آب و هوای زیبا کنار

جمعه
29 تیر
زیبا کنار
25 oC
2.41km/h
شنبه
30oC
25oC
یکشنبه
29oC
26oC
دوشنبه
30oC
25oC
سه‌شنبه
30oC
25oC
چهارشنبه
31oC
25oC

نقشه زیبا کنار