعه
457,000
تومان
4 بهمن
شنبه
457,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
457,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
457,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
457,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر اراک

آسانسور
گشت نیم روزی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
رستوران سنتی
آرايشگاه مردانه
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اینترنت بی سیم
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
ترانسفر از هتل به فرودگاه
بیزینس سنتر
زنگ هشدار
سیستم گرمایش
زمين تنيس
خدمات راهنمای تور
مسير پياده روی
سالن بدنسازی
استخر
كافي شاپ 24 ساعته
سالن آمفی تئاتر
آژانس مسافرتي
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
سونا بخار
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
جكوزی
سونا خشک
تلویزیون lcd
تلويزيون در لابی
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
پاركينگ
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مبل
ویلچر
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
نمازخانه
تالار پذیرایی
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
استخر
بالکن
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سونا
تاکسی سرویس
سالن بدنسازی
خشکشویی (لاندری)
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
کافی نت
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تبديل ارز
دستگاه خودپرداز
پارکینگ
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن در لابی
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران فرانسوی
مینی بار رایگان
سالن ورزش
صبحانه رایگان
مینی بار
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
فكس
فروشگاه و غرفه
سوئیت
اباژور
اتاق بازی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
امکانات بازی کودکان
تلفن در اتاق
سالن بدنسازی غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
لابی
استخر رایگان
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل امیرکبیر اراک روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر اراک

(54 نظر)
با توجه به شرایط بحرانی کنونی انتظار میرود در یک هتل پنج ستاره اهمیت بیشتری برای رعایت حداقل مقررات بهداشتی قائل شوند و حداقل پایش و کنترل مورد نیاز نیز نسبت به ورودیهای هتل اعمال گردد.
ما یک شب با بچه کوچک در آنجا اقامت داشتیم. در کل هتل خوب و تمیزی بود. بخاطر کرونا فوق العاده خلوت و آروم بود. مثل همه هتل های ۵ ستاره تمامی سطوح داخلی طبقات با موکت های طرح دار و زیبا فرش شده که باعث کم شدن صدا و آرامش بیشتر مهمانان میشود. از معدود هتل هایی بود که موی مهمانان قبلی روی ملحفه ها و تخت و بالشت نبود! محوطه قشنگ و بزرگی داشت، شهر بازی به دلیل کرونا تعطیل بود. دوچرخه با شارژ روی اتاق در دسترس بود. وسایل بدنسازی پارکی در فضای سبز داشت. فود کورت مستقل با انتخاب از منوی پیتزا و کافی شاپ، کباب های سنتی و برگر ذغالی(هیزمی)، در محوطه و رستوران سنتی در طبقه ۵ هتل و کافی شاپ در لابی با امکان نشستن در تراس و فضای باز داشت. رستوران زیر زمین در حال تعمیر و تعطیل بود. ما از فود کورت کاسه کباب با پیتزا رست بیف گرفتیم ، پیتزا از کاسه کبابش بهتر بود. روی اتاق صبحانه با منوی باز و نامحدود داشت. کاش کیفیت صبحانه بهتر میشد ولی قابل قبول بود ( قهوه فرانسه دمی داشت که برام جالب بود، چون خودم قهوه خورم و از قهوه فوری بسته بندی خوشم نمیاد). اتاق ما یک تراس بزرگ با منظره زیبای کوه و جاده و یک میز چوبی ۶ نفره داشت. قیمت مینی بار دقیقا قیمت پشت جلد محصولات داخلش بود. پرسنل فوق العاده مودبی داشت. ما با هماهنگی و بدون پرداخت هزینه ۱ ساعت و نیم دیرتر از موعد اتاق را تخلیه کردیم(در یک شهر برای همین حدود از ما هزینه زیادی گرفتن، شهر دیگر اصلا اجازه ندادن حتی ۱۰ دقیقه دیرتر اتاق را تخلیه کنیم). اگر دوباره قصد اقامت در اراک داشته باشم هتل امیر کبیر را انتخاب میکنم.
