هتل پارس اهواز

اهواز، بيست وچهار متری، کوچه شهید عابدی
3.4
امتیاز کاربران
81
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس اهواز

هتل پنج ستاره پارس اهواز در سال ۱۳۴۷ تاسیس و در سال ۱۳۵۲ به بهره برداری رسید. مساحت زیر بنای کل هتل ۱۰۱۲۹ متر مربع می‌باشد. این هتل در ۵ طبقه ودر مجاورت رود کارون و پل معروف شهر اهواز یعنی پل سفید واقع شده است. سالن بيليارد، دارت، اسنوکر، ايت بال از دیگر امکانات این هتل می باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارس اهواز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دبل یکنفره (رو به منظره)
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
950,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
950,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
950,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
924,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
924,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
924,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
924,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
924,000
تومان
6 خرداد
جمعه
924,000
تومان
7 خرداد
شنبه
924,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
924,000
تومان
دبل معمولی(یکنفره)
هتل یار
1,056,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,056,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,056,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,056,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
876,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
876,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
876,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
876,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
876,000
تومان
6 خرداد
جمعه
876,000
تومان
7 خرداد
شنبه
876,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
876,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,260,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,260,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,260,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,260,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,260,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,260,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,260,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,260,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,260,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,260,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,260,000
تومان
دو تخته دابل معمولی برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل (بدون منظره)
اقامت 24
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,070,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,070,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,070,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,054,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
1,054,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,054,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,054,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,054,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,054,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,054,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (رو به رودخانه)
اقامت 24
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,070,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,070,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,070,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,054,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
1,054,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,054,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,054,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,054,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,054,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,054,000
تومان
اتاق دو تخته Twin
هتل یار
1,206,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,206,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,206,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,206,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,000,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,000,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
1,206,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,206,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,206,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,206,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,000,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,000,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,439,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,439,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,439,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,439,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,439,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,439,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,439,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,439,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,439,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,439,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,439,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,439,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,439,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,439,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,439,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,439,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,439,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,439,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,439,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,439,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,439,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,439,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین ویژه پارس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته (رو به رودخانه)
اقامت 24
1,325,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,325,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,325,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,325,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,309,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,309,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,309,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,309,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,309,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,309,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,309,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,309,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت یک نفره
هتل یار
1,496,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,496,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,496,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,496,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,241,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,241,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,241,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,241,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,241,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,241,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,241,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,241,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره (رو به رودخانه)
اقامت 24
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,550,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,550,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,550,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,540,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,540,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,540,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,540,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,540,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,540,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,540,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,540,000
تومان
سوئیت - یکخوابه(یک تخت دبل + کاناپه تختخواب شو)
هتل یار
1,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,760,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,760,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,760,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,460,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,460,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,460,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,460,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,460,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,460,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,460,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,460,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
1,785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,785,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,785,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,785,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,785,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,785,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,785,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,785,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,785,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,785,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,785,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,785,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
2,100,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
2,100,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
2,100,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
2,100,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
2,100,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
2,100,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
2,100,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
2,100,000
تومان
6 خرداد
جمعه
2,100,000
تومان
7 خرداد
شنبه
2,100,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
2,100,000
تومان
سه تخته ویژه پارس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه سه نفره رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت - دو خوابه
هتل یار
2,596,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
2,596,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
2,596,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
2,596,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
2,153,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
2,153,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
2,153,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
2,153,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
2,153,000
تومان
6 خرداد
جمعه
2,153,000
تومان
7 خرداد
شنبه
2,153,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
2,153,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارس اهواز

سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
استخر روباز
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
آرايشگاه مردانه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
رستوران فست فود
فضائی برای پياده روی
سالن آمفی تئاتر
استخر رو باز
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارس اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس اهواز

(81 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
قیمت زیاد نسبت به امکانات
نقاط قوت:
نحوه برخورد پرسنل بسیار عالی و هتل آرام و ویو عالی داشت
نقاط ضعف:
به نظرم وسایل داخل اتاق یه مقدار فرسوده شده بود و نیاز به نوسازی داشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل چشم‌انداز زیبا رفتار خوب و حرفه ای پرسنل امکانات کلی هتل مثل کافی شاپ و لاندری خوب بود لابی بزرگ و مرتب بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل چشم‌انداز زیبا رفتار خوب و حرفه ای پرسنل امکانات کلی هتل مثل کافی شاپ و لاندری خوب بود لابی بزرگ و مرتب بود
به طور کلی اقامت خوبی داشتیم و به دیگران توصیه میکنم
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و صبحانه خوب
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان و صبحانه خوب
برای اولین بار پس از ۳۳سال به اهواز آمدم متاسفانه و صد تاسف آلودگی سطح شهر و رودخانه کارون آنچنان گسترده بود که زشتی آن قابل توصیف نیست
نقاط قوت:
مکان خوب-بهداشت خوب-حمام وسرویس بهداشتی خوب وپرسنل بسیارمهربان
نقاط ضعف:
کمبودپارکینگ
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
فشار آب کم بود - صابون درجه سه
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارکنان و پرسنل خدمات خانه داری عالی صبحانه قابل قبول مدیریت بسیار خوب
نقاط ضعف:
نور و روشنایی ضعیف اتاق سیستم سرمایش - گرمایش
نقاط قوت:
فقط موقعیت دسترسی
نقاط ضعف:
فقط موقعیت دسترسی
من سه روز در اسفندماه ۱۴۰۰ در این هتل اقامت داشتم اما واقعا در حد هتل پنج ستاره نیست.
