آب و هوای قصر شیرین

یکشنبه
04 مهر
قصر شیرین
30 oC
8.94km/h
دوشنبه
27oC
20oC
سه شنبه
29oC
23oC
چهارشنبه
29oC
24oC
پنجشنبه
30oC
23oC
جمعه
25oC
21oC

نقشه قصر شیرین