آب و هوای واجارگاه

سه‌شنبه
08 آذر
واجارگاه
15 oC
2.42km/h
چهارشنبه
14oC
13oC
پنج‌شنبه
12oC
11oC
جمعه
11oC
10oC
شنبه
11oC
8oC
یکشنبه
8oC
7oC

نقشه واجارگاه