آب و هوای صدرا

پنجشنبه
05 خرداد
صدرا
15 oC
3.47km/h
جمعه
29oC
13oC
شنبه
30oC
16oC
یکشنبه
29oC
17oC
دوشنبه
29oC
16oC

نقشه صدرا