درباره پاتاوه

شهر پاتاوه از شهرهای ایران است.

آب و هوای پاتاوه

سه‌شنبه
26 تیر
پاتاوه
35 oC
2.06km/h
چهارشنبه
36oC
31oC
پنج‌شنبه
36oC
30oC
جمعه
36oC
29oC
شنبه
36oC
28oC
یکشنبه
38oC
31oC

نقشه پاتاوه