هتل پارس اهواز

اهواز، بيست وچهار متری، کوچه شهید عابدی
3.4
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس اهواز

هتل پنج ستاره پارس اهواز در سال ۱۳۴۷ تاسیس و در سال ۱۳۵۲ به بهره برداری رسید. مساحت زیر بنای کل هتل ۱۰۱۲۹ متر مربع می‌باشد. این هتل در ۵ طبقه ودر مجاورت رود کارون و پل معروف شهر اهواز یعنی پل سفید واقع شده است. سالن بيليارد، دارت، اسنوکر، ايت بال از دیگر امکانات این هتل می باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارس اهواز

پارس-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
567,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
567,000
تومان
27 فروردین
جمعه
567,000
تومان
28 فروردین
شنبه
567,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
567,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
567,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
567,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
567,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
567,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
567,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
567,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
567,000
تومان
ای‌گردش
569,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
569,000
تومان
27 فروردین
جمعه
569,000
تومان
28 فروردین
شنبه
569,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
569,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
569,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
569,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
569,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
569,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
569,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
569,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
569,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
570,000
تومان
27 فروردین
جمعه
570,000
تومان
28 فروردین
شنبه
570,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
570,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
570,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
570,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
570,000
تومان
27 فروردین
جمعه
570,000
تومان
28 فروردین
شنبه
570,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
570,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
570,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
570,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
570,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
570,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
570,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
570,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
570,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته دبل ویژه پارس
اتاق دو تخته دبل ویژه پارس
ای‌گردش
684,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
684,000
تومان
27 فروردین
جمعه
684,000
تومان
28 فروردین
شنبه
684,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
684,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
684,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
684,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
684,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
684,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
684,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
684,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
684,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته توئین ویژه پارس
اتاق دو تخته توئین ویژه پارس
ای‌گردش
684,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
684,000
تومان
27 فروردین
جمعه
684,000
تومان
28 فروردین
شنبه
684,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
684,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
684,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
684,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
684,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
684,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
684,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
684,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
684,000
تومان
پارس-اتاق سه تخته ویژه پارس
اتاق سه تخته ویژه پارس
هتل یار
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
830,000
تومان
27 فروردین
جمعه
830,000
تومان
28 فروردین
شنبه
830,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
830,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
830,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
830,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
855,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
855,000
تومان
27 فروردین
جمعه
855,000
تومان
28 فروردین
شنبه
855,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
855,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
855,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
855,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
855,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
855,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
855,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
855,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
855,000
تومان
ای‌گردش
861,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
861,000
تومان
27 فروردین
جمعه
861,000
تومان
28 فروردین
شنبه
861,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
861,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
861,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
861,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
861,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
861,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
861,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
861,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
861,000
تومان
اقامت 24
862,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
862,000
تومان
27 فروردین
جمعه
862,000
تومان
28 فروردین
شنبه
862,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
862,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
862,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
862,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
862,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
862,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
862,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
862,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
862,000
تومان
پارس-سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
علاءالدین
1,069,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,069,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,069,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,069,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,069,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,069,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,069,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,069,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,069,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,069,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,069,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,069,000
تومان
هتل یار
1,078,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,078,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,078,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,078,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,078,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,078,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,078,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
1,078,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,078,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,078,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,078,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,078,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,078,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,078,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,078,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,078,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,078,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,078,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,078,000
تومان
