هتل کانیار علی آبادکتول

علی آباد کتول، بلوار امام رضا
3.6
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل کانیار علی آبادکتول

هتل سه ستاره کانیار در یکی از سرسبزترین مناطق کشور واقع در استان گلستان، شهرستان علی آباد کتول واقع شده است. این هتل در مسیر اتوبان تهران-مشهد قرار دارد. هتل کانیار اولین هتل سه ستاره شهرستان بوده و در سال ۱۳۸۵ همزمان با سالروز فتح خرمشهر افتتاح گردید. این هتل دارای ۲۲۰۰ متر زیربنا و دارای طراحی و معماری کم نظیری بوده و خدمات مربوط به رستوران، تالارپذیرایی، اسلوفود و کافی‌شاپ که اقامت را برای هموطنان و گردشگران گرامی فراهم نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کانیار علی آبادکتول

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
442,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
442,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
442,000
تومان
8 بهمن
جمعه
442,000
تومان
9 بهمن
شنبه
442,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
442,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
442,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
442,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
442,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
442,000
تومان
15 بهمن
جمعه
442,000
تومان
16 بهمن
شنبه
442,000
تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
هتل یار
456,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
456,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
456,000
تومان
8 بهمن
جمعه
456,000
تومان
9 بهمن
شنبه
456,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
456,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
456,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
456,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
456,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
456,000
تومان
15 بهمن
جمعه
456,000
تومان
16 بهمن
شنبه
456,000
تومان
یک تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
8 بهمن
جمعه
470,000
تومان
9 بهمن
شنبه
470,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
15 بهمن
جمعه
471,000
تومان
16 بهمن
شنبه
471,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
8 بهمن
جمعه
470,000
تومان
9 بهمن
شنبه
470,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
15 بهمن
جمعه
471,000
تومان
16 بهمن
شنبه
471,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
471,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
جمعه
471,000
تومان
9 بهمن
شنبه
471,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
15 بهمن
جمعه
471,000
تومان
16 بهمن
شنبه
471,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
471,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
جمعه
471,000
تومان
9 بهمن
شنبه
471,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
15 بهمن
جمعه
471,000
تومان
16 بهمن
شنبه
471,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
479,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
479,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
479,000
تومان
8 بهمن
جمعه
479,000
تومان
9 بهمن
شنبه
479,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
479,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
479,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
479,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
479,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
479,000
تومان
15 بهمن
جمعه
479,000
تومان
16 بهمن
شنبه
479,000
تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
686,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
686,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
686,000
تومان
8 بهمن
جمعه
686,000
تومان
9 بهمن
شنبه
686,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
686,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
686,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
686,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
686,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
686,000
تومان
15 بهمن
جمعه
686,000
تومان
16 بهمن
شنبه
686,000
تومان
اتاق دو تخته VIP
هتل یار
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
8 بهمن
جمعه
695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
695,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
15 بهمن
جمعه
695,000
تومان
16 بهمن
شنبه
695,000
تومان
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
8 بهمن
جمعه
610,000
تومان
9 بهمن
شنبه
610,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
15 بهمن
جمعه
610,000
تومان
16 بهمن
شنبه
610,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
8 بهمن
جمعه
610,000
تومان
9 بهمن
شنبه
610,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
15 بهمن
جمعه
610,000
تومان
16 بهمن
شنبه
610,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
611,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
611,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
611,000
تومان
8 بهمن
جمعه
611,000
تومان
9 بهمن
شنبه
611,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
611,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
611,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
611,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
611,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
611,000
تومان
15 بهمن
جمعه
611,000
تومان
16 بهمن
شنبه
611,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
هتل یار
857,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
857,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
857,000
تومان
8 بهمن
جمعه
857,000
تومان
9 بهمن
شنبه
857,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
857,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
857,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
857,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
857,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
857,000
تومان
15 بهمن
جمعه
857,000
تومان
16 بهمن
شنبه
857,000
تومان
سه تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
16 بهمن
شنبه
740,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
743,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
743,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
743,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
743,000
تومان
15 بهمن
جمعه
743,000
تومان
16 بهمن
شنبه
743,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
742,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
742,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
742,000
تومان
8 بهمن
جمعه
742,000
تومان
9 بهمن
شنبه
742,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
742,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
742,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
742,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
742,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
742,000
تومان
15 بهمن
جمعه
742,000
تومان
16 بهمن
شنبه
742,000
تومان
سوئیت VIP
هتل یار
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,190,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,190,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,190,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,190,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,190,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,190,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,190,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,190,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,190,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,190,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,190,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه چهار نفره VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه چهار تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

