هتل امیرکبیر اراک

اراک، بلوار آیت الله اراکی
3.7
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر اراک

هتل پنج ستاره امیرکبیر در دامنه ارتفاعات شهر صنعتی اراک در مجموعه سیاحتی و تفریحی امیرکبیر در زمینی به مساحت ۷۳ هکتار در محیطی آرام و دلنشین به شکل عرشه کشتی در تیرماه ۱۳۸۴ افتتاح گردید. همچنین طراحی بسیار زیبا و منحصر به فرد هتل امیرکبیر که نمادی از معماری مدرن و اجرایی بسیار دقیق و چشم نواز از هنر ایرانی را دارا می باشد به حق آن را به یک موزه تبدیل نموده است که خود عاملی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی به مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر اراک

امیرکبیر-اتاق یک تخته روبه باغ
اتاق یک تخته روبه باغ
اقامت 24
513,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
513,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
513,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
513,000
تومان
8 مرداد
جمعه
513,000
تومان
9 مرداد
شنبه
513,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
513,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
513,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
513,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
513,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
513,000
تومان
15 مرداد
جمعه
513,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته روبه باغ
اتاق چهارتخته روبه باغ
هتل یار
1,014,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,014,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,014,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,014,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,014,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,014,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,014,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,014,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,014,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,014,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,014,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,014,000
تومان
اقامت 24
1,014,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,014,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,014,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,014,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,014,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,014,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,014,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,014,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,014,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,014,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,014,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,014,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته روبه باغ
اتاق سه تخته روبه باغ
هتل یار
907,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
907,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
907,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
907,000
تومان
8 مرداد
جمعه
907,000
تومان
9 مرداد
شنبه
907,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
907,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
907,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
907,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
907,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
907,000
تومان
15 مرداد
جمعه
907,000
تومان
اقامت 24
907,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
907,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
907,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
907,000
تومان
8 مرداد
جمعه
907,000
تومان
9 مرداد
شنبه
907,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
907,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
907,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
907,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
907,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
907,000
تومان
15 مرداد
جمعه
907,000
تومان
امیرکبیر-دو نفره
دو نفره
هتل یار
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
666,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
666,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
8 مرداد
جمعه
666,000
تومان
9 مرداد
شنبه
666,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
666,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
666,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
666,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
666,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
15 مرداد
جمعه
666,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت کوچک دونفره
سوئیت کوچک دونفره
هتل یار
881,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
881,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
881,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
881,000
تومان
8 مرداد
جمعه
881,000
تومان
9 مرداد
شنبه
881,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
881,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
881,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
881,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
881,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
881,000
تومان
15 مرداد
جمعه
881,000
تومان
اقامت 24
881,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
881,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
881,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
881,000
تومان
8 مرداد
جمعه
881,000
تومان
9 مرداد
شنبه
881,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
881,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
881,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
881,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
881,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
881,000
تومان
15 مرداد
جمعه
881,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت جمهوری دونفره
سوئیت جمهوری دونفره
اقامت 24
1,670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,670,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,670,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,670,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,670,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,670,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,670,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,670,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,670,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,670,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,670,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,670,000
تومان
امیرکبیر-دو تخته توئین روبه باغ
دو تخته توئین روبه باغ
اقامت 24
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
8 مرداد
جمعه
676,000
تومان
9 مرداد
شنبه
676,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
15 مرداد
جمعه
676,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته روبه باغ
اتاق دوتخته روبه باغ
اقامت 24
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
8 مرداد
جمعه
676,000
تومان
9 مرداد
شنبه
676,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
15 مرداد
جمعه
676,000
تومان
امیرکبیر-یک تخته
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
چهارشنبه
513,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
513,000
تومان
8 مرداد
جمعه
513,000
تومان
9 مرداد
شنبه
513,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
513,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
513,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
513,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
513,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
513,000
تومان
15 مرداد
جمعه
513,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت کوچک روبه باغ
سوئیت کوچک روبه باغ
هتل یار
1,116,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,116,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,116,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,116,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,116,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,116,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,116,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,116,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,116,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,116,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,116,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,116,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت بزرگ چهارتخته
سوئیت بزرگ چهارتخته
اقامت 24
1,116,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,116,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,116,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,116,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,116,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,116,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,116,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,116,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,116,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,116,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,116,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,116,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر اراک

