هتل آپارتمان هدیه اهواز

اهواز، کیانپارس، خیابان 20 غربی
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان هدیه اهواز

هتل آپارتمان سه ستاره هدیه اهواز یک اقامتگاه خوب و مناسب است که سوییت‌هایی با ظرفیت‌های مختلف دارد. این هتل سعی دارد که آرامش و رفاه را جهت اسکان مسافران و مهمانان خود فراهم کند. پارکینگ این هتل در ساعات بین بازه 10 شب تا 10 صبح رایگان است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان هدیه اهواز

هدیه-آپارتمان یکخوابه یک نفره
آپارتمان یکخوابه یک نفره
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
11 مهر
جمعه
315,000
تومان
12 مهر
شنبه
315,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
18 مهر
جمعه
315,000
تومان
19 مهر
شنبه
315,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
هدیه-آپارتمان  یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
11 مهر
جمعه
309,000
تومان
12 مهر
شنبه
309,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
309,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
309,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
309,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
18 مهر
جمعه
309,000
تومان
19 مهر
شنبه
309,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
11 مهر
جمعه
309,000
تومان
12 مهر
شنبه
309,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
309,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
309,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
309,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
18 مهر
جمعه
309,000
تومان
19 مهر
شنبه
309,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
جاباما
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
11 مهر
جمعه
309,000
تومان
12 مهر
شنبه
309,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
309,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
309,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
309,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
18 مهر
جمعه
309,000
تومان
19 مهر
شنبه
309,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
11 مهر
جمعه
315,000
تومان
12 مهر
شنبه
315,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
18 مهر
جمعه
315,000
تومان
19 مهر
شنبه
315,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
هدیه-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مهر
جمعه
409,000
تومان
12 مهر
شنبه
409,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
18 مهر
جمعه
409,000
تومان
19 مهر
شنبه
409,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
اقامت 24
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مهر
جمعه
409,000
تومان
12 مهر
شنبه
409,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
18 مهر
جمعه
409,000
تومان
19 مهر
شنبه
409,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
جاباما
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مهر
جمعه
409,000
تومان
12 مهر
شنبه
409,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
18 مهر
جمعه
409,000
تومان
19 مهر
شنبه
409,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
415,000
تومان
11 مهر
جمعه
415,000
تومان
12 مهر
شنبه
415,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
415,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
415,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
415,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
415,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
415,000
تومان
18 مهر
جمعه
415,000
تومان
19 مهر
شنبه
415,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
415,000
تومان
هدیه-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
ای‌گردش
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
11 مهر
جمعه
449,000
تومان
12 مهر
شنبه
449,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
18 مهر
جمعه
449,000
تومان
19 مهر
شنبه
449,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
جاباما
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
11 مهر
جمعه
449,000
تومان
12 مهر
شنبه
449,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
18 مهر
جمعه
449,000
تومان
19 مهر
شنبه
449,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
اقامت 24
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
11 مهر
جمعه
449,000
تومان
12 مهر
شنبه
449,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
18 مهر
جمعه
449,000
تومان
19 مهر
شنبه
449,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
علاءالدین
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
450,000
تومان
11 مهر
جمعه
450,000
تومان
12 مهر
شنبه
450,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
450,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
450,000
تومان
18 مهر
جمعه
450,000
تومان
19 مهر
شنبه
450,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
450,000
تومان
هدیه-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
589,000
تومان
11 مهر
جمعه
589,000
تومان
12 مهر
شنبه
589,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
589,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
589,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
589,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
589,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
589,000
تومان
18 مهر
جمعه
589,000
تومان
19 مهر
شنبه
589,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
589,000
تومان
ای‌گردش
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
589,000
تومان
11 مهر
جمعه
589,000
تومان
12 مهر
شنبه
589,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
589,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
589,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
589,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
589,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
589,000
تومان
18 مهر
جمعه
589,000
تومان
19 مهر
شنبه
589,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
589,000
تومان
جاباما
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
589,000
تومان
11 مهر
جمعه
589,000
تومان
12 مهر
شنبه
589,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
589,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
589,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
589,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
589,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
589,000
تومان
18 مهر
جمعه
589,000
تومان
19 مهر
شنبه
589,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
589,000
تومان
علاءالدین
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
590,000
تومان
11 مهر
جمعه
590,000
تومان
12 مهر
شنبه
590,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
590,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
590,000
تومان
18 مهر
جمعه
590,000
تومان
19 مهر
شنبه
590,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
590,000
تومان
هدیه-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
اقامت 24
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
649,000
تومان
11 مهر
جمعه
649,000
تومان
12 مهر
شنبه
649,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
649,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
649,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
649,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
649,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
649,000
تومان
18 مهر
جمعه
649,000
تومان
19 مهر
شنبه
649,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
649,000
تومان
جاباما
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
649,000
تومان
11 مهر
جمعه
649,000
تومان
12 مهر
شنبه
649,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
649,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
649,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
649,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
649,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
649,000
تومان
18 مهر
جمعه
649,000
تومان
19 مهر
شنبه
649,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
649,000
تومان
ای‌گردش
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
649,000
تومان
11 مهر
جمعه
649,000
تومان
12 مهر
شنبه
649,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
649,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
649,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
649,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
649,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
649,000
تومان
18 مهر
جمعه
649,000
تومان
19 مهر
شنبه
649,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
649,000
تومان
علاءالدین
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
11 مهر
جمعه
650,000
تومان
12 مهر
شنبه
650,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
650,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
18 مهر
جمعه
650,000
تومان
19 مهر
شنبه
650,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
650,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هدیه اهواز

