آب و هوای قصر شیرین

پنجشنبه
03 مهر
قصر شیرین
21 oC
3.1km/h
جمعه
31oC
24oC
شنبه
30oC
24oC
یکشنبه
31oC
24oC
دوشنبه
28oC
22oC

نقشه قصر شیرین