هتل پرشیا اهواز

اهواز، چهار راه امام، خیابان شریعتی، خیابان صدر السادات (سیروس)
2.9
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشیا اهواز

هتل سه ستاره پرشیا در سال ۱۳۸۷ در مرکز شهر اهواز افتتاح گردید. اميد است با انتخاب این مجموعه مسافرتي به یاد ماندني برای مسافران صورت گیرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا اهواز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
680,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
680,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
680,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
680,000 تومان
11 فروردین
جمعه
680,000 تومان
12 فروردین
شنبه
680,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
680,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
680,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
680,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
616,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
616,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
701,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
701,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
701,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
701,000 تومان
11 فروردین
جمعه
701,000 تومان
12 فروردین
شنبه
701,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
701,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
701,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
701,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
701,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
701,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
708,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
708,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
708,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
708,000 تومان
11 فروردین
جمعه
708,000 تومان
12 فروردین
شنبه
708,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
708,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
708,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
708,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
708,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
708,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
هتل یار
1,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,120,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,120,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,120,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,120,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,120,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,120,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,120,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,120,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,120,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,000,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,184,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,184,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,184,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,184,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,184,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,184,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,184,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,184,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,184,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,184,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,184,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,184,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,196,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,196,400 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,196,400 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,196,400 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,196,400 تومان
11 فروردین
جمعه
1,196,400 تومان
12 فروردین
شنبه
1,196,400 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,196,400 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,196,400 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,196,400 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,196,400 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,196,400 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,196,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,196,400 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,196,400 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,196,400 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,196,400 تومان
11 فروردین
جمعه
1,196,400 تومان
12 فروردین
شنبه
1,196,400 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,196,400 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,196,400 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,196,400 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,196,400 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,196,400 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
1,184,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,184,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,184,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,184,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,184,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,184,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,184,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,184,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,184,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,184,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,413,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,413,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,413,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,413,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,413,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,413,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,413,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,413,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,413,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,413,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,261,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,261,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,514,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,514,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,514,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,514,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,514,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,514,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,514,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,514,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,514,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,514,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,514,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,514,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته
هتل یار
1,699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,699,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,699,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,699,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,699,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,699,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,699,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,699,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,699,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,699,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,516,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,516,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,834,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,834,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,834,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,834,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,834,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,834,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,834,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,834,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,834,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,834,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,834,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,834,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,815,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,815,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,815,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,815,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,815,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,815,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,815,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,815,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
هتل یار
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
1,980,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,980,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,980,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,980,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,980,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,771,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,771,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پرشیا اهواز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
مسلط به زبان عربی
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن بيليارد
رخت آویز

آدرس هتل پرشیا اهواز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا اهواز

(74 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در یک کلام افتضاح
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و محیط خوردن صبحانه
نقاط ضعف:
موقعیت قرارگیری هتل در جای شلوغیه و ماشین نمیتونه اونجا رفت و آمد کنه
نقاط قوت:
- برخورد خوب کارکنان- تمیزی و نظافت اتاق- غذای رستوران و صبحانه‌ی خوب
نقاط ضعف:
- کمی دلگیر بودن اتاق‌ها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
گرمایشی ندااااشت🥶
نقاط قوت:
صبحانه عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه عالی بود
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مراکز خرید و داخل شهر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
امکانات خوب سرویس صبحانه عالی برخورد بسیار عالی
نقاط ضعف:
فقط موکت ها و نما داخل اتاق ها باز بینی شود متشکر
نقاط قوت:
برخورد خوب مهماندار صبحانه و رس‌پشن پذیرش
نقاط ضعف:
صدای آزار دهنده فن اطاق‌های همجوارنداشتن دمپایی روفرشی و پادری سرویس بهداشتیملحفه ها لکه دارحوله ها لکه دارقفل درب‌ها ناایمن
نقاط قوت:
لوازم و امکانات داشت ، تخت خوب، سشوارو..
