آب و هوای پل دختر

سه شنبه
08 مهر
پل دختر
24 oC
4.1km/h
چهارشنبه
33oC
18oC
پنجشنبه
33oC
18oC
جمعه
34oC
19oC
شنبه
36oC
20oC
یکشنبه
31oC
20oC

نقشه پل دختر