هتل نادری اهواز

اهواز، خیابان امام خمینی شرقی، ما بین ادهم و گندمی
2.5
امتیاز کاربران
53
نظرات کاربران

معرفی هتل نادری اهواز

هتل سه ستاره نادری اهواز نخستین هتل از گروه هتل‌های نادری می باشد که در سال ۱۳۴۲ توسط حسن نادری ساخته شده و هم اکنون این مجموعه مفتخر است مناسب‌ترین خدمات را به میهمانان محترم ارائه نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نادری اهواز

نادری-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
239,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
239,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
239,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
239,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
239,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
239,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
256,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
256,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
256,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
256,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
256,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
256,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
256,000
تومان
1 خرداد
شنبه
256,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
256,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
256,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
256,000
تومان
اقامت 24
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
257,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
257,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
257,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
257,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
257,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
257,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
257,000
تومان
1 خرداد
شنبه
350,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
هتل یار
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
257,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
257,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
257,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
257,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
257,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
257,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
257,000
تومان
1 خرداد
شنبه
257,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
نادری-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
392,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
392,900
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
392,900
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
392,900
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
392,900
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
392,900
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
392,900
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
392,900
تومان
1 خرداد
شنبه
392,900
تومان
2 خرداد
یکشنبه
392,900
تومان
3 خرداد
دوشنبه
392,900
تومان
4 خرداد
سه شنبه
392,900
تومان
اقامت 24
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
393,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
393,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
393,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
393,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
393,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
393,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
393,000
تومان
1 خرداد
شنبه
559,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
559,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
559,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
559,000
تومان
نادری-سوئیت رویال کوچک دو نفره
سوئیت رویال کوچک دو نفره
اقامت 24
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
464,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
464,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
464,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
464,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
464,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
464,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
464,000
تومان
1 خرداد
شنبه
669,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
669,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
669,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
669,000
تومان
ای‌گردش
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
464,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
464,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
464,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
464,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
464,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
464,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
464,000
تومان
1 خرداد
شنبه
464,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
464,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
464,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
464,000
تومان
هتل یار
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
464,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
464,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
464,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
464,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
464,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
464,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
464,000
تومان
1 خرداد
شنبه
464,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
464,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
464,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
464,000
تومان
نادری-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
392,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
392,900
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
392,900
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
392,900
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
392,900
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
392,900
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
392,900
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
392,900
تومان
1 خرداد
شنبه
392,900
تومان
2 خرداد
یکشنبه
392,900
تومان
3 خرداد
دوشنبه
392,900
تومان
4 خرداد
سه شنبه
392,900
تومان
اقامت 24
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
393,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
393,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
393,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
393,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
393,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
393,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
393,000
تومان
1 خرداد
شنبه
559,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
559,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
559,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
559,000
تومان
هتل یار
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
393,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
393,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
393,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
393,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
393,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
393,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
393,000
تومان
1 خرداد
شنبه
393,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
393,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
393,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
393,000
تومان
علاءالدین
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
393,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
393,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
393,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
393,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
393,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
393,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
393,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-دوتخته رویال
دوتخته رویال
علاءالدین
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
464,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
464,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
464,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
464,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
464,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
464,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
464,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
489,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
489,900
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
489,900
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
489,900
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
489,900
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
489,900
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
489,900
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
489,900
تومان
1 خرداد
شنبه
489,900
تومان
2 خرداد
یکشنبه
489,900
تومان
3 خرداد
دوشنبه
489,900
تومان
4 خرداد
سه شنبه
489,900
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
490,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
490,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
490,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
1 خرداد
شنبه
708,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
708,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
708,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
708,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
490,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
490,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
490,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
1 خرداد
شنبه
490,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
490,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
490,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
490,000
تومان
علاءالدین
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
490,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
490,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
490,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-سوئیت رویال بزرگ سه نفره
سوئیت رویال بزرگ سه نفره
ای‌گردش
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
660,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
660,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
660,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
660,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
660,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
660,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
660,000
تومان
1 خرداد
شنبه
660,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
اقامت 24
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
666,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
666,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
666,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
666,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
666,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
666,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
666,000
تومان
1 خرداد
شنبه
979,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
979,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
979,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
979,000
تومان
هتل یار
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
666,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
666,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
666,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
666,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
666,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
666,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
666,000
تومان
1 خرداد
شنبه
666,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
666,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
666,000
تومان
علاءالدین
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
666,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
666,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
666,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
666,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
666,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
666,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
666,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
490,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
490,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
490,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
1 خرداد
شنبه
490,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
490,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
490,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
490,000
تومان
نادری-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
586,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
586,900
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
586,900
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
586,900
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
586,900
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
586,900
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
586,900
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
586,900
تومان
1 خرداد
شنبه
586,900
تومان
2 خرداد
یکشنبه
586,900
تومان
3 خرداد
دوشنبه
586,900
تومان
4 خرداد
سه شنبه
586,900
تومان
اقامت 24
587,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
587,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
587,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
587,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
587,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
587,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
587,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
587,000
تومان
1 خرداد
شنبه
857,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
857,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
857,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
857,000
تومان
هتل یار
587,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
587,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
587,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
587,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
587,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
587,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
587,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
587,000
تومان
1 خرداد
شنبه
587,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
587,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
587,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
587,000
تومان
علاءالدین
587,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
587,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
587,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
587,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
587,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
587,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
587,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
587,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نادری اهواز

