هتل آفتاب اراک

اراک، بلوار سردشت، روبروی سنجان، پارک کلاله
2.2
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل آفتاب اراک

هتل سه ستاره ی آفتاب در قلب شهر اراک واقع شده است، نزديك بودن اين هتل به آثار و مکان های تاریخی و گردشگری، سازمان ها و ادارات دولتی، اماکن و پاساژهای تجاری ، بيمارستان ها، دانشگاه های ملی و… موجب تسهیل دسترسی میهمانان و ایجاد موقعیت ممتاز برای مجتمع آفتاب است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آفتاب اراک

ظرفیت 1 نفر

سینگل
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
700,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
700,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
700,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
700,000 تومان
4 فروردین
جمعه
700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
700,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
700,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
700,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
700,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
700,000 تومان
4 فروردین
جمعه
700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
700,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
850,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
4 فروردین
جمعه
850,000 تومان
5 فروردین
شنبه
850,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
850,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
850,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
850,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
4 فروردین
جمعه
850,000 تومان
5 فروردین
شنبه
850,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
850,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
850,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
850,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
4 فروردین
جمعه
850,000 تومان
5 فروردین
شنبه
850,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
850,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
850,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
850,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
4 فروردین
جمعه
850,000 تومان
5 فروردین
شنبه
850,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
850,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
850,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,150,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,150,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,150,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,150,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,150,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
اتاق سه تخته - 3 تخت سینگل
هتل یار
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,150,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,150,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,150,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,150,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,150,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,150,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,150,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,150,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,150,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,150,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
اتاق سه تخته (سه سینگل)
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,150,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,150,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,150,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,150,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,150,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آفتاب اراک

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
آلاچيق بيرون از هتل
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
پارک بازی كودكان
سالن چند منظوره
رستوران سنتی
اینترنت در اتاق
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آفتاب اراک روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آفتاب اراک

