هتل پرشیا اهواز

اهواز، چهار راه امام، خیابان شریعتی، خیابان صدر السادات (سیروس)
2.9
امتیاز کاربران
64
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشیا اهواز

هتل سه ستاره پرشیا در سال ۱۳۸۷ در مرکز شهر اهواز افتتاح گردید. اميد است با انتخاب این مجموعه مسافرتي به یاد ماندني برای مسافران صورت گیرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا اهواز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
975,000 تومان
5 مرداد
جمعه
975,000 تومان
6 مرداد
شنبه
975,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
975,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
975,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
975,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
975,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,062,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,062,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,062,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,062,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,062,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,062,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,062,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,062,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,062,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,062,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,062,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,062,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,062,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,062,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,062,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,062,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,062,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,062,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,062,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,062,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,062,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,062,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,062,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,062,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
هتل یار
1,651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,651,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,651,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,651,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,651,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,651,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,794,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,794,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,794,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,794,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,794,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,794,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,794,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,794,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,794,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,794,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,794,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,794,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,794,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,794,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,794,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,794,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,794,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,794,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,794,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,794,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,794,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,794,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,794,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,794,500 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,794,500 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,794,500 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,794,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,794,500 تومان
5 مرداد
جمعه
1,794,500 تومان
6 مرداد
شنبه
1,794,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,794,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,794,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,794,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,794,500 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,794,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,794,500 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,794,500 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,794,500 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,794,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,794,500 تومان
5 مرداد
جمعه
1,794,500 تومان
6 مرداد
شنبه
1,794,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,794,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,794,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,794,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,794,500 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
2,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,090,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,090,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,090,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,090,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,090,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,272,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,272,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,272,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,272,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,272,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,272,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,272,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,272,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,272,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,272,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,272,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,272,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,272,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,272,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,272,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,272,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,272,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,272,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,272,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,272,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,272,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,272,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,272,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,272,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته
هتل یار
2,529,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,529,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,529,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,529,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,529,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,529,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,529,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,529,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,749,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,749,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,749,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,749,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,749,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,749,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,749,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,749,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,749,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,749,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,749,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,749,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,749,500 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,749,500 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,749,500 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,749,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,749,500 تومان
5 مرداد
جمعه
2,749,500 تومان
6 مرداد
شنبه
2,749,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,749,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,749,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,749,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,749,500 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
هتل یار
3,004,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,004,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,004,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,004,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,004,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,004,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,004,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,004,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
3,227,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,227,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,227,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,227,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,227,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,227,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,227,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,227,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,227,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,227,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,227,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,227,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پرشیا اهواز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
مسلط به زبان عربی
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن بيليارد
رخت آویز

آدرس هتل پرشیا اهواز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا اهواز

(64 نظر)
خود هتل در حد متوسط هستش ولی اطرافش خیلی شلوغه و کلاسش پایین هستش در کل از نظر موقعیت مکانی خیلی کلاس پایین و ضعیف هستش صبحانه خیلی معمولی داره ولی پرسنل خوبی داره و اتاقها هم تمیز هستند
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل قدیمیه. نظافت معمولی. ولی بشدت کارکنان محترمی داره. صبحانه از شش صبح بود که معمولا بقیه هتل‌ها از هشت شروع میشن، این خیلی خوب بود می‌تونستی صبح زود صبحونه بخوری و بری بیرون. در کل راضی بودیم.
پارکینگ نداشتن بزرگترین ایراد بود
نظافت خوب، برخورد خوب، صبحانه به نسبت بد نبود، ولی فقط به درد کسی میخوره که پیاده بره اهواز فقط به قصد خرید از بازار اطراف هتل اشک آدم درمیاد بتونه بره جلو هتل و تازه بگرده دنبال جای پارک، البته یه پارکینگ نزدیکشه
موقعیت مکانی آن در منطقه شلوغ شهر واقع شده است در صورت داشتن اتومبیل شخصی به دلیل نداشتن پارکینگ این هتل را انتخاب نکنید
میتونه بهتر باشه
صرفا برای اقامت موقت در مرکز شهر جهت انجام کار مناسبه. لوکیشن در شلوغترین نقطه مرکز شهر. اتاق ها تمیزن ولی تخت و ملحفه ها نظافت خوبی نداشت پ پر از لک بود. آسانسور خراب بود.
