هتل پارس اهواز

اهواز، بيست وچهار متری، کوچه شهید عابدی
3.4
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس اهواز

هتل پنج ستاره پارس اهواز در سال ۱۳۴۷ تاسیس و در سال ۱۳۵۲ به بهره برداری رسید. مساحت زیر بنای کل هتل ۱۰۱۲۹ متر مربع می‌باشد. این هتل در ۵ طبقه ودر مجاورت رود کارون و پل معروف شهر اهواز یعنی پل سفید واقع شده است. سالن بيليارد، دارت، اسنوکر، ايت بال از دیگر امکانات این هتل می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارس اهواز

پارس-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
جاباما
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
11 مهر
جمعه
445,000
تومان
12 مهر
شنبه
514,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
514,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
514,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
514,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
514,000
تومان
18 مهر
جمعه
514,000
تومان
اقامت 24
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
11 مهر
جمعه
449,000
تومان
12 مهر
شنبه
514,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
514,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
514,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
514,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
514,000
تومان
18 مهر
جمعه
514,000
تومان
هتل یار
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
11 مهر
جمعه
449,000
تومان
12 مهر
شنبه
514,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
514,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
514,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
514,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
514,000
تومان
18 مهر
جمعه
514,000
تومان
علاءالدین
514,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
514,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
514,000
تومان
11 مهر
جمعه
514,000
تومان
12 مهر
شنبه
514,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
514,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
514,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
514,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
514,000
تومان
18 مهر
جمعه
514,000
تومان
ای‌گردش
514,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
514,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
514,000
تومان
11 مهر
جمعه
514,000
تومان
12 مهر
شنبه
514,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
514,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
514,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
514,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
514,000
تومان
18 مهر
جمعه
514,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته دبل ویژه پارس
اتاق دو تخته دبل ویژه پارس
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
11 مهر
جمعه
520,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
اقامت 24
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
524,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
524,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
524,000
تومان
11 مهر
جمعه
524,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
هتل یار
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
524,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
524,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
524,000
تومان
11 مهر
جمعه
524,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
علاءالدین
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
11 مهر
جمعه
603,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
ای‌گردش
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
11 مهر
جمعه
603,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته توئین ویژه پارس
اتاق دو تخته توئین ویژه پارس
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
11 مهر
جمعه
520,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
اقامت 24
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
524,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
524,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
524,000
تومان
11 مهر
جمعه
524,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
هتل یار
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
524,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
524,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
524,000
تومان
11 مهر
جمعه
524,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
ای‌گردش
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
11 مهر
جمعه
603,000
تومان
12 مهر
شنبه
603,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
18 مهر
جمعه
603,000
تومان
پارس-اتاق سه تخته ویژه پارس
اتاق سه تخته ویژه پارس
جاباما
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
11 مهر
جمعه
640,000
تومان
12 مهر
شنبه
745,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
18 مهر
جمعه
745,000
تومان
هتل یار
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
645,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
645,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
645,000
تومان
11 مهر
جمعه
645,000
تومان
12 مهر
شنبه
745,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
18 مهر
جمعه
745,000
تومان
اقامت 24
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
645,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
645,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
645,000
تومان
11 مهر
جمعه
645,000
تومان
12 مهر
شنبه
745,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
18 مهر
جمعه
745,000
تومان
علاءالدین
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
11 مهر
جمعه
745,000
تومان
12 مهر
شنبه
745,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
18 مهر
جمعه
745,000
تومان
ای‌گردش
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
11 مهر
جمعه
745,000
تومان
12 مهر
شنبه
745,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
18 مهر
جمعه
745,000
تومان
پارس-سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
جاباما
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
775,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
775,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
775,000
تومان
11 مهر
جمعه
775,000
تومان
12 مهر
شنبه
904,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