نقاط ضعف:
حوله ها و دمپایی ها بسیار کهنه بودن
نقاط قوت:
مناسب جهت استراحت در یک شب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی ، قرار گرفتن در جای شلوغ
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سر و صدا
نقاط قوت:
افتضاح و کثیف
نقاط ضعف:
واقعا بی کیفیت و کثیف ترین هتلی بود که تا حالا رفته بودم
فوق العادست
من به همراه خانواده در ایام نوروز 1401دراین هتل اقامت داشتیم،یک اتاق سه تخته و یک اتاق چهار تخته در اختیار ما قرار گرفت ،اتاق هایی نسبتا تمیز و با دکوراسیون نسبتا شیک به طور کلی هتل نسبتاً تمیز بود منوی صبحانه خیلی کامل به صورت سلف سرویس ارایه می شد و با کیفیت عالی و حتی اگر کسی آخر وقت صبحانه هم می رسید با برخورد عالی باز هم تمام ظرفها رو شارژ می کردند ایراد اصلی این هتل نداشتن پارکینگ اختصاصی برای ماشینهای مسافران ساکن در آن است زیرا باتوجه به این که در قلب بازار اهواز واقع شده عملا مکان مناسبی برای پارک ماشینت پیدا نمی کنی،روبروی هتل با چند متر فاصله یه پارکینگ عمومی هست ولی 24ساعته نیست و بسیار هم کوچکه تا ساعت 12شب بازه وبعداز آن اگر با ماشین ووسایل داخل آن کار داشته باشی دسترسی به آن امکانپذیر نیست،برخورد پرسنل هتل هم عالی بود .
برخورد گارکنان خوب بود صبحانه قابل قبوله تمیزی هتل ، در وسط بازار که با ماشین مشکل داشیتم امابرای خرید و تفریح خوب بود فقط نداشتن پارکینگ بود که در نزدیکی هتل با پرداخت هزینه یه پارکینگ هست که مسئول پارکینگ هم خوش برخورده
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد..نسبت به قیمت امکانات مناسب
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت به نظرم
نقاط قوت:
نکته مثبت ندارد
نقاط ضعف:
جای پارک اصلاااااا نداره خیلی بدجاست امنیت نداره اومن منطقه برای خودرو کارمندای هتل بی نظم و انظباط هستن خیلی هم کثیفه اتاقاشون
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
در مجموع اتاق ها زیاد تمیز نبود هواکش سرویس بهداشتی بد سر و صدا میکرد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق ها اصلا در حد هتل ۵ سه تاره نیست
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی به شدت بو میداد موکت کف اتاق کثیف
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
وسایل از قبیل دوششیرآلات توالت درب حمام و توالت خراب هستخیلی اتاق‌ها سرخم بندی و وصله پینه شده
نقاط قوت:
نزدیکی به تمامی امکانات (بازار ،رود کارون ،رستوران و...) صبحانه عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ،کثیفی ملافه ها و تشک تخت ها ،کم بودن شامپو و صابون
نقاط قوت:
هتل تمیز ، راحت و شیک
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اقامت در قلب صمیمیت اهواز
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فلاکس دراتاق نبود وچای ساز گذاشته شده خراب بوددررزرو اینترنتی گزینه انتخابی باغذاوجودنداشت
نقاط قوت:
واقعا تمام امکانات اولیه ک مورد نیازم بود رو داشت واقعا فک نمیکردم همه چیز اینقد خوب باشه به نظرم از نظر قیمت و موقعیت مکانی واقعا گزینه خوبی هستش توی فصل تابستون و این گرمای شدید یه کولر فوق العاده داشت ک بعضی وقتا خاموشش میکردم
نقاط ضعف:
تایم صبحانه از ۶ تا ۹ وقتی آخر تایم برسی همه چیز تقریبا تموم شده و شارژ هم یا نمیشن یا خیلی محدود براتون میارن
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
آسانسور هتل مشکل دارد. رستوران برای نهار و شام ندارد .
نقاط قوت:
قیمت مناسب در مقایسه با دیگر هتل های شهر
نقاط ضعف:
ندارد
در کل برای فقط اقامت یکشبه مناسبه وقتی هزینه براتون مهمه ، پارکینگ نداره ولی یه واحد پارکینگ در نزدیکی هتل هست ، کیفیت و کمیت صبحونه پایین بود . واحدها تمیز هستند . عملکرد کارکنان مناسب
به نسبت هزینه امکانات خوب و برخورد کارکنان هم خوب بود
هتل بسیار خوب و تمیزی بود برای سفر کاری رفته بودم و خیلی راضی بودم
رستورانش بسیاری از غذاهایی که تو منو داشت رو پخت نمیکرد...
