آب و هوای رستم آباد

شنبه
05 خرداد
رستم آباد
15 oC
2.42km/h
یکشنبه
22oC
14oC
دوشنبه
23oC
16oC
سه‌شنبه
25oC
15oC
چهارشنبه
27oC
18oC

نقشه رستم آباد