نقاط قوت:
پرسنل آموزش دیده و محترم موقعیت مکانی و ویوی عالی به رودخانه کارون خدمات به موقع و مکفی رستوران و کافی شاپ با کیفیت
نقاط ضعف:
به نسبت هتل های با امکانات مشابه در سایر شهرها کمی قیمت هتل بالاتر است
نقاط قوت:
دسترسی خوب، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی خوب، برخورد خوب کارکنان
در مجموع، به اندازه هتل ۵ ستاره نیست
نقاط قوت:
لابی بزرگ ، سویت سه تخته خوب، صبحانه خوب
نقاط ضعف:
لابی بزرگ ، سویت سه تخته خوب، صبحانه خوب
در رزرو آنلاین اتاق سه تخته ویژه بود ولی در زمان تحویل اتاق هیچ فرقی با معمولی نداشت یک اتاق کوچک مستطیل شکل با سه تخت تک نفره که قسمت اعظم فضای اتاق را اشغال کرده بود و با قرار گیری کنسول و اینه و یک صندلی، باریکه ای جهت عبور و مرور باقیمانده بود ( ظاهرا مساحت تمام اتاق های ۱ و۲و۳ تخته یکسان است) از پذیرش تقاضای سویت سه نفره کردیم که بعد از نیم ساعت به سویت نقل مکان کردیم و فضای قابل قبول و نظافت خوبی داشت و در مجموع رضایتمندی ما را جلب کرد، صبحانه هم خوب بود و رفتار پرسنل هم محترمانه بود
نقاط قوت:
به شدت مزخرف و البته اولین گزینه
نقاط ضعف:
یک شب اقامت داشتم اتاق۱۰۸ از نظر من که زیاد سفر میرم ۲ ستاره به زور داره و متاسفانه پول هتل ۵ ستاره را میگیره کلا داغونه و از همه مهمتر بخاطر ۳ ساعت اضافه موندن نصف قیمت اتاق را از من گرفت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق های هتل در حد هتل یک ستاره هم نیست واقعا افتضاح بود نور کم جای کم‌....
نقاط قوت:
پارکینگ هتل صبحانه
نقاط ضعف:
خشکشویی افتضاح اصلا درست لباسها رو اتو نمیکنه و لباسها کلا بد شستن هم بوی نامطبوعی میده و خیلی دیر تحویل میدن پاسخ ندادن به شماره تلفن‌هایی که تو دفترچه ثبت شده
بسیار خوب و دلنشین بود . ویوی زیبا به سفید رود داشتیم و کارکنان هتل مودب بودند.و با اینکه دوتا خانم بودیم احساس امنیت خوبی داشتیم در مدت اقامتمون
نقاط قوت:
نزدیکی به رود کارون و بازار
نقاط ضعف:
متاسفانه در مقایس با بسیاری از هتل های پنج ستاره کشور از امکانات رفاهی و پذیرائی مناسبی برخوردار اصلا نیست
رفتارپرسنل خوب غذا زیر صفر بود خیلی غذا بی کفیت
کادر بسیار مودب و خوش برخورد داشتن کافی نت در داخل هتل صبحانه هم مناسب بود فقط مسافرین اطاق بغل بسیار پر سرو صدا بودند که جا داشت هتل به آنها تذکر بدهد
متاسفانه امکانات رفاهی هتل که مهم ترینش فضای اتاق و کیفیت پایه تخت خواب هست ضعیفه . از برخورد پرسنل و خانه داری واقعا راضیم منتهی هتل قدیمی ، موکت و پرده قدیمی و فرسوده را نمیشه بیش از حد تمیز کرد وقتشه هتل پارس به فکر یه نوسازی خیلی اساسی باشه یا حتی به فکر تخریب و نوسازی مجدد 🌹
وای فای ضعیف. راهروها با موکت کثیف. قدیمی.
