درباره سنگان

سَنگان شهری در بخش سنگان شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران است.

آب و هوای سنگان

یکشنبه
06 مهر
سنگان
21 oC
9.75km/h
دوشنبه
25oC
11oC
سه شنبه
21oC
9oC
چهارشنبه
22oC
6oC
پنجشنبه
25oC
7oC
جمعه
28oC
11oC

نقشه سنگان