ای‌گردش
1,490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,490,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,490,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,490,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,490,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,490,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,490,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,490,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,490,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,490,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,490,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,490,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
680,000
تومان
27 فروردین
جمعه
680,000
تومان
28 فروردین
شنبه
680,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
680,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
680,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
680,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
680,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
680,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
680,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
680,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
680,000
تومان
هتل یار
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
680,000
تومان
27 فروردین
جمعه
680,000
تومان
28 فروردین
شنبه
680,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
680,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
680,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
680,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
685,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
685,000
تومان
27 فروردین
جمعه
685,000
تومان
28 فروردین
شنبه
685,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
685,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
685,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
685,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
685,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
685,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
685,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
685,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
685,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
علاءالدین
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
680,000
تومان
27 فروردین
جمعه
680,000
تومان
28 فروردین
شنبه
680,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
680,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
680,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
680,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
680,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
680,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
680,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
680,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
680,000
تومان
هتل یار
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
680,000
تومان
27 فروردین
جمعه
680,000
تومان
28 فروردین
شنبه
680,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
680,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
680,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
680,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
685,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
685,000
تومان
27 فروردین
جمعه
685,000
تومان
28 فروردین
شنبه
685,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
685,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
685,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
685,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
685,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
685,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
685,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
685,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
685,000
تومان
پارس-سوییت رویال دوخوابه
سوییت رویال دوخوابه
اقامت 24
1,500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,500,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,500,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,500,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,500,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,500,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,500,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,500,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,500,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,500,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,500,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,500,000
تومان
هتل یار
1,500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,500,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,500,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,500,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,500,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,500,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,500,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پارس اهواز

سالن کنفرانس
سالن بيليارد
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمين تنيس
فضائی برای پياده روی
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
كتابخانه
سالن كنفرانس
اینترنت بی سیم
خدمات خانه داری
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
روم سرويس 24 ساعته
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
پارکینگ در هتل
بیزینس سنتر
كافی شاپ
کارت هوشمند درب اتاق
پذيرش 24 ساعته
رستوران فست فود
فضائی برای پياده روی
سالن آمفی تئاتر
استخر رو باز
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
باغچه
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فضای سبز
سالن كنفرانس
تلویزیون lcd
مسلط به زبان عربی
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
آرايشگاه مردانه
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
اينترنت در لابی
پاركينگ
آسانسور
سونا
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
اینترنت در اتاق
یخچال
دمپایی
کافی نت
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
تلویزیون
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم سرمایش
سرویس روزانه اتاق
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اتاق سیگار
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
استخر روباز
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مرکز خرید
استخر رایگان
خدمات تهیه بلیط
دستگاه واکس کفش
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
رستوران دریایی
لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
حمام

آدرس هتل پارس اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس اهواز

(63 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب و خوشرویی پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب و خوشرویی پرسنل
افرایش قیمت و کاهش کیفیت هتل
نقاط قوت:
دسترسی راحت
نقاط ضعف:
دسترسی راحت
با سلام خدمت همه هموطنان عزیزم همانطور که می دانیم در ایران شبیه سایر نقاط دیگر دنیا بر اساس یک سری پارامترها هتل ستاره می گیره هر چند این ستاره ها در ایران بیشتر شبیه شهاب سنگه در مقایسه با کشورهای پیشرفته!!! 1- در ورود به هتل پارس اهواز استقبال بسیار ضعیف هست در حد اینکه اگه شما نگین وسایل رو خودتون باید بیارین ( هر چن بعد اینکه من گفتم زحمتشو کشیدن) 2- با توجه به اینکه پارکینگ خارج هتله انتظار میره لابی من تسلط به رانندگی داشته باشه و خودرو رو به پارکینگ منتقل کنه و در صورت نیاز بیاره که فرمودن رانندگی اتومات بلد نیستن 3-هتل 5 ستاره از اسمش پیداس معمولا مجموعه سرویس بهداشتی لوکس و روشویی دارای میز توالت سنگی برای قرارداد لوازم نظافت می باشد که سرویسها بسیار قدیمی و سقف از سیمان سفید استفاده شده و اتاق من فنش آویزان بود ونمره کمی برای تمیزی می گیره 4- چای ساز و قهوه فوری و چای خبری نبود خودم درخواست کردم 5-نور اتاق فقط آباژور بود که شب اذیت شدم 6- صبحانه در حد خیلی معمولی بود و چای دمی نداشت میذارم پای کرونا 7-کلا من در مقایسه این هتل بیشتر از سه ستاره نمی شه داد
در هتل دو ستاره هست
با این قیمت کیفیت سرویس اصلا تناسبی نداشت. قیمت در حد ۵ کیفیت در حد ۳
بطور کلی خوب بود من دو بار به این هتل رفتم یکبار در طبقه پنج بودم و یکبار در طبقه سوم طبقه سوم نیاز به بازسازی داشت در کل هتل پنج ستاره کمی برای این هتل زیاده
کارکنان عالی
هتل پارس علیرغم قدمت حدود ۴۵ سال ، هنوز هم آبرومند و خوبه . جالب اینکه بیشتر هتل‌های خوب کشور در دهه پنجاه ساخته شده اند !!!!!!