904,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
904,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
904,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
904,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
779,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
779,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
779,000
تومان
11 مهر
جمعه
779,000
تومان
12 مهر
شنبه
904,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
904,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
904,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
904,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
904,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
904,000
تومان
18 مهر
جمعه
904,000
تومان
هتل یار
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
779,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
779,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
779,000
تومان
11 مهر
جمعه
779,000
تومان
12 مهر
شنبه
904,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
904,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
904,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
904,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
904,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
904,000
تومان
18 مهر
جمعه
904,000
تومان
علاءالدین
904,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
904,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
904,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
904,000
تومان
11 مهر
جمعه
904,000
تومان
12 مهر
شنبه
904,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
904,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
904,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
904,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
904,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
904,000
تومان
18 مهر
جمعه
904,000
تومان
ای‌گردش
904,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
904,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
904,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
904,000
تومان
11 مهر
جمعه
904,000
تومان
12 مهر
شنبه
904,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
904,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
904,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
904,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
904,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
904,000
تومان
18 مهر
جمعه
904,000
تومان
پارس-سوییت رویال دوخوابه
سوییت رویال دوخوابه
هتل یار
1,119,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
1,119,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,119,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,119,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,119,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,307,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,307,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,307,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,307,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,307,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,307,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,307,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارس اهواز

آسانسور
گشت نیم روزی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
بازی ویدئویی
آتلیه
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
پنجره
پارک کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
زمین ورزشی
فضائی برای پياده روی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
تلویزیون lcd
لوازم بهداشتی
زنگ هشدار
کارت هوشمند درب اتاق
پذيرش 24 ساعته
رستوران فست فود
فضائی برای پياده روی
سالن آمفی تئاتر
استخر رو باز
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
باغچه
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
فضای سبز
سالن كنفرانس
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلويزيون در لابی
كافی نت
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
مبل
آرايشگاه مردانه
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
نمازخانه
جعبه کمک های اولیه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
ماساژ
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
سالن همایش
روزنامه
تاکسی سرویس شبانه روزی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
مسلط به زبان انگليسی
تبديل ارز
سالن کنفرانس
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
تلفن در لابی
مینی بار رایگان
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
استخر روباز
صبحانه رایگان
فروشگاه و غرفه
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
خشکشویی
سوئیت
سالن ورزشی
خدمات بیدارباش
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
تلفن در اتاق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل پارس اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس اهواز

(74 نظر)
پذیرایی کم تنوع در رستوران و کافی شاپ فضای بزرگ و خوب در مشاعات خدمات رسانی و برخورد خوب در رستوران و کافی شاپ و لاندری برای ماه مرداد اصلا توصیه نمیکنم، سیستم سرمایشی بسیار ضعیف است. اینترنت بسیار ضعیف است و ترجیح میدادم از اینترنت همراه استفاده کنم
پرسنل هتل از همه لحاظ عالی بودند، بسیار محترمانه و دوستانه رفتار کردند، موقعیت هتل خوب است، صبحانه هتل بسیار ضعیف است
میشه گفت هتل از هر نظر خوبه اما از نظر امکانات در حد هتل ۴ ستاره بود کارمندانی بسیار مودب و با شخصیت
برخورد كاركنان نسبتاً مناسب بود.
اصلا در حد پنج ستاره نيست و ابدا شبي ٦٠٠ نميارزد اينترنت ضعيف و اصلا نتونستم باهاش كار كنم، رفتارشون خوب بود
به نظر میرسه هتل پارس بهترین هتل شهر زیبای اهواز باشه. اما به هیچ عنوان هتل 5 ستاره ی استانداردی نیست. هتل تمیز هست و قابل قبول هست. اما انگار سالهاست تعمیر نشده و جای کار زیادی داره. صبحانه خوب و کامل هست و از همه بهتر دید پل سفید از پنجره ی اتاقمون بود که احساس خیلی خوبی داره.
ضمن تشکر از ایران هتل و همکاری در رزرواسیون ، هتل پارس خوب و تمیز و منظم بود ، فضای لابی ، سالن غذاخوری و کافی شاپ خیلی خوبی داشت اما به نظرم بعنوان هتل پنج ستاره یه چیزهایی کم داشت مثل: نداشتن کتری برقی داخل اتاق و چای و قهوه، نداشتن شامپو نرم کننده ی موی سر و لوسیون ، بازم ممنونم در کل اقامت خوب و راحتی داشتیم.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
سیستم گرمایش اتاقها مشکل داشت و طی سه شب که ما بودیم علیرغم پیگیری درست نشد.
