هتل المپیک شمال آمل

آمل، کیلومتر 5 جاده آمل به تهران
3.4
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل المپیک شمال آمل

هتل سه ستاره المپیک آمل در سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده است. این هتل در فاصله ۵ کیلومتری از شهر آمل و در مجموعه دانشگاهی پردیس شمال واقع شده است. با قدم زدن در فضای سبز این هتل اوقات دلپذیر و به یادماندنی را تجربه نمایید. هتل المپیک در پنج طبقه و ۲۹ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل المپیک شمال آمل

المپیک شمال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
231,000
تومان
3 مهر
شنبه
231,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
231,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
231,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
231,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
231,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
231,000
تومان
9 مهر
جمعه
231,000
تومان
10 مهر
شنبه
231,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
231,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
231,000
تومان
علاءالدین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
239,000
تومان
3 مهر
شنبه
239,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
239,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
239,000
تومان
9 مهر
جمعه
239,000
تومان
10 مهر
شنبه
239,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
250,000
تومان
3 مهر
شنبه
250,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
9 مهر
جمعه
250,000
تومان
10 مهر
شنبه
250,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
المپیک شمال-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
349,000
تومان
3 مهر
شنبه
349,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
349,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
349,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
349,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
349,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
349,000
تومان
9 مهر
جمعه
349,000
تومان
10 مهر
شنبه
349,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
349,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
349,000
تومان
هتل یار
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
388,000
تومان
3 مهر
شنبه
388,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
388,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
388,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
388,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
388,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
388,000
تومان
9 مهر
جمعه
388,000
تومان
10 مهر
شنبه
388,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
388,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
388,000
تومان
علاءالدین
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
390,000
تومان
3 مهر
شنبه
390,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
9 مهر
جمعه
390,000
تومان
10 مهر
شنبه
390,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
420,000
تومان
3 مهر
شنبه
420,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
420,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
420,000
تومان
9 مهر
جمعه
420,000
تومان
10 مهر
شنبه
420,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
المپیک شمال-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
388,000
تومان
3 مهر
شنبه
388,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
388,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
388,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
388,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
388,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
388,000
تومان
9 مهر
جمعه
388,000
تومان
10 مهر
شنبه
388,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
388,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
388,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
420,000
تومان
3 مهر
شنبه
420,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
420,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
420,000
تومان
9 مهر
جمعه
420,000
تومان
10 مهر
شنبه
420,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
المپیک شمال-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(سوئیت چهار نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(سوئیت چهار نفره+دو سرویس اضافه)
ای‌گردش
729,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
729,000
تومان
3 مهر
شنبه
729,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
729,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
729,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
729,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
729,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
729,000
تومان
9 مهر
جمعه
729,000
تومان
10 مهر
شنبه
729,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
729,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
729,000
تومان
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
820,000
تومان
3 مهر
شنبه
820,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
820,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
820,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
820,000
تومان
9 مهر
جمعه
820,000
تومان
10 مهر
شنبه
820,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
820,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
820,000
تومان
اقامت 24
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
900,000
تومان
3 مهر
شنبه
900,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
900,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
900,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
900,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
900,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
900,000
تومان
9 مهر
جمعه
900,000
تومان
10 مهر
شنبه
900,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
900,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
900,000
تومان
المپیک شمال-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ای‌گردش
