آب و هوای صدرا

دوشنبه
20 آذر
صدرا
16 oC
1.73km/h
سه‌شنبه
15oC
6oC
چهارشنبه
13oC
6oC
پنج‌شنبه
10oC
4oC
جمعه
11oC
2oC
شنبه
13oC
3oC

نقشه صدرا