هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

اهواز، بلوار پاسداران، سه راه فرودگاه، بعداز شرکت ملی حفاری
3.9
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

هتل آپارتمان ایرانیکا اهواز، یا همان مهر اصل سابق، با برخورداری از امکانات رفاهی و خدماتی مناسب، احساس آرامشی شبیه به حضور در خانه خودتان را برای شما فراهم می‌کند. این هتل آپارتمان با اتاق‌ها و سوئیت‌هایی تمیز و مجهز، مکان مناسبی برای استراحتی دلچسب پس از تفریح یا کاری طولانی است. از آنجایی که این هتل آپارتمان 3 ستاره در مرکز شهر واقع شده و به بسیاری از اداره‌ها و شرکت‌ها نزدیک است، گزینه مطلوبی برای اقامت در طول سفرهای کاری و حرفه‌ای محسوب می‌شود. علاوه بر این، هزینه نه چندان زیادی که هتل آپارتمان ایرانیکا از میهمانان دریافت می‌کند، انگیزه دیگری برای اقامت در آنجا به شمار می‌آید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان یک نفره
آپارتمان یک نفره
ای‌گردش
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
266,000
تومان
10 بهمن
جمعه
266,000
تومان
11 بهمن
شنبه
266,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
266,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
266,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
266,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
266,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
266,000
تومان
17 بهمن
جمعه
266,000
تومان
18 بهمن
شنبه
266,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
266,000
تومان
جاباما
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
266,000
تومان
10 بهمن
جمعه
266,000
تومان
11 بهمن
شنبه
266,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
266,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
266,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
266,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
266,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
266,000
تومان
17 بهمن
جمعه
266,000
تومان
18 بهمن
شنبه
266,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
266,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان یک نفره (میهمان خارجی)
آپارتمان یک نفره (میهمان خارجی)
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
جمعه
300,000
تومان
11 بهمن
شنبه
300,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
17 بهمن
جمعه
300,000
تومان
18 بهمن
شنبه
300,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان دو نفره دبل
آپارتمان دو نفره دبل
ای‌گردش
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
10 بهمن
جمعه
388,000
تومان
11 بهمن
شنبه
388,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
17 بهمن
جمعه
388,000
تومان
18 بهمن
شنبه
388,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
جاباما
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
10 بهمن
جمعه
388,000
تومان
11 بهمن
شنبه
388,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
17 بهمن
جمعه
388,000
تومان
18 بهمن
شنبه
388,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان دو نفره توئین
آپارتمان دو نفره توئین
ای‌گردش
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
10 بهمن
جمعه
388,000
تومان
11 بهمن
شنبه
388,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
17 بهمن
جمعه
388,000
تومان
18 بهمن
شنبه
388,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان دونفره (میهمان خارجی)
آپارتمان دونفره (میهمان خارجی)
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
جمعه
420,000
تومان
11 بهمن
شنبه
420,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
17 بهمن
جمعه
420,000
تومان
18 بهمن
شنبه
420,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان سه نفره
آپارتمان سه نفره
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
10 بهمن
جمعه
460,000
تومان
11 بهمن
شنبه
460,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
17 بهمن
جمعه
460,000
تومان
18 بهمن
شنبه
460,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
10 بهمن
جمعه
460,000
تومان
11 بهمن
شنبه
460,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
17 بهمن
جمعه
460,000
تومان
18 بهمن
شنبه
460,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان چهار نفره
آپارتمان چهار نفره
جاباما
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
10 بهمن
جمعه
559,000
تومان
11 بهمن
شنبه
559,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
17 بهمن
جمعه
559,000
تومان
18 بهمن
شنبه
559,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
10 بهمن
جمعه
559,000
تومان
11 بهمن
شنبه
559,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
17 بهمن
جمعه
559,000
تومان
18 بهمن
شنبه
559,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

آسانسور
خدمات بیدار باش
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اينترنت در اتاق
لباسشویی
جكوزی
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
چايخانه سنتی
خدمات ترانسفر پولي
تلفن در لابی
ميز
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
خدمات بيدار باش
رستوران
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
لابی
خدمات باربري
سرویس حرم
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
تراس
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
پرینتر
فكس
نمازخانه
ماساژ
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
صندوق امانات
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
تلفن
رمپ
خدمات اتو
كافی شاپ
صبحانه رایگان
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
اينترنت در لابی
کافی نت
نمای شهر
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اینترنت رایگان و محدود در لابی
لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
اتاق سیگار
کپسول آتش نشانی
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات ترانسفر پولي

