هتل ویونا ابیانه

کیلومتر 70 آزادراه کاشان اصفهان، روستای تاریخی ابیانه
2.7
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل ویونا ابیانه

هتل سه ستاره ویونا در ۱۰۰ متری محله پایین روستای تاریخی ابیانه قرار دارد. ساخت هتل در اواخر سال ۱۳۸۶ در زمینی به وسعت ۵۰۰۰ مترمربع با زیربنای ۳۵۰۰ مترمربع با چشم اندازی زیبا از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی روستا آغاز گردید و با پیگیری‌ها و تلاش‌های زیاد در سال ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید. بنای هتل با اقتباس از معماری سنتی روستای ابیانه، به صورت پلکانی با بهترین چشم انداز به معبد آناهیتا (هینزا) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ویونا ابیانه

ویونا-اتاق یک تخته بالکن دار
اتاق یک تخته بالکن دار
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
180,000
تومان
29 دی
دوشنبه
180,000
تومان
30 دی
سه شنبه
180,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
3 بهمن
جمعه
180,000
تومان
4 بهمن
شنبه
180,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
ویونا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
180,000
تومان
29 دی
دوشنبه
180,000
تومان
30 دی
سه شنبه
180,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
3 بهمن
جمعه
180,000
تومان
4 بهمن
شنبه
180,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
ویونا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
300,000
تومان
29 دی
دوشنبه
300,000
تومان
30 دی
سه شنبه
300,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
جمعه
300,000
تومان
4 بهمن
شنبه
300,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
310,000
تومان
29 دی
دوشنبه
310,000
تومان
30 دی
سه شنبه
310,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ویونا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
300,000
تومان
29 دی
دوشنبه
300,000
تومان
30 دی
سه شنبه
300,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
جمعه
300,000
تومان
4 بهمن
شنبه
300,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
310,000
تومان
29 دی
دوشنبه
310,000
تومان
30 دی
سه شنبه
310,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ویونا-اتاق دو تخته بالکن دار
اتاق دو تخته بالکن دار
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
300,000
تومان
29 دی
دوشنبه
300,000
تومان
30 دی
سه شنبه
300,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
جمعه
300,000
تومان
4 بهمن
شنبه
300,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
ویونا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
385,000
تومان
29 دی
دوشنبه
385,000
تومان
30 دی
سه شنبه
385,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
3 بهمن
جمعه
385,000
تومان
4 بهمن
شنبه
385,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
ای‌گردش
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
392,000
تومان
29 دی
دوشنبه
392,000
تومان
30 دی
سه شنبه
392,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ویونا-سوئیت شش نفره(سه تخته+سه کاناپه)
سوئیت شش نفره(سه تخته+سه کاناپه)
هتل یار
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
645,000
تومان
29 دی
دوشنبه
645,000
تومان
30 دی
سه شنبه
645,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
645,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
645,000
تومان
3 بهمن
جمعه
645,000
تومان
4 بهمن
شنبه
645,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
645,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
645,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
645,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
645,000
تومان
ای‌گردش
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
645,000
تومان
29 دی
دوشنبه
645,000
تومان
30 دی
سه شنبه
645,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ویونا-اتاق سه تخته بالکن دار
اتاق سه تخته بالکن دار
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
385,000
تومان
29 دی
دوشنبه
385,000
تومان
30 دی
سه شنبه
385,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
3 بهمن
جمعه
385,000
تومان
4 بهمن
شنبه
385,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
ویونا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
465,000
تومان
29 دی
دوشنبه
465,000
تومان
30 دی
سه شنبه
465,000
تومان
ویونا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
555,000
تومان
29 دی
دوشنبه
555,000
تومان
30 دی
سه شنبه
555,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ویونا ابیانه

آسانسور
آژانس مسافرتي
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
خدمات اینترنتی
رستوران بام
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
پارک بازی كودكان
پارک کودک
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه سوغاتی
چايخانه سنتی
زمین ورزشی
گیم نت
خدمات باربري
ترانسفر رفت با هزینه
اينترنت در لابی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
پاركينگ
اجرای مراسم گلاب گیری در فصل بهار
خدمات اینترنتی
نمای فضای سبز
پينگ پنگ
نمای دشت
فروشگاه سوغاتی
فوتبال دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
گرفتن عکس با لباس محلی
ميز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
مبل
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
سرویس حرم
خدمات پزشكي
نمای دشت
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
اينترنت در لابی
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
پاركينگ
لابی
رستوران
كافی شاپ
مبل
نمازخانه
آلاچیق
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
پارکینگ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
تاکسی سرویس
کافی‌شاپ فضای باز
تبديل ارز
اعلام حریق
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
وسایل بدنسازی
کپسول آتش نشانی
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
خدمات برای معلولین
سرویس ایرانی
فضای بازی کودکان رایگان
اتاق ویژه معلولان
کافی نت
فوتبال دستی
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
مینی بار
کافی شاپ
سرویس فرنگی
فضای سبز
خدمات بیدارباش
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اینترنت
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل ویونا ابیانه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ویونا ابیانه

(43 نظر)
فضا و تمیزی در حد هتل سه ستاره خوبه، فضای بالکن عال وچشم اندار خوب، برخورد پرسنل عالی و اما میز صبحانه نداشت !!!
