درباره سیریک

سیریک یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر است. این شهر که در کرانهٔ دریای عمان قرار دارد مرکز شهرستان سیریک است.

آب و هوای سیریک

یکشنبه
06 مهر
سیریک
35 oC
4.98km/h
دوشنبه
34oC
27oC
سه شنبه
34oC
27oC
چهارشنبه
34oC
27oC
پنجشنبه
33oC
26oC
جمعه
33oC
28oC

نقشه سیریک