هتل ایران اهواز

اهواز ،خیابان شریعتی، چهاراه امام خمینی
2.8
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

معرفی هتل ایران اهواز

هتل دو ستاره ایران اهواز با قدمتی ۴۰ ساله با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایران اهواز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
845,000 تومان
30 تیر
شنبه
845,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
845,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
845,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
845,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
845,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
845,000 تومان
5 مرداد
جمعه
845,000 تومان
6 مرداد
شنبه
845,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
845,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
845,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
845,000 تومان
30 تیر
شنبه
845,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
845,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
845,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
845,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
845,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
845,000 تومان
5 مرداد
جمعه
845,000 تومان
6 مرداد
شنبه
845,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
845,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
845,000 تومان
یک تخته
هتل یار
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
845,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
845,000 تومان
5 مرداد
جمعه
845,000 تومان
6 مرداد
شنبه
845,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
845,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
845,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
845,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,383,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,383,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,383,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,383,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,383,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,383,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,383,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,383,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,383,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,383,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,383,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,383,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,383,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,383,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,383,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,383,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,383,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,383,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,383,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,383,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,383,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,383,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,383,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,383,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,383,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,383,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,383,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,383,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,383,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,383,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,383,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,383,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,383,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,383,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,383,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,383,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,383,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,383,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,383,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,383,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,383,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,383,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,766,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,766,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,766,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,766,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,766,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,766,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,766,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,766,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,766,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,766,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,766,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,766,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,766,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,766,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,766,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,766,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,766,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,766,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,766,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,766,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,766,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,766,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,766,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,766,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,766,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,766,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,766,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,766,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,766,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,766,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,766,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,766,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
1,766,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,150,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,150,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,150,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,150,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,150,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,150,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,150,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,150,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,150,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,150,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,150,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,150,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,150,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,150,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,150,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,150,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,150,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,149,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,149,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,149,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,149,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,149,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,149,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,149,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,149,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ایران اهواز

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
نمای شهر
خدمات بيدار باش
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
Business Center
لابی
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
مبل
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
كافی شاپ

آدرس هتل ایران اهواز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایران اهواز