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
529,000
تومان
3 مهر
شنبه
529,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
529,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
529,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
529,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
529,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
529,000
تومان
9 مهر
جمعه
529,000
تومان
10 مهر
شنبه
529,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
529,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
529,000
تومان
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
595,000
تومان
3 مهر
شنبه
595,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
595,000
تومان
9 مهر
جمعه
595,000
تومان
10 مهر
شنبه
595,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
650,000
تومان
3 مهر
شنبه
650,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
650,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
9 مهر
جمعه
650,000
تومان
10 مهر
شنبه
650,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
650,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
المپیک شمال-اتاق سه تخته(بدون جکوزی)
اتاق سه تخته(بدون جکوزی)
ای‌گردش
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
509,000
تومان
3 مهر
شنبه
509,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
509,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
509,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
509,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
509,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
509,000
تومان
9 مهر
جمعه
509,000
تومان
10 مهر
شنبه
509,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
509,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
509,000
تومان
هتل یار
568,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
568,000
تومان
3 مهر
شنبه
568,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
568,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
568,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
568,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
568,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
568,000
تومان
9 مهر
جمعه
568,000
تومان
10 مهر
شنبه
568,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
568,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
568,000
تومان
علاءالدین
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
570,000
تومان
3 مهر
شنبه
570,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
9 مهر
جمعه
570,000
تومان
10 مهر
شنبه
570,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
620,000
تومان
3 مهر
شنبه
620,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
620,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
620,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
620,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
620,000
تومان
9 مهر
جمعه
620,000
تومان
10 مهر
شنبه
620,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
620,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
620,000
تومان

امکانات اتاق های هتل المپیک شمال آمل

آسانسور
آرايشگاه مردانه
زمين فوتبال
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
خدمات بیدار باش
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
سرویس حرم
پذیرش 24 ساعته
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
روم سرويس
حوله حمام
فكس
نمای رو به حیاط
پذيرش 24 ساعته
فضای بيرون هتل برای نشستن
سالن بيليارد
سالن بدنسازی
استخر
دمپایی حمام
خدمات بيدار باش
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات اتو
خشکشویی
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اتاق های جکوزی دار
ميز
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
خدمات بيدار باش
ميز
اعلام حریق
رستوران
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
سشوار
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
مبلمان
روزنامه
اينترنت در لابی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
خدمات تور
فضای سبز
تلويزيون در لابی
سونا خشک
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
استخر سرپوشیده
آرایشگاه
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
فروشگاه
خشکشویی
سالن ورزشی
لابی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
استخر رایگان
بیلیارد
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
حمام

آدرس هتل المپیک شمال آمل روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل المپیک شمال آمل

(61 نظر)
بسیار عالی
پذیرش،خدمات، کیفیت و قیمت رستوران و غذاها،بهداشت و امکانات بهداشتی در برابر کرونا و خلاصه همه چی دقیق و حساب شده بود . حس بودن در خانه ی خود
نقاط قوت:
بسیار حرفه ای و تمیز محیط عالی و بسیار زیبا برخورد بسیار خوب پرسنل در کل برای سفر چند روزه بسیار لذت بخش خواهد بود
نقاط ضعف:
دسترسی دور از شهر و امکان پیدا کردن تاکسی کمی سخت، البته با اسنپ گاهی میشه رفت و آمد کرد
عالی.غذا ضعیف
خوب
هتل خیلی خوبیه صبحانش عالی و متنوع بود پرسنل خوش تیپ و مودب و محیطی ارام مطمئنا خوشتون میاد
نقاط قوت:
کارکنان مودب اتاق تمیز امکانات کاملا مناسب
نقاط ضعف:
هنگام تسویه،در مقابل مهمان،جهت چک کردن اتاق تماس گرفته می شود و اعلام می شود که کمی منتظر بمانید که از نظر اینجانب کمی بی احترامی به مهمان می باشد.
اخلاق و رفتار پرسنل در همه بخش ها بسیار عالی و شایسته تقدیر میباشد،تفاوت و تمایز پرسنل شما در دوستانه بودن و صمیمیت کارکنان می باشد ،و این مقایسه بین کارکنان شما و هتل های پنج ستاره می باشد .
به نسبت قیمت هتل خوبیه. اتاقها تراس نداره . ویو نداره. دوش حمام متاسفانه فقط یک حالتش کار میکرد . فرش داخل اتاق تمیز نبود. رفتار پرسنل خوب بود. صبحانه خوب بود. غذا متوسط و پذیرش هم مودب و پذیرا بودند. در کل متوسط رو به رشد میباشد
هتل زیبا ودنج ونوساز.بسیاررررررررتمیز. رفتار پرسنل بسیار خوب ومحترمانه بود .منوی صبحانه بیش از هتل سه ستاره بود .بسیار متنوع و خوشمزه .ما ناهار رو هم در رستوران هتل صرف کردیم .کیفیت غذا خیلی خوب بود.به دوستانم توصیه کردم. وامیدوارم بتونم باز هم مهمان این هتل باشم.فضای اطراف هم زیبا بود ِمجاورت با پارک جنگلی و فضای دانشگاه هم لطف و صفا داشت .
