آب و هوای شاهدیه

دوشنبه
01 مرداد
شاهدیه
35 oC
2.06km/h
سه‌شنبه
42oC
32oC
چهارشنبه
43oC
32oC
پنج‌شنبه
44oC
33oC
جمعه
44oC
33oC

نقشه شاهدیه