آب و هوای زرین شهر

شنبه
18 آذر
زرین شهر
13 oC
1.5km/h
یکشنبه
15oC
9oC
دوشنبه
15oC
9oC
سه‌شنبه
14oC
9oC
چهارشنبه
15oC
8oC
پنج‌شنبه
11oC
7oC

نقشه زرین شهر