درباره قیدار

قیدار یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۴۹۴۱ نفر بوده و زبان اهالی آن ترکی آذربایجانی است.

آب و هوای قیدار

سه شنبه
08 مهر
قیدار
14 oC
6.39km/h
چهارشنبه
21oC
4oC
پنجشنبه
23oC
7oC
جمعه
24oC
12oC
شنبه
23oC
10oC
یکشنبه
24oC
11oC

نقشه قیدار