آسانسور
پارک کودک
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
گیم نت
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
آژانس مسافرتي
كتابخانه
تلفن در لابی
گشت نیم روزی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
زمين تنيس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
محلی برای نشستن
جكوزی
چايخانه سنتی
پذيرش 24 ساعته
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
پرینتر
فكس
اعلام حریق
استخر
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
تاکسی سرویس
حمام سنتی
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
پله اضطراری
اتاق بازی
نهار در اتاق
خدمات برای معلولین
خدمات بيدار باش
روم سرويس
تلويزيون در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
کپسول آتش نشانی
سرویس بهداشتی ایرانی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
Business Center

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هدیه اهواز

(10 نظر)
نقاط قوت:
همه موارد عالی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
عالی و ایده آل بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتل بسیار بد . همراه با بوی نامطبوع در اتاق ها . نظافت اصلا ندارد و باید هربار با هتل دعوا کرد تا اینکار انجام شود. صبحانه فقط چای دارد و خبری از سایر نوشیدنی ها نیست. یک نوع نان و منوی تخم مرغ و سوسیس همیشگی می باشد و فقط همین است که هست. پاسخگویی هتل در حد صفر می باشد ما اشتباه کردیم و ده روز در این هتل بر خستگیمان افزوده شد. اتاق ها تاریک و دلگیر می باشد بدون پنجره و ممکن است روزها آدم خواب بماند. روشنایی اتاق ها هم خوب نیست و چشم را هنگام مطالعه اذیت میکند. درب کابینت و آبگرمکن کنده شده بود. حمام فاقد سشوار بود و حوله های هتل نیز تمیز نیستند و پلاستیک آن باز می باشددر کل خدمات زیر صفر می باشد و یک ستاره هم برای آن زیاد است.اصلا و ابدا اشتباه نکنین و پول بیستر بدهید و جای بهتری بگیرید.
من و همکارانم برای نزدیک به ۱۰ روز در این هتل اقامت داشتیم. با توجه به ماموریت ها و هتل های مختلفی که میبینیم باید گفت این هتل به حدی بد بود که به نظر شوخی می اومد . ۱- اتاق های کثیف، نم دار و با بو نامطبوع ( این قضیه مخصوص یک اتاق نبود و حداقل ۵ اتاق همین وضع رو داشت ۲- عدم سرویس دهی و خدمات مثل تعویض حوله که باید حتما زنگ میزدیم تا حوله بفرستند و تازه حوله ایی که به اسم تمیز فرستادن لکه های سیاه داشت و مشخص بود فقط حوله را خشک کردن و داخل پلاستیک گذاشتند ۳- اکثر اتاق ها پنجره نداره و همین باعث میشه هوا اتاق ها خفه و اصلا متوجه گذر زمان و تشخیص روز و شب نباشی ۴- چیزی به اسم صبحانه اصلا در این هتل تعریف نشده، دو یا سه نوع صبحانه فقط وجود داشت که کیفیت بسیار پایینی داشت. ۴- راهروها عمدتا کثیف بود. ۵- آبگرمکن ها ایراد داشت و اکثر اتاق ها آب گرم برای حمام نداشت. در کل حتی نمیشه به این مکان هتل گفت، بسیار بی کیفیت و ضعیف بود. ۲
نسبت به قیمت خوب بود
در کل بد نبود ....قیمت مناسب دسترسی خوب...رفتار پرسنل بد نبود...‌اتاقاش سرد بود وسایل سرماشیش یک شب خاموش بود...ساعت ۴ صبح با سروصدای خدماتش بیدار میشدم....
باسلام در كل همه چيز بصورت متوسط بود فضاى داخل اتاقها خوب و جادار بود تقريبا تميز بود دستشوييش خوب نبود صبحانش خيلى ضعيف بود ودر حد هتل سه ستاره اصلا نبود پرسنل و كاركنان خوب بودند در ضمن واى فاى داشت اما وصل نميشد
همه چی عالی بود هیچ مشکلی توی اتاق نداشتم. به نسبت هزینه این هتل رو به بقیه پیشنهاد میکنم
از کیفیت صبحانه اصلا راضی نبودیم، امکانات هم بسیار معمولی بود
هتل نسبت به سه ستاره بودنش، از نظر امکانات و سرویس دهی، مناسب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان هدیه اهواز

مهمانان هتل آپارتمان هدیه اهواز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان هدیه اهواز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان هدیه اهواز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان هدیه اهواز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان هدیه اهواز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.