هتل پرشیا اهواز

اهواز، چهار راه امام، خیابان شریعتی، خیابان صدر السادات (سیروس)
2.9
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشیا اهواز

هتل سه ستاره پرشیا در سال ۱۳۸۷ در مرکز شهر اهواز افتتاح گردید. اميد است با انتخاب این مجموعه مسافرتي به یاد ماندني برای مسافران صورت گیرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا اهواز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
جمعه
365,000
تومان
7 خرداد
شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
جمعه
365,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
جمعه
365,000
تومان
7 خرداد
شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
جمعه
365,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
391,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
391,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
391,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
391,000
تومان
6 خرداد
جمعه
391,000
تومان
7 خرداد
شنبه
391,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
391,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
391,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
391,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
564,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
564,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
564,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
564,000
تومان
6 خرداد
جمعه
564,000
تومان
7 خرداد
شنبه
564,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
564,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
564,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
564,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
564,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
564,000
تومان
13 خرداد
جمعه
564,000
تومان
دو تخته
هتل یار
564,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
564,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
564,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
564,000
تومان
6 خرداد
جمعه
564,000
تومان
7 خرداد
شنبه
564,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
564,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
564,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
564,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
564,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
564,000
تومان
13 خرداد
جمعه
564,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
564,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
564,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
564,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
564,000
تومان
6 خرداد
جمعه
564,000
تومان
7 خرداد
شنبه
564,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
564,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
564,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
564,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
564,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
564,000
تومان
13 خرداد
جمعه
564,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
جمعه
590,000
تومان
7 خرداد
شنبه
590,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
جمعه
590,000
تومان
7 خرداد
شنبه
590,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
706,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
706,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
706,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
706,000
تومان
6 خرداد
جمعه
706,000
تومان
7 خرداد
شنبه
706,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
706,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
706,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
706,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
706,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
706,000
تومان
13 خرداد
جمعه
706,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
720,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
6 خرداد
جمعه
720,000
تومان
7 خرداد
شنبه
720,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
720,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
720,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
720,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
13 خرداد
جمعه
720,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
733,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
733,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
733,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
733,000
تومان
6 خرداد
جمعه
733,000
تومان
7 خرداد
شنبه
733,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
733,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
733,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
733,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
847,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
847,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
847,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
847,000
تومان
6 خرداد
جمعه
847,000
تومان
7 خرداد
شنبه
847,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
847,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
847,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
847,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
847,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
847,000
تومان
13 خرداد
جمعه
847,000
تومان
اتاق چهارتخته
هتل یار
848,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
848,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
848,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
848,000
تومان
6 خرداد
جمعه
848,000
تومان
7 خرداد
شنبه
848,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
848,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
848,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
848,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
848,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
848,000
تومان
13 خرداد
جمعه
848,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
874,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
874,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
874,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
874,000
تومان
6 خرداد
جمعه
874,000
تومان
7 خرداد
شنبه
874,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
874,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
874,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
874,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

امکانات اتاق های هتل پرشیا اهواز

سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
مسلط به زبان عربی
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن بيليارد
رخت آویز

