آب و هوای شاهدیه

دوشنبه
03 مهر
شاهدیه
31 oC
2.06km/h
سه‌شنبه
31oC
20oC
چهارشنبه
29oC
20oC
پنج‌شنبه
29oC
19oC
جمعه
28oC
18oC
شنبه
29oC
19oC

نقشه شاهدیه