هتل نادری اهواز

اهواز، خیابان امام خمینی شرقی، ما بین ادهم و گندمی
2.5
امتیاز کاربران
53
نظرات کاربران

معرفی هتل نادری اهواز

هتل سه ستاره نادری اهواز نخستین هتل از گروه هتل‌های نادری می باشد که در سال ۱۳۴۲ توسط حسن نادری ساخته شده و هم اکنون این مجموعه مفتخر است مناسب‌ترین خدمات را به میهمانان محترم ارائه نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نادری اهواز

نادری-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
14 آذر
جمعه
205,000
تومان
15 آذر
شنبه
205,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
14 آذر
جمعه
205,000
تومان
15 آذر
شنبه
205,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
14 آذر
جمعه
205,000
تومان
15 آذر
شنبه
205,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
14 آذر
جمعه
205,000
تومان
15 آذر
شنبه
205,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
ایران مارکوپولو
206,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
206,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
206,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
206,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
206,000
تومان
14 آذر
جمعه
206,000
تومان
15 آذر
شنبه
206,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
206,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
206,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
206,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
206,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
206,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
14 آذر
جمعه
309,000
تومان
15 آذر
شنبه
309,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
14 آذر
جمعه
309,000
تومان
15 آذر
شنبه
309,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
ایران مارکوپولو
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
14 آذر
جمعه
310,000
تومان
15 آذر
شنبه
310,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
نادری-سوئیت رویال کوچک دو نفره
سوئیت رویال کوچک دو نفره
هتل یار
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
364,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
364,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
364,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
364,000
تومان
14 آذر
جمعه
364,000
تومان
15 آذر
شنبه
364,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
364,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
364,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
364,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
364,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
364,000
تومان
ای‌گردش
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
364,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
364,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
364,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
364,000
تومان
14 آذر
جمعه
364,000
تومان
15 آذر
شنبه
364,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
364,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
364,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
364,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
364,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
364,000
تومان
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
364,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
364,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
364,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
364,000
تومان
14 آذر
جمعه
364,000
تومان
15 آذر
شنبه
364,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
364,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
364,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
364,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
364,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
364,000
تومان
جاباما
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
364,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
364,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
364,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
364,000
تومان
14 آذر
جمعه
364,000
تومان
15 آذر
شنبه
364,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
364,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
364,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
364,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
364,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
364,000
تومان
نادری-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
14 آذر
جمعه
309,000
تومان
15 آذر
شنبه
309,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
جاباما
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
14 آذر
جمعه
309,000
تومان
15 آذر
شنبه
309,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
هتل یار
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
14 آذر
جمعه
309,000
تومان
15 آذر
شنبه
309,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
14 آذر
جمعه
309,000
تومان
15 آذر
شنبه
309,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-دوتخته رویال
دوتخته رویال
ایران مارکوپولو
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
14 آذر
جمعه
365,000
تومان
15 آذر
شنبه
365,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
14 آذر
جمعه
384,000
تومان
15 آذر
شنبه
384,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
ای‌گردش
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
14 آذر
جمعه
384,000
تومان
15 آذر
شنبه
384,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
جاباما
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
14 آذر
جمعه
384,000
تومان
15 آذر
شنبه
384,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
هتل یار
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
14 آذر
جمعه
384,000
تومان
15 آذر
شنبه
384,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
ایران مارکوپولو
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
14 آذر
جمعه
385,000
تومان
15 آذر
شنبه
385,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
385,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-سوئیت رویال بزرگ سه نفره
سوئیت رویال بزرگ سه نفره
جاباما
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
519,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
519,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
519,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
519,000
تومان
14 آذر
جمعه
519,000
تومان
15 آذر
شنبه
519,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
519,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
519,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
519,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
519,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
519,000
تومان
ای‌گردش
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
519,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
519,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
519,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
519,000
تومان
14 آذر
جمعه
519,000
تومان
15 آذر
شنبه
519,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
519,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
519,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
519,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
519,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
519,000
تومان
اقامت 24
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
519,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
519,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
519,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
519,000
تومان
14 آذر
جمعه
519,000
تومان
15 آذر
شنبه
519,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
519,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
519,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
519,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
519,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
519,000
تومان
هتل یار
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
519,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
519,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
519,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
519,000
تومان
14 آذر
جمعه
519,000
تومان
15 آذر
شنبه
519,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
519,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
519,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
519,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
519,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
519,000
تومان
ایران مارکوپولو
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
14 آذر
جمعه
520,000
تومان
15 آذر
شنبه
520,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نادری-اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
14 آذر
جمعه
384,000
تومان
15 آذر
شنبه
384,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
نادری-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
458,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
458,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
458,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
458,000
تومان
14 آذر
جمعه
458,000
تومان
15 آذر
شنبه
458,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
458,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
458,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
458,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
458,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
458,000
تومان
ای‌گردش
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
458,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
458,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
458,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
458,000
تومان
14 آذر
جمعه
458,000
تومان
15 آذر
شنبه
458,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
458,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
458,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
458,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
458,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
458,000
تومان
جاباما
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
458,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
458,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
458,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
458,000
تومان
14 آذر
جمعه
458,000
تومان
15 آذر
شنبه
458,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
458,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
458,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
458,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
458,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
458,000
تومان
اقامت 24
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
458,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
458,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
458,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
458,000
تومان
14 آذر
جمعه
458,000
تومان
15 آذر
شنبه
458,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
458,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
458,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
458,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
458,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
458,000
تومان
ایران مارکوپولو
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
459,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
459,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
459,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
459,000
تومان
14 آذر
جمعه
459,000
تومان
15 آذر
شنبه
459,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
459,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
459,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
459,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
459,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
459,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نادری اهواز

آسانسور
كتابخانه
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
لباسشویی
زمین ورزشی
گشت نیم روزی
ترانسفر برگشت با هزینه
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
پارک کودک
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
زمين تنيس
بازی ویدئویی
پاركينگ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات تهيه بليط
كافی شاپ
سالن بيليارد
رخت آویز
تلويزيون در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
مبل
مسلط به زبان عربی
سرویس حرم
پنجره
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
كافی شاپ
خدمات خشکشویی
اعلام حریق
ماهواره
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
خدمات تور
روزنامه
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
کپسول آتش نشانی
مسلط به زبان انگليسی
تاکسی سرویس شبانه روزی
مبلمان
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
وسایل بدنسازی
سرویس روزانه اتاق
تلفن در اتاق
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
سرویس ایرانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
کافی شاپ
سرویس فرنگی
ویلچر
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
اینترنت
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل نادری اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نادری اهواز

(53 نظر)
قابل قبول بود
آقا نرید لطفا اینجا با مسافر خونه فرقی نمیکنه تنها چیزی که داره حوله بسته بندی شده است که مسافر خونه هم بهتون میده بسیار کثیف دمپایی های پلاستیکی کثیف حمام کثیف در کل افتضاح نرید آقا اینجا
خوب بود
مناسب بود
خوب
نقاط قوت:
راضی بودم نظافت برخورد همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
در حد بسیار معمولی
نقاط ضعف:
متوسط رو به پایین
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری رضایت نداشتیم