هتل پرشیا اهواز

اهواز، چهار راه امام، خیابان شریعتی، خیابان صدر السادات (سیروس)
2.9
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا اهواز

پرشیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
203,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
203,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
203,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
203,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
203,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
203,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
203,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
203,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
203,000
تومان
1 خرداد
شنبه
203,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
علاءالدین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
205,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
205,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
205,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
205,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
205,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
205,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
205,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
205,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
270,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
270,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
270,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
270,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
270,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
270,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
270,000
تومان
1 خرداد
شنبه
270,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
اقامت 24
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
277,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
277,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
277,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
277,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
277,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
277,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
277,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
277,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
412,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
412,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
412,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
412,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
412,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
412,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
412,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
412,000
تومان
1 خرداد
شنبه
412,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
اقامت 24
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
413,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
413,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
413,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
413,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
413,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
413,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
413,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
413,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
307,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
307,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
307,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
307,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
307,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
307,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
1 خرداد
شنبه
307,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
علاءالدین
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
309,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
309,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
309,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
309,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
309,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
309,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
309,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
309,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
412,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
412,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
412,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
412,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
412,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
412,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
412,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
412,000
تومان
1 خرداد
شنبه
412,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
اقامت 24
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
413,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
413,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
413,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
413,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
413,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
413,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
413,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
413,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
381,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
381,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
381,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
381,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
381,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
381,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
381,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
381,000
تومان
1 خرداد
شنبه
381,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
381,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
381,000
تومان
علاءالدین
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
383,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
383,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
383,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
383,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
383,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
383,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
383,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
383,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
508,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
508,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
508,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
508,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
508,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
508,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
508,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
508,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
508,000
تومان
1 خرداد
شنبه
508,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
اقامت 24
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
509,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
509,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
509,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
509,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
509,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
509,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
509,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
509,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
456,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
456,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
456,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
456,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
456,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
456,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
456,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
456,000
تومان
1 خرداد
شنبه
456,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
456,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
456,000
تومان
علاءالدین
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
458,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
458,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
458,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
458,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
458,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
458,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
458,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
458,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
605,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
605,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
605,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
605,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
1 خرداد
شنبه
605,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
605,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
605,000
تومان
اقامت 24
606,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
606,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
606,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
606,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
606,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
606,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
606,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
606,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
606,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پرشیا اهواز

سالن کنفرانس
خدمات خانه داری
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
سالن كنفرانس
خدمات بيدار باش
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات اتو
پذیرش 24 ساعته
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
مینی بار
تلویزیون lcd
سالن بيليارد
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
مسلط به زبان عربی
رستوران
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
پارکینگ در اطراف هتل
آتلیه
خدمات پزشكي
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
اینترنت با سرعت بالا
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
آسانسور
صندوق امانات
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
اعلام حریق
نمازخانه
مبلمان
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
کافی شاپ 24 ساعته
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
اتاق چمدان
دمپایی
مینی بار رایگان
اینترنت در قسمت لابی
تلفن در اتاق
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اینترنت
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
کافی شاپ
مرکز خرید
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
پله اضطراری
اتاق سیگار
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
رخت آویز