(50 نظر)
نقاط قوت:
تمیز بودن و امکانات اولیه عالی
نقاط ضعف:
تنیز و مناسب
نقاط قوت:
تمیزی اتاق کیفیت غذای رستوران موقعیت مکانی اتاق ساکت (البته اتاق های پشت به خیابان) پرسنل خوب
نقاط ضعف:
ندارد
سلام به نظر من و در مقایسه با هتل های دیگر که در سفر های قبلی رزرو کرده بودم واقعا خوب بود. ظاهر و نمای قدیمی هتل با فضای تمیز و مرتب داخل قابل مقایسه نیست.
عالی بود
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
اتاق تمیز بود ،صبحانه خوب بود فقط توی اتاق بوی نم میومد به غر از اون واقعا هتل خوبی بود به نسبت پولی که دادم
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نسبتا خوب
نقاط قوت:
نظافت و غذای خوب
نقاط ضعف:
نظافت و غذای خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل... علیرغم چیزی که توی سایت ذکر شده بود،من زودتر از ساعت2 رسیدم و با خوشرویی اتاق رو بهم تحویل دادن
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل... علیرغم چیزی که توی سایت ذکر شده بود،من زودتر از ساعت2 رسیدم و با خوشرویی اتاق رو بهم تحویل دادن
برخورد و پذیرش پرسنل بسیار عالیه...نظافت اتاق ها هم خوب و قابل قبول بود...از لحاظ موقعیت مکانی،برای کسایی که به بازارهای سنتی و قدیمی علاقه دارن بسیار مناسبه...اما همونطور که توی نقاط ضعف گفتم،تنها چالشی که من باهاشون داشتم این بود که من ساعت4 میخواستم لباسمو اتو بزنم،اتو نداشتن و لاندری هم تعطیل بود البته لطف کردن و اتو به دستم رسوندن ولی تا زمانی که این کار انجام شه بیشتر از یک ساعت طول کشید و همین مسئله باعث شد من دیر به کارم برسم :(
نقاط قوت:
سلام.اینکه میفرمایید نقاط قوت هتل ایران رو بنویسید از نظر بنده کم لطفی نسبت به هتل ایران ومسعولین هتل و پرسنل زحمتکش هتل ایران هست بخاطر اینکه بنده ولله نقطه ضعفی مشاهده نکردم واسه همین اگر بخوام نقاط قوت هتل ایران رو بنویسم که حالا حالا باید بنویسیم درکل بگم عالی و بی‌نقص از هر لحاظ.ممنون و متشکرم.پاینده باشید.
نقاط ضعف:
سلام.اینکه میفرمایید نقاط قوت هتل ایران رو بنویسید از نظر بنده کم لطفی نسبت به هتل ایران ومسعولین هتل و پرسنل زحمتکش هتل ایران هست بخاطر اینکه بنده ولله نقطه ضعفی مشاهده نکردم واسه همین اگر بخوام نقاط قوت هتل ایران رو بنویسم که حالا حالا باید بنویسیم درکل بگم عالی و بی‌نقص از هر لحاظ.ممنون و متشکرم.پاینده باشید.
عالی.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
دسترسی راحت به بازار. پذیرش برخورد خیلی خوبی داشتند. خدمات هتل برای من خوب نبود. سقف اتاق کثیف، فقط به مسافران عرب خدمات خوبی می دادند. تغذیه اولیه نداشتند. برای سفرهای یک روزه و فوری مناسب است.
همه هم گفتند جای پارکینگ بد است ولی برای من که ماشین نداشتم دسترسی عالی بود. کلی بازار را پیاده رفتم و با تاکسی به راحتی جابجا شدم در شهر. فقط صدای بازار کامل داخل اتاق بود و تا 2صبح سر و صدا داشت. که به مزایایش می چربید. حتما اگر دفعه دیگر هم بروم اهواز به این هتل خواهم رفت و لاغیر
اتاق ها کوچک اسپلیت کنترل نداشت وای فای ضعیف بود
موقعیت هتل خوب،، اتاق تمیز و مرتب،، صبحانه خوب،، رفتار پرسنل خوب
خوب
هتل خوب مرتب و برخورد خوب پرسنل
در کل خوب بود ولی کتری برقی داخل اتاق ها نبود و اسپیلت ها کنترل نداشت و اگر اشتباه نکنم برای آبجوش پول دریافت کردند و وای فای سرعت کمی داشت
عالی بود
با توجه به هزینه امکانات خوب و تمیز بود.رفتار پرسنل بسیار عالی .
نسبت به هزینه عالی بود، سرویس بهداشتی بسیار تمیز
هتل تمیز و بسیار مرتب
در اتاق کنترل کولر موجود نیست و برای تغییر دما باید با پذیرش تماس بگیرید. در مینی بار اب معدنی نیست . اجازه اوردن خوراکی به هتل ندارید و...
هتل نسبتا منظم و تمیز
در مجموع از اقامت در اين هتل راضي بودم و دفعات بعدي نيز اين هتل را انتخاب ميكنم.
درون هتل هنگام شب سر و صدا خیلی بود و نمیشد راحت استراحت کرد. پتو و بالش ها تمییز نبودند و بو نامتبوع می‌دادند. ولی صبحانه خوب بود و عملکرد پرسنل هم عالی بود
سلام / هتل در حد متوسط/کارکنان خوب و موقعیت عالی بود ولی تمیزی اتاق مناسب نبود
مناسب بود
خوب بود
پرسنلی محترم و خوش برخورد که فضایی آرام در هتل را رقم زدند. خیابان های مشرف به هتل بسیار شلوغ بود . پارکینگ عمومی در کوچه ی سمت چپ هتل کمتر از 200 متر فاصله داشت . در کل خوب بود.
در مجموع هتل قابل قبول بود. اتاقها تمیز بود و صبحانه به نسبت هتل کیفیت خوبی داشت. تنها مورد قابل ذکر نداشتن پارکینگ هست و موقعیت هتل که در بافت قدیمی مرکز شهر قرار دارد.