آسانسور
خدمات تهيه بليط
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
تلویزیون در لابی
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
خدمات باربري
اينترنت در لابی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
شبکه پخش فیلم
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
جكوزی
خدمات پزشكي
کافی نت
سالن بيليارد
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
مسلط به زبان عربی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
رستوران در هتل
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
رستوران
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
سالن بیلیارد رایگان
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
نمازخانه
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
خشکشویی (لاندری)
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
دستگاه خودپرداز
جعبه کمک های اولیه
کپسول آتش نشانی
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
اینترنت در لابی
ماساژ
تلفن در اتاق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
بیلیارد
اتاق بازی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
اطفای حریق
خدمات بیدارباش
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
فکس
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام

آدرس هتل نادری اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نادری اهواز

(53 نظر)
واقعا بد بود همه چیش. انقدر پتوش چندش بود تا صبح رو باز خوابیدم
نقاط قوت:
اینترنت داشت
نقاط ضعف:
اینترنت داشت
سفر بعدی انتخاب نخواهم کرد. سفرم کاری بود و مجبور به انتخاب شدم. جالبه که مراجعه حضوری کردم . قیمت پذیرش را صد هزار تومان بیشتر از snapp گفتند. و همونجا رزرو snapp کردم و پذیرش کردند. خنده دار نیست؟ بعدش فاکتور هم به من ندادند.
قابل قبول بود
آقا نرید لطفا اینجا با مسافر خونه فرقی نمیکنه تنها چیزی که داره حوله بسته بندی شده است که مسافر خونه هم بهتون میده بسیار کثیف دمپایی های پلاستیکی کثیف حمام کثیف در کل افتضاح نرید آقا اینجا
خوب بود
مناسب بود
خوب
نقاط قوت:
راضی بودم نظافت برخورد همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
در حد بسیار معمولی
نقاط ضعف:
متوسط رو به پایین
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری رضایت نداشتیم
سلام بدلیل مسافرتهای کاری، من بخش اعظمی از طول ماه رو در سفر و هتلهای مختلف هستم. در مورد هتل نادری از نظر نظافت هتل خوبی است. رفتار کارکنان نسبتا شایسته است. اتاقها قدیمی ولی نسبتا خوب است. اما تجهیزات این هتل مثل تلویزیون و اسپیلتها از مدلهای قدیمی و بسیار فرسوده است. بطور مثال تلویزیون اتاقها حتی LCD هم نیست. صبحانه این هتل هم نسبتا خوب است . درکل هتل متوسط و نسبتا قابل قبولی است. دسترسی به این هتل هم آسان است اما پارکینگ ندارد.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی ندیدیم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی
نقاط ضعف:
در حد معمولی بود امکانات و خدمات ضعیف
عالي
من مشتری هتل نادری هستم و تنها موردی که همیشه برام جالبه اینه چرا ظرف یکسال چندین بار قیمت هتل تغییر میکنه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در حد معمولی
نقاط ضعف:
