هتل پارس اهواز

اهواز، بيست وچهار متری، کوچه شهید عابدی
3.4
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس اهواز

هتل پنج ستاره پارس اهواز در سال ۱۳۴۷ تاسیس و در سال ۱۳۵۲ به بهره برداری رسید. مساحت زیر بنای کل هتل ۱۰۱۲۹ متر مربع می‌باشد. این هتل در ۵ طبقه ودر مجاورت رود کارون و پل معروف شهر اهواز یعنی پل سفید واقع شده است. سالن بيليارد، دارت، اسنوکر، ايت بال از دیگر امکانات این هتل می باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارس اهواز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته دبل برای یک نفر 6 ساعته - (استراحتی ساعت 8:00 الی 18:00 خروج)
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 آذر
جمعه
950,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,690,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,690,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,690,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,690,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,690,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,690,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,690,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,690,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,692,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,692,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,692,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,692,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,692,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,692,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,692,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
دبل معمولی برای یک نفر
هتل یار
1,710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,710,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,710,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,710,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,710,000 تومان
اتاق دبل یک نفره (بدون منظره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
1,710,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,710,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,710,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,710,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,710,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,710,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل 6 ساعته - (استراحتی ساعت 8:00 الی 18:00 خروج)
هتل یار
1,125,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,125,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,125,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,125,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,125,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,870,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,870,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,870,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,870,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,870,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,870,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,870,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,870,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,870,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,870,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,870,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,870,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,870,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,870,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,870,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,870,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,870,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,870,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,870,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,870,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,875,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,875,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,875,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,875,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,875,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,875,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,875,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,875,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,875,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,875,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,875,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,875,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,875,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,875,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,875,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,875,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,875,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,875,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,875,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,875,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,875,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,875,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
1,892,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,892,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,892,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,892,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,892,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,892,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,892,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,892,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,892,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,892,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,892,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,892,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
1,892,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,892,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,892,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,892,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,892,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,892,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,892,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,892,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,892,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,892,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,892,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,892,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (رو به رودخانه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
1,892,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
1,892,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,892,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,892,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,892,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,892,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,892,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,892,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,892,000 تومان
اتاق دو تخته دبل روبه شهر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
1,892,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,892,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,892,000 تومان
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
1,892,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,892,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,892,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
2,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,295,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,295,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,295,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,295,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,295,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,295,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,295,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,295,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,295,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,295,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,295,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,300,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,300,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,300,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,300,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
اتاق سه تخته - سه تخت یک نفره
هتل یار
2,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,320,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,320,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,320,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,320,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,320,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,320,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,320,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,320,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,320,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,320,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,320,000 تومان
سوئیت - یکخوابه(یک تخت دبل + کاناپه تختخواب شو)
هتل یار
3,669,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
3,669,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,669,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,669,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,669,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,669,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,669,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,669,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,669,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,669,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,669,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,669,000 تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
3,709,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
3,709,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,709,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,709,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,709,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,709,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,709,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,709,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,709,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,709,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,709,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,709,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
ای‌گردش
3,753,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
3,753,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,753,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,753,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,753,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,753,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,753,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,753,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,753,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,753,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,753,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,753,000 تومان
اتاق سه تخته (رو به رودخانه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
2,320,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,320,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,320,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,320,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,320,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره (رو به رودخانه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
3,669,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
3,669,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,669,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,669,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,669,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,669,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت - دو خوابه
هتل یار
5,246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
5,246,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
5,246,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
5,246,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
5,246,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
5,246,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,246,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,246,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,246,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,246,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,246,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,246,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پارس اهواز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
استخر روباز
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
آرايشگاه مردانه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
رستوران فست فود
فضائی برای پياده روی
سالن آمفی تئاتر
استخر رو باز
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارس اهواز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس اهواز

(70 نظر)
هتل خوبی هست و امکانات و رفتار پرسنل خوب بود فقط یکم وسایل و موکت ها قدیمیه که بهتره نو بشه اگرنه فک نکنم هتل ۵ دیگه ای توی اهواز باشه صبحانه هم بوفه سرد داشت و هم بوفه گرم
نقاط قوت:
نظافت،خوش رفتاری کارکنان،سرمایشی عالی،امکانات عالی،موقعیت عالی
نقاط ضعف:
نظافت،خوش رفتاری کارکنان،سرمایشی عالی،امکانات عالی،موقعیت عالی
قبلا چندین مرتبه در این هتل اقامت داشتم و همیشه راضی راضی بودم و هستم.