نظر خاصی ندارم
متاسفانه این هتل فقط نام 5 ستاره را یدک میکشد و هیچ امکاناتی در این حد و اندازه ارائه نمیدهد،رفتار و برخورد کارکنان کاملا آماتوری و ناشیانه ،صبحانه نامناسب ،سرعت اینترنت در حد دایال آپ و .....،به نسبت قیمت اصلا توصیه نمیشود
موقعیت خوب ، چشم انداز خوب ، فضای عمومی محوطه مناسب ، پارکینگ نه چندان مناسب به دلیل روباز بودن ،از نظر عایق صدا شرایط مطلوبی ندارد ، درب اتاق ها نیاز به بازسازی دارد ، منوی غذا نسبتاً محدود و کمی گران ولی در حال حاضر تقریباً بهترین گزینه در شهر اراک میباشد.
کیفیت غذا پایین. برخورد پرسنل بد.
ما فقط یک شب اقامت داشتیم وصبح جمعه ۲۰ دی باید به مراسمی در بروجرد میرسیدیم زمانیکه به مسئول وقت پذیرش اعلام کردیم که اتاق تخلیه است وتسویه حساب کنند گفتند که منتظر بمانید تا اتاق چک شود. گفتم درصورت امکان درحالیکه مینی بار کنترل میشه ،تسویه کنید ومامنتظر میمانیم ولی ایشان با لحن نامناسبی گفتند امکان نداره. وبناچار ما باتأخیر هتل را ترک کردیم. بنظرم احترام به مسافر وکمی اعتماد به هموطن بسیار مهم واز وظائف ذاتی یک کارمند ورزیده وکاردان است.
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
هتل شیک با محوطه زیبا و البته قیمت های نسبتا بالا
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
کارکنان زحمتکش و ساعی و مودب. صبحانه در حد هتل پنج ستاره نیست. به نظر می رسد سیستم فاضلاب مشکل دارد. گاهی اوقات بوی نامناسب احساس می شود. ولی در مجموع هتل بسیار خوبی است.
انتظار من از یک هتل پنج ستاره کاملا متفاوت هست . ساختمان هتل قدیمی شده و. متاسفانه رسیدگی هم نشده. درب اتاق با قلق بازمیشه که اصلا قابل قبول نیست در و پنجره عایق صدا نیست و صدای لابی کامل در اتاق شنیده میشه. حمام و دستشویی هم اصلا خوب نبود در حدی که من اصلا دوش نگرفتم. برخورد پذیرش هم مناسب نبود حتی زمان هایی در طول روز کسی پشت میز نبود و نگهبان دم در همه کار ها رو انجام میداد. من درخواست کردم که ساکم رو تا عصر در هتل نگه دارن کاری که خیلی معمول هست در هتلها. ولی توی این هتل ساک رو کنار میز نگهبان نگه داشتن و. هیچ ضمانتی ندادن.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتل نسبتا خوب. صبحانه خیلی متنوع نبود. اتاق ها تمیز ، اما بعضی قسمت ها نیاز به بازسازی داشت.
هتل بسیار تمیز و عالی
نقاط قوت:
مکان خارج از شهر ، محوطه بسیار بسیار زیبا ، داشتن امکانات ورزشی مثل استخر و دوچرخه ،
نقاط ضعف:
نتونستم از استخر استفاده کنم چون جمعه صبح سانس خانم ها نداشت .
