هتل پارس اهواز

اهواز، بيست وچهار متری، کوچه شهید عابدی
3.4
امتیاز کاربران
104
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس اهواز

هتل پنج ستاره پارس اهواز در سال ۱۳۴۷ تاسیس و در سال ۱۳۵۲ به بهره برداری رسید. مساحت زیر بنای کل هتل ۱۰۱۲۹ متر مربع می‌باشد. این هتل در ۵ طبقه ودر مجاورت رود کارون و پل معروف شهر اهواز یعنی پل سفید واقع شده است. سالن بيليارد، دارت، اسنوکر، ايت بال از دیگر امکانات این هتل می باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارس اهواز

ظرفیت 4 نفر

سوئیت - دو خوابه
هتل یار
2,956,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
2,956,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
2,956,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
جمعه
2,956,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,956,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,956,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,956,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,956,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,956,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,956,000 تومان
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 1 نفر

دبل معمولی(یکنفره)
هتل یار
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,270,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,270,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,270,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,270,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,270,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
علاءالدین
1,273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,273,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,273,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,273,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,273,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,273,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,273,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
18 آذر
جمعه
40,000 تومان
اتاق دبل یک نفره (بدون منظره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,644,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,644,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,644,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,644,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,644,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,644,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,644,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,644,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,644,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,644,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,644,000 تومان
18 آذر
جمعه
50,000 تومان
اتاق سه تخته - سه تخت یک نفره
هتل یار
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,680,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,680,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,680,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,680,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,984,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,984,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,984,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,984,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,984,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,984,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,984,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,984,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,984,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,984,000 تومان
18 آذر
جمعه
50,000 تومان
سوئیت - یکخوابه(یک تخت دبل + کاناپه تختخواب شو)
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه سه نفره (رو به رودخانه)
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته (رو به رودخانه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 آذر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,680,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,680,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,680,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,680,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
علاءالدین
1,341,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,341,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,341,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,341,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,341,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,341,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,341,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,341,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,341,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,341,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,341,000 تومان
18 آذر
جمعه
50,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,341,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,341,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,341,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,341,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,341,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,341,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,341,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,341,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,341,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,341,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,341,000 تومان
18 آذر
جمعه
50,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,360,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
جمعه
1,360,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,360,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,360,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,360,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,360,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته Twin
هتل یار
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
9 آذر
چهارشنبه
1,360,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
جمعه
1,360,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,360,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,360,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,360,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,360,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 آذر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
11 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
شنبه
1,350,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,350,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین (رو به رودخانه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 آذر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
10 آذر
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,350,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,350,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,350,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,350,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل پارس اهواز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
استخر روباز
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
آرايشگاه مردانه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
رستوران فست فود
فضائی برای پياده روی
سالن آمفی تئاتر
استخر رو باز
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارس اهواز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس اهواز

(104 نظر)
نقاط قوت:
منظره زیبای کارون، پرسنل خوش اخلاق و دوست داشتنی مثل اکثر مردم اهواز
نقاط ضعف:
بهتر است امکانات به روز شود به جزییات توجه بیشتری شود
نقاط قوت:
این هتل یه هتل ۵ ستاره بود با کیفیت و امکانات عالی تو مدتی که ما اونجا بودیم تخفیف ۱۵ درصدی هم برقرار بود که خیلی بود. پنجره اتاق هم رو به رودخونه کارون و پل سفید اهواز بود که بسیار خوش منظره بود به من و خانوادم خیلی خوش گذشت. کیفیت بوفه صبحانه و تنوع اون هم حوب بود.
نقاط ضعف:
این هتل یکی از هتلهای قدیمی اهواز هست بخاطر همین یه کوچولو ساختمانش قدیمی هست
نقاط قوت:
لوکشین خوب پروتکل های بهداشتی خوب
نقاط ضعف:
امکانات هتل صفر کیفیت صبحانه هتل صفر خدمات دهی کارکنان صفر
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت درحد هتل دوستاره قدیمی
نقاط ضعف:
وسایل اتاق بسیار قدیمی وضعیت سرویس های بهداشتی غیر قابل تحمل در کل اصلا هتل خوبی نیست به هیچ عنوان توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
پرسنل مودب و حرفه ای
نقاط ضعف:
ما ساعت ۱۵:۳۰ به هتل رسیدیم و هنوز اطاق ما اماده نشده بود.