نقاط قوت:
نظم و ارامش در هتل
نقاط ضعف:
نظم و ارامش در هتل
در مجموع هتل خوبیست نسبت به بقیه هتل های اهواز
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
هتل خوبیست
نقاط قوت:
برخورد بسیارعالی پرسنل وسرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
برخورد بسیارعالی پرسنل وسرویس دهی عالی
نقاط قوت:
دسترسی خوب به شهر، آروم بودنش، تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
دسترسی خوب به شهر، آروم بودنش، تمیز بودن اتاق ها
تنها نقطه ضعف هتل پارکینگ میباشد که با توجه به سایر امکانات هتل مناسب نمیباشد
کارکنان خیلی مودب و خوبی داره. کیفیت اتاق ها متوسط رو به پایینه. رستورانش رو به هیچ وجه توصیه نمیکنم خیلی گرون و بی کیفیته... در کل اگر گزینه بهتری تو اهواز باشه‌ ( که متاسفانه نیست) انتخاب نمیکنم هتل رو
بسیار خوب و دلنشین بود . ویوی زیبا به سفید رود داشتیم و کارکنان هتل مودب بودند.و با اینکه دوتا خانم بودیم احساس امنیت خوبی داشتیم در مدت اقامتمون
سلام هتل خوبی است.کارکنان بابرخورد عالی دارد
رفتارپرسنل خوب غذا زیر صفر بود خیلی غذا بی کفیت
در کل نسبت به هتل های خوزستان خدمات هتلینگ خوبی دارد نیاز هست تا پارکینگ مسقف در نظر گرفته شود فاصله پارکینگ تا ساختمان هتل مناسب نیست خانه داری خیلی محترم و مودب بودند صبحانه خوب بود ولی در حد 5 ستاره نبود
کادر بسیار مودب و خوش برخورد داشتن کافی نت در داخل هتل صبحانه هم مناسب بود فقط مسافرین اطاق بغل بسیار پر سرو صدا بودند که جا داشت هتل به آنها تذکر بدهد
متاسفانه امکانات رفاهی هتل که مهم ترینش فضای اتاق و کیفیت پایه تخت خواب هست ضعیفه . از برخورد پرسنل و خانه داری واقعا راضیم منتهی هتل قدیمی ، موکت و پرده قدیمی و فرسوده را نمیشه بیش از حد تمیز کرد وقتشه هتل پارس به فکر یه نوسازی خیلی اساسی باشه یا حتی به فکر تخریب و نوسازی مجدد 🌹
وای فای ضعیف. راهروها با موکت کثیف. قدیمی.
راهروها کثیف بودن . وای فای داشت اما ضعیف بود. اما از دیگر هتلهای اهواز احتمالا بهتره چون اهواز هتل خوب خیلی کم داره. اداب هتل داری در کارکنان کم رعایت میشد بیشتر سعی میکردن مهربون باشن تا با دیسیبلین:)
در هتل دو ستاره هست
با این قیمت کیفیت سرویس اصلا تناسبی نداشت. قیمت در حد ۵ کیفیت در حد ۳
بطور کلی خوب بود من دو بار به این هتل رفتم یکبار در طبقه پنج بودم و یکبار در طبقه سوم طبقه سوم نیاز به بازسازی داشت در کل هتل پنج ستاره کمی برای این هتل زیاده
قدیمیه ولی در اهواز جاره ای نیست.صبحانه بسیار پایینتر از استاندارد 5 ستارع است
کارکنان عالی
هتل پارس علیرغم قدمت حدود ۴۵ سال ، هنوز هم آبرومند و خوبه . جالب اینکه بیشتر هتل‌های خوب کشور در دهه پنجاه ساخته شده اند !!!!!!
