آب و هوای قصر شیرین

چهارشنبه
03 مرداد
قصر شیرین
37 oC
4.12km/h
پنج‌شنبه
39oC
32oC
جمعه
39oC
32oC
شنبه
41oC
35oC
یکشنبه
40oC
34oC
دوشنبه
36oC
31oC

نقشه قصر شیرین