آب و هوای صفی اباد

پنجشنبه
10 مهر
صفی اباد
37 oC
1.07km/h
جمعه
39oC
24oC
شنبه
41oC
25oC
یکشنبه
41oC
24oC
دوشنبه
40oC
23oC
سه شنبه
40oC
24oC

نقشه صفی اباد