درباره سبزوار

سبزوار تلفظ راهنما·اطلاعات یکی از شهرهای ایران است که در غرب خراسان، در شمال شرق کشور قرار دارد و به آن بیهق نیز می‌گویند.

آب و هوای سبزوار

سه شنبه
08 مهر
سبزوار
10 oC
2.23km/h
چهارشنبه
21oC
7oC
پنجشنبه
24oC
8oC
جمعه
27oC
12oC
شنبه
27oC
14oC
یکشنبه
16oC
14oC

نقشه سبزوار