هتل ویونا ابیانه

کیلومتر 70 آزادراه کاشان اصفهان، روستای تاریخی ابیانه
2.7
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل ویونا ابیانه

هتل سه ستاره ویونا در ۱۰۰ متری محله پایین روستای تاریخی ابیانه قرار دارد. ساخت هتل در اواخر سال ۱۳۸۶ در زمینی به وسعت ۵۰۰۰ مترمربع با زیربنای ۳۵۰۰ مترمربع با چشم اندازی زیبا از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی روستا آغاز گردید و با پیگیری‌ها و تلاش‌های زیاد در سال ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید. بنای هتل با اقتباس از معماری سنتی روستای ابیانه، به صورت پلکانی با بهترین چشم انداز به معبد آناهیتا (هینزا) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ویونا ابیانه

ویونا-اتاق یک تخته بالکن دار
اتاق یک تخته بالکن دار
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
238,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
238,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
238,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
238,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
جمعه
235,000
تومان
هتل یار
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
238,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
238,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
238,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
238,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
جمعه
235,000
تومان
ویونا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
238,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
238,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
238,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
238,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
جمعه
235,000
تومان
هتل یار
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
238,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
238,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
238,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
238,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
جمعه
235,000
تومان
ویونا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
408,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
408,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
408,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
408,000
تومان
1 خرداد
شنبه
405,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
7 خرداد
جمعه
405,000
تومان
هتل یار
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
409,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
409,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
409,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
409,000
تومان
1 خرداد
شنبه
405,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
7 خرداد
جمعه
405,000
تومان
ویونا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
408,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
408,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
408,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
408,000
تومان
1 خرداد
شنبه
405,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
7 خرداد
جمعه
405,000
تومان
هتل یار
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
409,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
409,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
409,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
409,000
تومان
1 خرداد
شنبه
405,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
7 خرداد
جمعه
405,000
تومان
ویونا-اتاق دو تخته بالکن دار
اتاق دو تخته بالکن دار
اقامت 24
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
408,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
408,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
408,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
408,000
تومان
1 خرداد
شنبه
405,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
7 خرداد
جمعه
405,000
تومان
هتل یار
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
409,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
409,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
409,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
409,000
تومان
1 خرداد
شنبه
405,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
7 خرداد
جمعه
405,000
تومان
ویونا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
508,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
508,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
508,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
508,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
508,000
تومان
1 خرداد
شنبه
508,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
جمعه
508,000
تومان
هتل یار
513,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
513,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
513,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
513,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
513,000
تومان
1 خرداد
شنبه
508,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
جمعه
508,000
تومان
ویونا-سوئیت شش نفره(سه تخته+سه کاناپه)
سوئیت شش نفره(سه تخته+سه کاناپه)
اقامت 24
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
838,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
838,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
838,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
838,000
تومان
1 خرداد
شنبه
834,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
834,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
834,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
834,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
834,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
834,000
تومان
7 خرداد
جمعه
834,000
تومان
هتل یار
849,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
849,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
849,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
849,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
849,000
تومان
1 خرداد
شنبه
834,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
834,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
834,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
834,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
834,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
834,000
تومان
7 خرداد
جمعه
834,000
تومان
ویونا-اتاق سه تخته بالکن دار
اتاق سه تخته بالکن دار
اقامت 24
508,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
508,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
508,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
508,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
508,000
تومان
1 خرداد
شنبه
508,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
جمعه
508,000
تومان
هتل یار
513,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
513,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
513,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
513,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
513,000
تومان
1 خرداد
شنبه
508,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
جمعه
508,000
تومان
ویونا-اتاق چهار تخته بالکن دار
اتاق چهار تخته بالکن دار
اقامت 24
618,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
618,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
618,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
618,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
618,000
تومان
1 خرداد
شنبه
618,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
618,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
618,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
618,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
618,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
618,000
تومان
7 خرداد
جمعه
618,000
تومان
ویونا-اتاق پنج تخته بالکن دار
اتاق پنج تخته بالکن دار
اقامت 24
728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
728,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
728,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
728,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
728,000
تومان
1 خرداد
شنبه
728,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
728,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
728,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
728,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
728,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
728,000
تومان
7 خرداد
جمعه
728,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ویونا ابیانه

آسانسور
نمای فضای سبز
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات خانه داری
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
چايخانه سنتی
اينترنت در لابی
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
ميز
پذیرش 24 ساعته
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
فروشگاه سوغاتی
جكوزی
فوتبال دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
خدمات اینترنتی
نمای فضای سبز
پينگ پنگ
نمای دشت
فروشگاه سوغاتی
فوتبال دستی
اجرای مراسم گلاب گیری در فصل بهار
ميز
گرفتن عکس با لباس محلی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
مبل
خدمات باربري
بازی ویدئویی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
نمای دشت
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرویس حرم
رستوران
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
لابی
زمین والیبال رایگان
کافی نت
نمازخانه
سونا
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
رستوران
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
سرویس فرنگی
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
کافی‌شاپ
دمپایی
اتاق ویژه معلولان
فروشگاه و غرفه
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
بیلیارد
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
تلفن
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
اطفای حریق
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل ویونا ابیانه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ویونا ابیانه

(43 نظر)
محیط دنج و آرومی داره و تمیزی و امکانات هم خوبه ولی متاسفانه کیفیت غذا اصلا جالب نیست اگر قصد دارید یک شب رو در ابیانه بمونید حتماً به فکر تهیه ی خورد و خوراک باشید.