کاملا انتظار یک هتل در منطقه روستایی را داشته باشید ولی هتل زیبایی هست
نقاط قوت:
بسیار خوب و راضی کننده بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
این هتل بهترین هتل ابیانه است من دوبار امسال اقامت داشته ام، ساختمان و ایده هتل بسیار عالی است، به تازگی مدیریت و پرسنل تغییر یافته است، برخورد مدیر و کارکنان هتل بسیار خوب بود و کیفیت غذا قابل قبول. امیدوارم با بهبود نظافت و امکانات، هتل ارتقا پیدا کند. با آرزوی موفقیت برای مدیریت جدید
ما كلا ١ شب هتل ابيانه اقامت داشتيم و اتاق ٢ نفره داراي تراس در طبقه ٣ بوديم . فضاي اتاق بسيار كوچيكه فك كنم ١٢ باشه و نظافت معموليه ، اما تراس بي نظير مبله با ويو باورنكردني و عالي جهت عكاسي مشرف به طبيعت زيباي ابيانه است. صبحانه معقوله نسبت به پولي كه داديم اما پرسنل واقعا ضعف دارن. اما در مجموع راضي هستم خوش گذشت
از نظر بهداشت و نظافت خیلی ضعیف بود اگر می خواهید در این هتل اقامت کنید حتما با خودتان ملافه برای خواب ببرید دستشویی فن های پر صدایی داره که اصلا نمی سه روشن کرد ما از صدای فن اتاق بغلی نتوانستیم خوب بخوابیم در کل چون هتل کم است هیچ تلاشی برای بهبود اوضاع نمی کنن
بنده مهر ماه در هتل اقامت داشتم و نیازی به کولر و شوفاژ نبود. اتاقهای هتل منظره بسیار خوبی به سمت ابیانه و باغهای اطراف داره و تراس بزرگ هر اتاق هم فضای بسیار خوبی هست که وقتتون رو با صرف چای و قهوه اونجا بگذرونید و از زیبایی و هوای تمیز لذت ببرید. از لحاظ نظافت واقعا وضعیت میتونه بهتر باشه ولی درکل زیاد جالب نیست به خصوص سرویسها. مدیریت هتل ضعیف است. صبحانه فقط نون (کیفیت پایین)، پنیر (کیفیت پایین)، کره و مربا و تخم مرغ هست. به صورت خلاصه، موقعیت و فضای فیزیکی مناسبه منتهی مدیریت ضعیف باعث پایین اومدن کیفیت شده.
هر هتلی را باید با در نظر گرفتن موقعیت مکانی آن امتیاز بندی کرد. از نظر من و خانواده ام هتل خوبی بود و مخصوصا کارکنان هتل بسیار خوش برخورد بودند. صبحانه معمولی بود اما بد نبود فقط تنها مشکلی بود چایی اصلا خوب نبود. در کل رضایت بخش بود
نقاط قوت:
فضای هتل بسیار دلچسب و صمیمی بود. برخورد پرسنل عالییییی بود. کیفیت غذا عالیییی بود.
نقاط ضعف:
فضای اتاق کم بود. هواکش سرویس بهداشتی ضعیف بود.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
از لحاظ کیفیت پایین بود
کارکنان مودب و مهمان‌نوازی داشت، از جمله ضعف‌های هتل wifiبسیار ضعیف آن بود.
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچیک بود
هتل از نظر تمیزی خوب بود وکارکنان هتل تعدادشون کم بودن ولی سعی می کردن که کارشون رو درست انجام بدن
نیاز به افزایش موارد منو صبحانه میباشد.
