هتل کانیار علی آبادکتول

علی آباد کتول، بلوار امام رضا
3.6
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران

معرفی هتل کانیار علی آبادکتول

هتل سه ستاره کانیار در یکی از سرسبزترین مناطق کشور واقع در استان گلستان، شهرستان علی آباد کتول واقع شده است. این هتل در مسیر اتوبان تهران-مشهد قرار دارد. هتل کانیار اولین هتل سه ستاره شهرستان بوده و در سال ۱۳۸۵ همزمان با سالروز فتح خرمشهر افتتاح گردید. این هتل دارای ۲۲۰۰ متر زیربنا و دارای طراحی و معماری کم نظیری بوده و خدمات مربوط به رستوران، تالارپذیرایی، اسلوفود و کافی‌شاپ که اقامت را برای هموطنان و گردشگران گرامی فراهم نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کانیار علی آبادکتول

ظرفیت 1 نفر

اتاق دوتخته برای یک نفر
هتل یار
1,089,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,089,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,089,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,089,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,089,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,089,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,089,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,089,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,089,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,089,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,089,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,089,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته VIP
هتل یار
2,106,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,106,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,106,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,106,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,106,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,106,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,106,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,106,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,106,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,106,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,106,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,106,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,089,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,089,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,089,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,089,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,089,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,089,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,089,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,089,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,089,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,089,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته VIP
هتل یار
2,669,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,669,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,669,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,669,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,669,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,669,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,669,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,669,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,669,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,669,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,669,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,669,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,402,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,402,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,402,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,402,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,402,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,402,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,402,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,402,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,402,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,402,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,543,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,543,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,543,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,543,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,543,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,543,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,543,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,543,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,543,000 تومان
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,635,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,635,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,635,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,635,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,635,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,635,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,635,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,635,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,635,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
1,714,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,714,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,714,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,714,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,714,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,714,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,714,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,714,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,714,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,714,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,714,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,714,000 تومان
سوئیت
هتل یار
1,958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,958,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,958,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,958,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,958,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,958,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,958,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,958,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,958,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,958,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,958,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,958,000 تومان
سوئیت VIP
هتل یار
6,002,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
6,002,000 تومان
11 فروردین
جمعه
6,002,000 تومان
12 فروردین
شنبه
6,002,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,002,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,002,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,002,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
6,002,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
6,002,000 تومان
18 فروردین
جمعه
6,002,000 تومان
19 فروردین
شنبه
6,002,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
6,002,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,862,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,862,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,862,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,862,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,862,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,862,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,862,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,862,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,115,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,115,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,115,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,115,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,115,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,115,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,115,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,115,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,115,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
5,850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,850,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,850,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,850,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,850,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,850,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,850,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,850,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,850,000 تومان

امکانات اتاق های هتل کانیار علی آبادکتول

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
اينترنت در اتاق
خدمات تهيه بليط
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اعلام حریق
پارکینگ
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
فضای بازی کودکان
كافی شاپ
تلویزیون در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
روم سرويس 24 ساعته
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
سالن اجتماعات
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
كافی شاپ
كتابخانه
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
فضائی برای پياده روی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کانیار علی آبادکتول روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کانیار علی آبادکتول

