درباره پاتاوه

شهر پاتاوه از شهرهای ایران است.

آب و هوای پاتاوه

یکشنبه
04 مهر
پاتاوه
29 oC
10.28km/h
دوشنبه
27oC
20oC
سه شنبه
29oC
23oC
چهارشنبه
29oC
24oC
پنجشنبه
30oC
23oC
جمعه
25oC
21oC

نقشه پاتاوه