بسیار ضعیف
با سلام سشوار خراب بود و متاسفانه پذیرش خیلی راحت گفتند دیگه خراب هست و کاری نکردن فلاش تانک اتاق صدای چکه می‌داد مسواک و خمیردندان نداشت حوله دست نداشت دستمال کاغذی نداشت اتاق صبحانه قابل قبول البته پرسنل رستوران بسیار با ادب و مهربان ملافه ها تمیز مکان هتل شلوغ و مکان پارک اتومبیل ندارد در کل بخاطر مسافرت های کاری که دارم به نظر من این هتل رو در حد دو ستاره میشه دید نه بیشتر کاش مدیر هتل به جای به فکر درآمد بودن مهمان نوازی می‌کردن تا مشتری راضی براشون تبلیغات مجانی انجام بدهد البته داخل اهواز برای اقامت انتخاب های زیادی ندارید
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
شیر آلات سرویس بهداشتی و حمام خراب بودند
کلا هتل خوبیه.
از لحاظ موقعیت دسترسی به خیابان نادری و بازار قدیم عالیست و در حد هتل ۳ ستاره در اهواز از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. پرسنل بسیار مودب و پاسخگو هستند
نقاط قوت:
امکانات تمیز و به روز
نقاط ضعف:
امکانات تمیز و به روز
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
سفر کاری در آنجا دو شب اقامت داشتم. اگه انتظارتون خیلی بالا نباشه، و اگه با بازار و دستفروش و بازار و کلی مغازه و شلوغیهای اینجور اماکن حال میکنید، بسیار توصیه میکنم. در اطافتون شلوغی و بازار است. صبحانه بنظرم در حد سه ستاره مناسب بود. پرسنل همراه و خوش اخلاقند. حتی اون دوستانی که اتاقها رو مرتب میکنن، خوش برخورد هستند. چک این و چک آوت به سرعت انجام شد. در اتاقها صدای سایر اتاقها می یومد که کمی اذیت کننده بود. تجهیزات و شیرآلات قدیمی اند اما فشار دوش آب خیلی زیاد است. نظافت به نسبت خوب بود
نقاط قوت:
رفتار مودبانه.
نقاط ضعف:
آبگرم عملا نداشت(بسیار کم فشار و سرد) وامکان استفاده از حمام میسر نشد. اطاق به اسم سه تخته بود ولی بعضی از چیزها مثل حوله و دمپایی دو سری بود. پارکینگ ندارد و وسط بازار بسیار شلوغ هست.
فقط وفقط در صورت اجبار مجددا استفاده خواهم کرد
کثیف، آلوده، با امکانات ضعیف، صبحانه ضعیف و در حد رفع تکلیف، دوش حمام در حد یک لوله آب، سرویس بهداشتی کثیف، کف اتاق کثیف، ظروف کثیف و ... مهمانپذیر هم از این به اصطلاح هتل بهتر و تمیزتر است.
موقعیت وسط بازار با دسترسی خوب ورودی و لابی: فاقد شان و شبیه مسافرخانه کادر هتل: بسیار مودب و خوش برخورد اتاق یک نفره : تخت و میز و تلویزیون خوب ولی دستشویی و حمام قدیمی نازیبا اتاق توالت فرنگی نداشت صبحانه: تنوع نداشت ساعت هشت صبح گفتم ظرف تخم مرغ تموم شده گفتند دیگه نداریم! خیلی طول میکشه دوباره آب پز کنیم نظر کلی: دو ستاره کافیست / برای سفر کاری خوب است/ برای خانواده خوب نیست
نقاط قوت:
توالت ایرانی و فرنگی داشت
نقاط ضعف:
موقع ورود پلاستیکهای زباله انبار شده بود توی طبقه دوم و نمای زشت و بوی بدی رو به وجود اورده بود روکش روی تخت نداشت در حد مسافرخانه بود ولی اسم هتل سه ستاره داشت
فوق العادست
من به همراه خانواده در ایام نوروز 1401دراین هتل اقامت داشتیم،یک اتاق سه تخته و یک اتاق چهار تخته در اختیار ما قرار گرفت ،اتاق هایی نسبتا تمیز و با دکوراسیون نسبتا شیک به طور کلی هتل نسبتاً تمیز بود منوی صبحانه خیلی کامل به صورت سلف سرویس ارایه می شد و با کیفیت عالی و حتی اگر کسی آخر وقت صبحانه هم می رسید با برخورد عالی باز هم تمام ظرفها رو شارژ می کردند ایراد اصلی این هتل نداشتن پارکینگ اختصاصی برای ماشینهای مسافران ساکن در آن است زیرا باتوجه به این که در قلب بازار اهواز واقع شده عملا مکان مناسبی برای پارک ماشینت پیدا نمی کنی،روبروی هتل با چند متر فاصله یه پارکینگ عمومی هست ولی 24ساعته نیست و بسیار هم کوچکه تا ساعت 12شب بازه وبعداز آن اگر با ماشین ووسایل داخل آن کار داشته باشی دسترسی به آن امکانپذیر نیست،برخورد پرسنل هتل هم عالی بود .