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل تمیزی و نظافت خوب امکانات مناسب سلف صبحانه متنوع و خوب
نقاط ضعف:
رو تختی و روکش لحاف و بالش ها شسته و تعویض نمیشن منوی رستوران بسیار محدود
هتل بسیار خوبی بود، پرسنل عالی بودند، صبحانه رایگان منوی متنوعی از گرم و سرد داشت و نامحدود بود، بسیار تمیز بسیاررررر تمیز، محیط خیلی خوبیه(نزدیک پارک جنگلیه) ولی ویو نداره فشار آب حمام به طرز عجیبی بالا بود و خستگی را رفع کرد هتل تازه سازه قیمت ناهار و شام مناسب بود اما ما دوست نداشتیم
هتل عالی اتاق ها بزرگو تمیز، کارکنان مودب و خوش اخلاق، صبحانه متنوع
راستش با توجه به قیمتش اصلا انتظار همچین هتل خوبی رو‌نداشتم برخورد پرسنل فوق العاده عالی فضای هتل عالی اتاق و داخل هتل تمیز صبحانه خوب چسبیده به پارک جنگلی فاصله تا دریا ۳۰ دقیقه ( محمود اباد ) اگر بخوام ایرادی بگیرم - هتل داخل فضای پردیس دانشگاهی آمل واقع شده البته ما رفتیم عید بود دانشگاه تعطیل بود فضای داخل دانشگاه هم فوق العاده زیباست البته ما رفتیم داخل فضای دانشگاه قدم بزنیم بعد از ۲۰ دقیقن یه آقایی اومد و تذکر داد که برگردید به محیط هتل ولی خوب شاید اگر دانشگاه باز باشه باید مسیر محیط دانشگاه رو طی کنید نزدیک ۳۰۰ متر تا به هتل برسید از وسط دانشجو ها باید رد بشید 😁 - با توجه به چسبیده بودن به جنگل و‌یوی خوب میتونستن برای اتاق ها تراس میذاشتن موقع ساخت - نزدیک هتل یک سالن ورزشی هست که متاسفانه شبها تا ساعت ۱_۲ فوتسال بازی میکنن و صداهای بسیار بلند افراد در حد عربده آزار دهنده است 😔 به غیر از این چند مورد بقیه موارد هتل عالی بود واقعا
رفتار پرسنل خیلی خوب بود. صبحانه رو دوست داشتیم.‌ تمیزی اتاق خوب بود. فضای محوطه ارام و زیبا. تنها مورد خرابی شیر دستشویی بود که باعث میشد کف سرویس بهداشتی خیس بشه. من سری بعد هم اینجارو رزرو میکنم.
کارکنان خوب و پاکیزکی هتل و اتاق ها عالی بود سرویس دهی هم بسیار خوب
هتل خیلی خوب و بسیار تمیز اما کیفیت و تنوع صبحانه به شدت ضعیف
در رابطه با خدمات، برخورد پرسنل ،تمیزی اتاق باید بگم فوق العاده بود.من هتل اسپیناس آستارا رفتم به جرات میتونم بگم این هتل در سطح هتل اسپیناس هستش و فراتر از هتل سه ستاره س.دوستانی که نرفتن پیشنهاد میکنم از این هتل استفاده کنند.با توجه به شرایط بد پیش اومده امیدوارم کرونا هرچه زودتر تموم شه تا این دوستان پرقدرت تر به راهشون ادامه بدن.ممنونم از سایت ایران هتل آنلاین و همچنین پرسنل زحمتکش هتل المپیک شمال.
