آب و هوای واجارگاه

چهارشنبه
08 آذر
واجارگاه
15 oC
3.92km/h
پنج‌شنبه
19oC
15oC
جمعه
16oC
14oC
شنبه
19oC
15oC
یکشنبه
21oC
16oC
دوشنبه
22oC
18oC

نقشه واجارگاه