آب و هوای زیبا کنار

جمعه
24 فروردین
زیبا کنار
13 oC
2.67km/h
شنبه
17oC
12oC
یکشنبه
18oC
11oC
دوشنبه
17oC
12oC
سه‌شنبه
18oC
13oC
چهارشنبه
20oC
13oC

نقشه زیبا کنار