درباره سنگان

سَنگان شهری در بخش سنگان شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران است.

آب و هوای سنگان

یکشنبه
04 مهر
سنگان
33 oC
1.56km/h
دوشنبه
25oC
16oC
سه شنبه
31oC
17oC
چهارشنبه
30oC
21oC
پنجشنبه
31oC
20oC
جمعه
28oC
21oC

نقشه سنگان