آب و هوای واجارگاه

یکشنبه
27 خرداد
واجارگاه
26 oC
1.82km/h
دوشنبه
31oC
26oC
سه‌شنبه
31oC
25oC
چهارشنبه
30oC
25oC
پنج‌شنبه
31oC
25oC
جمعه
31oC
25oC

نقشه واجارگاه