رستوران خوب بود اما شب ها غذا نداشت که از بیرون سفارش میدادن و غذای یک هفته مونده برامون اوردن گرمایش نداشت که بهمون بخاری برقی دادن
برخورد پرسنل خيلي عالي، اتاق هاي تميز، راحت و فضاي آرام
عالی بود
قبل از هرچیز تشکر خاص و ویژه از پرسنل بامحبت و خوش برخورد هتل ؛ من بواسطه کارم به اقصی نقاط ایران سفر میکنم کارکنان این هتل استثنا هستن ! نظافت هتل مخصوصا در ایام کرونا قابل قبول بود ؛ ابزار ضدعفونی در ورودی هتل بود ؛ در بدو ورود وسایلم رو ضدعفونی کردن و یه پک حاوی دو عدد ماسک هم به من دادن ! اتاق تمیز با تلویزیون ال ای دی و چای ساز که دغدعه خستگی و رسیدن از راه ازت میگرفت کاش حوله ها کمی نو تر بود ولی بسته بندی شده تو کمد بود شسته شده و تمیز فقط کمی کهنه به نظر میومد ! بدون تقاضای من در بدو ورود رمز وای فای هتل رو روی کاغذ بهم دادن و استفاده کردم سرعتش بد نبود ولی موقع ویدیو کال قطع میشد ! هتل بسیار آرام و ساکت و محوطه اطراف هتل هم بهتون نگم بهشت بهشت و بهشت ؛ به حدی که همیشه تا لب جاده پیاده میومدم و لذت میبردم خلاصه یک هتل بی نظیر و خوب ؛ البته معایبی هم داشت که میشه نادیده گرفت بهرحال هتل خارج از شهر آمل هست اگر وسیله داشته باشید راحتترید ؛ اگر که ندارید کنار هتل دانشگاه شمال آژانس داره! در کل : هتل المپیک ممنون
کارکنان بسیار مودب و پاکیزه و سویت بسیار تمیز و ضد عفونی شده بود .واقعا از لحاظ پاکیزگی عالی بود
دسترسی خوب، تمیزی هتل و اتاق ها و سرویس بهداشتی و حمام عالی، محوطه ی زیبا، برخورد مناسب، حرفه ای و صمیمی کارکنان، رستوران زیبا و تمیز و 24 ساعته، صبحانه ی سلف سرویس متنوع و با کیفیت، رعایت پروتکل های بهداشتی، نزدیک به پارک جنگلی،
اينترنت يك مقدار ضعيف بود
هتل خیلی خوبی بود و ماو اقامتمون رو تمدید کردیم و برای پدر و مادرم هم اتاق گرفتیم که بیان .صبحانه خوب بود ولی غذا شام و نهارخوب نبود . برای ما ک بدون‌ماشین رفتیم دسترسی به دریا یکم‌سخت بود . متاسفانه خشکشویی نداشتن ولی در کل تمیزی و راحتی رضایت بخش بود. پرسنل هم‌رفتارشان خیلی خوب بود. قیمت ها یکم‌بالا بود ک‌متاسفانه‌تو هتل ها عادی شده دیگه بخاطر کثیف شدن مبل و ملافه ها توسط وروجک هامون جریمه شدیم که خب طبیعتا خوشایندمون‌نبود.
هتل بسیار خوبی بود. ما از 6 الی 8 شهریور اقاما داشتیم. اتاق 3 تخته با یک نفر اضافه گرفتیم. اتاق بسیار تمیز. ملافه ها. روکش تختها.مبلها وسایل همگی نو و بسیار تمیز بود. در اتاق خمیر دندان. صابون مایع. صابون جامد. شامپوی بدن. شامپوی سر. سشوار. حوله های استریل شده. دمپایی یکبار مصرف بود. سرویس هتل در حد 4 ستاره عالی بود. صبحانه کامل گرم شامل املت. تخم مرغ آب پز عدسی یا خوراک لوبیا. خوراک سوسیس و ماکارونی. صبحانه سرد شامل پنیر ورقه. نان و پنیر آماده. خامه. عسل مربای به. مربای البالو . کورن فلکس و شیر گرم برای بچه ها. میوه . نان شیرین. نان بربری و لواشو تست. سالاد الویه.کیک صبحانه.چای دمی. سرویس صبحانه بسیار تمیز و عالی و خوشمزه بود. ناهار بخاطر شرایط کورونا فقط 10 مورد از منو پخت میشد.ما کباب بناب و جوجه ناردون و اکبر جوجهو ماهی قزل آلا و سوپسفارش دادیم. همگی تمیز و عالی طبخ شده بود. این هتل رو به همه پیشنهاد میکنم. از رفتار عالی پرسنل هتل تشکر میکنم.