راهروها کثیف بودن . وای فای داشت اما ضعیف بود. اما از دیگر هتلهای اهواز احتمالا بهتره چون اهواز هتل خوب خیلی کم داره. اداب هتل داری در کارکنان کم رعایت میشد بیشتر سعی میکردن مهربون باشن تا با دیسیبلین:)
در هتل دو ستاره هست
با این قیمت کیفیت سرویس اصلا تناسبی نداشت. قیمت در حد ۵ کیفیت در حد ۳
بطور کلی خوب بود من دو بار به این هتل رفتم یکبار در طبقه پنج بودم و یکبار در طبقه سوم طبقه سوم نیاز به بازسازی داشت در کل هتل پنج ستاره کمی برای این هتل زیاده
قدیمیه ولی در اهواز جاره ای نیست.صبحانه بسیار پایینتر از استاندارد 5 ستارع است
کارکنان عالی
هتل پارس علیرغم قدمت حدود ۴۵ سال ، هنوز هم آبرومند و خوبه . جالب اینکه بیشتر هتل‌های خوب کشور در دهه پنجاه ساخته شده اند !!!!!!
اگر بخواهم منصفانه قضاوت کنم ، این هتل دارای قدمت بسیار زیادی است و در موقعیت بسیار خوب در اهواز واقع شده چشم انداز زیبای کارون و پل سفید در چند قدمی هتل ، دسترسی کوتاه به مراکز خرید و بازار قدیمی نادری و طالقانی اهواز و دسترسی مناسب به مراکز سیاسی و اقتصادی شهر اهواز . اما بدلیل اینکه سالهاست این هتل بازسازی نشده وضعیت چندان مطلوبی ندارد اتاق همه دیزاین قدیمی دارد و وسائل آنها کهنه است ، سرویس های بهداشتی معیوب و قدیمی هستند ، صندلی ماساژور در سوییت من خراب و عملا غیر قابل استفاده بوده ، کیفیت صبحانه هتل کاملا معمولی است و چنگی به دل نمی زند اما رستوران کارون هتل برای نهار و شام بد نیست خصوصا غذای دریایی قابل توجه است ، برخورد پرسنل معمولی است در هر حال فکر می کنم هتل نیاز به بازسازی و تعمیر اساسی دارد ، برای سفرهای کاری بدلیل لابی نسبتا بزرگ آن و نزدیکی به ادارات بد نیست اما برای سفر تفریحی اصلا توصیه نمی کنم .
پذیرایی کم تنوع در رستوران و کافی شاپ فضای بزرگ و خوب در مشاعات خدمات رسانی و برخورد خوب در رستوران و کافی شاپ و لاندری برای ماه مرداد اصلا توصیه نمیکنم، سیستم سرمایشی بسیار ضعیف است. اینترنت بسیار ضعیف است و ترجیح میدادم از اینترنت همراه استفاده کنم
پرسنل هتل از همه لحاظ عالی بودند، بسیار محترمانه و دوستانه رفتار کردند، موقعیت هتل خوب است، صبحانه هتل بسیار ضعیف است
میشه گفت هتل از هر نظر خوبه اما از نظر امکانات در حد هتل ۴ ستاره بود کارمندانی بسیار مودب و با شخصیت
برخورد كاركنان نسبتاً مناسب بود.
اصلا در حد پنج ستاره نيست و ابدا شبي ٦٠٠ نميارزد اينترنت ضعيف و اصلا نتونستم باهاش كار كنم، رفتارشون خوب بود
هتل خوبی بود و ارزش دوباره رفتن را دارد.
ضمن تشکر از ایران هتل و همکاری در رزرواسیون ، هتل پارس خوب و تمیز و منظم بود ، فضای لابی ، سالن غذاخوری و کافی شاپ خیلی خوبی داشت اما به نظرم بعنوان هتل پنج ستاره یه چیزهایی کم داشت مثل: نداشتن کتری برقی داخل اتاق و چای و قهوه، نداشتن شامپو نرم کننده ی موی سر و لوسیون ، بازم ممنونم در کل اقامت خوب و راحتی داشتیم.
بعنوان یک هتل 5 ستاره اصلا نمی شه روش حساب کرد. متأسفم که انتخاب دیگه ایی به جیز این هتل در این موقعیت نیست
خوب نیست
سیستم گرمایش اتاقها مشکل داشت و طی سه شب که ما بودیم علیرغم پیگیری درست نشد.
بی کیفیت با قیمت های گزاف با این حال در اهواز بهتر از این هتل نیست
این هتل ابدا یک هتل 5 ستاره نیست‌؛ حتی با استانداردهای ضعیف هتلداری در کشور خودمان نهایتا میتوان آن را یک هتل 4ستاره ی گرید پایین قلمداد کرد. دیوارها و سقف مندرس اتاق اصلا جالب نبود. شیشه های پنجره اتاق کثیف بود. چایساز در اتاق نبود و به درخواست من آورده شد.... شاید تنها حسن هتل را بتوان نزدیکی اش به ساحل کارون، پل سفید، و بازار دانست.... در کل راضی نبودم و به نظرم با این قیمت اصلا نمی ارزید.
