آب و هوای زرین شهر

پنجشنبه
02 اردیبهشت
زرین شهر
11 oC
1.03km/h
جمعه
28oC
19oC
شنبه
28oC
20oC
یکشنبه
28oC
20oC
دوشنبه
27oC
21oC
سه شنبه
19oC
19oC

نقشه زرین شهر