درباره روانسر

رَوانسَر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر همراه با جوانرود و ثلاث باباجانی تا سال ۱۳۶۸ همگی جز شهرستان پاوه بودند. این شهر مرکز شهرستان روانسر است.

آب و هوای روانسر

یکشنبه
14 آذر
روانسر
5 oC
1.43km/h
دوشنبه
8oC
2oC
سه شنبه
12oC
2oC
چهارشنبه
13oC
4oC
پنجشنبه
13oC
5oC
جمعه
12oC
4oC

نقشه روانسر