نقاط قوت:
بسیار همه چیز عالی مخصوصا پرسنل محترم هتل
نقاط ضعف:
فقط کاغذی رستوران هتل اصلا خوب نبوذ
نقاط قوت:
خوشرو بودن پرسنل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن هتل
نقاط قوت:
دسترسی خوب به شهر، آروم بودنش، تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
دسترسی خوب به شهر، آروم بودنش، تمیز بودن اتاق ها
نقاط قوت:
نکته خاصی نبود
نقاط ضعف:
برخورد عادی کارکنان هتل عدم رعایت پرسنل خانه داری، به بعضی ها باید در رابطه با شغل‌شان دائما یادآوری کرد، پرسنل خانه‌داری به هیچ عنوان حق ندارند بدون اجازه میهمان جهت نظافت یا ....وارد اتاق بشود که با کمال تاسف در این هتل اصلا رعایت نمیشود. در این خصوص حتما پیگیری لازم انجام شود.
نقاط قوت:
موقعیت هتل بسیار عالی دارای سالن های خوب
نقاط ضعف:
نیاز به مرمت و باز سازی اتاق ها است وضعیت نظافت کف اتاق بسیار بد
کارکنان خیلی مودب و خوبی داره. کیفیت اتاق ها متوسط رو به پایینه. رستورانش رو به هیچ وجه توصیه نمیکنم خیلی گرون و بی کیفیته... در کل اگر گزینه بهتری تو اهواز باشه‌ ( که متاسفانه نیست) انتخاب نمیکنم هتل رو
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
قیمت زیاد نسبت به امکانات
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نحوه برخورد پرسنل بسیار عالی و هتل آرام و ویو عالی داشت
نقاط ضعف:
به نظرم وسایل داخل اتاق یه مقدار فرسوده شده بود و نیاز به نوسازی داشت
نقاط قوت:
مکان خوب-بهداشت خوب-حمام وسرویس بهداشتی خوب وپرسنل بسیارمهربان
نقاط ضعف:
کمبودپارکینگ
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
فشار آب کم بود - صابون درجه سه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرمایش هتل اصلا خوب نبود ، اتاق کاملا خفه و بدون گردش هوا بود ، نتوانستند مشکل گرما را حل کنند
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارکنان و پرسنل خدمات خانه داری عالی صبحانه قابل قبول مدیریت بسیار خوب
نقاط ضعف:
نور و روشنایی ضعیف اتاق سیستم سرمایش - گرمایش
نقاط قوت:
سرشير گاوميش نبود ( احتمالا تموم شده بود ) همچنين لحافهاي اتاق سفيد نبود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه اصلاً خوب نبود
نقاط قوت:
به شدت مزخرف و البته اولین گزینه
نقاط ضعف:
یک شب اقامت داشتم اتاق۱۰۸ از نظر من که زیاد سفر میرم ۲ ستاره به زور داره و متاسفانه پول هتل ۵ ستاره را میگیره کلا داغونه و از همه مهمتر بخاطر ۳ ساعت اضافه موندن نصف قیمت اتاق را از من گرفت
نقاط قوت:
پارکینگ هتل صبحانه
نقاط ضعف:
خشکشویی افتضاح اصلا درست لباسها رو اتو نمیکنه و لباسها کلا بد شستن هم بوی نامطبوعی میده و خیلی دیر تحویل میدن پاسخ ندادن به شماره تلفن‌هایی که تو دفترچه ثبت شده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق های هتل در حد هتل یک ستاره هم نیست واقعا افتضاح بود نور کم جای کم‌....