سالن کنفرانس
سالن بيليارد
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
زمين تنيس
آتلیه
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
اتاق جلسات
تلویزیون در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
فضائی برای پياده روی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
كافی شاپ
سیستم گرمایش
جكوزی
زمين تنيس
خدمات راهنمای تور
مسير پياده روی
سالن بدنسازی
استخر
كافي شاپ 24 ساعته
سالن آمفی تئاتر
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
سونا خشک
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سونا بخار
ویلچر
اجاره اتومبیل
تلويزيون LCD در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
نمای شهر
نمای کوه
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
اينترنت در لابی
پاركينگ
آسانسور
فست‌فود
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
سشوار
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
بالکن
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
مبلمان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی نت
اینترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
دمپایی
پرینت
سیستم سرمایش
حمام
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سرویس روزانه اتاق
اتاق سیگار
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران فرانسوی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مرکز خرید
خدمات CIP
خدمات تور
استخر غیررایگان
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
سونا غیررایگان
استخر رایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
لابی
حمام

آدرس هتل امیرکبیر اراک روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر اراک

(40 نظر)
نقاط قوت:
حمامش بزرگ بود و وان داشت. محیط اطراف و محوطه زیبا بود واقعا.
نقاط ضعف:
حمامش بزرگ بود و وان داشت. محیط اطراف و محوطه زیبا بود واقعا.
همه چی خوب بود فقط صبحانه در حد هتل پنج ستاره نبود
نقاط قوت:
معماری و مبلمان مناسب چشم انداز زیبا فضای باز و سبز بسیار پاکیزگی
نقاط ضعف:
معماری و مبلمان مناسب چشم انداز زیبا فضای باز و سبز بسیار پاکیزگی
سال هاست مشتری این هتل هستم. بسیار آرام و ساکت و مناسب استراحت. اتاق ها هم تمیز و دلباز هستند. اما متاسفانه به دلیل بی رقیب بودن در شهر اراک قیمت اتاق ها و مخصوصا قیمت خدمات مقداری بالا هست.
با توجه به شرایط بحرانی کنونی انتظار میرود در یک هتل پنج ستاره اهمیت بیشتری برای رعایت حداقل مقررات بهداشتی قائل شوند و حداقل پایش و کنترل مورد نیاز نیز نسبت به ورودیهای هتل اعمال گردد.
ما یک شب با بچه کوچک در آنجا اقامت داشتیم. در کل هتل خوب و تمیزی بود. بخاطر کرونا فوق العاده خلوت و آروم بود. مثل همه هتل های ۵ ستاره تمامی سطوح داخلی طبقات با موکت های طرح دار و زیبا فرش شده که باعث کم شدن صدا و آرامش بیشتر مهمانان میشود. از معدود هتل هایی بود که موی مهمانان قبلی روی ملحفه ها و تخت و بالشت نبود! محوطه قشنگ و بزرگی داشت، شهر بازی به دلیل کرونا تعطیل بود. دوچرخه با شارژ روی اتاق در دسترس بود. وسایل بدنسازی پارکی در فضای سبز داشت. فود کورت مستقل با انتخاب از منوی پیتزا و کافی شاپ، کباب های سنتی و برگر ذغالی(هیزمی)، در محوطه و رستوران سنتی در طبقه ۵ هتل و کافی شاپ در لابی با امکان نشستن در تراس و فضای باز داشت. رستوران زیر زمین در حال تعمیر و تعطیل بود. ما از فود کورت کاسه کباب با پیتزا رست بیف گرفتیم ، پیتزا از کاسه کبابش بهتر بود. روی اتاق صبحانه با منوی باز و نامحدود داشت. کاش کیفیت