درباره قیدار

قیدار یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۴۹۴۱ نفر بوده و زبان اهالی آن ترکی آذربایجانی است.

آب و هوای قیدار

یکشنبه
30 اردیبهشت
قیدار
15 oC
9.28km/h
دوشنبه
20oC
12oC
سه‌شنبه
23oC
10oC
چهارشنبه
23oC
10oC
پنج‌شنبه
22oC
12oC
جمعه
23oC
14oC

نقشه قیدار