صبحانه خیلی خوب نبود.
قیمت ها بسیار بالا قیمت غذا و رستوران بسیار بالا قیمت غذا با حجم غذا اصلا متناسب نیست و کارکنان رستوران در مورد قیمت اطلاع ندادند و نامتناسب فاکتور زدند منوی قیمت ارایه ندادند
نقاط قوت:
سلام، منظره عالی، اتاق ها قابل قبول،غذانامناسب
نقاط ضعف:
کیفیت غدا قابل قبول نیست
اتاقها قدری کوچک بود و نظافت روزانه نداشت و کارکنان زیادی هم نداشت.ولی در مقام مقایسه قابل قبول بود.
معماری هتل بسار زیباست و موقعیت مکانی آن منظره و ویویی را از روستای ابیانه و مناطق اصراف آن ایجاد میکند که بسیار چشم نواز است... برخورد کارکنان هتل دوستانه و در عین حال حرفه ایست و مشتری مداری در آن دیده میشود... جدا از روستای زیبای ابیانه، خود هتل نیز میتواند یک جاذبه گردشگری به حساب آیدامکانات هتل می‌توانست بهتر باشد اما بسته به قیمتی که من در تخفیف رزرو کردم باز هم خوب بود...در بعضی موارد تمیزی اتاق ها انتظارات را برآورده نمیکرد... امیدوارم مسئولین هتل به این موارد توجه داشته باشند
هتل ویونا خوب و قابل قبول می باشد،البته از آنجاییکه هتل دیگری در ابیانه نیست شما گزینه دیگری هم ندارید :)کیفیت صبحانه به نسبت انتظاری که از هتل توریستی انتظار داریم نیست،
فقط ویوی هتل و موقعیت مکانی اون از بیرون جذاب بودنباید عمر زیادی از این هتل گذشته باشه ولی فکر می کنم با این فرمونی که مدیریت هتل پیش میره دو سه سال دیگه تعطیل بشه. هتل بی روح، کارمندا آموزش ندیده، اتاق ها فوق العاده کثیف به ویژه دستشویی و حمام. آینه ها کثیف شیرالات آلوده و کثیف سرویس بهداشتی پر از جرم و قارچ و بد بو به همه اینا رستوران هتل رو اضافه کنیم که به تمام معنی فاجعه بود. غذا به حد نهایت افتضاح بی کیفیت ما یه شما خوردیم که با مقیاس یه رستوران لوکس تو تهران هم گرون بود ولی واقعا به تمام معنی فاجعه بود. صبحانه از اون بد تر خیار گوجه پنیر و تخم مرغ و نونی که قشنگ سه روز مونده بود من اگه می دونستم می خوام همچین کیفیتی رو تحویل بگیرم ترجیحم این بود که صبح زود از تهران راه میافتادم میومدم ابیانه رو میدیدم و بر می گشتم. با گرون شدن مسافرت های خارجی من شروع کردم ایران گردی ولی متاسفانه باید بگم صنعت توریست ما فاجعه است.
رفتار کارکنان خوب نبود.
مدیریت ضعیف باعث شده از منابع به خوبی استفاده نشود. نسبت به قیمت نمی ارزد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی است چند قدمی بافت قدیمی ده قرار گرفته و منظره ده و دشت را باهم داردطراحی هتل ولابی واتاقها کاملا با بافت سنتی همخوانی دارهوامکانات رفاهی هتل نسبتا خوب بود وقیمت هم نسبتا خوب بود داشتن بالکنهای خصوصی و عمومی روزها را با منظره دشت و شبها راباستاره های زیبا ی کویر رنگین کرده است
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل وضعیت خراب صبحانه و رستورانش می باشد و نداشتن پرسنل کافی برای بردن وسایل مهمانها به اتاقها یعنی در طول دو شب اقامت کمتر پرسنلی را می بینی
هتل دنج و خوبی است ...