صبحانه بهتر میشد ولی قابل قبول بود ( قهوه فرانسه دمی داشت که برام جالب بود، چون خودم قهوه خورم و از قهوه فوری بسته بندی خوشم نمیاد). اتاق ما یک تراس بزرگ با منظره زیبای کوه و جاده و یک میز چوبی ۶ نفره داشت. قیمت مینی بار دقیقا قیمت پشت جلد محصولات داخلش بود. پرسنل فوق العاده مودبی داشت. ما با هماهنگی و بدون پرداخت هزینه ۱ ساعت و نیم دیرتر از موعد اتاق را تخلیه کردیم(در یک شهر برای همین حدود از ما هزینه زیادی گرفتن، شهر دیگر اصلا اجازه ندادن حتی ۱۰ دقیقه دیرتر اتاق را تخلیه کنیم). اگر دوباره قصد اقامت در اراک داشته باشم هتل امیر کبیر را انتخاب میکنم.
نظر خاصی ندارم
متاسفانه این هتل فقط نام 5 ستاره را یدک میکشد و هیچ امکاناتی در این حد و اندازه ارائه نمیدهد،رفتار و برخورد کارکنان کاملا آماتوری و ناشیانه ،صبحانه نامناسب ،سرعت اینترنت در حد دایال آپ و .....،به نسبت قیمت اصلا توصیه نمیشود
موقعیت خوب ، چشم انداز خوب ، فضای عمومی محوطه مناسب ، پارکینگ نه چندان مناسب به دلیل روباز بودن ،از نظر عایق صدا شرایط مطلوبی ندارد ، درب اتاق ها نیاز به بازسازی دارد ، منوی غذا نسبتاً محدود و کمی گران ولی در حال حاضر تقریباً بهترین گزینه در شهر اراک میباشد.
کیفیت غذا پایین. برخورد پرسنل بد.
ما فقط یک شب اقامت داشتیم وصبح جمعه ۲۰ دی باید به مراسمی در بروجرد میرسیدیم زمانیکه به مسئول وقت پذیرش اعلام کردیم که اتاق تخلیه است وتسویه حساب کنند گفتند که منتظر بمانید تا اتاق چک شود. گفتم درصورت امکان درحالیکه مینی بار کنترل میشه ،تسویه کنید ومامنتظر میمانیم ولی ایشان با لحن نامناسبی گفتند امکان نداره. وبناچار ما باتأخیر هتل را ترک کردیم. بنظرم احترام به مسافر وکمی اعتماد به هموطن بسیار مهم واز وظائف ذاتی یک کارمند ورزیده وکاردان است.
هتل شیک با محوطه زیبا و البته قیمت های نسبتا بالا
کارکنان زحمتکش و ساعی و مودب. صبحانه در حد هتل پنج ستاره نیست. به نظر می رسد سیستم فاضلاب مشکل دارد. گاهی اوقات بوی نامناسب احساس می شود. ولی در مجموع هتل بسیار خوبی است.
انتظار من از یک هتل پنج ستاره کاملا متفاوت هست . ساختمان هتل قدیمی شده و. متاسفانه رسیدگی هم نشده. درب اتاق با قلق بازمیشه که اصلا قابل قبول نیست در و پنجره عایق صدا نیست و صدای لابی کامل در اتاق شنیده میشه. حمام و دستشویی هم اصلا خوب نبود در حدی که من اصلا دوش نگرفتم. برخورد پذیرش هم مناسب نبود حتی زمان هایی در طول روز کسی پشت میز نبود و نگهبان دم در همه کار ها رو انجام میداد. من درخواست کردم که ساکم رو تا عصر در هتل نگه دارن کاری که خیلی معمول هست در هتلها. ولی توی این هتل ساک رو کنار میز نگهبان نگه داشتن و. هیچ ضمانتی ندادن.
هتل نسبتا خوب. صبحانه خیلی متنوع نبود. اتاق ها تمیز ، اما بعضی قسمت ها نیاز به بازسازی داشت.
هتل بسیار تمیز و عالی
هتل درجه یک و با امکانات عالی و کامل اما قیمت بالا فضای سبز زیبا استخر و مرکز بازی خوب
عالی . استخر و رستوران های متعدد و محیط شاداب برای دوچرخه سواری و گذراندن اوقات خوش
رفتار کارکنان بسیار بد هست. در کل بسیار ضعیف و غیرحرفه ای و همچنین کلاهبردار ،
رفتار كاركنان خوب است تميزي و رسيدگي هم خوب است،صبحانه در حد هتل ٥ ستاره نيست ، ويو و موقعيت و آرامش عالي است،در جهت درآمدزايي كافي شاپ چايساز در اتاق نيست ،منو سرويس روم ارائه نميشود،تجهيزات ،لوازم بهداشتي و اثاثه از نظر كميت مناسب ولكن استهلاك زيادي دارند،صبحانه به نسبت ستاره هتل تنوع كمي دارد،غذاي رستوران گران و منوي بسيار محدودي دارد با كيفيت متوسط ،فضاي سبز و محوطه بسيار عالي است.با توجه به عمر ١٣ ساله هتل استهلاك پرده ها و فرش و ... مشهود و بديهي است.