(45 نظر)
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوب، اتاق تمیز ، صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
امکانات کلی هتل در حد یک هتل سه ستاره کافی بود ولی بهتر هم می توانست باشد.
نقاط قوت:
تمیز ....گرمایش خوب ...پرسنل مودب
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی عدم دریافت سفارش غدا توسط فست فود بعد ساعت ده شب
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود بهترین هتل در اون منطقه است
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بهداشت کامل رعایت می شود..پرسنل بسیار خوش برخورد بودند ...امکانات هتل خوب و عالیست...البته ما در اتاق های VIPاقامت داشتیم که از اتاق عادی خبر ندارم ...اما به طور قطع فضاهای عمومی خوب است.جای اسختر و سونا خالیست که اگر این هم اختصاص یابد ، می توان از این هتل برای اقامت های چند روزه استفاده کرد .حیف است این امکانات و مدیریت در فضای کم باشد تعداد اتاق ها رو بیشتر کنید.ممنون از اقامت ۲۴ که بی دردسر برای ما اتاق رزرو شد.
نقاط ضعف:
فضای تفریحی اطراف هتل مثل استخر و ....اگر برای استفاده اماده شود بسیار خوب است
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دفعه قبلی مسواک و خمیردندان تو اتاق بود ... صبحانه تخم مرغ آب پز هم داشت ... تو اتاق چهارنفره ۴ تا حوله بود... این دفعه مسواک و خمیردندان و حوله به تعداد و سرصبحانه تخم مرغ نبود ... ظاهرا سیاست مدیریت هتل بر کاهش هزینه ها و کسب درآمد بیشتر است ...
رفتار کارکنان بسیار خوب بود، اتاق تمیز و مرتب بود. آب گرم و سیستم خنک کننده خوب بود، صبحانه بسیار ساده بود. کیفیت اسلو فود خوب بود.
نقاط قوت:
كاركنان بشدت خوب و مهربان و حرفه اياتاق بشدت راحت و تميز و حس خوب محيط چشم نواز غذاهاي رستوران خوشمزه
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي اقتصادي و كم رنگ
نقاط قوت:
خیلی خوش برخورد و مهمان نواز
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
-ارزیابی کلی بسیار خوب است. استفاده از هتل را به سایر مسافران عزیز هم توصیه میکنم. - رفتار کارکنان مناسب و با احترام - کیفیت غذاها بسیار عالی - موقعیت و مسیر دسترسی خوب است کلا از اقامت خود در این هتل راضی هستم و از زحمات مدیریت و کارکنان هتل خصوصا آقای امینی که با روی خوش و با احترام برخورد میکردند ممنونم.
نقاط ضعف:
نکات منفی که نه ولی نکات قابل بهبود: - بهتر است محل پارک خودروی مهمانان هتل از محل مراجعین تالارها و رستورانها تفکیک باشد. - ممکن است سروصدای ناشی از مراسم جشن در تالارها تا نیمه شب مزاحم استراحت برخی از مهمانان باشد
در کل برای یک شب مفید است
نقاط قوت:
پرسنل خوشرو، کیفیت اتاق ها و صبحانه خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و عالی ، بوفه صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
رفتار رزرویشن هتل خوب نبود ولی بقیه پرسنل خوب بودن
نقاط قوت:
تمیزی زیبایی برخورد خوب
نقاط ضعف:
سروصدای خیابان
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی بود ،نظافت اتاقها عالی ، هتلی فراتر از ۳ ستاره، بالاتر از حد انتظار
نقاط ضعف:
اتاقی که گرفته بودیم وان داشت اما شیر وان خراب بود ، به نظر میرسه تاسیسات هتل ضعیفه،، ولی نکته منفی دیگه ای پیدا نشد
در مجموع هتل خوبی است به لحاظ موقعیت مکانی، کیفیت خوب رستوران و فست فود فراتر از انتظار و زمین بازی کودکان که البته نیاز به ارتقا دارد اما مهمترین مشکلات : بوی فاضلاب از سرویس بهداشتی، عدم کارایی وان حمام به دلیل نداشتن آببند و سروصدای تالار مجموعه...
