درباره روانسر

رَوانسَر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر همراه با جوانرود و ثلاث باباجانی تا سال ۱۳۶۸ همگی جز شهرستان پاوه بودند. این شهر مرکز شهرستان روانسر است.

آب و هوای روانسر

شنبه
05 مهر
روانسر
13 oC
1km/h
یکشنبه
31oC
13oC
دوشنبه
30oC
14oC
سه شنبه
29oC
11oC
چهارشنبه
30oC
11oC

نقشه روانسر