آدرس هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

(33 نظر)
تشکر از کادر مودب و با اخلاق. همچنین مدیریت آن مجموعه.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
هتل نیاز به بازسازی دارد . گاز اتاق خراب بود
هتل بسیار تمیز با پرسنل مودب وخوب
برخورد در اوایل خیلی بهتر از حال بود. من مشتری 4 ساله هتل هستم.
مناسب بود
فقط ۲۰۰مگ سهمیه اینترنت هست که بر اساس روز باید هر یک روز ۲۰۰ مگ داده شود که گفتند نه ، فقط ورودی ۲۰۰ مگ هست وهر چه بمانید فقط ۲۰۰‌ مگ سهمیتان میشود.
گرمایش مناسب نبود.
با سلام هتل بسیار تمیز و از هر لحاظ کامل بود فقط مشکل اتاق من نداشتن دستشویی ایرانی و رستوران ضعیف بود
نقاط قوت:
خوب بود قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد اما میتونه بهتر هم باشه
هتل ایرانیکا با اینکه نزدیک فرودگاه و بر خیابان اصلی پاسداران است ولی اتاق هایی بسیار بسیار ساکت و آرام و دنج دارد. از نظر دسترسی مناسب سفر های تجاری (چند قدمی ملی حفاری) و از نظر فرمت و وسعت اتاق ها مناسب سفر های خانوادگی و به دور از ترافیک است. همه جای هتل بسیار تمیز، پارکینگ مناسب اتاق ها دلباز با سقف بلند و متراژ زیاد سرویس بهداشتی بزرگ و بسیار تمیز ایرکاندیشن عالی از همه مهمتر پرسنل محترم هتل که همگی بی نهایت متین و مودب و در تلاش برای کمک به مهمانان هستند. علی الخصوص عزیزان خوش رو و خوش اخلاق رزروشن که در اوج احترام از هیچ کمکی مضایقه نمی کنند. فقط متاسفانه کیفیت غذای رستوران تا حدودی ضعیف و قیمت به نسبت بالا بود. در مجموع رضایت کامل دارم و به نظرم در قیاس با دیگر هتل های اهواز از نسبت «کیفیت به قیمت» بسیار بهتری برخوردار است و به همه پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
قيمّت مناسب و تميزي ي و بزرگي و راحتي اطاق ها ورفتار مناسب كاركنان و نزديكي به فرودگاه از امتيازات اين هتل بود
نقاط ضعف:
صبحانه معمولي بود
برخورد کارکنان خوب بود، هتل خیلی تمیز و مرتب و نزدیک فرودگاه
از لحاظ کیفی تمیز میباشد صبحانه بسیارمعمولی و بی کیفیت
عالی، تمییز، قیمت مناسب، محیط آرام با تهویه عالی
برخورد کارکنان عالی بود.
رستوران ضعیف اتاق ها عالی
خوب بود
چراغ های اطاق ها کم نو و رنگ مهتابی دارد. محل قرار گرفن یخچال اطاق زیر کانتر است و دسترسی به آن بسیار مشکل. کارکنان همه مودب و خوش برخورد بجز یک نفر که ابتدا با بی احترامی برخورد کرد و باعث شد من با خونسردی ولی عصبانیت ثابت کنم در اشتباه بوده است.
عالی
به جز رستوران همه امکانات خوب
برخورد کارکنان ، ارزش خرید و تمیزی و پاکیزگی عایست .نسبت به شهر دور هست
نقاط قوت:
تمیز وآرام
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف امکانات اتاق ضعیف امکان درست کردن چای نبود با اینکه هتل آپارتمان بود
رزرویشن اطلاعات کافی از شهر و مکان های دیدنی آن نداشتند،عدم دسترسی به اینترنت
خدمات مناسب و در سطح انتظار
به جز قیمت رستوران همه موارد عالی بود.
همه چیز به جز رستوران عالی بود .
عنوان مسافرپذیر بسیار مناسبتر است
هزینه رستوران خیلی بالا و کیفیت معمولی .
گزینه بسیار خوبیست. تمیز و مرتب و منظم. سوییت دلباز و با امکانات و دکوراسیون خوب. قیمت خیلی خوب. فقط غذای رستوران، هم صبحانه و هم ناهار، محدوده و کیفیت متوسط داره. پیشنهاد میکنم توی سوییتها کتری برقی، اتو و میز اتو هم بزارن؛ بخصوص کتری برقی برای هتل آپارتمان حتما باید باشه.
من این هتل رو توصیه میکنم
نقاط قوت:
خیلی منظم بود
نقاط ضعف:
نظافت اتاق خیلی خوب نبود
نقاط قوت:
۲ ستاره برای این هتل کمه .
نقاط ضعف:
با توجه به کیفیت اتاق ها صبحانه از کیفیت کمی برخوردار بود.
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز هستن. لوازم بهداشتی کامل هستش. برخورد خوب پرسنل پذیرش و رستوران
نقاط ضعف:
کامل نبودن سرویس صبحانه. طعم نه چندان مناسب غذاهای رستوران. عدم وجود آنتن وای فای در اتاق های سری ۵. علامت ضدعفونی دستشویی آب خورده و چروک بود. در یخچال به جز دو عدد آب معدنی چیزی وجود نداره
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

مهمانان هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.