نسبت به قیمت خیلی خوبه
ما از رستوران هتل استفاده کردیم..قیمتها معقول و غذا خوب بود.پرسنا هم اموزش دیده بودند.
پرسنل خوش برخورد سرويس دهي مناسب و فضاي راحت.
هتل خوبی بود.فقط صبحانه در حد هتل ۵ ستاره نبود
هتل خوبی هست فقط تجهیزات داخل اتاق ها فرسوده هستند
سلام.منظره بیرونی هتل زیباست. فضای لابی مورد قبول بود. برخورد پرسنل خوب بود . کیفیت صبحانه متوسط رو به بالاست فضای اتاق و نظافت مورد قبول بود .وضعیت نظافت سرویس و حمام مورد قبول نبود( روشویی گرفته بود و آب به سختی خارج میشد . وان تمیز نشده و مو داخل چاهک بود. آب سیفون توالت فرنگی بطور کامل قطع نمی شد ) در اتاق کتری برقی وجود نداشت و این ضعف محسوب میشه . در مجموع به نظر میاد 5 ستاره برای هتل زیاده . ضمن اینکه با توجه به تعداد کم هتل در اراک حق انتخاب از مسافر سلب میشه
بسیار عالی راضی بودم
با توجه به اینکه بنظر این هتل بهترین و تنها هتل ۵ستاره اراک است گزینه ی دیگری برای مقایسه وجود ندارد و چاره ای جز انتخاب آن وجود ندارد اما برای آگاهی سایرین موارد زیر مورد تامل است. پارکینگ هتل با ساختمان فاصله دارد و با وجود فضای کافی اجازه پارک در نزدیک ساختمان داده نمیشود داخل اتاق بوی نامطبوع می آید و بنظر نیاز به بازسازی دارد برای هر اتاق تنها یک کارت باز کردن در تحویل میگردد منوی غذا روم سرویس در اتاق نیست و در اختیار قرار نمیدهند صبحانه در حد هتل ۵ستاره نیست پرسنل بسیار تلاش میکنند تا خواسته های میهمانها را برآورده کنند اما امکانات در اختیارشان نیست
ساختمان زیبا ، فضایی چشم نواز و وسیع ، پرسنل مودب و مهربان، اتاق هایی تمیز، امکان استفاده از وان حمام، رستوران خوب با غذایی لذیذ، صبحانه خوبنظری ندارم
هتلی زیبا با محوطه قشنگامکانات عالی خدمات و تفریحات عالی نکته منفی ندارد
در شهر صنعتی مثل اراک این هتل بسیار زیبا و خوب بودنظری ندارم
هتل تميز ولى غذاهاى رستورانش خوب نبود و اينترنت ضعيف بود
سلام.من روز ۶ابان رزرو هتل از طریق اسنپ تریپ در شهر اراک را داشتم.تخفیف داده بودین هتل ۵ستاره امیر کبیرو. که بنظر من سه ستاره هم از سرش زیاده.اتاق تخفیف دار شما نه نورگیر داشت.نم داشت.سیستم تهویه نداشت.توی اتاق یک هتل ۵ستاره یک فلاسک چایی نبود و هزاران کمبود دیگر.اولا لطفاً تخفیف ندین و اگر می‌دین از خدمات کم نکنید.به نظرم اون پولی که پرداخت کردم خیلی بیشتر از خدماتی بود که گرفتم.
این هتل تقریبا بهترین هتل اراک است و فضای بیرون هتل خوب است و صبحانه خوب و مناسب می باشد اتاق رو به کوه فضای قشنگی از تراس اتاق دارد ولی کتری در اتاق نیست
صبحانه اصلا در خور یک هتل 5 ستاره نبود
به طور كلي هتل خوبي بود فقط كمي قيمت بالا بود
برای اسکان مکان مناسبی است
برخورد پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود،فضای سبز زیبا و نوستالژیک همراه با دوچرخه سواری احساس شیرینی را به ما هدیه کرد.همه موارد برای اقامتی دلنشین در این هتل درنظر گرفته شده بود.در اتاق رو به پاسیو صدای آسانسور ها کمی اذیت کننده بود.
با سلام نظافت خوبی داشت ورسیدگی خوب کارکنان با کمال تشکر
سلام رسیدگی وبرخورد خوب مهمانداران هتل راضی هستم وهفته اینده هم اینجا را رزرو کردم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر اراک

مهمانان هتل امیرکبیر اراک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر اراک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر اراک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر اراک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر اراک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.