آب و هوای پل دختر

چهارشنبه
03 مرداد
پل دختر
42 oC
4.1km/h
پنج‌شنبه
42oC
30oC
جمعه
43oC
30oC
شنبه
43oC
30oC
یکشنبه
46oC
30oC
دوشنبه
46oC
31oC

نقشه پل دختر