خیلی عالیه اتاق ها برخورد پرسنل عالی مسیر یکم بد هست
هیچ راهنمایی تو مسیر نبود اما جای خوبیه برای آخر هفته ها اگه راهنمای مسیر بود دسترسی بهش راحت تر می شد
نقاط قوت:
مطلوب و ایده ال بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
رضایت داشتم خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
همه چی عالی و ایده آل
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
هیچی
جای دنج و آرومیه استخر عالی و سالن پینگ پنگ رایگان باشگاه پلی استیشن و بیلیارد با قیمت خوب کیفیت اتاقها و خدمات عالی بود ملحفه های تختها خیلی تمیز بودن امکانات خوب پرسنل مودب و نمای بسیار عالی
رامین صفوی پور نمره بسیار عالی را برای هتل المپیک آمل انتخاب کرده است
عالی
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
اتاقها تمیز و با چشم انداز زیبا
بد نیست ولی در حد 4 ستاره نیست
نقاط قوت:
بسیار خوب تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
با سلام . با اینکه توی شهر بابل کار داشتم ولی به پیشنهاد یکی از دوستانم هتل المپیک آمل و انتخاب کردم ولی خیلی هم راضی بودم .
زیبا و دل نشین با پرسنل بسیار خوش برخورد و امکانات مناسب
برخورد عالی پرسنل در هنگام ورود شما رو قافلگیر می‌کنه ، که آیا واقعا اینجا یک هتل سه ستارست؟ فضای هتل بسیار آرام و تمیز و شیک و اتاق ها کاملا بزرگ بود. استخر بزرگ و عالی رایگان با تمام امکانات ، در فاصله ۱۰ قدمی هتل شما رو به وجد میاره. هتل در مواقعی که همایش درش نباشه جای پارکینگ کافی داره. رستوران هتل از کیفیت نسبی خوبی برخورداره و قیمت هاش هم بد نیست. تنوع میز صبحانه هتل نسبت به جاهای دیگه با همین قیمت بسیار خوبه. هتل در محوطه دانشگاه شمال قرار داره و مناظر بسیار زیبا و چشم اندازه‌ای بی نظیر داخل دانشگاه برای مهمانان هتل قابل استفادست. سالن بیلیارد و بازی های کامپیوتری (پی ای فور) در ۱۰ قدمی هتل ، با هزینه بسیار اندک در دسترس هست. در مجاورت فضای هتل یک پارک جنگلی بسیار بزرگ با مناظر و طبیعت بکر و درختان انبوه وجود داره. فاصله هتل تا اکسین لند با ماشین تقریبا ۱۰ دقیقه هست که در اونجا به قدری برای بچه ها سرگرمی بود که ما کل سه روز رو وقت نکردیم جای دیگه بریم. (پردیس سینمایی ، مراکز خرید ، شهربازی سرپوشیده ، بولینگ ، فود کورت ، هایپرمی ، خانه بازی ، دهکده مشاغل ، ....) ۱- اتاق ها پنجره‌ باز شو و یا درب بازشو به بیرون ندارن و از این بابت دلگیره. ۲- تلویزیون اتاق داخل یک جعبه قرار گرفته و امکان پخش فایل از روی فلش و یا دسترسی به ورودی های HDMI وجود نداره و باید با کانال های محدود موجود سر کنید. ۳- در اتاق کتری برقی وجود نداره ولی می تونید فلاکستون رو مجانی (البته در ساعات باز بودن) در رستوران پر کنید. ۴- بعضی از وسایل اتاق ها مانند دسته وان حمام آسیب دیده و تعمیر نشده اند.