امکانات اتاق های هتل کانیار علی آبادکتول

آسانسور
روم سرويس 24 ساعته
تراس
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتشنشانی در راهرو
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سالن همايش
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
خدمات تهيه بليط
لابی
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
تلویزیون در لابی
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
فضای بازی کودکان
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
سوئیت
صندوق امانات
سالن اجتماعات
کافی شاپ
باغچه
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
نمای جنگل
فضای بيرون هتل برای نشستن
نمای فضای سبز
فضای سبز
سالن همايش
تلويزيون LCD در لابی
كتابخانه
كافی شاپ
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
نمای شهر
تلفن در اتاق
اینترنت
نمازخانه
اينترنت در اتاق
پارکینگ
اعلام حریق
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خدمات خانه داری
رستوران
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
ماهواره
لابی
فضای سبز
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اطفای حریق
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
ماساژ غیررایگان
رستوران 24 ساعته
رمپ
پارکینگ روباز
تلفن
سالن اجتماعات
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
حوله
کافی‌شاپ
تالار پذیرایی
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
حمام

آدرس هتل کانیار علی آبادکتول روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کانیار علی آبادکتول

(39 نظر)
نقاط قوت:
نظافت.رفتار حرفه ای و محترمانه پرسنل.تمیزی و شیک بودن اتاق
نقاط ضعف:
نظافت.رفتار حرفه ای و محترمانه پرسنل.تمیزی و شیک بودن اتاق
سلام دوستان.من و همسرم ۱شب در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در این هتل اقامت داشتیم و واقعا راضی بودم.و حتما مشتری این هتل خواهم شد.فوق العاده فضای اتاق ها تمیز و مرتب،بسیار شیک طوری که واقعا با هتل ۵ستاره هیچ فرقی نداشت(بجز استخر و امکاناتی که ۵ستاره داره).صبحانه هم قابل قبول بود.فقط کمی فضای اتاق ۲نفره اگر بزرگتر بود بهتر بود و اینکه داخل اتاق سرویس بهداشتی ایرانی نداشت کمی توی ذوق زد.کلا در مجموع همه چیز عالی اتاق کاملا شیک و تمیز.منکه لذت بردم و به همه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی بود ،نظافت اتاقها عالی ، هتلی فراتر از ۳ ستاره، بالاتر از حد انتظار
نقاط ضعف:
اتاقی که گرفته بودیم وان داشت اما شیر وان خراب بود ، به نظر میرسه تاسیسات هتل ضعیفه،، ولی نکته منفی دیگه ای پیدا نشد
نقاط قوت:
فضای فست فود و کافی شاپ و تمیزی و دیزاین مناسب اتاق
نقاط ضعف:
فضای فست فود و کافی شاپ و تمیزی و دیزاین مناسب اتاق
نقاط قوت:
امکانات عالی، نظافت عالی، خوش برخوردی تمام پرسنل، کیفیت خیلی خوب رستوران و slow food، صبحانه خوب، محیط جذاب
نقاط ضعف:
امکانات عالی، نظافت عالی، خوش برخوردی تمام پرسنل، کیفیت خیلی خوب رستوران و slow food، صبحانه خوب، محیط جذاب
امکانات و کیفیت این هتل قطعا از سه ستاره بالاتر و بهتره. همه چیز عالی بود واقعا. تنها نکته منفی برگزاری مجلس عروسی هست که تا ساعت ۱۱ شب کمی سر و صدا وجود داره. کیفیت غذا هم خیلی عالی بود. برخورد پرسنل خیلی محترمانه و صمیمی. ما تجربه اقامت خیلی خوبی داشتیم و به دیگران پیشنهاد میکنم.