باسلام و ضمن تشکر از ایران هتل آنلاین و پرسنل عالی هتل کانیار این هتل را ما برای بار دوم در اون اقامت داشتیم. تمیزی اتاق در حد ۵ستاره. کیفیت غذا و اسلوفود عالی.رفتار پرسنل فوق العاده عالی. در حدی که در فصل سرما ما رفتیم و سیستم روی گرمایش بود و ما گرممون بود اومدن از تاسیسات اتاق مارو سرمایش کردن.کاری که اکثر هتل ها قبول نمیکنن. فقط بعضی از شب ها که تالار هتل مهمانی هست. از ساعت ۶ تا ۱۰ شب صدای عروسی در اتاق ها شنیده میشد.این هتل به آبشار کبودوال و جنگل ابر و افراتخته نزدیک هست. بسیار بسیار اقامت در این هتل پیشنهاد میشود.
در هنگام برگزاری مراسم عروسی از آنجا که سقف و دیوارها فاقد عایق صوتی است و این هتل از زیرساخت ها و استانداردهای لازم در این زمینه برخوردار نیست احساس آرامش نمی کنید . البته طبقات ۴و۵ مشکل کمتری دارد. توصیه میکنم قبل از سفر و رزرو هتل اطلاعات کامل را از هتل کانیاریا موسسه ایران هتل استعلام نمایید.برخورد مناسب ومودبانه کارکنان، نظافت و بهداشت محیط ،ارتقای کیفیت صبحانه نسبت به گذشته از ویژگیهای این هتل می باشد.
هتلی خوب و مناسب
نقاط قوت:
باسلام ، تمیزی و برخورد مناسب عوامل محترم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب و حرفه ای پرسنل فضای شیک و آرام لابی تمیزی و دیزاین مناسب اتاق ها و لابی فضای اسلو فود در کنار هتل
نقاط ضعف:
واقعا در دو شب اقامتم نکته منفی از هتل ندیدم
این هتل یکی از استانداردهای هتل داریه به نظرم
برخورد پرسنل خصوصا مدیرت خیلی خوب و مربانانه ست.
هتل خوبی بود به استثنا سر و صدا مراسم عروسی و نیز رستوران محوطه...
دکور و تمیزی اتاق ها بسیار مطلوب بود. برخورد کارکنان نیز محترمانه و دوستانه بود. تنها نکته ای که جای بهبود دارد تنوع صبحانه هتل است
به نظر بنده اگر داخل یخچال اتاق ها حداقل دو تا ابمعدنی وجود داشته باشه بهتر است در کل هتل خیلی خوبی بود
تمیزی و نظافت اتاقها عالی. من خودم وان رو برای ریلکس کردن خیلی دوست دارم که حمومش وان داشت. دمپایی‌ها یک بار مصرف نبودند و این برای من نکته مثبت چون یکبار مصرفها برای پا سخته. صبحانه متوسط و در حد هتل سه ستاره ولی لطف کردن و گذاشتن چند قلم صبحانه رو با خودمون به اتاق ببریم. تنها نکته منفی که البته مهم هست. شب تا ساعت ۱۱ونیم عروسی بود و صدای موسیقی اذیت کننده بود و بعدش هم تا ساعت ۱۲ تو پارکینگ مردم بودند و صداشون تا طبقه۵م میومد. پنجره اتاقها هم البته کوچکتر از اونی که فکر میکردم بود و گفتن فقط سوییت چهارنفره‌شون ویو رو به کوه و قشنگ داره که ما دو نفر بودیم و نمیصرفید سوییت چهارنفره گرفت. ما اتاق دو نفره وی آی پی گرفته بودیم که چون من و خواهرم بودیم بهمون اتاق سه تخته دادند. وی آی پی بودنش رو متوجه نشدم چه فرقی با غیر وی آی پی داره. کیفیت کافی شاپ و اسلو فود هم خیلی خوبه. در هرصورت غیر از صدای عروسی از اقامت‌مون لذت بردیم.
هتلی تمیز بود،برخورد کارکنان محترمانه بود،فقط تنوع بوفه صبحانه کم بود،برای مثال خامه نداشت. محیط اطراف هتل زیبا بود و در کل این هتل رو به بقیه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
فقط صبحانه خیلی معمولی بود
انتظار وجود چنین هتلی در شهر علی آباد کتول قدری فراتر از انتظار است . همه چیز بسیار خوب بود مخصوصا برخورد پرسنل و مشتری مداری کادر خوب و آموزش دیده هتل . وای فای موجود و رایگان بود ولی داخل اتاق ما آنتن دهی ضعیفی داشت و قابل استفاده نبود. با سپاس
سفری عالی و به یادمانی
برخورد کارکنان هتل عالی بود.غذای رستوران خوب بود.دسترسی و موقعیت هتل بسیار خوب بود.در کل این هتل رو پیشنهاد میکنم.