موقعیت مکانی عالی، کیفیت خدمات متوسط و صبحانه خوب
در اهواز بهترین هتل است ولی یک 5ستاره واقعی نه
نقطه قوت دسترسی سریع به مرکز شهر نقاط ضعف: هتلش کلا کهنه و خسته س پرسنل به سختی ارتباط و معاشرت میکنن چای ساز نداره تا مجبور بشی بیای لابی پول بدی صبحانه کیفیت متوسط به پایین کیفیت غذای رستوران پایین بوی بد در اتاق ها اتاق ها کوچک و نامناسب دروغ بزرگ بعنوان ۵ ستاره که البته در ایران عجیب نیست! مدیر داخلی هتل فقط کت میپوشه با ب شال و روزنامه دستش، تا حالا ۱۰ سال رفت و آمد ندیدم حرف بزنه!
یک ناهار با کیفیت ولی گرون رو اینجا تجربه کردم و از بدی های اینجا این هست که یا باید از میز بار استفاده کنید یا هیچ‌ سالاد یا ماستی نخورید هیچ کدوم رو جدا نمیفروشن
به قیمت نمی ارزد
هتل نیاز به بازسازی اساسی داره
هتل خوبی است
هتل دارای کارکنان حرفه ای با برخورد بسیار خوب. تنها مشکل رستوران می باشد که کیفیت غذا شام و صبحانه در حد هتل 5 ستاره نیست. خود من انتظار داشتم که هتل در جنوب ایران غذای دریایی خوب داشته باشه ولی کیفیت غذا های دریایی اصلا خوب نبود. در کل اتاق ها تمیز بود. ولی درون اتاق کتری برقی برای آماده کردن چای یا نسکافه وجود نداشت.
ساختمان هتل قدیمیه. رختخوابها و حوله ها تمیز هستن. خواسته های مهمان انجام میشه. اما گاهی با تاخیر. صبحانه تنوع زیادی نداره. حتی یکی دو مدل نون بیشتر ندارن. برخوردها در مجموع خوب هست. غذاهایی که من در رستوران امتحان کردم خوب بود. اما مثل بقیه ی هتل ها غذاهاشون گرونه. فکر می کنم هتل ۵ ستاره نیست. ۴ ستاره کافیه.
لاندری سریع و تمیز عمل کرد
با كاركنان برخورد خاصى نداشتم ولى وقتى براى چك أوت درخواست كمك كردم پرسنلى كه فرستاده شد بابت اينكه فقط يه چمدون دارم شاكي شد كه چرا درخواست كمك كردم اتاق اصلا در حد يه هتل پنج ستاره نبود وسايل كهنه و حتى چايساز هم نداشت صبحانه اصلا در حد يه هتل 5 ستاره نبود
هتلی عالی در شهر زیبای اهواز و مشکلی نداشت فقط یک مقدار قیمت بالاست
۳ ستاره
در حال حاضر بهترین هتل اهواز است ولی کاملا قدیمی بودن محیط هتل حس میشود
هتل گنجایش کافی نداره
خوب
همه چیز عالی بود
منظره رودخانه کارون از داخل اتاق خیلی دیدنی بود
برخورد و همکاری کارکنان هتل بسیار عالی بود
-
پرسنل برخورد خوب
هتل به شدت قدیمی ، به هیچ عنوان رسیدگی نشده ، سقف سرویس بهداشی به خاطر رطوبت پوسته بدی کرده بود و ظاهر خیلی خوبی نداشت، سرویس ساده چای و .. در اتاق موجود نبود ( 5 ستاره ؟؟) بالشت بوی بدی میداد.
در پذیرش عدم دقت و ارائه اتاق خارج از انچه رزرو شده، بسیار ناخوشایند بود پس از اعتراض و تماس با جابانا، تلاش مردند با عذرخواهی و تعویض اتاق جبران کنند ولی انچه در ذهن می ماند همان عملکرد اولیه است
خدمات هتل نسبت به قیمت رزروش عادلانه است.
نیاز به بازسازی و نوسازی
هتل خوبیه ولی باید از این بهتر باشه. بهترین هتل اهوازه
برخورد بسیار خوب کارکنان
همه چی خوب بود
موقعیت آرام و مناسب
محل هتل خوب است
موقعیت مکانی و رفتار خوب پرسنل
موقعیت مکانی مناسب - کارکنان بسیار خوش برخورد
بدترین هتل ایران- پذیرایی ، برخورد ، نظافت بسیار بسیار ضعیف - در حد 2 ستاره
موقعیت مکانی خوبی دارد. از بهترین هتل های اهوازه. اتاق خوب و تمیز. کارکنان خوش برخورد. سفر خوبی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارس اهواز

مهمانان هتل پارس اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارس اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارس اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارس اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارس اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.