درباره پیربکران

پیربکران یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.

آب و هوای پیربکران

شنبه
22 مرداد
پیربکران
15 oC
1.43km/h
یکشنبه
34oC
25oC
دوشنبه
35oC
26oC
سه شنبه
36oC
27oC
چهارشنبه
34oC
26oC
پنجشنبه
25oC
25oC

نقشه پیربکران