راضی کننده نبود اتاق کوچک بود نظافت ضعیف
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
هتل در حد خیلی متوسط ضعیف کیفیت غذا بسیار بد بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی
نقاط ضعف:
موقع پذیرش معطل شدم
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
هتل مسواک و خمیر دندون نداشت از رسیپشن پرسیدم گفت نداریم ،برای یه هتل به نظرم ضعف بزرگیه.
با سلام ، تابستان ۱۳۹۸ ، ۲ شب در هتل نادری اقامت داشتم ، موقعیت مکانی هتل بسیار مناسب است(مرکز شهر) ، با وجود تمیزی نسبی اتاقهای هتل اما بی سلیقگی در تعمیرات اتاقها و استهلاک وسائل و نظافت عمومی هتل دیده میشود و بسیاری از وسائل عمومی مستهلک شده است. رفتار پرسنل خوب است. در فصلی که من مراجعه کردم ( مرداد ماه) رستوران فقط دوو مدل غذا داشت و با وجود کیفیت متوسط غذا اما قیمت آن بالا بود و صبحانه بسیار معمولی بود. روی هم رفته با توجه به نبود هتل خوب و با قیمت مناسب در شهر اهواز و ‌با توجه به تخفیف مناسبی که در زمان رزرو‌ از طریق سایت ایران هتل گرفتم ( به نسبت قیمت پایه هتل که در خود هتل ارائه میشود) چون با این بودجه انتخاب دیگری نداشتم ،در کل از انتخاب خود راضی بودم.
منو صبحانه محدود نظافت و امکانات هتل متوسط
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
با سلام من اتاق یک تخته داشتم نظافت و چیدمان وسایل خوب بود . تلویزیون هم برای اتاق یک تخته اندازش مناسب بود. عایق صوتی هتل کلا ضعیف هست صداها منتقل میشه ولی برای سفر کاری و اقامت کوتاه مدت خوبه. دسترسی به نقاط مختلف هم به دلیل محل هتل راحت و مناسب هست. در کل به نسبت هزینه ای که پرداخت میشه مناسب هست.در ضمن برخورد پرسنلی که من باهاشون برخورد داشتم خوب بود.
خووووب بود
کارکنان خوب و مودب بودند . کارت بانکی خود را در هتل جا گذاشته بودم که از هتل تماس گرفتند و گفتند برای دریافت کارت مراجعه کنم لذا از امانت داری آنها سپاسگذارم . اطاق ما سه تخت داشت که روبالشتی هر سه تخت تمیز نبود ،درون حمام فقط یک ظرف شامپو بود .
هتل كاملا معمولي و به نسبت قيمتش (شبي ٣١٠) خوب نبود / اتاق مسواك نداشت ...بسيار تنگ با پنجره كوچك و اصلا نورگير نبود .... رسپشن هتل هم برخورد خوبي نداشته
با سلام بنده در فروردين ٩٨سه روز بهمراه همسرم مهمان بوديم،سه بار اتاقمون رو عوض كرديم به نظرم بيشتر شبيه مسافرخونه هست تا هتل تاسيسات اتاقها كاملا خراب است،يك اتاق توالت فرنگي آب خراب بود و مخزن آب نداشت و شكستن بود،يك اتاق صداي كولر گازي شديد ميامد و نشد بخوابيم يك اتاق دوش حمام خراب بود و كولر گازي خاموش نميشد ....
داخل اتاق تهویه بخوبی انجام نمیشد و هوای اتاق خفه بود .نور اتاق بسیار کم بود.ولی ملحفه و تخت ها و حوله ها تمیز بود .سرویس تمیز شده بود .ولی نسبت به شکل ظاهری و امکانات قیمت هتل بالا بود
کارکنان مودب و پیگیر
کارمندان هتل همگی بسیار خوش برخورد و مهمان نواز هستند، هتل محیط آرام و دلنشینی دارد که برای استراحت بسیار مناسب است، البته برای خانواده و سفرهای تفریحی پیشنهاد نمیکنم ،ولی برای افرادی که تنها به سفرهای کاری می‌روند بسیار مناسب است. باتشکر از عوامل سایت ایران هتل و تشکر از کارمندان محترم هتل نادری
در مقایسه با قیمت، امکانات خوبی دارد، دسترسی عالی به مرکز شهر و نقاط دیدنی اهواز، صبحانه خوب و منظم اما دیر سرو می شود (شروع ساعت 7 صبح)، کارکنان مودب. محدودیت ساعتی در سرویس دهی چای و نوشیدنی در اتاق ها دارد.