اتاق هتل بسیار تمیز و مرتب بود.وسایل نو و تمیز به علاوه محیط ارام و مناسب برای اقامت تنوع صبحانه می تواند بهتر باشد برخورد پرسنل خیلی مبادی اداب و گرم بود اقامت در این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
نظافت خو ب نبود
توقع هتل رو نداشته باشید - بیشتر یک مسافرخانه با کمی امکانات بیشتر و مدرن تر است البته بیشتر هتل های اهواز همین ویژگی رو‌ دارن.
نکات مثبت: اتاق تمیز، کارکنان مودب و پیگیر، مکان هتل مرکز شهر و بسیار دیدنی، نزدیک بودن بازار و قابل گردش، رستوران با غذای خوب. نکات منفی: سر و صدای زیاد میهمانان هتل(متاسفانه این مورد تقریبا شامل همه هتل های ایران و همه هتل های خارج از ایران که میهمانان ایرانی و عرب دارن میشه که تقصیر هتل نیست اما لازمه در ابتدای ورود هر میهمان، در این مورد تذکر جدی داده بشه)، اینترنت داخل اتاق داشت اما بشدت کند و با حجم بیش از حد تصور کم که واقعا قابل استفاده نبود
نقاط قوت:
همه چی خوب و مرتب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه اخر شب سر و صدای زیادی بود
نقاط قوت:
بسیار عالی و راضی کننده
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
ضعیف
برخورد اولیه بد بود اتاق ها کوچک وکم نور ‌امکانات قدیمی شده مخصوصا سرویس و حمام ضعیف
امکانات سوییت کامل بود ولی نمیشد از وسایل آشپزخانه استفاده کرد ، هتل پارکینگ نداشت و صبحانه چیز خاصی نداشت.
متوسط بود
هتل تو مرکز شهر است و فاقد پارکینگ نزدیک هتل یک پارکینگ روباز بود که شبی 30 هزار تومان هزینه پارکینگ گرفت. دور و اطراف هتل هم پر از مغازه و مرکز خرید و دستفروش
پارکینگ ندارد و در یک کوچه یک طرفه تنگ دسترسی بسیار دشوار دارد. در یک اطاق تخت دبل 4 تخت گذاشته اند که بسیار نامناسب است. هتل قدیمی و مستعمل است. سرویس اطاق ضعیف است و حتی اب روزانه اورده نمی شود و وایفای خط نمیدهد.
نقاط قوت:
۱. برخورد مناسب و شایسته پرسنل هتل۲. موقعیت مکانی بسیار عالی و در دل بازار بودن هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سرويس خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
خیلی خوب بود
در مجموع یک هتل متوسط ،تمیز، ولی متاسفانه کارکنان بخش پذیرش مشتری مدار نیستند. برای یک سفر کاری یک یا دو روزه خوب است.
صدای پمپ اب تا صبح صدا میداد.و مزاحم خواب بود امکانات هتل هم قدیمی بود
خیلی مهمان نواز بودند،پرسنل خوبی داشتند رستوران کمی گران بود .
خوب و قابل قبول
ضعیف
نقاط قوت:
اتاق های راحت و دلبازتر از جاهای دیگر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل علی الخصوص بخش رزرو و خانه داری.بابت این برخورد عالی باز هم این هتل را انتخاب خواهم کرد-اتاق های بزرگی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا تنوع نداشت- مینی بار در اتاق موجود نبود-
صبحانه ای به این بدی با نان بیات تا بحال در هیچ هتلی نخورده بودم. قهوه خانه های کنار خیابان رضایت بیشتر جلب می کنند. جارو برقی هتل مقابل درب اتاق من قرار داشت و صحنه جالبی نبود. قرار بود وای فای داشته باشد که نداشت.لامپ های اتاق در حد اینکه جلوی پایت را ببینی روشن می شدند و برخی از آنها سوخته و تعویض نشده بودند.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پنجره نداره اتاقها مثل زندانه
از نظر امکانات نسبت به هتل های سه ستاره شهرهای دیگر ضعیف بود - مسواک و خمیر دندان نداشت - صبحانه بسیار ضعیف و کم تنوع بود - هنگام ورود و قبل از سوار شدن بر روی دیوار برگه ای نسب شده بود که در آن نوشته بود ورود هر گونه اغذیه و غذا از بیرون به هتل ممنوع است.که برای ما جای تعجب بود.البته مقایسه من نسبت به هتل های شهر های دیگر بود.