هتلی خوب و مناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب و حرفه ای پرسنل فضای شیک و آرام لابی تمیزی و دیزاین مناسب اتاق ها و لابی فضای اسلو فود در کنار هتل
نقاط ضعف:
واقعا در دو شب اقامتم نکته منفی از هتل ندیدم
این هتل یکی از استانداردهای هتل داریه به نظرم
برخورد پرسنل خصوصا مدیرت خیلی خوب و مربانانه ست.
هتل خوبی بود به استثنا سر و صدا مراسم عروسی و نیز رستوران محوطه...
از هر لحاظ عالی بیشتر شبیه هتل *5 بود
دکور و تمیزی اتاق ها بسیار مطلوب بود. برخورد کارکنان نیز محترمانه و دوستانه بود. تنها نکته ای که جای بهبود دارد تنوع صبحانه هتل است
به نظر بنده اگر داخل یخچال اتاق ها حداقل دو تا ابمعدنی وجود داشته باشه بهتر است در کل هتل خیلی خوبی بود
تمیزی و نظافت اتاقها عالی. من خودم وان رو برای ریلکس کردن خیلی دوست دارم که حمومش وان داشت. دمپایی‌ها یک بار مصرف نبودند و این برای من نکته مثبت چون یکبار مصرفها برای پا سخته. صبحانه متوسط و در حد هتل سه ستاره ولی لطف کردن و گذاشتن چند قلم صبحانه رو با خودمون به اتاق ببریم. تنها نکته منفی که البته مهم هست. شب تا ساعت ۱۱ونیم عروسی بود و صدای موسیقی اذیت کننده بود و بعدش هم تا ساعت ۱۲ تو پارکینگ مردم بودند و صداشون تا طبقه۵م میومد. پنجره اتاقها هم البته کوچکتر از اونی که فکر میکردم بود و گفتن فقط سوییت چهارنفره‌شون ویو رو به کوه و قشنگ داره که ما دو نفر بودیم و نمیصرفید سوییت چهارنفره گرفت. ما اتاق دو نفره وی آی پی گرفته بودیم که چون من و خواهرم بودیم بهمون اتاق سه تخته دادند. وی آی پی بودنش رو متوجه نشدم چه فرقی با غیر وی آی پی داره. کیفیت کافی شاپ و اسلو فود هم خیلی خوبه. در هرصورت غیر از صدای عروسی از اقامت‌مون لذت بردیم.
هتلی تمیز بود،برخورد کارکنان محترمانه بود،فقط تنوع بوفه صبحانه کم بود،برای مثال خامه نداشت. محیط اطراف هتل زیبا بود و در کل این هتل رو به بقیه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
فقط صبحانه خیلی معمولی بود
انتظار وجود چنین هتلی در شهر علی آباد کتول قدری فراتر از انتظار است . همه چیز بسیار خوب بود مخصوصا برخورد پرسنل و مشتری مداری کادر خوب و آموزش دیده هتل . وای فای موجود و رایگان بود ولی داخل اتاق ما آنتن دهی ضعیفی داشت و قابل استفاده نبود. با سپاس
سفری عالی و به یادمانی
برخورد کارکنان هتل عالی بود.غذای رستوران خوب بود.دسترسی و موقعیت هتل بسیار خوب بود.در کل این هتل رو پیشنهاد میکنم.
هتل از نظر زيبايي، تميزي و امكانات در حد هتل ٤ ستاره خوب بود. فقط صبحانه كمي ساده بود و ميتوانست بهتر باشد. كاركنان هم بسيار خوش رو و مودب بودند.
هتل بسیار عالی در بهترین مکان ،رفتار کارکنان بسیار خوب بود،فضای هتل بسیار زیبا و در حد هتل پنج ستاره بود.مطمئن هستم در سفر های بعدی اولین انتخابم خواهد بود
هتلی با خدمات فراتر از انتظار
هتل تمیزی بود و ویوی زیبائی داشت. البته بستگی به اتاقش دارد.اسلو فود خوبی هم داشت .ولی صبحانه هتل ضعیف بود
تقریبا سالی یکبار از این هتل استفاده می کنم.کارکنانی بسیار مودب و وظیفه شناس داره ، تحویل دهی و تحویل گیری اتاق را خیلی سریع بدون معطلی انجام می دهند ، اتاقها تمیز و مرتبه ولی سرویس های بهداشتی آن نیاز به بازسازی دارد، رستوران و فست فودش خیلی خوبه، محلفه و روبالشی و پتو و مسواک و...به تعداد کافی در اتاقها هست، بعضی وقتها هم جشن عروسی توی تالارش برقراره که فضا رو شاد می کنه.منظره جنگل هم از بعضی اتاقهاش جالب و دیدنیه.