اگر بخواهم منصفانه قضاوت کنم ، این هتل دارای قدمت بسیار زیادی است و در موقعیت بسیار خوب در اهواز واقع شده چشم انداز زیبای کارون و پل سفید در چند قدمی هتل ، دسترسی کوتاه به مراکز خرید و بازار قدیمی نادری و طالقانی اهواز و دسترسی مناسب به مراکز سیاسی و اقتصادی شهر اهواز . اما بدلیل اینکه سالهاست این هتل بازسازی نشده وضعیت چندان مطلوبی ندارد اتاق همه دیزاین قدیمی دارد و وسائل آنها کهنه است ، سرویس های بهداشتی معیوب و قدیمی هستند ، صندلی ماساژور در سوییت من خراب و عملا غیر قابل استفاده بوده ، کیفیت صبحانه هتل کاملا معمولی است و چنگی به دل نمی زند اما رستوران کارون هتل برای نهار و شام بد نیست خصوصا غذای دریایی قابل توجه است ، برخورد پرسنل معمولی است در هر حال فکر می کنم هتل نیاز به بازسازی و تعمیر اساسی دارد ، برای سفرهای کاری بدلیل لابی نسبتا بزرگ آن و نزدیکی به ادارات بد نیست اما برای سفر تفریحی اصلا توصیه نمی کنم .
پذیرایی کم تنوع در رستوران و کافی شاپ فضای بزرگ و خوب در مشاعات خدمات رسانی و برخورد خوب در رستوران و کافی شاپ و لاندری برای ماه مرداد اصلا توصیه نمیکنم، سیستم سرمایشی بسیار ضعیف است. اینترنت بسیار ضعیف است و ترجیح میدادم از اینترنت همراه استفاده کنم
پرسنل هتل از همه لحاظ عالی بودند، بسیار محترمانه و دوستانه رفتار کردند، موقعیت هتل خوب است، صبحانه هتل بسیار ضعیف است
میشه گفت هتل از هر نظر خوبه اما از نظر امکانات در حد هتل ۴ ستاره بود کارمندانی بسیار مودب و با شخصیت
برخورد كاركنان نسبتاً مناسب بود.
اصلا در حد پنج ستاره نيست و ابدا شبي ٦٠٠ نميارزد اينترنت ضعيف و اصلا نتونستم باهاش كار كنم، رفتارشون خوب بود
به نظر میرسه هتل پارس بهترین هتل شهر زیبای اهواز باشه. اما به هیچ عنوان هتل 5 ستاره ی استانداردی نیست. هتل تمیز هست و قابل قبول هست. اما انگار سالهاست تعمیر نشده و جای کار زیادی داره. صبحانه خوب و کامل هست و از همه بهتر دید پل سفید از پنجره ی اتاقمون بود که احساس خیلی خوبی داره.
ضمن تشکر از ایران هتل و همکاری در رزرواسیون ، هتل پارس خوب و تمیز و منظم بود ، فضای لابی ، سالن غذاخوری و کافی شاپ خیلی خوبی داشت اما به نظرم بعنوان هتل پنج ستاره یه چیزهایی کم داشت مثل: نداشتن کتری برقی داخل اتاق و چای و قهوه، نداشتن شامپو نرم کننده ی موی سر و لوسیون ، بازم ممنونم در کل اقامت خوب و راحتی داشتیم.
سیستم گرمایش اتاقها مشکل داشت و طی سه شب که ما بودیم علیرغم پیگیری درست نشد.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
در مجموع راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
همه چی خوب
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
بی کیفیت با قیمت های گزاف با این حال در اهواز بهتر از این هتل نیست
این هتل ابدا یک هتل 5 ستاره نیست‌؛ حتی با استانداردهای ضعیف هتلداری در کشور خودمان نهایتا میتوان آن را یک هتل 4ستاره ی گرید پایین قلمداد کرد. دیوارها و سقف مندرس اتاق اصلا جالب نبود. شیشه های پنجره اتاق کثیف بود. چایساز در اتاق نبود و به درخواست من آورده شد.... شاید تنها حسن هتل را بتوان نزدیکی اش به ساحل کارون، پل سفید، و بازار دانست.... در کل راضی نبودم و به نظرم با این قیمت اصلا نمی ارزید.