نقاط قوت:
در مجموع راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
همه چی خوب
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
بی کیفیت با قیمت های گزاف با این حال در اهواز بهتر از این هتل نیست
این هتل ابدا یک هتل 5 ستاره نیست‌؛ حتی با استانداردهای ضعیف هتلداری در کشور خودمان نهایتا میتوان آن را یک هتل 4ستاره ی گرید پایین قلمداد کرد. دیوارها و سقف مندرس اتاق اصلا جالب نبود. شیشه های پنجره اتاق کثیف بود. چایساز در اتاق نبود و به درخواست من آورده شد.... شاید تنها حسن هتل را بتوان نزدیکی اش به ساحل کارون، پل سفید، و بازار دانست.... در کل راضی نبودم و به نظرم با این قیمت اصلا نمی ارزید.
نقاط قوت:
اصلا راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
بسیار وسایل قدیمی و خراب اصلا در حد هتل ۵ستاره نیست
برخورد کارکنان خوب بود،اتاق کاملا تمییز بود، با وجود اینکه نزدیک به کارون و خیابان اصلی بود اما هیچ صدایی از بیرون نمی آمد، صبحانه ی خوبی داشت ما با توجه به اینکه قبلا هتل پارس مشهد رو رفته بودیم این هتل رو در اهواز انتخاب کردیم اما اصلا کیفیت و امکانات هتل با قیمتش هم خونی نداشت و خیلی گرون بود
موقعیت مکانی عالی، کیفیت خدمات متوسط و صبحانه خوب
هتل نسبتا تمیز می باشد اما در حد 5 ستاره نیست . برخورد پرسنل مودبانه و خوب بود و صبحانه نسبتا کامل بود اما نظافت رستوران در حد مطلوب نبود .
بهترین هتل اهواز
در اهواز بهترین هتل است ولی یک 5ستاره واقعی نه
نقطه قوت دسترسی سریع به مرکز شهر نقاط ضعف: هتلش کلا کهنه و خسته س پرسنل به سختی ارتباط و معاشرت میکنن چای ساز نداره تا مجبور بشی بیای لابی پول بدی صبحانه کیفیت متوسط به پایین کیفیت غذای رستوران پایین بوی بد در اتاق ها اتاق ها کوچک و نامناسب دروغ بزرگ بعنوان ۵ ستاره که البته در ایران عجیب نیست! مدیر داخلی هتل فقط کت میپوشه با ب شال و روزنامه دستش، تا حالا ۱۰ سال رفت و آمد ندیدم حرف بزنه!
اينترنت هتل زير خط فقر بود ، بعد از مراسم طولانى اتصال عملاً ٣٠ ثانيه يه بار قطع ميشد ، نكته بعدى در خصوص سلب آرامش كاركنان به وسيله تماس هاى داخلى با اتاق بود كه جالب بود اكثراً اشتباه ميگرفتن و يا سوال بى مورد ميپرسيدن.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
داخل اتاق بوی بدی از سیگار میومد
یک ناهار با کیفیت ولی گرون رو اینجا تجربه کردم و از بدی های اینجا این هست که یا باید از میز بار استفاده کنید یا هیچ‌ سالاد یا ماستی نخورید هیچ کدوم رو جدا نمیفروشن
نقاط قوت:
فقط برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
از همه نظر افتضاح واقعا هتل ۵ستاره نیست نظافت خدمات امکانات بسیار مفتضح
نقاط قوت:
همه چی عالی و بی نظیر همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
نقاط قوت:
برخورد عالی
نقاط ضعف:
امکانات خیلی ضعیف
هتل دارای کارکنان حرفه ای با برخورد بسیار خوب. تنها مشکل رستوران می باشد که کیفیت غذا شام و صبحانه در حد هتل 5 ستاره نیست. خود من انتظار داشتم که هتل در جنوب ایران غذای دریایی خوب داشته باشه ولی کیفیت غذا های دریایی اصلا خوب نبود. در کل اتاق ها تمیز بود. ولی درون اتاق کتری برقی برای آماده کردن چای یا نسکافه وجود نداشت.