نقاط قوت:
لابی زیبا اتاق های زیبا و تمیز تخت های راحت و ملحفه های تمیز سرویس دهی مناسب کارکنان بسیار وظیفه شناس صبحانه قابل قبول بطور کلی حتما در حد ۴ ستاره قرار میگیرد
نقاط ضعف:
متاسفانه عایق بندی دیوار اتاقها مناسب نیست و صدا براحتی عبور میکند. سالن صبحانه دلگیر و تیره است. تحویل اتاق کمی با تاخیر بود.
به خاطر برخورد خوب پرسنل ومدیریت قوی هتل المپیک شمال واقعا دست مریضا خسته نباشید
هتل عالی بود با ویوو عالی خیلی تمیز امکانات خوب و کارکنان خوش برخورد
نقاط قوت:
تمیزی اتاق کیفیت خوب غذا ها تنوع قابل قبول صبحانه محوطه زیبا استخر تمیز و برخورد خوب کارکنان در مجموع هتل تمیز آرام و خوبی هست
نقاط ضعف:
کافی شاپ می‌تواند بهتر باشد نکته منفی دیگری ندارد از نظر من.
هتلی بسیار تمیز و آرام. رفتار پرسنل محترمانه و مناسب بود. ‎‌تمیزی اتاق‌ها و فضاهای مشترک بسیار خوب بود. صبحانه‌ی هتل از تنوع خوبی برخوردار بود. همچنین فضای سبز بسیار زیبایی دارد که پیاده‌روی عصرگاهی لذت‌بخشی را برای مسافرین به ارمغان می‌آورد. هتل در نزدیکی پارک جنگلی «هلومسر» واقع شده است. در مجموع اقامت در این هتل توصیه می‌شود.
نقاط قوت:
صبحانه عالی استخر لوکس برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
ابعاد کوچک اتاق با نیم ساعت تاخیر اتاق تحویل دادند روزی که استخر آقایان بود نشد استفاده کنیم ، اجاره داده بودند .
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
امکانات ورزشی موقعیت مکانی خوب و نزدیک جنگل برخورد خوب و صمیمی کارکنان
نقاط ضعف:
نبود چای ساز در اتاق همجواری با کاربری های دانشگاه
پاسخگویی خوب و خیلی با احترام حیف که از مرکز شهر آمل فاصله 18کیلومتری داره و برا چند روز استراحت کردن و گشتن تو خود آمل سخته بخاطر فاصله تاشهر اما امکانات عالی.
نقاط قوت:
هتل معمولی بود صبحانش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
استخر نداشت برای نظافت اتاق نمیومدن
نقاط قوت:
همه چی عالی بود فوق العاده بود از همه نظر از ۳ستاره هم بیشتر باید باشه
نقاط ضعف:
هیچی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بد نبود تمیزی هتل در حد خود هتل بود
نقاط ضعف:
خیلی هتلو سخت پیدا کردیم
محلی بسیار آروم و دنجبرنامه های جانبی برای سرگرمی مسافران وجود نداشت
نقاط قوت:
تمیزی رفتار خوب پرسنل داشتن پارکینگ خوب سرویس دهی خوب رستوران
نقاط ضعف:
امکانات اتاق کافی نبود مثلاً نداشتن یک فلاسک یا کتری برقی ولیوان یا فنجان همراه با تی بگ یا کافی میکس
نقاط قوت:
از لحاظ تمیزی به نظرم عالی بود چون من شمال کشور هتل های زیادی رفتم از همه لحاظ عالی بود
نقاط ضعف:
کیفیت غدای رستوران زیاد جالب نبود صبحانه هم خیلی معمولی در کل در حد هتل سه ستاره خوب بود و به استاندارد اصلیش نزدیک بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل المپیک شمال آمل

مهمانان هتل المپیک شمال آمل در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل المپیک شمال آمل از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل المپیک شمال آمل بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل المپیک شمال آمل رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل المپیک شمال آمل را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.