نقاط قوت:
میهمان نواز هستند. پرسنل هتل، خوش برخورد هستند و تعالی در انجام امور مربوط به خود ندارند. وضعیت نظافت و تمیزی خوب هست. موقعیت مکانی هم که عالی هست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار خوب و دلنشین بود . ویوی زیبا به سفید رود داشتیم و کارکنان هتل مودب بودند.و با اینکه دوتا خانم بودیم احساس امنیت خوبی داشتیم در مدت اقامتمون
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نظافت وان حمام بد بود غذای رستوران هتل بی کیفیت بود
نقاط قوت:
نزدیکی به رود کارون و بازار
نقاط ضعف:
متاسفانه در مقایس با بسیاری از هتل های پنج ستاره کشور از امکانات رفاهی و پذیرائی مناسبی برخوردار اصلا نیست
نقاط قوت:
پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
سلام هتل خوبی است.کارکنان بابرخورد عالی دارد
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانیش خوب بود
نقاط ضعف:
به هیچ وجه توصیه نمیشه این هتل اصلا در حد هتل ۵ ستاره نیست.. ساختمان بسیار قدیمی با وسایل بسیار کهنه جمع شدن رسوب سیاه در وان حمام .. که اصلا نتونستیم از حمام استفاده کنیم کیپ بودن چاه فاضلاب دستشویی نصفه بودن خمیر دندون و شامپو که کاملا مشخص بود قبلا استفاده شده بودن رفتار پرسنل هم کاملا معمولی بود در کل افتضاح بود و من هرگز اینجا نمیرم
رفتارپرسنل خوب غذا زیر صفر بود خیلی غذا بی کفیت
در کل نسبت به هتل های خوزستان خدمات هتلینگ خوبی دارد نیاز هست تا پارکینگ مسقف در نظر گرفته شود فاصله پارکینگ تا ساختمان هتل مناسب نیست خانه داری خیلی محترم و مودب بودند صبحانه خوب بود ولی در حد 5 ستاره نبود
کادر بسیار مودب و خوش برخورد داشتن کافی نت در داخل هتل صبحانه هم مناسب بود فقط مسافرین اطاق بغل بسیار پر سرو صدا بودند که جا داشت هتل به آنها تذکر بدهد
متاسفانه امکانات رفاهی هتل که مهم ترینش فضای اتاق و کیفیت پایه تخت خواب هست ضعیفه . از برخورد پرسنل و خانه داری واقعا راضیم منتهی هتل قدیمی ، موکت و پرده قدیمی و فرسوده را نمیشه بیش از حد تمیز کرد وقتشه هتل پارس به فکر یه نوسازی خیلی اساسی باشه یا حتی به فکر تخریب و نوسازی مجدد 🌹
وای فای ضعیف. راهروها با موکت کثیف. قدیمی.
راهروها کثیف بودن . وای فای داشت اما ضعیف بود. اما از دیگر هتلهای اهواز احتمالا بهتره چون اهواز هتل خوب خیلی کم داره. اداب هتل داری در کارکنان کم رعایت میشد بیشتر سعی میکردن مهربون باشن تا با دیسیبلین:)
نقاط قوت:
هتل خوبی بود اگه دوباره برم اهواز میرم این هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
بوی نامطبوع فاضلاب در اتاق ها به شدت احساس میشود
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل هتل پاکیزگی و نظافت اتاق و محیط هنل
نقاط ضعف:
وسایل مورد استفاده بعضا کهنه و فرسوده و سقف اتاق باز لحاظ ظاهر و رنگ برازنده هتل ۵ ستاره نبود
در هتل دو ستاره هست
با این قیمت کیفیت سرویس اصلا تناسبی نداشت. قیمت در حد ۵ کیفیت در حد ۳
بطور کلی خوب بود من دو بار به این هتل رفتم یکبار در طبقه پنج بودم و یکبار در طبقه سوم طبقه سوم نیاز به بازسازی داشت در کل هتل پنج ستاره کمی برای این هتل زیاده
قدیمیه ولی در اهواز جاره ای نیست.صبحانه بسیار پایینتر از استاندارد 5 ستارع است
کارکنان عالی
هتل پارس علیرغم قدمت حدود ۴۵ سال ، هنوز هم آبرومند و خوبه . جالب اینکه بیشتر هتل‌های خوب کشور در دهه پنجاه ساخته شده اند !!!!!!
اگر بخواهم منصفانه قضاوت کنم ، این هتل دارای قدمت بسیار زیادی است و در موقعیت بسیار خوب در اهواز واقع شده چشم انداز زیبای کارون و پل سفید در چند قدمی هتل ، دسترسی کوتاه به مراکز خرید و بازار قدیمی نادری و طالقانی اهواز و دسترسی مناسب به مراکز سیاسی و اقتصادی شهر اهواز . اما بدلیل اینکه سالهاست این هتل بازسازی نشده وضعیت چندان مطلوبی ندارد اتاق همه دیزاین قدیمی دارد و وسائل آنها کهنه است ، سرویس های بهداشتی معیوب و قدیمی هستند ، صندلی ماساژور در سوییت من خراب و عملا غیر قابل استفاده بوده ، کیفیت صبحانه هتل کاملا معمولی است و چنگی به دل نمی زند اما رستوران کارون هتل برای نهار و شام بد نیست خصوصا غذای دریایی قابل توجه است ، برخورد پرسنل معمولی است در هر حال فکر می کنم هتل نیاز به بازسازی و تعمیر اساسی دارد ، برای سفرهای کاری بدلیل لابی نسبتا بزرگ آن و نزدیکی به ادارات بد نیست اما برای سفر تفریحی اصلا توصیه نمی کنم .
