درباره شوسف

شوسف مرکز بخش شوسف شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی ایران است. شهر شوسف در کنار شهر نهبندان یکی از دو شهر واقع در شهرستان نهبندان را تشکیل می‌دهند.

آب و هوای شوسف

یکشنبه
04 مهر
شوسف
31 oC
2.85km/h
دوشنبه
29oC
15oC
سه شنبه
29oC
17oC
چهارشنبه
29oC
18oC
پنجشنبه
30oC
17oC
جمعه
28oC
19oC

نقشه شوسف