سفری به باد ماندنی
نقاط قوت:
از همه نظر عالی
نقاط ضعف:
فقط اگر آخر هفته رزرو کردید بدونید که طبقه سوم تا ساعت ۱۱ شب احتمالا باید با آهنگ عروسی سرگرم باشید
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
سر و صدای تالار در هنگام مراسم جشن عروسی در اتاقها در طبقه ۳ شنیده میشود
کارکنان مودب و در خواستهای ما را به موقع پاسخ میدادند ما در اتاق vip اقامت داشتیم ویو عالی و اتاق تمیز و سرویس دستشویی مخصوصا خوب بود .در مورد گردشگری مناطق مختلف اطراف به ما راهنمایی دادند چیزی که در هتلهای دیگر کمتر دیده بودیم .فست فود داخل حیاط و کافی شاپ هم خیلی خوب بودند .
من و همسرم در راه رفتن به مشهد یک شب در این هتل اقامت داشتیم و خواستم تجربم رو در اختیار بقیه دوستان بگذارمبرخورد خدمه هتل عالی تمیزی اتاق و هتل عالی تمیزی و کارکرد سرویس بهداشتی عالی بی صدا و آروم توضیحات کامل خدمه هتل در رابطه با مکانهای دیدنی کافی شاپ و رستوران و فست فود عااالی با قیمت بسیار مناسب و خوشمزه و خوش طعم وان حموم هم داشت صبحانه ارائه شده هم عالی بود که شامل آبمیوه و چای و کافی میکس و کره و عسل و پنیر و خامه و مربا و املت و سوسیس سیبزمینی و نان محلی و هندونه و خیار گوجه و... بود که توی ظروف چینی سرو میشد در کل یکی از بهترین هتلهایی بود که تجربش کردیم و به دوستان هم شدیدا پیشنهاد میکنم
با توجه به موقعیت هتل، بنظر من جاییس برای اقامت در شب و گشت و گذار در روز. چون دسترسی آن به مناطق دیدنی اطراف خوب است ولی انتظاری از ویوی اتاق ها نداشته باشید. کمی هم قیمت های آن برای هتل 3 ستاره زیاد است. ولی در عین حال تمیزی اتاق ها مناسب بود. رستوران و فست فود و کافی شاپش را حتما امتحان کنید.
عدم پاکیزگی هتل کانیار
داخل اتاقها به اندازه يك هتل ٤ يا ٥ ستاره زيبا و تميز مبله شده و رضايتبخش بود.
هتل خوب با مدیریت عالی در مجموع خیلی خوب
یه حسن داشت که در داخل هتل تنوع رستوران وجود داشت برای هر سلیقه ای.
فضای هتل و چشم انداز اتاق ها به خصوص اتاق های ضلع جنوبی بسیار مناسب و زیبا بود. هتل از نظر سایز اتاق ها ، تهویه و نظافت عمومی مناسب بود. جای پارک مسقف هم در هتل وجود داشت. مبلمان اتاق ها مدرن و چشم نواز بود.صبحانه هتل ضعیف بود و فاقد هر گونه غذا های گرم بود. تخم مرغ های آب پز سرد سرو شدند در صورتی که خبری از وارمر نبود. در اتاق های دمپایی رو فرشی یکبار مصرف وجود نداشت و برای چهار نفر یک جفت دمپایی پلاستیکی گذاشته بودند بود.
تمیز بود و موقعیت خوبی داشت.به نظرم به قیمتش واقعا می ارزید.
نقاط قوت:
بسیار مرتب
نقاط ضعف:
نداشتن خواب جداگانه
نقاط قوت:
بازسازی مناسب کافی شاپ خوب و ارزون قیمت برخورد کارکنان خوب اینترنت خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه حوله های زبر
نقاط قوت:
فضای اطراف زیبا-فود کورت محوطه-طراحی خوب اتاق
نقاط ضعف:
;کمبود پارکینگ مسقف با توجه به هوای بارانی شمال
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کانیار علی آبادکتول

مهمانان هتل کانیار علی آبادکتول در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کانیار علی آبادکتول از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کانیار علی آبادکتول بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کانیار علی آبادکتول رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کانیار علی آبادکتول را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.