درباره پاتاوه

شهر پاتاوه از شهرهای ایران است.

آب و هوای پاتاوه

سه‌شنبه
15 آذر
پاتاوه
3 oC
2.06km/h
چهارشنبه
8oC
5oC
پنج‌شنبه
9oC
6oC
جمعه
9oC
6oC
شنبه
9oC
6oC
یکشنبه
6oC
6oC

نقشه پاتاوه