نقاط قوت:
اصلا راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
بسیار وسایل قدیمی و خراب اصلا در حد هتل ۵ستاره نیست
برخورد کارکنان خوب بود،اتاق کاملا تمییز بود، با وجود اینکه نزدیک به کارون و خیابان اصلی بود اما هیچ صدایی از بیرون نمی آمد، صبحانه ی خوبی داشت ما با توجه به اینکه قبلا هتل پارس مشهد رو رفته بودیم این هتل رو در اهواز انتخاب کردیم اما اصلا کیفیت و امکانات هتل با قیمتش هم خونی نداشت و خیلی گرون بود
موقعیت مکانی عالی، کیفیت خدمات متوسط و صبحانه خوب
هتل نسبتا تمیز می باشد اما در حد 5 ستاره نیست . برخورد پرسنل مودبانه و خوب بود و صبحانه نسبتا کامل بود اما نظافت رستوران در حد مطلوب نبود .
بهترین هتل اهواز
در اهواز بهترین هتل است ولی یک 5ستاره واقعی نه
نقطه قوت دسترسی سریع به مرکز شهر نقاط ضعف: هتلش کلا کهنه و خسته س پرسنل به سختی ارتباط و معاشرت میکنن چای ساز نداره تا مجبور بشی بیای لابی پول بدی صبحانه کیفیت متوسط به پایین کیفیت غذای رستوران پایین بوی بد در اتاق ها اتاق ها کوچک و نامناسب دروغ بزرگ بعنوان ۵ ستاره که البته در ایران عجیب نیست! مدیر داخلی هتل فقط کت میپوشه با ب شال و روزنامه دستش، تا حالا ۱۰ سال رفت و آمد ندیدم حرف بزنه!
اينترنت هتل زير خط فقر بود ، بعد از مراسم طولانى اتصال عملاً ٣٠ ثانيه يه بار قطع ميشد ، نكته بعدى در خصوص سلب آرامش كاركنان به وسيله تماس هاى داخلى با اتاق بود كه جالب بود اكثراً اشتباه ميگرفتن و يا سوال بى مورد ميپرسيدن.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
داخل اتاق بوی بدی از سیگار میومد
یک ناهار با کیفیت ولی گرون رو اینجا تجربه کردم و از بدی های اینجا این هست که یا باید از میز بار استفاده کنید یا هیچ‌ سالاد یا ماستی نخورید هیچ کدوم رو جدا نمیفروشن
نقاط قوت:
فقط برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
از همه نظر افتضاح واقعا هتل ۵ستاره نیست نظافت خدمات امکانات بسیار مفتضح
نقاط قوت:
همه چی عالی و بی نظیر همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
نقاط قوت:
برخورد عالی
نقاط ضعف:
امکانات خیلی ضعیف
هتل دارای کارکنان حرفه ای با برخورد بسیار خوب. تنها مشکل رستوران می باشد که کیفیت غذا شام و صبحانه در حد هتل 5 ستاره نیست. خود من انتظار داشتم که هتل در جنوب ایران غذای دریایی خوب داشته باشه ولی کیفیت غذا های دریایی اصلا خوب نبود. در کل اتاق ها تمیز بود. ولی درون اتاق کتری برقی برای آماده کردن چای یا نسکافه وجود نداشت.
ساختمان هتل قدیمیه. رختخوابها و حوله ها تمیز هستن. خواسته های مهمان انجام میشه. اما گاهی با تاخیر. صبحانه تنوع زیادی نداره. حتی یکی دو مدل نون بیشتر ندارن. برخوردها در مجموع خوب هست. غذاهایی که من در رستوران امتحان کردم خوب بود. اما مثل بقیه ی هتل ها غذاهاشون گرونه. فکر می کنم هتل ۵ ستاره نیست. ۴ ستاره کافیه.