ساختمان هتل قدیمیه. رختخوابها و حوله ها تمیز هستن. خواسته های مهمان انجام میشه. اما گاهی با تاخیر. صبحانه تنوع زیادی نداره. حتی یکی دو مدل نون بیشتر ندارن. برخوردها در مجموع خوب هست. غذاهایی که من در رستوران امتحان کردم خوب بود. اما مثل بقیه ی هتل ها غذاهاشون گرونه. فکر می کنم هتل ۵ ستاره نیست. ۴ ستاره کافیه.
لاندری سریع و تمیز عمل کرد
با كاركنان برخورد خاصى نداشتم ولى وقتى براى چك أوت درخواست كمك كردم پرسنلى كه فرستاده شد بابت اينكه فقط يه چمدون دارم شاكي شد كه چرا درخواست كمك كردم اتاق اصلا در حد يه هتل پنج ستاره نبود وسايل كهنه و حتى چايساز هم نداشت صبحانه اصلا در حد يه هتل 5 ستاره نبود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
خوب بود اما زیاد در حد ۵ستاره نبود
۳ ستاره
نقاط قوت:
همه چی عالی فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هتل در حد ۵ستاره نیست داخل سرویس بهداشتی مایع دستشویی نبود
هتل گنجایش کافی نداره
نقاط قوت:
از لحاظ نظافت بد نبود برای ملحفه و سرویس بهداشتی اما رضایت چندانی نداشتم بسیار معمولی
نقاط ضعف:
کیفیت غذا صبحانه و تمیزی خیلی ضعیف برای هتل ۵ستاره
همه چیز عالی بودمشکلی نداشت
خوب
برخورد کارکنان مؤدبانه و همراه با احترام کامل بود. کیفیت غذاهاش خوب بود اما قیمت های رستوران بالاست.
برخورد کارکنان و سویس دهی بخش های مختلف بسیار خوب بودولی صبحانه دادن وکیفیت غذاهای رستوران هتل خوب نبود
همه چیز عالی بودمشکلی نداشت
بسیار محترمانه و صمیمی، هتل قدیمی و نیاز به بازسازی دارد.
امکانات هتل خوب بود. دکوراسیون و تجهیزات داخل اتاق ها نیاز به نوسازی دارد.
بجز غذا كه در حد متوسط بود بقيه موارد خوب بود گرچه در حد هتل پنج ستاره انتظار بيشتري مي رود.
خوب
به هر حال یک هتل 5 ستاره حتما دلایلی برای پنج ستاره بودن دارد.در این هتل به وضوح این دلالیل دیده می شد. منوی بسیار متنوع صبحانه ، اتاقهای راحت . برخورد بسیار صمیمانه و مودبانه پرسنل هتل کاملا لمس می شد.
دكوراسيون داخلي هتل بسيار قديمي بود چه در بخش مشاعات چه در اتاق
فقط پذیرش خوب بوذ
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز بودند صبحانه خوب بود دسترسی به شهر خوب بود برخورد کارکنان هتل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
WiFi ضعیف بود
متوسط بود
نقاط قوت:
نظاف صبحانه برخوردمناسب
نقاط ضعف:
بعلت شرایط جوی بایکروز تاخیر به هتل رسیدم با وجود آنکه تلفنی شرایط را توضیح داده بودم، هتل روز مربوط را سوخته اعلام کرده ودر روز ۵ فروردین اتحادیه هنوز به ما مجوز کنسلی در ایام نوروز را نداده بود وکنسلی از ۶ فروردین میسر است
منظره رودخانه کارون از داخل اتاق خیلی دیدنی بودکمی اتاق از حد نرمال کوچکتر بود
نقاط قوت:
تمیزی و خدمات خوپ پرسنل
نقاط ضعف:
امکانات ضعیف و قدیمی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالي گرم و مهربان بودند موقعيت مكاني بسيااار عالي و دسترسي رو خيلي راحت ميكرد صبحانه خيلي خوب بود
نقاط ضعف:
بهداشت حمام و سرويس بهداشتي كيفيت خوبي نداشت
نقاط قوت:
همه چیزعالی.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهدنشد.
نقاط قوت:
بهترین هتل اهواز در حال حاضر هست.