هتل درجه یک و با امکانات عالی و کامل اما قیمت بالا فضای سبز زیبا استخر و مرکز بازی خوب
عالی . استخر و رستوران های متعدد و محیط شاداب برای دوچرخه سواری و گذراندن اوقات خوش
رفتار کارکنان بسیار بد هست. در کل بسیار ضعیف و غیرحرفه ای و همچنین کلاهبردار ،
رفتار كاركنان خوب است تميزي و رسيدگي هم خوب است،صبحانه در حد هتل ٥ ستاره نيست ، ويو و موقعيت و آرامش عالي است،در جهت درآمدزايي كافي شاپ چايساز در اتاق نيست ،منو سرويس روم ارائه نميشود،تجهيزات ،لوازم بهداشتي و اثاثه از نظر كميت مناسب ولكن استهلاك زيادي دارند،صبحانه به نسبت ستاره هتل تنوع كمي دارد،غذاي رستوران گران و منوي بسيار محدودي دارد با كيفيت متوسط ،فضاي سبز و محوطه بسيار عالي است.با توجه به عمر ١٣ ساله هتل استهلاك پرده ها و فرش و ... مشهود و بديهي است.
نسبت به قیمت خیلی خوبه
ما از رستوران هتل استفاده کردیم..قیمتها معقول و غذا خوب بود.پرسنا هم اموزش دیده بودند.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
عدم سرو رایگان صبحانه در اتاق
پرسنل خوش برخورد سرويس دهي مناسب و فضاي راحت.
هتل خوبی بود.فقط صبحانه در حد هتل ۵ ستاره نبود
هتل خوبی هست فقط تجهیزات داخل اتاق ها فرسوده هستند
سلام.منظره بیرونی هتل زیباست. فضای لابی مورد قبول بود. برخورد پرسنل خوب بود . کیفیت صبحانه متوسط رو به بالاست فضای اتاق و نظافت مورد قبول بود .وضعیت نظافت سرویس و حمام مورد قبول نبود( روشویی گرفته بود و آب به سختی خارج میشد . وان تمیز نشده و مو داخل چاهک بود. آب سیفون توالت فرنگی بطور کامل قطع نمی شد ) در اتاق کتری برقی وجود نداشت و این ضعف محسوب میشه . در مجموع به نظر میاد 5 ستاره برای هتل زیاده . ضمن اینکه با توجه به تعداد کم هتل در اراک حق انتخاب از مسافر سلب میشه
بسیار عالی راضی بودم
با توجه به اینکه بنظر این هتل بهترین و تنها هتل ۵ستاره اراک است گزینه ی دیگری برای مقایسه وجود ندارد و چاره ای جز انتخاب آن وجود ندارد اما برای آگاهی سایرین موارد زیر مورد تامل است. پارکینگ هتل با ساختمان فاصله دارد و با وجود فضای کافی اجازه پارک در نزدیک ساختمان داده نمیشود داخل اتاق بوی نامطبوع می آید و بنظر نیاز به بازسازی دارد برای هر اتاق تنها یک کارت باز کردن در تحویل میگردد منوی غذا روم سرویس در اتاق نیست و در اختیار قرار نمیدهند صبحانه در حد هتل ۵ستاره نیست پرسنل بسیار تلاش میکنند تا خواسته های میهمانها را برآورده کنند اما امکانات در اختیارشان نیست
ساختمان زیبا ، فضایی چشم نواز و وسیع ، پرسنل مودب و مهربان، اتاق هایی تمیز، امکان استفاده از وان حمام، رستوران خوب با غذایی لذیذ، صبحانه خوبنظری ندارم
هتلی زیبا با محوطه قشنگامکانات عالی خدمات و تفریحات عالی نکته منفی ندارد
در شهر صنعتی مثل اراک این هتل بسیار زیبا و خوب بودنظری ندارم
هتل تميز ولى غذاهاى رستورانش خوب نبود و اينترنت ضعيف بود
سلام.من روز ۶ابان رزرو هتل از طریق اسنپ تریپ در شهر اراک را داشتم.تخفیف داده بودین هتل ۵ستاره امیر کبیرو. که بنظر من سه ستاره هم از سرش زیاده.اتاق تخفیف دار شما نه نورگیر داشت.نم داشت.سیستم تهویه نداشت.توی اتاق یک هتل ۵ستاره یک فلاسک چایی نبود و هزاران کمبود دیگر.اولا لطفاً تخفیف ندین و اگر می‌دین از خدمات کم نکنید.به نظرم اون پولی که پرداخت کردم خیلی بیشتر از خدماتی بود که گرفتم.
