آب و هوای شیرود

یکشنبه
27 خرداد
شیرود
25 oC
0km/h
دوشنبه
30oC
26oC
سه‌شنبه
30oC
26oC
چهارشنبه
29oC
25oC
پنج‌شنبه
30oC
25oC
جمعه
31oC
26oC

نقشه شیرود