آب و هوای رستم آباد

دوشنبه
08 خرداد
رستم آباد
22 oC
0.39km/h
سه‌شنبه
35oC
25oC
چهارشنبه
33oC
23oC
پنج‌شنبه
31oC
21oC
جمعه
27oC
20oC
شنبه
30oC
20oC

نقشه رستم آباد