مثبت: نزدیکی به روستای ابیانه - نمای زیبای کوه و روستا از بالکن اطاق -کیفیت نسبتا" خوب غذا - هماهنگی معماری هتل با معماری ابیانه - مدیریت هتل به ما اجازه داد چندین ساعت بیشتر از زمان تخلیه اطاق در هتل بمونیم-اخلاق خوب کارکنان منفی:بهداشت اطاق متوسط به پایین -دسترسی به در ورودی هتل پله دارد-فضای اطاق کوچک است-درب بالکن فاقد توری است-ورودی اطاق به سرویس بهداشتی دارای پله است
نقاط قوت:
چشم انداز اتاق سکوت ارامش معماری هتل کادر مهربات
نقاط ضعف:
چشم انداز اتاق سکوت ارامش معماری هتل کادر مهربات
عالی
در بهمن ماه به همراه خانواده یک شب در اتاق ۶ نفره اقامت داشتیم. اتاق تمیز بود و گرمایش خیلی خوبی داشت.برخورد پرسنل هتل عالی بود. ویو و دید اتاق بسیار عالی بود. غذای رستوران خوب بود. صبحانه معمولی بود.
فضا و تمیزی در حد هتل سه ستاره خوبه، فضای بالکن عال وچشم اندار خوب، برخورد پرسنل عالی و اما میز صبحانه نداشت !!!
کاملا انتظار یک هتل در منطقه روستایی را داشته باشید ولی هتل زیبایی هست
نقاط قوت:
بسیار خوب و راضی کننده بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
این هتل بهترین هتل ابیانه است من دوبار امسال اقامت داشته ام، ساختمان و ایده هتل بسیار عالی است، به تازگی مدیریت و پرسنل تغییر یافته است، برخورد مدیر و کارکنان هتل بسیار خوب بود و کیفیت غذا قابل قبول. امیدوارم با بهبود نظافت و امکانات، هتل ارتقا پیدا کند. با آرزوی موفقیت برای مدیریت جدید
ما كلا ١ شب هتل ابيانه اقامت داشتيم و اتاق ٢ نفره داراي تراس در طبقه ٣ بوديم . فضاي اتاق بسيار كوچيكه فك كنم ١٢ باشه و نظافت معموليه ، اما تراس بي نظير مبله با ويو باورنكردني و عالي جهت عكاسي مشرف به طبيعت زيباي ابيانه است. صبحانه معقوله نسبت به پولي كه داديم اما پرسنل واقعا ضعف دارن. اما در مجموع راضي هستم خوش گذشت
از نظر بهداشت و نظافت خیلی ضعیف بود اگر می خواهید در این هتل اقامت کنید حتما با خودتان ملافه برای خواب ببرید دستشویی فن های پر صدایی داره که اصلا نمی سه روشن کرد ما از صدای فن اتاق بغلی نتوانستیم خوب بخوابیم در کل چون هتل کم است هیچ تلاشی برای بهبود اوضاع نمی کنن
بنده مهر ماه در هتل اقامت داشتم و نیازی به کولر و شوفاژ نبود. اتاقهای هتل منظره بسیار خوبی به سمت ابیانه و باغهای اطراف داره و تراس بزرگ هر اتاق هم فضای بسیار خوبی هست که وقتتون رو با صرف چای و قهوه اونجا بگذرونید و از زیبایی و هوای تمیز لذت ببرید. از لحاظ نظافت واقعا وضعیت میتونه بهتر باشه ولی درکل زیاد جالب نیست به خصوص سرویسها. مدیریت هتل ضعیف است. صبحانه فقط نون (کیفیت پایین)، پنیر (کیفیت پایین)، کره و مربا و تخم مرغ هست. به صورت خلاصه، موقعیت و فضای فیزیکی مناسبه منتهی مدیریت ضعیف باعث پایین اومدن کیفیت شده.