لاندری سریع و تمیز عمل کرد
با كاركنان برخورد خاصى نداشتم ولى وقتى براى چك أوت درخواست كمك كردم پرسنلى كه فرستاده شد بابت اينكه فقط يه چمدون دارم شاكي شد كه چرا درخواست كمك كردم اتاق اصلا در حد يه هتل پنج ستاره نبود وسايل كهنه و حتى چايساز هم نداشت صبحانه اصلا در حد يه هتل 5 ستاره نبود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
خوب بود اما زیاد در حد ۵ستاره نبود
۳ ستاره
نقاط قوت:
همه چی عالی فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هتل در حد ۵ستاره نیست داخل سرویس بهداشتی مایع دستشویی نبود
هتل گنجایش کافی نداره
نقاط قوت:
از لحاظ نظافت بد نبود برای ملحفه و سرویس بهداشتی اما رضایت چندانی نداشتم بسیار معمولی
نقاط ضعف:
کیفیت غذا صبحانه و تمیزی خیلی ضعیف برای هتل ۵ستاره
همه چیز عالی بودمشکلی نداشت
خوب
برخورد کارکنان مؤدبانه و همراه با احترام کامل بود. کیفیت غذاهاش خوب بود اما قیمت های رستوران بالاست.
برخورد کارکنان و سویس دهی بخش های مختلف بسیار خوب بودولی صبحانه دادن وکیفیت غذاهای رستوران هتل خوب نبود
همه چیز عالی بودمشکلی نداشت
بسیار محترمانه و صمیمی، هتل قدیمی و نیاز به بازسازی دارد.
امکانات هتل خوب بود. دکوراسیون و تجهیزات داخل اتاق ها نیاز به نوسازی دارد.
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز بودند صبحانه خوب بود دسترسی به شهر خوب بود برخورد کارکنان هتل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
WiFi ضعیف بود
نقاط قوت:
نظاف صبحانه برخوردمناسب
نقاط ضعف:
بعلت شرایط جوی بایکروز تاخیر به هتل رسیدم با وجود آنکه تلفنی شرایط را توضیح داده بودم، هتل روز مربوط را سوخته اعلام کرده ودر روز ۵ فروردین اتحادیه هنوز به ما مجوز کنسلی در ایام نوروز را نداده بود وکنسلی از ۶ فروردین میسر است
منظره رودخانه کارون از داخل اتاق خیلی دیدنی بودکمی اتاق از حد نرمال کوچکتر بود
نقاط قوت:
تمیزی و خدمات خوپ پرسنل
نقاط ضعف:
امکانات ضعیف و قدیمی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالي گرم و مهربان بودند موقعيت مكاني بسيااار عالي و دسترسي رو خيلي راحت ميكرد صبحانه خيلي خوب بود
نقاط ضعف:
بهداشت حمام و سرويس بهداشتي كيفيت خوبي نداشت
نقاط قوت:
همه چیزعالی.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهدنشد.
نقاط قوت:
بهترین هتل اهواز در حال حاضر هست.
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل تمیز و مرتبه ولی خوشمزه نیست. نور پردازی اتاق ها اصلا مناسب مطالعه نیست و علی رقم وجود میز مطالعه هیچ چراغی برای آن در نظر گرفته نشده و نور محیط اتاق هم برای مطالعه کمه.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عااااااالی بود و مکان هتل بینظیر بود با توجه و دید نسبت به کارون ولی در حد هتل چهار ستاره متوسط هست نه پنج ستاره
نقاط ضعف:
ستاره های هتل با امکانات هتل همخوانی ندارد
در تابستان سیستم تهویه به شدت بد عمل می کند و در هنگام شرجی هوا کاملا بلا استفاده است.
نقاط قوت:
بر خورد مناسب و گرم پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود پرسنل هم خوب بودن
نقاط ضعف:
صبحانه نسبت به پنج ستاره بودن هتل معمولی بود انتظار بیش‌تری میرفت ما دو روز موندیم صرفا بخاطر موقعیت مکانی و تمیزیش
نقاط قوت:
پرسنل مودب نظافت مطلوب غذای رستوران و صبحانه عالی اتاق ما رو به رود کارون بود و عالی در کل خیلی خوب
نقاط ضعف:
فاصله پارکینگ تا لابی کمی زیاده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارس اهواز

مهمانان هتل پارس اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارس اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارس اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارس اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارس اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.