با تشکر از ایران هتل که واقعا هزینه ی اقامت رو به صرفه کرد. کارکنان خوب و مودب..نظافت هتل نسبی بود..با توجه به قیمت سایت ارزشش رو داشت
دسترسی هتل خوب بود برخورد پرسنل بجز پذیرش بسیار خوب بود غذای رستوران به نسبت گران است و تنوع ندارد حوله دست و صورت نداشت داخل اتاق ها دستشویی ایرانی نداشت
اتاق دیرتر اماده شد. سرویس دهی صبحانه نظم نداشت. امکانات هتل خوب بود.
نقاط قوت:
من نکته مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
بوی فوق العاده بد اتاق . بوی بد پتوها . نداشتن مسواک و خمیر دندان . نداشتن ویوی مناسب . قدیمی بودن هتل . صبحانه نا مناسب . ستاره های هتل با کیفیت هتل اصلا تطابق نداشت و هتل در حد یک مسافرخانه بود
سلام هتل نادری از لحاظ دسترسی خيلی خوب و تقريبا نزديك به كارون هست، هتل با توجه به سال ساخت قديميه كه خب يجورايي قشنگ ترش ميكنه،اسانسور قديمي ، و اتاق كوچيك بود و يكم تهويه مشكل داشت، چون پنجره به نورگير داشت فقط ،ولي خوب دركل ممنون
برخورد کارکنان خوب. دسترسی بسیار خوب و در مرکز شهر. امکانات هتل ضعیف. نظافت معمولی. اتاق فقط سرویس فرنگی و پنجره رو به دیوار. بهداشت غذا بسیار بد. با توجه به سه ستاره بودن ضعیف اما با توجه به قیمت مناسب.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
رسپشن خوایته مشتری را عمل نمیکندو.....
در حدود خوب
خوب
نقاط قوت:
قیمت خوب در کنار کیفیت خوب آرامش و ساکت بودن هتل دسترسی به اماکن اصلی شهر در کوتاه ترین زمان برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سفارش چای رو که میاوردن به اتاق برای تحویل باید میزاشتیم دم در تا بیان ببرن، ولی متاسفانه گاهی اوقات تا فردا صبح طول میکشید تا بیان و ظرف ها رو ببرن
نقاط قوت:
خانه دارها بسیار وظیفه شناس هستند. گرفتن اتاق از طریق سایت به صرفه تر است.
نقاط ضعف:
یکی از کارمندان پذیرش همان شب که ما رسیدیم میتوانستند اطلاع بدهند که از طریق سایت اتاق را بگیریم ولی نگفتند و مبلغ بیشتری پرداخت کردیم
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
پرسنل خوب و رسیدگی سریع اتاقهای بسیار تمیز صبحانه نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
صدای راهروها و درب اتاقهای دیگر به راحتی در اتاق منعکس می شد کتری برقی در اتاقها موجود نبود البته چای با سفارش در دسترس بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب و بامسئولیت هتل و اتاق بسیار تمیز لوازم اتاق سالم و مرتب کیفیت صبحانه نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
صدای داخل راهروها و دربهای اتاقهای دیگر در اتاق شنیده میشد کتری و قوری برقی در اتاقها وجود نداشت ولی چای با سفارش در دسترس بود
نقاط قوت:
پارکینگ و نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
قیمت غذاهای رستوران بی نهایت بالا بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نادری اهواز

مهمانان هتل نادری اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نادری اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نادری اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نادری اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نادری اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.