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل تمیز و مرتبه ولی خوشمزه نیست. نور پردازی اتاق ها اصلا مناسب مطالعه نیست و علی رقم وجود میز مطالعه هیچ چراغی برای آن در نظر گرفته نشده و نور محیط اتاق هم برای مطالعه کمه.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عااااااالی بود و مکان هتل بینظیر بود با توجه و دید نسبت به کارون ولی در حد هتل چهار ستاره متوسط هست نه پنج ستاره
نقاط ضعف:
ستاره های هتل با امکانات هتل همخوانی ندارد
در تابستان سیستم تهویه به شدت بد عمل می کند و در هنگام شرجی هوا کاملا بلا استفاده است.
نقاط قوت:
بر خورد مناسب و گرم پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی
برخورد پرسنل، نحوه پذیرش عالی بود. اتاقها تمیز و با پنجره های دوجداره تقریبا هیچ صدایی از بیرون مزاحم کار یا استراحت نمیشه. فقط صندلی مناسبی برای کار طولانی مدت تو اتاق نداشت.
نمای زیبائی داشت . تو اهواز این بهترین هتله و بقیه گزینه ها رو توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود پرسنل هم خوب بودن
نقاط ضعف:
صبحانه نسبت به پنج ستاره بودن هتل معمولی بود انتظار بیش‌تری میرفت ما دو روز موندیم صرفا بخاطر موقعیت مکانی و تمیزیش
هتل خوبي بود اما با توجه ب پنج ستاره بودن بهتر از اين هم ميشد.غذاي هتل گرون بود و ميني بار غير رايگان براي يك هتل پنج ستاره با توجه ب قيمت هتل خيلي زشت بود.ولي از لحاظ نظافت و بقيه موارد خوب بود ولي اميدارم بهتر از اين بشه
نسبت به چند سال قبل كه اقامت. داشتم. بايد. إقرار كنم. كه. بسيار. تغييرات مثبتي ديدن رفتار. كاركنان. بسيار مودبانه و محترمانه اتاق ها باز سازي شده. و. در رستوران نيز. غذاها. كمي گران و لي لذيذ و عالبيت اگر. نكته اَي را بعنوان انتقاد بخواهم عنوان كنم. تعطيل بودن استخر. در فصل تابستان است. كه. صرفا بخاطر. كم كاري مديريت هتل و پرهيز از. زحمات جانبي. گشايش استخر. بوده.
اتاق دو تخته برای یک نفر فاقد میز و صندلی نشیمن بود. به نظر برای یک شب اقامت هزینه اش بالا بود و در ثانی امکانات داخلی اتاقها نیاز به بروزرسانی دارد.
نقاط قوت:
پرسنل مودب نظافت مطلوب غذای رستوران و صبحانه عالی اتاق ما رو به رود کارون بود و عالی در کل خیلی خوب
نقاط ضعف:
فاصله پارکینگ تا لابی کمی زیاده
هتلی خوب با سرویس دهی مناسب، رستوران خوب ولی گران ، متاسفانه پارکینگ هتل واقع در کوچه پشتی‌ست و اگر شب دیر برسید به مشکل خواهید خورد ، در مجموع خوب و برای اقامت در اهواز هتل پارس رو توصیه می‌کنم ،
هتل از نظر برخورد پرسنل خوب و از نظر منو صبحانه کامل است اما به لحاظ اتاق و اقامت به نسبت قیمت پرداختی معمولی میباشد البته کیفیت غذای هتل بسیا بسیار پایین میباشد و قیمت با تخفیف توی اسنپ تریپ مناسب است در غیر این صورت بسیار گران میباشد .
خوب بود اما فاکتور برای ارائه به شرکتم میخواستم که ندادند و دسترسی و تماس با اسنپ تریپ سخت بود.
از هتل رضایت داشتم.
عالی بود.
نسبتا خوب بود اما غذا هتل چندان خوب نبود نسبت به ستاره های هتل امکانات خاصی نداشت.
هتل خوب و راضی بودم اما امکانات هتل چندان خوب نبود.
از نظر کیفیتی به هتل 3ستاره شبیه بود و هتل قدیمی بود و به هتل 5ستاره شبیه نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارس اهواز

مهمانان هتل پارس اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارس اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارس اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارس اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارس اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.