پذیرایی کم تنوع در رستوران و کافی شاپ فضای بزرگ و خوب در مشاعات خدمات رسانی و برخورد خوب در رستوران و کافی شاپ و لاندری برای ماه مرداد اصلا توصیه نمیکنم، سیستم سرمایشی بسیار ضعیف است. اینترنت بسیار ضعیف است و ترجیح میدادم از اینترنت همراه استفاده کنم
پرسنل هتل از همه لحاظ عالی بودند، بسیار محترمانه و دوستانه رفتار کردند، موقعیت هتل خوب است، صبحانه هتل بسیار ضعیف است
میشه گفت هتل از هر نظر خوبه اما از نظر امکانات در حد هتل ۴ ستاره بود کارمندانی بسیار مودب و با شخصیت
برخورد كاركنان نسبتاً مناسب بود.
اصلا در حد پنج ستاره نيست و ابدا شبي ٦٠٠ نميارزد اينترنت ضعيف و اصلا نتونستم باهاش كار كنم، رفتارشون خوب بود
هتل خوبی بود و ارزش دوباره رفتن را دارد.
ضمن تشکر از ایران هتل و همکاری در رزرواسیون ، هتل پارس خوب و تمیز و منظم بود ، فضای لابی ، سالن غذاخوری و کافی شاپ خیلی خوبی داشت اما به نظرم بعنوان هتل پنج ستاره یه چیزهایی کم داشت مثل: نداشتن کتری برقی داخل اتاق و چای و قهوه، نداشتن شامپو نرم کننده ی موی سر و لوسیون ، بازم ممنونم در کل اقامت خوب و راحتی داشتیم.
بعنوان یک هتل 5 ستاره اصلا نمی شه روش حساب کرد. متأسفم که انتخاب دیگه ایی به جیز این هتل در این موقعیت نیست
خوب نیست
سیستم گرمایش اتاقها مشکل داشت و طی سه شب که ما بودیم علیرغم پیگیری درست نشد.
نقاط قوت:
در مجموع راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
بی کیفیت با قیمت های گزاف با این حال در اهواز بهتر از این هتل نیست
این هتل ابدا یک هتل 5 ستاره نیست‌؛ حتی با استانداردهای ضعیف هتلداری در کشور خودمان نهایتا میتوان آن را یک هتل 4ستاره ی گرید پایین قلمداد کرد. دیوارها و سقف مندرس اتاق اصلا جالب نبود. شیشه های پنجره اتاق کثیف بود. چایساز در اتاق نبود و به درخواست من آورده شد.... شاید تنها حسن هتل را بتوان نزدیکی اش به ساحل کارون، پل سفید، و بازار دانست.... در کل راضی نبودم و به نظرم با این قیمت اصلا نمی ارزید.
موقعیت مکانی عالی، کیفیت خدمات متوسط و صبحانه خوب
در اهواز بهترین هتل است ولی یک 5ستاره واقعی نه
نقطه قوت دسترسی سریع به مرکز شهر نقاط ضعف: هتلش کلا کهنه و خسته س پرسنل به سختی ارتباط و معاشرت میکنن چای ساز نداره تا مجبور بشی بیای لابی پول بدی صبحانه کیفیت متوسط به پایین کیفیت غذای رستوران پایین بوی بد در اتاق ها اتاق ها کوچک و نامناسب دروغ بزرگ بعنوان ۵ ستاره که البته در ایران عجیب نیست! مدیر داخلی هتل فقط کت میپوشه با ب شال و روزنامه دستش، تا حالا ۱۰ سال رفت و آمد ندیدم حرف بزنه!
