درباره سبزوار

سبزوار تلفظ راهنما·اطلاعات یکی از شهرهای ایران است که در غرب خراسان، در شمال شرق کشور قرار دارد و به آن بیهق نیز می‌گویند.

آب و هوای سبزوار

سه‌شنبه
26 تیر
سبزوار
35 oC
5.14km/h
چهارشنبه
37oC
25oC
پنج‌شنبه
36oC
26oC
جمعه
35oC
26oC
شنبه
37oC
25oC
یکشنبه
38oC
26oC

نقشه سبزوار