آدرس هتل پرشیا اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا اهواز

(48 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
بسیار بد و اعصاب خورد کن دقیقا مسافرخانه. صبحانه افتضاح
در کل برای فقط اقامت یکشبه مناسبه وقتی هزینه براتون مهمه ، پارکینگ نداره ولی یه واحد پارکینگ در نزدیکی هتل هست ، کیفیت و کمیت صبحونه پایین بود . واحدها تمیز هستند . عملکرد کارکنان مناسب
نقاط قوت:
دسترسى به همه جا
نقاط ضعف:
دسترسى به همه جا
من يك شب بودم ، خوب بود
به نسبت هزینه امکانات خوب و برخورد کارکنان هم خوب بود
هتل بسیار تمیزی بود و پرسنل خوبی داشت در کل راضی بودم
هتل بسیار خوب و تمیزی بود برای سفر کاری رفته بودم و خیلی راضی بودم
رستورانش بسیاری از غذاهایی که تو منو داشت رو پخت نمیکرد...
اتاق هتل بسیار تمیز و مرتب بود.وسایل نو و تمیز به علاوه محیط ارام و مناسب برای اقامت تنوع صبحانه می تواند بهتر باشد برخورد پرسنل خیلی مبادی اداب و گرم بود اقامت در این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
نظافت خو ب نبود
توقع هتل رو نداشته باشید - بیشتر یک مسافرخانه با کمی امکانات بیشتر و مدرن تر است البته بیشتر هتل های اهواز همین ویژگی رو‌ دارن.
نقاط قوت:
خیلی عالی و مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
مثل همیشه خوب
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
رضایت نداشتم
نکات مثبت: اتاق تمیز، کارکنان مودب و پیگیر، مکان هتل مرکز شهر و بسیار دیدنی، نزدیک بودن بازار و قابل گردش، رستوران با غذای خوب. نکات منفی: سر و صدای زیاد میهمانان هتل(متاسفانه این مورد تقریبا شامل همه هتل های ایران و همه هتل های خارج از ایران که میهمانان ایرانی و عرب دارن میشه که تقصیر هتل نیست اما لازمه در ابتدای ورود هر میهمان، در این مورد تذکر جدی داده بشه)، اینترنت داخل اتاق داشت اما بشدت کند و با حجم بیش از حد تصور کم که واقعا قابل استفاده نبود
نقاط قوت:
همه چی خوب و مرتب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه اخر شب سر و صدای زیادی بود
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی و راضی کننده
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
بدترین هتلی بود که تو زندگیم تجربه کردم به نظرم در حد یک مسافرخانه هم نبود ، صبحانه افتضاح بود و وسایل پذیرایی نداشت شاید به نظر خنده دار بیاد اما برای صبحانه هیچی نبود و میگفتن همه چی تو انبار تموم شده و رفتن بخرن و حتی لیوان برای چای و نوشیدنی به اندازه کافی نداشتن و خیلی هتل ناجوری بود من موندم بر چه اساسی بهش ستاره دادن
توصيه نميكنم از لحاظ بهداشت و استهلاك ساختمان از از هتل ايران و حتي نادري هم بدتر بود
ضعیف
برخورد اولیه بد بود اتاق ها کوچک وکم نور ‌امکانات قدیمی شده مخصوصا سرویس و حمام ضعیف
این بار دوم بود که برای ماموریت به این هتل می رفتم. کیفیت بهتر شده بود. محل سالن صبحانه تغییر کرده بود که این واقعا تغییر عالی بود و انرژی مثبت میداد. برخورد پرسنل صمیمانه بود و همکاری می کردند. کیفیت غذا هم خوب بود. در کل راضی بودم.
امکانات سوییت کامل بود ولی نمیشد از وسایل آشپزخانه استفاده کرد ، هتل پارکینگ نداشت و صبحانه چیز خاصی نداشت.
متوسط بود
هتل تو مرکز شهر است و فاقد پارکینگ نزدیک هتل یک پارکینگ روباز بود که شبی 30 هزار تومان هزینه پارکینگ گرفت. دور و اطراف هتل هم پر از مغازه و مرکز خرید و دستفروش
خیلی خوب بود
در مجموع یک هتل متوسط ،تمیز، ولی متاسفانه کارکنان بخش پذیرش مشتری مدار نیستند. برای یک سفر کاری یک یا دو روزه خوب است.
صدای پمپ اب تا صبح صدا میداد.و مزاحم خواب بود امکانات هتل هم قدیمی بود
خیلی مهمان نواز بودند،پرسنل خوبی داشتند رستوران کمی گران بود .
خوب و قابل قبول
ضعیف
برای یک سفر کاری هتل خوبی هست و با توجه به قیمت واقعا مناسب هست. کیفیت غذا خوب بود. وضعیت نظافت هم در حد قابل قبول بود. امکانات داخل اتاق هم مناسب بود.
هتلی با شرایطی متوسط
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل علی الخصوص بخش رزرو و خانه داری.بابت این برخورد عالی باز هم این هتل را انتخاب خواهم کرد-اتاق های بزرگی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا تنوع نداشت- مینی بار در اتاق موجود نبود-
جا و موقعیت هتل بد بود ، شبیه مهمانسرا بود
جای شلوغ شهر دقیقا در مرکز است و در حد یک هتل معمولی با امکانات معمولی است رستوران خیلی سرو صدا داشتند.
متاسفانه آلودگی صوتی هم داخل هتل هم بیرون هتل بواسطه دسفروشان جلوی درب این هتل و شبیه مسافرخانه کرده ولی اتاق ها تمیزه و برخورد پرسنل هم قابل قبول هست
نقاط قوت:
فضای آرام و به دور از هیاهو وجود امکانات ضروری مانند یخچال، تلویزیون،کولر و .... نظافت اتاق و چیدمان بسیار شیک نور بسیار مناسب
نقاط ضعف:
عدم امکان صرف صبحانه در اتاق
نقاط قوت:
فضای رستوران بسیار آرامبخش ودلنشین بود.
نقاط ضعف:
فاقد نمازخانه در کل هتل حداقل یک اتاق اختصاص داده شود .عدم امکانات مناسب اتاق صبحانه ارائه نان مانده یا بیات در صبحانه و اکثر نوشیدنیهای صبحانه سرد بود.
نقاط قوت:
موقعیت خوب سایز مناسب اتاق و حمام کیفیت غذاشم بد نیست
نقاط ضعف:
راهروها بسیار گرم هستن پرسنل هتل برخورد خیلی خوبی ندارن مسواک نداره صبحانه شم می تونه بهتر باشه
من نقاط مثبتی که در این هتل دیدم شامل برخورد خوب کارکنان، ظروف و اتاق های تمیز، کیفیت اینترنت خوب، موقعیت مکانی خوب و هتل زیبا بود.یه کم با تاکسی سخت پیدا میشد ولی در کل خوب بود.
برخورد بسیار عالی بخش پشتیبانی جاباما و پیشنهاد این هتل بسیار عالی بود. ممنون. هتل فوق العاده ای نسبت به قیمتش بود. کارمندان هتل بسیار خوشرو خوش برخورد بودند. در تمام وقت میتونستیم از رستوران استفاده کنیم.
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
دسترسی توسط تاکسی خیلی سخت بود خصوصا برای افرادی که به منطقه اشنا نباشند و در ساعات شلوغی و ترافیک
نقاط قوت:
اتاق ها تميز بودن برخورد عالي
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانه كامل مثل تخم مرغ
نقاط قوت:
بازسازی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راهروها
نقاط قوت:
كيفيت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
كافي شاپ خيلي ضعيف بود
نقاط قوت:
اتاق پرسنل عالی
نقاط ضعف:
رستوران کافی شاپ
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن اتاق بازی مانند بیلیارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا اهواز

مهمانان هتل پرشیا اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.