هتلی با خدمات فراتر از انتظار
هتل بسیار عالی در بهترین مکان ،رفتار کارکنان بسیار خوب بود،فضای هتل بسیار زیبا و در حد هتل پنج ستاره بود.مطمئن هستم در سفر های بعدی اولین انتخابم خواهد بود
هتل تمیزی بود و ویوی زیبائی داشت. البته بستگی به اتاقش دارد.اسلو فود خوبی هم داشت .ولی صبحانه هتل ضعیف بود
سفری به باد ماندنی
تقریبا سالی یکبار از این هتل استفاده می کنم.کارکنانی بسیار مودب و وظیفه شناس داره ، تحویل دهی و تحویل گیری اتاق را خیلی سریع بدون معطلی انجام می دهند ، اتاقها تمیز و مرتبه ولی سرویس های بهداشتی آن نیاز به بازسازی دارد، رستوران و فست فودش خیلی خوبه، محلفه و روبالشی و پتو و مسواک و...به تعداد کافی در اتاقها هست، بعضی وقتها هم جشن عروسی توی تالارش برقراره که فضا رو شاد می کنه.منظره جنگل هم از بعضی اتاقهاش جالب و دیدنیه.
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
سر و صدای تالار در هنگام مراسم جشن عروسی در اتاقها در طبقه ۳ شنیده میشود
کارکنان مودب و در خواستهای ما را به موقع پاسخ میدادند ما در اتاق vip اقامت داشتیم ویو عالی و اتاق تمیز و سرویس دستشویی مخصوصا خوب بود .در مورد گردشگری مناطق مختلف اطراف به ما راهنمایی دادند چیزی که در هتلهای دیگر کمتر دیده بودیم .فست فود داخل حیاط و کافی شاپ هم خیلی خوب بودند .
من و همسرم در راه رفتن به مشهد یک شب در این هتل اقامت داشتیم و خواستم تجربم رو در اختیار بقیه دوستان بگذارمبرخورد خدمه هتل عالی تمیزی اتاق و هتل عالی تمیزی و کارکرد سرویس بهداشتی عالی بی صدا و آروم توضیحات کامل خدمه هتل در رابطه با مکانهای دیدنی کافی شاپ و رستوران و فست فود عااالی با قیمت بسیار مناسب و خوشمزه و خوش طعم وان حموم هم داشت صبحانه ارائه شده هم عالی بود که شامل آبمیوه و چای و کافی میکس و کره و عسل و پنیر و خامه و مربا و املت و سوسیس سیبزمینی و نان محلی و هندونه و خیار گوجه و... بود که توی ظروف چینی سرو میشد در کل یکی از بهترین هتلهایی بود که تجربش کردیم و به دوستان هم شدیدا پیشنهاد میکنم
فضای هتل و چشم انداز اتاق ها به خصوص اتاق های ضلع جنوبی بسیار مناسب و زیبا بود. هتل از نظر سایز اتاق ها ، تهویه و نظافت عمومی مناسب بود. جای پارک مسقف هم در هتل وجود داشت. مبلمان اتاق ها مدرن و چشم نواز بود.صبحانه هتل ضعیف بود و فاقد هر گونه غذا های گرم بود. تخم مرغ های آب پز سرد سرو شدند در صورتی که خبری از وارمر نبود. در اتاق های دمپایی رو فرشی یکبار مصرف وجود نداشت و برای چهار نفر یک جفت دمپایی پلاستیکی گذاشته بودند بود.
تمیز بود و موقعیت خوبی داشت.به نظرم به قیمتش واقعا می ارزید.
نقاط قوت:
بسیار مرتب
نقاط ضعف:
نداشتن خواب جداگانه
نقاط قوت:
بازسازی مناسب کافی شاپ خوب و ارزون قیمت برخورد کارکنان خوب اینترنت خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه حوله های زبر
نقاط قوت:
فضای اطراف زیبا-فود کورت محوطه-طراحی خوب اتاق
نقاط ضعف:
;کمبود پارکینگ مسقف با توجه به هوای بارانی شمال
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کانیار علی آبادکتول

مهمانان هتل کانیار علی آبادکتول در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کانیار علی آبادکتول از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کانیار علی آبادکتول بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کانیار علی آبادکتول رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کانیار علی آبادکتول را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.