اگر بخواهم منصفانه قضاوت کنم ، این هتل دارای قدمت بسیار زیادی است و در موقعیت بسیار خوب در اهواز واقع شده چشم انداز زیبای کارون و پل سفید در چند قدمی هتل ، دسترسی کوتاه به مراکز خرید و بازار قدیمی نادری و طالقانی اهواز و دسترسی مناسب به مراکز سیاسی و اقتصادی شهر اهواز . اما بدلیل اینکه سالهاست این هتل بازسازی نشده وضعیت چندان مطلوبی ندارد اتاق همه دیزاین قدیمی دارد و وسائل آنها کهنه است ، سرویس های بهداشتی معیوب و قدیمی هستند ، صندلی ماساژور در سوییت من خراب و عملا غیر قابل استفاده بوده ، کیفیت صبحانه هتل کاملا معمولی است و چنگی به دل نمی زند اما رستوران کارون هتل برای نهار و شام بد نیست خصوصا غذای دریایی قابل توجه است ، برخورد پرسنل معمولی است در هر حال فکر می کنم هتل نیاز به بازسازی و تعمیر اساسی دارد ، برای سفرهای کاری بدلیل لابی نسبتا بزرگ آن و نزدیکی به ادارات بد نیست اما برای سفر تفریحی اصلا توصیه نمی کنم .
پذیرایی کم تنوع در رستوران و کافی شاپ فضای بزرگ و خوب در مشاعات خدمات رسانی و برخورد خوب در رستوران و کافی شاپ و لاندری برای ماه مرداد اصلا توصیه نمیکنم، سیستم سرمایشی بسیار ضعیف است. اینترنت بسیار ضعیف است و ترجیح میدادم از اینترنت همراه استفاده کنم
پرسنل هتل از همه لحاظ عالی بودند، بسیار محترمانه و دوستانه رفتار کردند، موقعیت هتل خوب است، صبحانه هتل بسیار ضعیف است
میشه گفت هتل از هر نظر خوبه اما از نظر امکانات در حد هتل ۴ ستاره بود کارمندانی بسیار مودب و با شخصیت
برخورد كاركنان نسبتاً مناسب بود.
اصلا در حد پنج ستاره نيست و ابدا شبي ٦٠٠ نميارزد اينترنت ضعيف و اصلا نتونستم باهاش كار كنم، رفتارشون خوب بود
هتل خوبی بود و ارزش دوباره رفتن را دارد.
ضمن تشکر از ایران هتل و همکاری در رزرواسیون ، هتل پارس خوب و تمیز و منظم بود ، فضای لابی ، سالن غذاخوری و کافی شاپ خیلی خوبی داشت اما به نظرم بعنوان هتل پنج ستاره یه چیزهایی کم داشت مثل: نداشتن کتری برقی داخل اتاق و چای و قهوه، نداشتن شامپو نرم کننده ی موی سر و لوسیون ، بازم ممنونم در کل اقامت خوب و راحتی داشتیم.
بعنوان یک هتل 5 ستاره اصلا نمی شه روش حساب کرد. متأسفم که انتخاب دیگه ایی به جیز این هتل در این موقعیت نیست
خوب نیست
سیستم گرمایش اتاقها مشکل داشت و طی سه شب که ما بودیم علیرغم پیگیری درست نشد.
بی کیفیت با قیمت های گزاف با این حال در اهواز بهتر از این هتل نیست
این هتل ابدا یک هتل 5 ستاره نیست‌؛ حتی با استانداردهای ضعیف هتلداری در کشور خودمان نهایتا میتوان آن را یک هتل 4ستاره ی گرید پایین قلمداد کرد. دیوارها و سقف مندرس اتاق اصلا جالب نبود. شیشه های پنجره اتاق کثیف بود. چایساز در اتاق نبود و به درخواست من آورده شد.... شاید تنها حسن هتل را بتوان نزدیکی اش به ساحل کارون، پل سفید، و بازار دانست.... در کل راضی نبودم و به نظرم با این قیمت اصلا نمی ارزید.