(54 نظر)
نقاط قوت:
نظافت درجه ۱
نقاط ضعف:
تخت‌های بسیار ضعیف و بی کیفیت
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان.کیفیت غذای و قیمت واقعا عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت مناسب تر از سایر هتل های شهررفتار خوب پرسنلگرمایش مناسب
نقاط ضعف:
بوی بد توالتآب سرد که با تاخیر زیاد گرم میشد و موجب هدررفتن آب شدفاصله دور تا شهرحجاب اجبارینداشتن دستشویی فرنگی در اتاق هانداشتن چای ساز
نقاط قوت:
هتلی بسیار عالی و در محیطی آرام به دور از سر صدای شهر ، طی ۲ شب اقامتی که در این هتل داشتم‌ ، هیچ ایرادی مشاهده نکردم ، رفتار کارکنان عالی ، مدیریت عالی ، بهداشت عالی
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
از نظر قیمتی مناسب. کیفیت اتاقها خیلی بهتر شده
نقاط ضعف:
راه دسترسی دور و خارج از شهر
اب حمام زیاد گرم نبود درموارد دیگر رضایت داشتم
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداره
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف اتاقهای تخریب شده ،بدون توالت فرنگی ،ساختمان قدیمی ،درب های تخریب شده ، سروصدای زیاد ،شب تالار مهمون داشتند و از بچه نگو و نپرس ،در ضمن لطفا به همه بگین این هتل مال سپاه حداقل ادم بدونه با کی طرفه برای صبحانه یه نفر نبود جواب مارو بده اما ماشاالله خیر گذاری ها فراوان
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ساختمان زیبا که از یک سمت طبیعت زیبای کوه را می‌توان نظاره کرد و از طرفی هم طلوع زیبای آفتاب را و بعلاوه شاهد زیبای شهر در شب بود یکی از نکات مثبت هتل بود .
نقاط ضعف:
نداشتن میز نهاری در اتاقها که هم برای نوشتن و هم مناسب برای یک دورهمی دوستانه یرای نوشیدن چای عصرانه و خوراکی های بین غذا باشد . . دومین نکته منفی .... نبود توالت فرنگی است .... توالت رفتن با زانوهای عمل شده ام یکی از مشکلات عمده در این هتل بود که دیگه علاقه ای به تکرار ندارم .
نقاط قوت:
اتاق بزرگ، منطقه آرام،
نقاط ضعف:
ترکهای دیوار و سقف
صبحانه بسیار ضعیف، عدم وجود امکانات، تا غروب صدای پارس سگ‌میامد و نتوانستیم‌استراحت کنیم
نقاط قوت:
آرامش محیط هتل -رفتار خیلی خوب کارکنان.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار درست و شایسته کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
عالی بود
از همه نظر عالی بود‌.من واقعا نمیدونم کسایی که نظر منفی دادن از ی هتل خوب چه انتظارایی دارن.واقعا سوییتای دلباز و تمیز با ویو عالی داشت.کیفیت غذا و خدمات عالی بود.قیمت هم به نسبت امکانات خیلی خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
الکی گرون
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خیلی رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
دیده نشد
ما سه شب در این هتل اقامت داشتیم.بدترین جایی بود که تا حالا بودم صبحونه افتضاح هوای خشک به نظر من بیشتر شبیه مسافرخونه است تا هتل پولتون رو برای اینجا هدر ندین
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
هتل نسبتا تمیز است ولیکن در خدمات رسانی به مسافرین کمی مشکل دارد چون با اینکه ما ساعت ۵ بعدازظهر به هتل رسیدیم و اتاق را قبلا رزرو کرده بودیم و باید تا ساعت ۲ بعدازظهر اتاق آماده تحویل می شد ولیکن هنوز نظافت نشده بود و ۲۰ دقیقه در لابی منتظر ماندیم . مشکل بعدی وجود تالار عروسی در هتل است که در صورت داشتن مراسم آرامش از ساعت ۷ بعدازظهر به بعد تا ۱۲ شب وجود نخواهد داشت .
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
نقاط قوت:
جای خوش آب و هوا
نقاط ضعف:
دور از شهر
از مرکز شهر دور هست ولی در کل هم هتل خوبی داره ه امکاناتش و آب و هوای تمیز
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
دور تا دور اتاق ها ترک خورده بود آدم میترسید..
درحد متوسط هست وقیمت نسبت به کیفیت هتل بالا
باسلام اگر قرار باشه یک بار دیگه برم اراک به هیچ عنوان این هتل آفتاب نخواهم رفت برخورد کارکنان ضعیف شارژ لوازم اتاق ضعیف وصبحانه بسیار ضعیف وداغون
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
بهره بردن از محیطی کاملا آرام و ساکت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و فضای بکر اطراف هتل .
نقاط ضعف:
به نسبت ستاره هتل و قیمت هتل ، رستورانش خوب هست ولی در اون فضای بکر ، من ترجیح می دم غذاهای فانتزی تری بخورم . مثل کباب میگو ، کباب ماهی ، خورشت های ایرانی . ولی می دونم این نوع غذاها در هتل های پنج ستاره سرو می شه . به همین دلیل شام رفتیم رستوران هتل امیرکبیر .
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط مثبت: مکانی با صفا در کنار کوه گرچه دور از شهر رفتار مناسب و دوستانه کارکنان نقاط منفی: کیفیت صبحانه ضعیف عدم وجود اتو در اتاق (تنها راه استفاده از سرویس خشک شویی هزینه بر هتل می باشد) تخت ها راحت نیستند عدم وجود کتری برای درست کردن چای در اتاق در صورت برگزاری مجلسی در تالارهای هتل سر و صدا مانع از استراحت خواهند بود
این هتل از دید من دارای نکات مثبت و منفی زیر بود: مثبت: - جای آرام ِو دنج، کنار کوهستان، - قیمت ارزانتر نسبت به سایر هتل های اراک - رفتار مناسب و دوستانه کارکنان منفی: - کیفیت صبحانه بسیار بسیار بد (نان بیات ، بدون تنوع، ...) - فشار آب بسیار کم (همچنین برای گرم شدن آب می بایست حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه شیر آب را باز گذاشت) - بدون حداقل امکانات لازم نظیر کتری برای جوش آوردن آب - اتاق دارای اتو نمی باشد و تنها با پرداخت هزینه قادر به استفاده از خشک شویی هتل می باشید. - هتل تقریبا خارج از شهر می باشد و برای افرادی که قرارهای کاری در شهر دارند رفت و آمد آسان نیست.
برخوردشون خوب بود، غدا معمولی
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
از مرکز شهر خیلی دور بود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم ، برخورد خوب و تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب نبود خارج از محدوده بود و اینکه برای تاکسی گرفتن یک مقدار سخت بود با توجه به اینکه اولین بار بود رفتم شهر اراک
رفتار کارکنان و فضای هنلپایین بودن کیفیت غذا
شیبش زیاد بود فقط!
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.صبحانه ی مفصل.ویو خوب
نقاط ضعف:
پرده های نازک.شبه در قبله
رفتار کارکنان و فضای خوب اتاقفاصله از شهر اراک
سفر کاری به اراک
آرزوی توفیق و سلامتی برای کلیه پرسنل آن هتل دارم و امیدوارم بتوانم مدت بیشتری در آن هتل اقامت داشته باشم .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و ویو هتل خوب بود. برخورد پرسنل خدماتی بسیار خوب و دوستانه بود.
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی بدون کنترل و اتاق بسیار گرم بود. فاکتور صورتحساب در هنگام چک اوت ارائه نگردید. برخورد پرسنل پذیرش کمی نامهربان بود دسترسی به بازار و مراکز فروش بسیار سخت و دور از دسترس بود.
هتلی مناسب در نقطه ای خوب از شهر امکانات خوب پرسنل خوب و با ادب صبحانه میتواند کامل تر باشد
همه چیز خوب بود فقط هتل خارج از محدوده شهری بود.
در کل از رزرو اتاق در این هتل راضی بودم.به طور کل نظر منفی در مورد هتل آفتاب ندارم.
افزایش تنوع غذایی متناسب با فصول سال پایین بودن کیفیت غذا و تنوع کم منوی غذایی
امکانات و تمیزی هتل بسیار خوب بود. تنها نکته ای که وجود داشت، چندین بار از پذیرش هتل درخواست هایی داشتیم که انجام نشد.
برخورد کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
ازلحاظ محیط وفضا بسیار عالی وارامبخش
نقاط ضعف:
کمبود فشاروسردی آب سرویسها
خوب بود
سلام، اتاقی که به ما دادند با چشم انداز کوه بود، خیلی قشنگ و دلباز بود اما متاسفانه ، این هتل مجموعه تفریحی به همراه اقامتی هست و در این مجموعه 4 تالار وجود داره و معمولا شب ها مراسم برگزار میشه، سر و صدای فراوان تا ساعت 12 شب ما رو کلافه کرده بود، با این که ما تازه رسیده بودیم و به دلیل خستگی زیاد ، 10 شب استراحت کردیم، بارها من از صدا بلند شدم و تا صبح سردرد داشتم ما هم اعتراض که کردیم گفتند انشا الله سری بعد اتاق چشم انداز شهر رو میدیم که صدا کمتره!
با سلام در دامنه کوه منظره زیبایی دار د و بسیار خوش اب وهوا وخنک هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آفتاب اراک

مهمانان هتل آفتاب اراک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آفتاب اراک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آفتاب اراک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آفتاب اراک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آفتاب اراک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.