درباره پاتاوه

شهر پاتاوه از شهرهای ایران است.

آب و هوای پاتاوه

چهارشنبه
08 آذر
پاتاوه
14 oC
2.06km/h
پنج‌شنبه
15oC
10oC
جمعه
15oC
11oC
شنبه
16oC
11oC
یکشنبه
16oC
11oC
دوشنبه
17oC
11oC

نقشه پاتاوه