درباره سربیشه

سربیشه مرکز شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی است.

آب و هوای سربیشه

یکشنبه
19 آذر
سربیشه
12 oC
5.84km/h
دوشنبه
14oC
6oC
سه‌شنبه
12oC
5oC
چهارشنبه
12oC
5oC
پنج‌شنبه
13oC
4oC
جمعه
7oC
5oC

نقشه سربیشه