آدرس هتل پرشیا اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا اهواز

(54 نظر)
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
در مجموع اتاق ها زیاد تمیز نبود هواکش سرویس بهداشتی بد سر و صدا میکرد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی به شدت بو میداد موکت کف اتاق کثیف
نقاط قوت:
نزدیکی به تمامی امکانات (بازار ،رود کارون ،رستوران و...) صبحانه عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ،کثیفی ملافه ها و تشک تخت ها ،کم بودن شامپو و صابون
نقاط قوت:
واقعا تمام امکانات اولیه ک مورد نیازم بود رو داشت واقعا فک نمیکردم همه چیز اینقد خوب باشه به نظرم از نظر قیمت و موقعیت مکانی واقعا گزینه خوبی هستش توی فصل تابستون و این گرمای شدید یه کولر فوق العاده داشت ک بعضی وقتا خاموشش میکردم
نقاط ضعف:
تایم صبحانه از ۶ تا ۹ وقتی آخر تایم برسی همه چیز تقریبا تموم شده و شارژ هم یا نمیشن یا خیلی محدود براتون میارن
نقاط قوت:
قیمت مناسب ، دسترسی آسان به بازارها و مراکز مهم شهر اهواز و تمیزی نسبی هتل و اتاقها
نقاط ضعف:
عدم دسترسی آسان با خدمات خانه داری و لاندری و ... کلا تماس با پذیرش هم باید حضوری میبود. اطلاع رسانی صحیح و راهنمایی لازم جهت استفاده از امکانات هتل صورت نگرفت . برخورد پرسنل بسیار سرد و کسل کننده بود
نقاط قوت:
قیمت مناسب در مقایسه با دیگر هتل های شهر
نقاط ضعف:
ندارد
در کل برای فقط اقامت یکشبه مناسبه وقتی هزینه براتون مهمه ، پارکینگ نداره ولی یه واحد پارکینگ در نزدیکی هتل هست ، کیفیت و کمیت صبحونه پایین بود . واحدها تمیز هستند . عملکرد کارکنان مناسب
به نسبت هزینه امکانات خوب و برخورد کارکنان هم خوب بود
هتل بسیار خوب و تمیزی بود برای سفر کاری رفته بودم و خیلی راضی بودم
رستورانش بسیاری از غذاهایی که تو منو داشت رو پخت نمیکرد...
اتاق هتل بسیار تمیز و مرتب بود.وسایل نو و تمیز به علاوه محیط ارام و مناسب برای اقامت تنوع صبحانه می تواند بهتر باشد برخورد پرسنل خیلی مبادی اداب و گرم بود اقامت در این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
نظافت خو ب نبود
توقع هتل رو نداشته باشید - بیشتر یک مسافرخانه با کمی امکانات بیشتر و مدرن تر است البته بیشتر هتل های اهواز همین ویژگی رو‌ دارن.
نقاط قوت:
خیلی عالی و مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
مثل همیشه خوب
نقاط ضعف:
نداره
نکات مثبت: اتاق تمیز، کارکنان مودب و پیگیر، مکان هتل مرکز شهر و بسیار دیدنی، نزدیک بودن بازار و قابل گردش، رستوران با غذای خوب. نکات منفی: سر و صدای زیاد میهمانان هتل(متاسفانه این مورد تقریبا شامل همه هتل های ایران و همه هتل های خارج از ایران که میهمانان ایرانی و عرب دارن میشه که تقصیر هتل نیست اما لازمه در ابتدای ورود هر میهمان، در این مورد تذکر جدی داده بشه)، اینترنت داخل اتاق داشت اما بشدت کند و با حجم بیش از حد تصور کم که واقعا قابل استفاده نبود
نقاط قوت:
همه چی خوب و مرتب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه اخر شب سر و صدای زیادی بود
نقاط قوت:
بسیار عالی و راضی کننده
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
ضعیف
برخورد اولیه بد بود اتاق ها کوچک وکم نور ‌امکانات قدیمی شده مخصوصا سرویس و حمام ضعیف
امکانات سوییت کامل بود ولی نمیشد از وسایل آشپزخانه استفاده کرد ، هتل پارکینگ نداشت و صبحانه چیز خاصی نداشت.
متوسط بود
هتل تو مرکز شهر است و فاقد پارکینگ نزدیک هتل یک پارکینگ روباز بود که شبی 30 هزار تومان هزینه پارکینگ گرفت. دور و اطراف هتل هم پر از مغازه و مرکز خرید و دستفروش
پارکینگ ندارد و در یک کوچه یک طرفه تنگ دسترسی بسیار دشوار دارد. در یک اطاق تخت دبل 4 تخت گذاشته اند که بسیار نامناسب است. هتل قدیمی و مستعمل است. سرویس اطاق ضعیف است و حتی اب روزانه اورده نمی شود و وایفای خط نمیدهد.
خیلی خوب بود
در مجموع یک هتل متوسط ،تمیز، ولی متاسفانه کارکنان بخش پذیرش مشتری مدار نیستند. برای یک سفر کاری یک یا دو روزه خوب است.
صدای پمپ اب تا صبح صدا میداد.و مزاحم خواب بود امکانات هتل هم قدیمی بود
خیلی مهمان نواز بودند،پرسنل خوبی داشتند رستوران کمی گران بود .
خوب و قابل قبول
ضعیف
هتلی با شرایطی متوسط
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل علی الخصوص بخش رزرو و خانه داری.بابت این برخورد عالی باز هم این هتل را انتخاب خواهم کرد-اتاق های بزرگی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا تنوع نداشت- مینی بار در اتاق موجود نبود-