موقعیت مکانی عالی، کیفیت خدمات متوسط و صبحانه خوب
در اهواز بهترین هتل است ولی یک 5ستاره واقعی نه
نقطه قوت دسترسی سریع به مرکز شهر نقاط ضعف: هتلش کلا کهنه و خسته س پرسنل به سختی ارتباط و معاشرت میکنن چای ساز نداره تا مجبور بشی بیای لابی پول بدی صبحانه کیفیت متوسط به پایین کیفیت غذای رستوران پایین بوی بد در اتاق ها اتاق ها کوچک و نامناسب دروغ بزرگ بعنوان ۵ ستاره که البته در ایران عجیب نیست! مدیر داخلی هتل فقط کت میپوشه با ب شال و روزنامه دستش، تا حالا ۱۰ سال رفت و آمد ندیدم حرف بزنه!
یک ناهار با کیفیت ولی گرون رو اینجا تجربه کردم و از بدی های اینجا این هست که یا باید از میز بار استفاده کنید یا هیچ‌ سالاد یا ماستی نخورید هیچ کدوم رو جدا نمیفروشن
به قیمت نمی ارزد
هتل نیاز به بازسازی اساسی داره
هتل خوبی است
هتل دارای کارکنان حرفه ای با برخورد بسیار خوب. تنها مشکل رستوران می باشد که کیفیت غذا شام و صبحانه در حد هتل 5 ستاره نیست. خود من انتظار داشتم که هتل در جنوب ایران غذای دریایی خوب داشته باشه ولی کیفیت غذا های دریایی اصلا خوب نبود. در کل اتاق ها تمیز بود. ولی درون اتاق کتری برقی برای آماده کردن چای یا نسکافه وجود نداشت.
ساختمان هتل قدیمیه. رختخوابها و حوله ها تمیز هستن. خواسته های مهمان انجام میشه. اما گاهی با تاخیر. صبحانه تنوع زیادی نداره. حتی یکی دو مدل نون بیشتر ندارن. برخوردها در مجموع خوب هست. غذاهایی که من در رستوران امتحان کردم خوب بود. اما مثل بقیه ی هتل ها غذاهاشون گرونه. فکر می کنم هتل ۵ ستاره نیست. ۴ ستاره کافیه.
هتلی عالی در شهر زیبای اهواز و مشکلی نداشت فقط یک مقدار قیمت بالاست
در حال حاضر بهترین هتل اهواز است ولی کاملا قدیمی بودن محیط هتل حس میشود
هتل گنجایش کافی نداره
همه چیز عالی بود
منظره رودخانه کارون از داخل اتاق خیلی دیدنی بود
برخورد و همکاری کارکنان هتل بسیار عالی بود
-
پرسنل برخورد خوب
هتل به شدت قدیمی ، به هیچ عنوان رسیدگی نشده ، سقف سرویس بهداشی به خاطر رطوبت پوسته بدی کرده بود و ظاهر خیلی خوبی نداشت، سرویس ساده چای و .. در اتاق موجود نبود ( 5 ستاره ؟؟) بالشت بوی بدی میداد.
در پذیرش عدم دقت و ارائه اتاق خارج از انچه رزرو شده، بسیار ناخوشایند بود پس از اعتراض و تماس با جابانا، تلاش مردند با عذرخواهی و تعویض اتاق جبران کنند ولی انچه در ذهن می ماند همان عملکرد اولیه است
خدمات هتل نسبت به قیمت رزروش عادلانه است.
نیاز به بازسازی و نوسازی
هتل خوبیه ولی باید از این بهتر باشه. بهترین هتل اهوازه
برخورد بسیار خوب کارکنان
همه چی خوب بود
موقعیت آرام و مناسب
محل هتل خوب است
موقعیت مکانی و رفتار خوب پرسنل
موقعیت مکانی مناسب - کارکنان بسیار خوش برخورد
بدترین هتل ایران- پذیرایی ، برخورد ، نظافت بسیار بسیار ضعیف - در حد 2 ستاره
موقعیت مکانی خوبی دارد. از بهترین هتل های اهوازه. اتاق خوب و تمیز. کارکنان خوش برخورد. سفر خوبی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارس اهواز

مهمانان هتل پارس اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارس اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارس اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارس اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارس اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.