هر هتلی را باید با در نظر گرفتن موقعیت مکانی آن امتیاز بندی کرد. از نظر من و خانواده ام هتل خوبی بود و مخصوصا کارکنان هتل بسیار خوش برخورد بودند. صبحانه معمولی بود اما بد نبود فقط تنها مشکلی بود چایی اصلا خوب نبود. در کل رضایت بخش بود
نقاط قوت:
فضای هتل بسیار دلچسب و صمیمی بود. برخورد پرسنل عالییییی بود. کیفیت غذا عالیییی بود.
نقاط ضعف:
فضای اتاق کم بود. هواکش سرویس بهداشتی ضعیف بود.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
از لحاظ کیفیت پایین بود
کارکنان مودب و مهمان‌نوازی داشت، از جمله ضعف‌های هتل wifiبسیار ضعیف آن بود.
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچیک بود
هتل از نظر تمیزی خوب بود وکارکنان هتل تعدادشون کم بودن ولی سعی می کردن که کارشون رو درست انجام بدن
نیاز به افزایش موارد منو صبحانه میباشد.
صبحانه خیلی خوب نبود.
قیمت ها بسیار بالا قیمت غذا و رستوران بسیار بالا قیمت غذا با حجم غذا اصلا متناسب نیست و کارکنان رستوران در مورد قیمت اطلاع ندادند و نامتناسب فاکتور زدند منوی قیمت ارایه ندادند
نقاط قوت:
سلام، منظره عالی، اتاق ها قابل قبول،غذانامناسب
نقاط ضعف:
کیفیت غدا قابل قبول نیست
اتاقها قدری کوچک بود و نظافت روزانه نداشت و کارکنان زیادی هم نداشت.ولی در مقام مقایسه قابل قبول بود.
معماری هتل بسار زیباست و موقعیت مکانی آن منظره و ویویی را از روستای ابیانه و مناطق اصراف آن ایجاد میکند که بسیار چشم نواز است... برخورد کارکنان هتل دوستانه و در عین حال حرفه ایست و مشتری مداری در آن دیده میشود... جدا از روستای زیبای ابیانه، خود هتل نیز میتواند یک جاذبه گردشگری به حساب آیدامکانات هتل می‌توانست بهتر باشد اما بسته به قیمتی که من در تخفیف رزرو کردم باز هم خوب بود...در بعضی موارد تمیزی اتاق ها انتظارات را برآورده نمیکرد... امیدوارم مسئولین هتل به این موارد توجه داشته باشند
هتل ویونا خوب و قابل قبول می باشد،البته از آنجاییکه هتل دیگری در ابیانه نیست شما گزینه دیگری هم ندارید :)کیفیت صبحانه به نسبت انتظاری که از هتل توریستی انتظار داریم نیست،
فقط ویوی هتل و موقعیت مکانی اون از بیرون جذاب بودنباید عمر زیادی از این هتل گذشته باشه ولی فکر می کنم با این فرمونی که مدیریت هتل پیش میره دو سه سال دیگه تعطیل بشه. هتل بی روح، کارمندا آموزش ندیده، اتاق ها فوق العاده کثیف به ویژه دستشویی و حمام. آینه ها کثیف شیرالات آلوده و کثیف سرویس بهداشتی پر از جرم و قارچ و بد بو به همه اینا رستوران هتل رو اضافه کنیم که به تمام معنی فاجعه بود. غذا به حد نهایت افتضاح بی کیفیت ما یه شما خوردیم که با مقیاس یه رستوران لوکس تو تهران هم گرون بود ولی واقعا به تمام معنی فاجعه بود. صبحانه از اون بد تر خیار گوجه پنیر و تخم مرغ و نونی که قشنگ سه روز مونده بود من اگه می دونستم می خوام همچین کیفیتی رو تحویل بگیرم ترجیحم این بود که صبح زود از تهران راه میافتادم میومدم ابیانه رو میدیدم و بر می گشتم. با گرون شدن مسافرت های خارجی من شروع کردم ایران گردی ولی متاسفانه باید بگم صنعت توریست ما فاجعه است.
رفتار کارکنان خوب نبود.