هتلی قدیمی که بازسازی شده بود. جاش برای ما عالی بود. وسط بازار . باوجود اون همه سر و صدای بیرون محیط هتل آروم بود. کف اتاقها موکت بود که از نظر من اصلا نظافت نداره موکت. شیرآلات زیرصفر. داغون بود واقعا. اتاق ماطبقه ششم بود اما ویو نداشت. برخورد پرسنل بد نبود. تلفن اتاق ما خراب بود اطلاع هم که دادیم گفتن کسی نیست الان تعویض کنه. صبحانه خوب بود. آسانسور کند بود و ظرفیت کمی داشت که باتوجه به قدیمی‌بودن ساختمان راه حل نداره. کارمندان خانه داری خیلی پرسروصدا کار میکردن. از ۸ صبح با سروصدای زیادی نداشتن ما استراحت کنیم. در کل بنظرم باتوجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود امکانات. راضی بودیم از اقامتمون. و ممنونم از ایران هتل چون تنها سایتی بود که برای ما اتاق گرفتن. مابقی کلا رزرو شده میزدن.
رستوران خوب بوده و صبحانه خوب بوده
مناسب بود
رفتار کارکنان محترمانه بود و خوش برخورد بودند. البته نکاتی هم درباره هتل هست: نبود پارکینگ برای خود هتل کار رو سخت میکرد و باید از پارکینگ عمومی نزدیک هتل استفاده میشد یا در کوچه های اطراف گذاشت. با توجه به اینکه هتل در محدوده بازار بود، مدل مسیردهی خیابانها و محدودیتهای اعمال شده توسط پلیس دسترسی به پارکینگ را سخت میکرد. آسانسور هتل ظرفیت کافی برای جابجایی مسافران را نداشت که البته با توجه به شرایط ساختمان امکان توسعه آسانسور نیز وجود ندارد. برای صبحانه با توجه به اینکه در ایام تعطیلی تعداد زیادی مسافر در هتل بود، مدیریت صبحانه دشوار شده بود و سر میز کمبودهایی بود که البته با تاخیر کارکنان هتل نسبت به بهبود سرویس دهی اقدام میکردند.
اتاق موکت بود، خیلی خوب بود، کمد های داخل اتاق خیلی زیاد هست، غذای رستوران خیلی خوب بود، برخورد پرسنل واقعا عالی، هتل درمرکزشهر و قدیمیست اما خیلی عالی بازسازی شده واقعا دوستاره کم است برای این هتل
رفتار کارکنان خوب بود ولی می توانست بهتر هم باشد. در مورد لابی بهتر هم می توانست باشد .
از لحاظ موقعیت مکانی خیلی خوبه مرکز شهر و نزدیک به بازار و مراکز خرید و دسترسی کامل به تاکسی ها از لحاظ تمیزی هم خوب بود
خوب
در کل پرسنل و اتاق عالی بودن
با توجه به بازسازی های انجام شده امکانات و فضای مناسب تری نسبت به قبل برای اقامت ایجاد شده است
نظافت و رفتار عوامل و صبحانه همه عالی مخصوصا نظافت اتاقها
همه چیز عالی بود برخورد کارکنان.. تمیزی هتل و اتاق ها ... غذا هم عالی بود
با توجه به اینکه متاسفانه شهر اهواز به جز هتل پارس، هتل میان رده مناسب نداره، با توجه به موقعیت مکانی هتل ایران (که در مرکز شهر واقع شده)، این هتل رو در مقایسه با دیگر هتل ها انتخاب کردیم. داخل هتل کاملا بازسازی شده. اتاق ها تمیز، با نور مناسب، امکانات رفاهی قابل قبول، اینترنت قابل قبول، room service خوب، صدای نسبتا کم در اتاق (علی رغم اینکه در جای شلوغ شهر واقع شده) و صبحانه بسیار خوب ( علی رغم اینکه یک هتل دو ستاره! هست اما صبحانه خوبی داره)، دسترسی خوبی هم داره و کنار بازار امام خمینی واقع شده. تنها نکته منفی هتل نمای نامناسب هتل هست که در نگاه اول ممکنه دلسردتون کنه اما از لحاظ امکانات، برخورد پرسنل، و فضای اتاق ها کاملا با هزینه ای که برای اون پرداخت میکنید ( و در مقایسه با باقی هتل ها هزینه کمتری هست) همخوانی داره. در کل اگر میخواید یک اقامت مقرون به صرفه داشته باشید و دنبال فضای لاکچری نیستید این هتل رو کاملا پیشنهاد میکنم
از نظر من اقامت در این هتل خوب بود و من راضی بودم
با توجه به سطح هتل خوب بود
از لحاظ موقعیت مکانی هتل در محدوده شلوغ شهر بود و داخل اتاق یخورده بوی بدی میومد. بقیه موارد خوب بود
از لحاظ امکانات ضعیف بود، سرو صدای بیرون، داخل اتاق میومد. اینترنت هم گفتند که رایگان هست اما وصل نمیشد به پرسنل هتل هم اطلاع دادم اما پیگیری از جانب پرسنل نشد و نهایتا من نتونستم از اینترنت هتل استفاده کنم
با سلام و احترام ضمن تشکر از استقرار سیستم دریافت نظرات از میهمانان هتل ،در خصوص دو شب اقامت در هتل موارد ذیل به استحضار می رسد: - برخورد پرسنل و به ویژه حراست و پذیریش هتل بسیار عالی بود - نظافت اتاق مورد قبول - خدمات ارائه شده با توجه به درجه هتل قابل قبول بود - نبود پارکینگ بزرگترین مشکل اینجانب بود که مجبور شدم خودروی خود را در کوچه مجاور پارک نمایم و منجر به شکسته شدن آینه خودرو در زمان پارک آن در کوچه شده بود - عدم تطابق فاکتور صادر شده با تشکر قضاتی
اتاقی که مدنظرم بود رو بهم دادند، تمیزی اتاق هم خیلی خوب بود. در جمع بندی کلی از هتل، نکته منفی ندیدم
بسیار خوب و عالی
این هتل به نسبت به قیمتش می ارزید و بسیار تمیز و خوب بود. من از اقامت در این هتل بسیار راضی بودم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایران اهواز

مهمانان هتل ایران اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایران اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایران اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایران اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایران اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.