جا و موقعیت هتل بد بود ، شبیه مهمانسرا بود
جای شلوغ شهر دقیقا در مرکز است و در حد یک هتل معمولی با امکانات معمولی است رستوران خیلی سرو صدا داشتند.
متاسفانه آلودگی صوتی هم داخل هتل هم بیرون هتل بواسطه دسفروشان جلوی درب این هتل و شبیه مسافرخانه کرده ولی اتاق ها تمیزه و برخورد پرسنل هم قابل قبول هست
صبحانه ای به این بدی با نان بیات تا بحال در هیچ هتلی نخورده بودم. قهوه خانه های کنار خیابان رضایت بیشتر جلب می کنند. جارو برقی هتل مقابل درب اتاق من قرار داشت و صحنه جالبی نبود. قرار بود وای فای داشته باشد که نداشت.لامپ های اتاق در حد اینکه جلوی پایت را ببینی روشن می شدند و برخی از آنها سوخته و تعویض نشده بودند.
از نظر امکانات نسبت به هتل های سه ستاره شهرهای دیگر ضعیف بود - مسواک و خمیر دندان نداشت - صبحانه بسیار ضعیف و کم تنوع بود - هنگام ورود و قبل از سوار شدن بر روی دیوار برگه ای نسب شده بود که در آن نوشته بود ورود هر گونه اغذیه و غذا از بیرون به هتل ممنوع است.که برای ما جای تعجب بود.البته مقایسه من نسبت به هتل های شهر های دیگر بود.
سرویس دستشویی کاملا فرسوده و مستعمل آسانسور ضعیف موقعیت نامناسب قرارگیری هتل برای رفت و آمد با تاکسی
نقاط قوت:
فضای آرام و به دور از هیاهو وجود امکانات ضروری مانند یخچال، تلویزیون،کولر و .... نظافت اتاق و چیدمان بسیار شیک نور بسیار مناسب
نقاط ضعف:
عدم امکان صرف صبحانه در اتاق
نقاط قوت:
فضای رستوران بسیار آرامبخش ودلنشین بود.
نقاط ضعف:
فاقد نمازخانه در کل هتل حداقل یک اتاق اختصاص داده شود .عدم امکانات مناسب اتاق صبحانه ارائه نان مانده یا بیات در صبحانه و اکثر نوشیدنیهای صبحانه سرد بود.
نقاط قوت:
موقعیت خوب سایز مناسب اتاق و حمام کیفیت غذاشم بد نیست
نقاط ضعف:
راهروها بسیار گرم هستن پرسنل هتل برخورد خیلی خوبی ندارن مسواک نداره صبحانه شم می تونه بهتر باشه
من نقاط مثبتی که در این هتل دیدم شامل برخورد خوب کارکنان، ظروف و اتاق های تمیز، کیفیت اینترنت خوب، موقعیت مکانی خوب و هتل زیبا بود.
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
دسترسی توسط تاکسی خیلی سخت بود خصوصا برای افرادی که به منطقه اشنا نباشند و در ساعات شلوغی و ترافیک
نقاط قوت:
بازسازی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راهروها
نقاط قوت:
یکی از مناسب ترین هتل های اهوازه با توجه به امکاناتش
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالای هتل که بازم نسبت به هتل های ديگه مناسبتره با توجه به امکاناتش
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و نیروها- موقعیت مکانی هتل - کیفیت و تمیزی ظروف - کیفیت خوب و بالای اینترنت
نقاط ضعف:
ظاهر ورودی بسیار سلده و تو ذوق خور است. تابلو هتل در میان ایر تابلو ها گم است. کمی به لابی هتل رسیدگی شود . عدم اطلاع رسانی در مورد امکانات ورزشی هتل
نقاط قوت:
ارتباط پرسنل عالی وبسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
نسبت به مکان این هتل قیمتش بالا است بعلت قرار گرفتن هتل در مکان تجاری از اسایش وارامش لازم مخصوصاً در هنگام شب بر خوردار نیست
نقاط قوت:
كيفيت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
كافي شاپ خيلي ضعيف بود
نقاط قوت:
فضای داخلی هتل و اتاق بسیار تمیز بود . صبحانه بسیار خوب . برخورد کارکنان و خدمت رسانی بسیار خوب بود .
نقاط ضعف:
ورودی هتل مناسب نبود و تو ذوق میزد . اتاق ما یک تراس داشت که به نظرم از دو اتاق سمت چپ و راست هم قابل دسترس بود . و برای ما که دوتا خانم بودیم حس خوبی نداشت . البته به خاطر گذشت دوسال و اندی از این سفر جزییات یادم نیست. مشکل خاصی پیش نیامد ولی در کل خانمها به مسایل ایمنی حساسند.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن اتاق بازی مانند بیلیارد
نقاط قوت:
اتاق پرسنل عالی
نقاط ضعف:
رستوران کافی شاپ
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ، تعییر و بروز رسانی اتاق ها ، کیفیت خوب غذا های رستوران
نقاط ضعف:
محل پذیرش هتل ، محدودیت اقلام صبحانه
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی رزرواسیون و پرسنل هتل تمیزی اتاقها در حد بسیار عالی سرویس دهی کامل و دوستانه در تمامی ساعات امکانات تقریبا کامل اتاقها رستوران و کافی شاپ با کیفیت و در کل هتلی عالی برای اقامت و بسیار مناسب با تشکر فراوان از پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا اهواز

مهمانان هتل پرشیا اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.