برخورد گارکنان خوب بود صبحانه قابل قبوله تمیزی هتل ، در وسط بازار که با ماشین مشکل داشیتم امابرای خرید و تفریح خوب بود فقط نداشتن پارکینگ بود که در نزدیکی هتل با پرداخت هزینه یه پارکینگ هست که مسئول پارکینگ هم خوش برخورده
اقامت در قلب صمیمیت اهواز
در کل برای فقط اقامت یکشبه مناسبه وقتی هزینه براتون مهمه ، پارکینگ نداره ولی یه واحد پارکینگ در نزدیکی هتل هست ، کیفیت و کمیت صبحونه پایین بود . واحدها تمیز هستند . عملکرد کارکنان مناسب
به نسبت هزینه امکانات خوب و برخورد کارکنان هم خوب بود
هتل بسیار خوب و تمیزی بود برای سفر کاری رفته بودم و خیلی راضی بودم
رستورانش بسیاری از غذاهایی که تو منو داشت رو پخت نمیکرد...
اتاق هتل بسیار تمیز و مرتب بود.وسایل نو و تمیز به علاوه محیط ارام و مناسب برای اقامت تنوع صبحانه می تواند بهتر باشد برخورد پرسنل خیلی مبادی اداب و گرم بود اقامت در این هتل را پیشنهاد میکنم
توقع هتل رو نداشته باشید - بیشتر یک مسافرخانه با کمی امکانات بیشتر و مدرن تر است البته بیشتر هتل های اهواز همین ویژگی رو‌ دارن.
نکات مثبت: اتاق تمیز، کارکنان مودب و پیگیر، مکان هتل مرکز شهر و بسیار دیدنی، نزدیک بودن بازار و قابل گردش، رستوران با غذای خوب. نکات منفی: سر و صدای زیاد میهمانان هتل(متاسفانه این مورد تقریبا شامل همه هتل های ایران و همه هتل های خارج از ایران که میهمانان ایرانی و عرب دارن میشه که تقصیر هتل نیست اما لازمه در ابتدای ورود هر میهمان، در این مورد تذکر جدی داده بشه)، اینترنت داخل اتاق داشت اما بشدت کند و با حجم بیش از حد تصور کم که واقعا قابل استفاده نبود
ضعیف
برخورد اولیه بد بود اتاق ها کوچک وکم نور ‌امکانات قدیمی شده مخصوصا سرویس و حمام ضعیف
امکانات سوییت کامل بود ولی نمیشد از وسایل آشپزخانه استفاده کرد ، هتل پارکینگ نداشت و صبحانه چیز خاصی نداشت.
متوسط بود
هتل تو مرکز شهر است و فاقد پارکینگ نزدیک هتل یک پارکینگ روباز بود که شبی 30 هزار تومان هزینه پارکینگ گرفت. دور و اطراف هتل هم پر از مغازه و مرکز خرید و دستفروش
پارکینگ ندارد و در یک کوچه یک طرفه تنگ دسترسی بسیار دشوار دارد. در یک اطاق تخت دبل 4 تخت گذاشته اند که بسیار نامناسب است. هتل قدیمی و مستعمل است. سرویس اطاق ضعیف است و حتی اب روزانه اورده نمی شود و وایفای خط نمیدهد.
خیلی خوب بود
در مجموع یک هتل متوسط ،تمیز، ولی متاسفانه کارکنان بخش پذیرش مشتری مدار نیستند. برای یک سفر کاری یک یا دو روزه خوب است.
صدای پمپ اب تا صبح صدا میداد.و مزاحم خواب بود امکانات هتل هم قدیمی بود
خیلی مهمان نواز بودند،پرسنل خوبی داشتند رستوران کمی گران بود .
