آب و هوای زرین شهر

چهارشنبه
09 مهر
زرین شهر
9 oC
3.1km/h
پنجشنبه
26oC
15oC
جمعه
27oC
16oC
شنبه
28oC
17oC
یکشنبه
28oC
17oC
دوشنبه
17oC
17oC

نقشه زرین شهر