این هتل تقریبا بهترین هتل اراک است و فضای بیرون هتل خوب است و صبحانه خوب و مناسب می باشد اتاق رو به کوه فضای قشنگی از تراس اتاق دارد ولی کتری در اتاق نیست
هتل خوب و تمیزیه، پرسنلش عالین و صبحانه هم خوبه، ناهار رو توی رستوران پردیسان خوردیم که خوب بود، فقط تهویه ش مشکل داشت که ما مجبور شدیم اتاقمون رو عوض کنیم و هزینه اضافی ش روهم بپردازیم
صبحانه اصلا در خور یک هتل 5 ستاره نبود
برخورد پرسنل خوب نيست. ميز اردور ناهار خيلي ناقصه اتاق ها چندان خوب نيست در كل توصيه نميكنم
به طور كلي هتل خوبي بود فقط كمي قيمت بالا بود
برای اسکان مکان مناسبی است
خوب بود
عالی
برخورد پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود،فضای سبز زیبا و نوستالژیک همراه با دوچرخه سواری احساس شیرینی را به ما هدیه کرد.همه موارد برای اقامتی دلنشین در این هتل درنظر گرفته شده بود.در اتاق رو به پاسیو صدای آسانسور ها کمی اذیت کننده بود.
نقاط قوت:
برخورد مناسب. فضای باز و دل انگیز. غذای با کیفیت
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف. عدم دسترسی مناسب به مرکز شهر. فرسوده شدن یک سری از اقلام
با سلام نظافت خوبی داشت ورسیدگی خوب کارکنان با کمال تشکر
سلام رسیدگی وبرخورد خوب مهمانداران هتل راضی هستم وهفته اینده هم اینجا را رزرو کردم
نقاط قوت:
فضاى سبز وسيع و چشم نواز برخورد مناسب كاركنان محيط ارامش بخش
نقاط ضعف:
عدم پاركينگ مناسب و سرپوشيده عدم رسيدگى كامل و نگهدارى مناسب از امكانات و نماى محوطه نبود فضاى ورزشى و بازى براى كودكان و جوانان يخچال كم حجم و تلويزيون كوچك امكانات فروشگاهى ناقص و كم كلا در حد ٥ستاره نيست
نقاط قوت:
ماينجانب به اتفاق خانواده شايد بيشتر از ۸-۷ بار در اين هتل اقامت داشته ام اما متاسفانه نكته منفي ذكر شده بقيه مسايل مثبت را از ديد من تحت شعاع قرار داد.
نقاط ضعف:
متاسفانه نظافت ملافه هاي تخت ها اصلا مناسب نبودند. ملافه ها حاوي چندين موي بلند بودند. ظاهرا ملافه ها از مسافران قبلي تعويض نشده بودند. رو بالشتي ها هم تميز نبودند. واقعا براي يك هتل ۵ ستاره اين موضوع بسيار نكته منفي محسوب مي شود.
نقاط قوت:
عااااااااالی بود
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
هتل خوبي است و از بسياري از هتل هاي پنج ستاره كشور بهتر است محيط ان زيبا و وسيع است كاركنان هم بسيار مهربان و دقيق بودند در راهنماي به مهمانان نيز كوتاهي نميكردند غذا هم خوب بود سر جمع انرا به ديگران توصيه ميكنم
نقاط ضعف:
بنظر تعداد پرسنل هتل با توجه به وسعت ان كم است و حضور انها كمرنگ ديده ميشود
نقاط قوت:
باسلام وتشکر از کارکنان محترم, من در هتل شما یک شب اقامت داشتم و از فضای زیباو برخورد کارکنان لذت بردم .
نقاط ضعف:
به نظر من یک هتل پنج ستاره هیچوقت نباید در یک فنجان لب پر شده و ترک دار برای مهمانش چایی بیاورد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر اراک

مهمانان هتل امیرکبیر اراک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر اراک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر اراک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر اراک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر اراک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.