خوب و قابل قبول
ضعیف
هتلی با شرایطی متوسط
جا و موقعیت هتل بد بود ، شبیه مهمانسرا بود
جای شلوغ شهر دقیقا در مرکز است و در حد یک هتل معمولی با امکانات معمولی است رستوران خیلی سرو صدا داشتند.
متاسفانه آلودگی صوتی هم داخل هتل هم بیرون هتل بواسطه دسفروشان جلوی درب این هتل و شبیه مسافرخانه کرده ولی اتاق ها تمیزه و برخورد پرسنل هم قابل قبول هست
هتل پرشیا نیاز به بازسازی اساسی داره...امکانات بسیار متوسط بود....حوله نداشت...سرویس بهداشتی ضعیف...به طور کلی نمیشد گفت سه ستاره...در حد یک مهمانپذیر عالی بود
هتل به طور کلی خوب بود و راضی بودم
از لحاظ موقعیت مکانی اصلا خوب نبود. خود هتل در سطح متوسطی قرار داشت و زیاد رضایت من رو جلب نکرد.
خوب بود
مناسب و تا حدی گران
صبحانه ای به این بدی با نان بیات تا بحال در هیچ هتلی نخورده بودم. قهوه خانه های کنار خیابان رضایت بیشتر جلب می کنند. جارو برقی هتل مقابل درب اتاق من قرار داشت و صحنه جالبی نبود. قرار بود وای فای داشته باشد که نداشت.لامپ های اتاق در حد اینکه جلوی پایت را ببینی روشن می شدند و برخی از آنها سوخته و تعویض نشده بودند.
من چندین ساله که هتل پرشیا میرم واقعا راضیم از همه چی
من در طول دو سال گذشته برای ماموریت کاری دو بار به این هتل رفته ام. پرسنل آن بسیار خوب و مهربان هستند . اما اطاق ها تاریک است و برای مطالعه اصلا مناسب نیست. وضعیت داخلی سرویس بهداشتی هم خیلی خوب نبود و اکثر شیر دستشویی ها خراب هستند. کمد لباس هم خیلی ایده آل نبود و چوب لباسی نداشتند. صبحانه بسیار محدودی سرو میشود. و سالن ورودی لابی ندارد و جایی برای نشستن نگذاشته اند
برخورد كاركنان هتل عالي بود
تميزي اتاق، سرويس خواب و سرويس بهداشتي بسيار خوب بود. رفتار پرسنل خوب بود. با توجه به سه ستاره بودن هتل لازم است مسواک و خمير دندان نيز در اختيار مهمان قرار گيرد.
از نظر امکانات نسبت به هتل های سه ستاره شهرهای دیگر ضعیف بود - مسواک و خمیر دندان نداشت - صبحانه بسیار ضعیف و کم تنوع بود - هنگام ورود و قبل از سوار شدن بر روی دیوار برگه ای نسب شده بود که در آن نوشته بود ورود هر گونه اغذیه و غذا از بیرون به هتل ممنوع است.که برای ما جای تعجب بود.البته مقایسه من نسبت به هتل های شهر های دیگر بود.
سرویس دستشویی کاملا فرسوده و مستعمل آسانسور ضعیف موقعیت نامناسب قرارگیری هتل برای رفت و آمد با تاکسی
خوش برخورد و با احترام
اتاق ویژه اتاق خوبی میباشد.
با توجه به قیمت بالای هتل به نسبت 3ستاره بودن , حتی از مسواک و خمیردندان در اتاق خبری نبود ,صبحانه کاملا معمولی ,اینترنت دارد ولی بنده نتوانستم از ان استفاده کنم. رفتار پرسنل خوب بود
امکانات روم سرویس صفر
از هتل راضی هستم. همه چیز خوب بود.
من یک شب برای خواب داخل هتل اقامت داشتم. در همین زمان کم از هتل راضی بودم.
من نقاط مثبتی که در این هتل دیدم شامل برخورد خوب کارکنان، ظروف و اتاق های تمیز، کیفیت اینترنت خوب، موقعیت مکانی خوب و هتل زیبا بود.
اتاق های تمیز و تازه بازسازی شده، از نقاط مثبت و قابل توجه در هتل می باشد. صبحانه هتل میتونست بهتر باشه. من و همکارانم در شرکت فن آوران آزمایشگاهی، سفرهای کاری زیادی به شهرهای مختلف داریم که همگی برای رزرو هتل، از سایت ایران هتل استفاده میکنیم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا اهواز

مهمانان هتل پرشیا اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.