درباره پاتاوه

شهر پاتاوه از شهرهای ایران است.

آب و هوای پاتاوه

پنجشنبه
03 مهر
پاتاوه
20 oC
2.1km/h
جمعه
31oC
24oC
شنبه
30oC
24oC
یکشنبه
31oC
24oC
دوشنبه
28oC
22oC

نقشه پاتاوه