آب و هوای زرین رود

سه شنبه
12 اسفند
زرین رود
9 oC
4.23km/h
چهارشنبه
10oC
1oC
پنجشنبه
12oC
2oC
جمعه
8oC
3oC
شنبه
10oC
0oC
یکشنبه
11oC
4oC

نقشه زرین رود