کاملا ابتدایی
متوسط
توی این روستا نسبتا هتل خوبیه ولی واقعا میتونه بهتر باشه، مثلا کولرها مشترک هست و اشکالات کوچیک دیگه
برخورد کارکنان بویژه پذیرش عالی، وضعیت نظافت نه چندان مطلوب، رستوران حتی صبحانه ضعیف، مکانی مناسب در روستا
واقعا نظافت و سرویس دهی و هتلینگ در حد هتل ۱ ستاره هم نبود
کولر ابی داره که نسبت به هوای منطقه اش خوبه ، صبحونه که هیچی نداره تخم مرغ هست و نون و پنیر و سبزی ، اما موقعیتش خیلی خوبه ، مخصوصا بالکنش اما خود ضعف هم داشت مثلا درب هاش با مشکل بسته میشدن و کلا واسه یه شب خوبه
اقامت در این هتل بسیار خوب بود و راضی هستم. فقط امکانات هتل می تونست بهتر و کامل تر باشه. اینترنت هم ضعیف بود.
با توجه به نوع هتل و شرايط شهرستان متوسط خوب است. البته با توجه به وجود توريست هاي خارجي جا دارد بيشتر رسيدگي شود.Wifi ضغيف و غير قابل استفاده منظره بسيار عالي ، براي استراحت يك روز خوب است.
من یک سفر 1 روزه داشتم به ابیانه. در کل نیم ساعت زمان برد بازدید. چون آتشکده و هر جای دیدنی که برید درش بستست و فقط باید نمای خونه ها رو دید که به نظرم نیازی به اقامت نبود و پشیمون شدم.خود هتل هم داخلش تمیز بود.ولی هر قسمت رو نگاه میکردم خساست رو حس میکردم. یک آینه داخل اتاق نبود. از نظر گرمایشی خب بود. دستمال و سشوار نداشت و ازونجایی که سشوار اکثر هتل ها داشتن بر نداشته بودم .از پذیرش خواستم ندادن. نهار روز اول رفتیم نداشتن کلی نشستیم تا نهار بدن. البته هرکی میومد میگفتن نداریم. صبحانه خیلی ضعیف بود. تخم مرغ. عدسی و پنیر و خیار گوجه. کره. نسبت به هتل های 3 ستاره دیگه خیلی ضعیف بود.حتی آب جوش وقهوه و نسکافه نبود با اینکه کلی توریست خارجی داشتن یکی سماور بزرگ پر از چایی .شیر و شربت هم نبود. کارکنان مخصوصا مسئول پذیرش احساس کردم به زور اتاق داده یه کلید داد به ما گفت برید اون اتاقتون. زحمت نکشید اتاقو نشون بده حتی. اینترنت هم زده وای فای رایگان اما وصل نمیشه و هرکی میرفت میگفت گوشیت چیه؟ میگفتی فلان میگفت وصل نمیشه به گوشی شما. ما حتی از کنار مودم هم امتحان کردیم وصل نشد تزئینی بود. اتاق هم خیلی دلگیر و کوچیک.
غذای رستوران هتل کم کیفیت و سوخته، استقبال هنگام رسیدن ضعیف، امکانات اتاق ضعیف، ارزش پولی که میدیم رو نداره
اثاثیه هتل قدیمی، wifi موجود نبود. صبحانه بسیار ضعیف. منظره رو به کوه فوق العاده دیدنی
با توجه به اوضاع کلی هتلها در ایران و اینکه در چه نقطه از ایران قرار گرفته ، هتل قابل قبول و خوبی بود .
نقاط قوت:
چشم انداز هتل خوب بود.نظافت هم خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد اون مرد قد بلنده اصلا خوب نبود..
برخورد عالی، ویو عالی، اتاقهای دلباز، صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
منظره فوق العاده طبیعت از داخل اتاق
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف و نبود پرسنل بطور دائم
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی و مهربان مدیریت مجموعه موقعیت خیلی خوب غذای بسیار با کیفیت و عالی
نقاط ضعف:
اتاقی که به ما تعلق داده بودند خیلی بد بود. از لحاظ رسیدگی به نظافت و منظره پنجره که رو به یک فضای مخروبه بود. ولی با درخواست ما اتاقها تعویض شد و به قدری برخورد مدیریت عالی بود که تمام ناراحتی های ما را کم رنگ کرده و بسیارخاطره خوبی برای ما نقش زدند.
نقاط قوت:
همه چيز خيلي خوب بود مخصوصا موقعيت مكاني هتل
نقاط ضعف:
كيفيت غدا پايين بود
نقاط قوت:
اين هتل آرامش و راحتي خاص خودش را داشت
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي معمولي بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ویونا ابیانه

مهمانان هتل ویونا ابیانه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ویونا ابیانه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ویونا ابیانه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ویونا ابیانه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ویونا ابیانه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.