آب و هوای زرین رود

دوشنبه
08 آذر
زرین رود
7 oC
2.1km/h
سه شنبه
15oC
5oC
چهارشنبه
15oC
8oC
پنجشنبه
12oC
3oC
جمعه
4oC
2oC
شنبه
1oC
0oC

نقشه زرین رود