مدیریت ضعیف باعث شده از منابع به خوبی استفاده نشود. نسبت به قیمت نمی ارزد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی است چند قدمی بافت قدیمی ده قرار گرفته و منظره ده و دشت را باهم داردطراحی هتل ولابی واتاقها کاملا با بافت سنتی همخوانی دارهوامکانات رفاهی هتل نسبتا خوب بود وقیمت هم نسبتا خوب بود داشتن بالکنهای خصوصی و عمومی روزها را با منظره دشت و شبها راباستاره های زیبا ی کویر رنگین کرده است
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل وضعیت خراب صبحانه و رستورانش می باشد و نداشتن پرسنل کافی برای بردن وسایل مهمانها به اتاقها یعنی در طول دو شب اقامت کمتر پرسنلی را می بینی
هتل دنج و خوبی است ...
کاملا ابتدایی
متوسط
توی این روستا نسبتا هتل خوبیه ولی واقعا میتونه بهتر باشه، مثلا کولرها مشترک هست و اشکالات کوچیک دیگه
برخورد کارکنان بویژه پذیرش عالی، وضعیت نظافت نه چندان مطلوب، رستوران حتی صبحانه ضعیف، مکانی مناسب در روستا
واقعا نظافت و سرویس دهی و هتلینگ در حد هتل ۱ ستاره هم نبود
اقامت در این هتل بسیار خوب بود و راضی هستم. فقط امکانات هتل می تونست بهتر و کامل تر باشه. اینترنت هم ضعیف بود.
با توجه به نوع هتل و شرايط شهرستان متوسط خوب است. البته با توجه به وجود توريست هاي خارجي جا دارد بيشتر رسيدگي شود.Wifi ضغيف و غير قابل استفاده منظره بسيار عالي ، براي استراحت يك روز خوب است.
من یک سفر 1 روزه داشتم به ابیانه. در کل نیم ساعت زمان برد بازدید. چون آتشکده و هر جای دیدنی که برید درش بستست و فقط باید نمای خونه ها رو دید که به نظرم نیازی به اقامت نبود و پشیمون شدم.خود هتل هم داخلش تمیز بود.ولی هر قسمت رو نگاه میکردم خساست رو حس میکردم. یک آینه داخل اتاق نبود. از نظر گرمایشی خب بود. دستمال و سشوار نداشت و ازونجایی که سشوار اکثر هتل ها داشتن بر نداشته بودم .از پذیرش خواستم ندادن. نهار روز اول رفتیم نداشتن کلی نشستیم تا نهار بدن. البته هرکی میومد میگفتن نداریم. صبحانه خیلی ضعیف بود. تخم مرغ. عدسی و پنیر و خیار گوجه. کره. نسبت به هتل های 3 ستاره دیگه خیلی ضعیف بود.حتی آب جوش وقهوه و نسکافه نبود با اینکه کلی توریست خارجی داشتن یکی سماور بزرگ پر از چایی .شیر و شربت هم نبود. کارکنان مخصوصا مسئول پذیرش احساس کردم به زور اتاق داده یه کلید داد به ما گفت برید اون اتاقتون. زحمت نکشید اتاقو نشون بده حتی. اینترنت هم زده وای فای رایگان اما وصل نمیشه و هرکی میرفت میگفت گوشیت چیه؟ میگفتی فلان میگفت وصل نمیشه به گوشی شما. ما حتی از کنار مودم هم امتحان کردیم وصل نشد تزئینی بود. اتاق هم خیلی دلگیر و کوچیک.
با توجه به اوضاع کلی هتلها در ایران و اینکه در چه نقطه از ایران قرار گرفته ، هتل قابل قبول و خوبی بود .
نقاط قوت:
چشم انداز هتل خوب بود.نظافت هم خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد اون مرد قد بلنده اصلا خوب نبود..
نقاط قوت:
منظره فوق العاده طبیعت از داخل اتاق
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف و نبود پرسنل بطور دائم
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی و مهربان مدیریت مجموعه موقعیت خیلی خوب غذای بسیار با کیفیت و عالی
نقاط ضعف:
اتاقی که به ما تعلق داده بودند خیلی بد بود. از لحاظ رسیدگی به نظافت و منظره پنجره که رو به یک فضای مخروبه بود. ولی با درخواست ما اتاقها تعویض شد و به قدری برخورد مدیریت عالی بود که تمام ناراحتی های ما را کم رنگ کرده و بسیارخاطره خوبی برای ما نقش زدند.
نقاط قوت:
همه چيز خيلي خوب بود مخصوصا موقعيت مكاني هتل
نقاط ضعف:
كيفيت غدا پايين بود
نقاط قوت:
اين هتل آرامش و راحتي خاص خودش را داشت
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي معمولي بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ویونا ابیانه

مهمانان هتل ویونا ابیانه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ویونا ابیانه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ویونا ابیانه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ویونا ابیانه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ویونا ابیانه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.