سرویس دستشویی کاملا فرسوده و مستعمل آسانسور ضعیف موقعیت نامناسب قرارگیری هتل برای رفت و آمد با تاکسی
نقاط قوت:
فضای آرام و به دور از هیاهو وجود امکانات ضروری مانند یخچال، تلویزیون،کولر و .... نظافت اتاق و چیدمان بسیار شیک نور بسیار مناسب
نقاط ضعف:
عدم امکان صرف صبحانه در اتاق
نقاط قوت:
فضای رستوران بسیار آرامبخش ودلنشین بود.
نقاط ضعف:
فاقد نمازخانه در کل هتل حداقل یک اتاق اختصاص داده شود .عدم امکانات مناسب اتاق صبحانه ارائه نان مانده یا بیات در صبحانه و اکثر نوشیدنیهای صبحانه سرد بود.
نقاط قوت:
موقعیت خوب سایز مناسب اتاق و حمام کیفیت غذاشم بد نیست
نقاط ضعف:
راهروها بسیار گرم هستن پرسنل هتل برخورد خیلی خوبی ندارن مسواک نداره صبحانه شم می تونه بهتر باشه
من نقاط مثبتی که در این هتل دیدم شامل برخورد خوب کارکنان، ظروف و اتاق های تمیز، کیفیت اینترنت خوب، موقعیت مکانی خوب و هتل زیبا بود.
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
دسترسی توسط تاکسی خیلی سخت بود خصوصا برای افرادی که به منطقه اشنا نباشند و در ساعات شلوغی و ترافیک
نقاط قوت:
هتل پرشیای اهواز بسیار تمیز و مرتب و پرسنل مهربان و پاسخگویی داشت. برای من که بار اول بود به اهواز امده بودم خاطره ی خوبی بجا ماند. به دوستانم هم توصیه کردم هرزمان اهواز خواستند بروند به هتل پرشیا بروند.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و دسترسی سخت (مسیر بسیار شلوغ)
نقاط قوت:
بازسازی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راهروها
نقاط قوت:
یکی از مناسب ترین هتل های اهوازه با توجه به امکاناتش
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالای هتل که بازم نسبت به هتل های ديگه مناسبتره با توجه به امکاناتش
نقاط قوت:
محیط و اتاقها تمیز،برخورد پرسنل خیلی خوب.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و نیروها- موقعیت مکانی هتل - کیفیت و تمیزی ظروف - کیفیت خوب و بالای اینترنت
نقاط ضعف:
ظاهر ورودی بسیار سلده و تو ذوق خور است. تابلو هتل در میان ایر تابلو ها گم است. کمی به لابی هتل رسیدگی شود . عدم اطلاع رسانی در مورد امکانات ورزشی هتل
نقاط قوت:
ارتباط پرسنل عالی وبسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
نسبت به مکان این هتل قیمتش بالا است بعلت قرار گرفتن هتل در مکان تجاری از اسایش وارامش لازم مخصوصاً در هنگام شب بر خوردار نیست
نقاط قوت:
فضای داخلی هتل و اتاق بسیار تمیز بود . صبحانه بسیار خوب . برخورد کارکنان و خدمت رسانی بسیار خوب بود .
نقاط ضعف:
ورودی هتل مناسب نبود و تو ذوق میزد . اتاق ما یک تراس داشت که به نظرم از دو اتاق سمت چپ و راست هم قابل دسترس بود . و برای ما که دوتا خانم بودیم حس خوبی نداشت . البته به خاطر گذشت دوسال و اندی از این سفر جزییات یادم نیست. مشکل خاصی پیش نیامد ولی در کل خانمها به مسایل ایمنی حساسند.
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کارکنان عالی بودند
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا اهواز

مهمانان هتل پرشیا اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.