آب و هوای زرین رود

سه شنبه
01 مهر
زرین رود
28 oC
1.65km/h
چهارشنبه
30oC
13oC
پنجشنبه
30oC
12oC
جمعه
29oC
11oC
شنبه
28oC
12oC
یکشنبه
28oC
13oC

نقشه زرین رود