آب و هوای سرپل ذهاب

چهارشنبه
01 اردیبهشت
سرپل ذهاب
35 oC
4.59km/h
پنجشنبه
36oC
25oC
جمعه
33oC
22oC
شنبه
32oC
21oC
یکشنبه
33oC
19oC
دوشنبه
32oC
24oC

نقشه سرپل ذهاب