یک ناهار با کیفیت ولی گرون رو اینجا تجربه کردم و از بدی های اینجا این هست که یا باید از میز بار استفاده کنید یا هیچ‌ سالاد یا ماستی نخورید هیچ کدوم رو جدا نمیفروشن
به قیمت نمی ارزد
هتل نیاز به بازسازی اساسی داره
هتل خوبی است
هتل دارای کارکنان حرفه ای با برخورد بسیار خوب. تنها مشکل رستوران می باشد که کیفیت غذا شام و صبحانه در حد هتل 5 ستاره نیست. خود من انتظار داشتم که هتل در جنوب ایران غذای دریایی خوب داشته باشه ولی کیفیت غذا های دریایی اصلا خوب نبود. در کل اتاق ها تمیز بود. ولی درون اتاق کتری برقی برای آماده کردن چای یا نسکافه وجود نداشت.
ساختمان هتل قدیمیه. رختخوابها و حوله ها تمیز هستن. خواسته های مهمان انجام میشه. اما گاهی با تاخیر. صبحانه تنوع زیادی نداره. حتی یکی دو مدل نون بیشتر ندارن. برخوردها در مجموع خوب هست. غذاهایی که من در رستوران امتحان کردم خوب بود. اما مثل بقیه ی هتل ها غذاهاشون گرونه. فکر می کنم هتل ۵ ستاره نیست. ۴ ستاره کافیه.
لاندری سریع و تمیز عمل کرد
هتلی عالی در شهر زیبای اهواز و مشکلی نداشت فقط یک مقدار قیمت بالاست
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
خوب بود اما زیاد در حد ۵ستاره نبود
در حال حاضر بهترین هتل اهواز است ولی کاملا قدیمی بودن محیط هتل حس میشود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هتل در حد ۵ستاره نیست داخل سرویس بهداشتی مایع دستشویی نبود
هتل گنجایش کافی نداره
همه چیز عالی بود
منظره رودخانه کارون از داخل اتاق خیلی دیدنی بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالي گرم و مهربان بودند موقعيت مكاني بسيااار عالي و دسترسي رو خيلي راحت ميكرد صبحانه خيلي خوب بود
نقاط ضعف:
بهداشت حمام و سرويس بهداشتي كيفيت خوبي نداشت
برخورد و همکاری کارکنان هتل بسیار عالی بود
-
پرسنل برخورد خوب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قیمت بالا نسبت به سرویس دهی... نظافت نکردن روز اخر به خاطر نیم شارژ بودن
هتل به شدت قدیمی ، به هیچ عنوان رسیدگی نشده ، سقف سرویس بهداشی به خاطر رطوبت پوسته بدی کرده بود و ظاهر خیلی خوبی نداشت، سرویس ساده چای و .. در اتاق موجود نبود ( 5 ستاره ؟؟) بالشت بوی بدی میداد.
نقاط قوت:
همه چیزعالی.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهدنشد.
در پذیرش عدم دقت و ارائه اتاق خارج از انچه رزرو شده، بسیار ناخوشایند بود پس از اعتراض و تماس با جابانا، تلاش مردند با عذرخواهی و تعویض اتاق جبران کنند ولی انچه در ذهن می ماند همان عملکرد اولیه است
نقاط قوت:
بهترین هتل اهواز در حال حاضر هست.
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل تمیز و مرتبه ولی خوشمزه نیست. نور پردازی اتاق ها اصلا مناسب مطالعه نیست و علی رقم وجود میز مطالعه هیچ چراغی برای آن در نظر گرفته نشده و نور محیط اتاق هم برای مطالعه کمه.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عااااااالی بود و مکان هتل بینظیر بود با توجه و دید نسبت به کارون ولی در حد هتل چهار ستاره متوسط هست نه پنج ستاره
نقاط ضعف:
ستاره های هتل با امکانات هتل همخوانی ندارد
خدمات هتل نسبت به قیمت رزروش عادلانه است.
نیاز به بازسازی و نوسازی
هتل خوبیه ولی باید از این بهتر باشه. بهترین هتل اهوازه
برخورد بسیار خوب کارکنان
نقاط قوت:
بر خورد مناسب و گرم پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی
همه چی خوب بود
موقعیت آرام و مناسب
محل هتل خوب است
موقعیت مکانی و رفتار خوب پرسنل
موقعیت مکانی مناسب - کارکنان بسیار خوش برخورد
بدترین هتل ایران- پذیرایی ، برخورد ، نظافت بسیار بسیار ضعیف - در حد 2 ستاره
موقعیت مکانی خوبی دارد. از بهترین هتل های اهوازه. اتاق خوب و تمیز. کارکنان خوش برخورد. سفر خوبی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارس اهواز

مهمانان هتل پارس اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارس اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارس اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارس اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارس اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.