آب و هوای سوادکوه

دوشنبه
18 فروردین
سوادکوه
22 oC
6.2km/h
سه شنبه
11oC
7oC
چهارشنبه
8oC
5oC
پنجشنبه
14oC
5oC
جمعه
13oC
8oC
شنبه
18oC
10oC

نقشه سوادکوه